social_contract.1.0.wml 13.6 KB
Newer Older
Eugeniy Meshcheryakov's avatar
Eugeniy Meshcheryakov committed
1
#use wml::debian::template title="Суспільний договір Debian, версія 1.0" BARETITLE=true
2
#use wml::debian::translation-check translation="1.10" maintainer="Eugeniy Meshcheryakov"
Eugeniy Meshcheryakov's avatar
Eugeniy Meshcheryakov committed
3 4 5 6 7

# Original document: contract.html
# Author      : Manoj Srivastava ( srivasta@tiamat.datasync.com )
# Created On    : Wed Jul 2 12:47:56 1997

8
<p>
Eugeniy Meshcheryakov's avatar
Eugeniy Meshcheryakov committed
9 10
 Версія 1.0 ратифікована 5 липня 1997 року. Втратила чинність після прийняття 
 <a href="social_contract">версії 1.1</a>, ратифікованої 26 квітня 2004 року.
11
</p>
Eugeniy Meshcheryakov's avatar
Eugeniy Meshcheryakov committed
12

13
<p>Debian, виробники системи Debian GNU/Linux, створили 
Eugeniy Meshcheryakov's avatar
Eugeniy Meshcheryakov committed
14 15 16 17
<strong>Суспільний договір Debian</strong>. Частина договору <a href="#guidelines">Критерії Debian
щодо вільного програмного забезпечення (DFSG)</a>, спочатку розроблена 
як набір зобов'язань, які ми беремо на себе, була прийнята спільнотою 
вільного програмного забезпечення за основу 
18
<a href="http://opensource.org/docs/osd">Визначення вільного програмного забезпечення</a>.
Eugeniy Meshcheryakov's avatar
Eugeniy Meshcheryakov committed
19

20 21 22 23 24
<hr>
<h2>„Суспільний договір“ зі Спільнотою вільного програмного забезпечення</h2>
<ol>
  <li><p><strong>Debian залишиться на 100% вільним програмним забезпеченням</strong>
   <p>Ми обіцяємо зберігати дистрибутив Debian GNU/Linux
Eugeniy Meshcheryakov's avatar
Eugeniy Meshcheryakov committed
25 26 27 28 29
   повністю вільним. Оскільки є багато визначень 
   вільного програмного забезпечення, ми приводимо наші критерії щодо визначення 
   „<em>вільного</em>“ програмного забезпечення нижче. Ми будемо підтримувати наших
   користувачів, які розробляють та запускають невільне програмне забезпечення в Debian, але
   ми ніколи не зробимо систему залежною від якого-небудь невільного 
30 31 32
   компоненту.</p>
  <li><strong>Наші вдосконалення повертатимуться спільноті вільного ПЗ</strong>
   <p>Коли ми створюватимемо нові компоненти системи Debian, ми будемо
Eugeniy Meshcheryakov's avatar
Eugeniy Meshcheryakov committed
33 34 35 36
   ліцензувати їх як вільне ПЗ. Ми зробимо найкращу систему 
   яку зможемо, щоб вільне ПЗ було розповсюдженим та широко використовувалося.
   Ми передаватимемо виправлення помилок, вдосконалення, запити
   користувачів та ін. авторам програмного забезпечення, 
37 38 39
   включеного до нашої системи.</p>
  <li><p><strong>Ми не приховуватимемо проблеми</strong>
   <p>Ми завжди будемо тримати всю нашу базу даних з повідомленнями про помилки відкритою
Eugeniy Meshcheryakov's avatar
Eugeniy Meshcheryakov committed
40
   для загалу. Повідомлення, які будуть надсилати користувачі, будуть 
41 42 43
   одразу доступними для інших.</p>
  <li><p><strong>Наші пріоритети&nbsp;&mdash; наші користувачі та вільне програмне забезпечення</strong>
   <p>Ми будемо керуватися потребами наших користувачів та 
Eugeniy Meshcheryakov's avatar
Eugeniy Meshcheryakov committed
44 45 46 47 48 49 50 51 52
   спільноти вільного ПЗ. Їхні інтереси будуть 
   нашими пріоритетами. Ми підтримуватимемо потреби наших користувачів
   працювати з різноманітними комп'ютерними системами.
   Ми не заперечуватимемо проти комерційного програмного забезпечення призначеного
   для роботи у системах Debian, також ми дозволятимемо іншим 
   створювати платні дистрибутиви, що містять як Debian, так і
   комерційне програмне забезпечення, не вимагаючи ніякої платні. Задля цієї мети
   ми надаватимемо інтегровану високоякісну систему, 
   зі 100% вільного програмного забезпечення, без юридичних обмежень,
53 54 55
   які б заважали такому її використанню.</p>
  <li><p><strong>Програми, що не відповідають нашим стандартам вільного ПЗ</strong>
   <p>Ми розуміємо, що деяким з наших користувачів потрібна можливість використання
Eugeniy Meshcheryakov's avatar
Eugeniy Meshcheryakov committed
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
   програм що не відповідають вимогам 
   <a href="#guidelines">Критеріїв Debian щодо вільного ПЗ</a>.
   Для такого програмного забезпечення ми створили розділи „<tt>contrib</tt>“ та „<tt>non-free</tt>“
   у нашому FTP-архіві. Програмне забезпечення у цих директоріях
   не є частиною системи Debian, хоча 
   його й налаштовано для використання з Debian. Ми заохочуємо виробників CD
   читати ліцензії пакунків в 
   цих директоріях та визначати, чи можуть вони розповсюджувати це 
   програмне забезпечення на свої компакт-дисках. Таким чином, хоча невільне програмне забезпечення 
   не є частиною Debian, ми забезпечуємо його використання та надаємо 
   інфраструктуру (таку як наша система відслідковування помилок та списки
   розсилки) для пакунків з таким програмним забезпеченням.
68 69 70 71 72 73
</ol>
<hr>
<h2 id="guidelines">Критерії Debian щодо вільного ПЗ (DFSG)</h2>
<ol>
  <li><p><strong>Вільне розповсюдження</strong>
   <p>Ліцензія складової частини Debian не може накладати обмеження 
Eugeniy Meshcheryakov's avatar
Eugeniy Meshcheryakov committed
74 75 76
   на продаж або передачу будь-ким програмного забезпечення як
   складової частини збірки програмного забезпечення, що містить
   програми з кількох різних джерел. Ліцензія не може
77 78 79
   вимагати авторського гонорару або іншої платні за такий продаж.</p>
  <li><p><strong>Джерельний код</strong>
   <p>Програма має включати джерельний код та дозволяти
Eugeniy Meshcheryakov's avatar
Eugeniy Meshcheryakov committed
80
   розповсюдження як у джерельних кодах, так і в скомпільованій 
81 82 83
   формі.</p>
  <li><p><strong>Похідні роботи</strong>
   <p>Ліцензія повинна дозволяти зміну та створення похідних робіт; також вона
Eugeniy Meshcheryakov's avatar
Eugeniy Meshcheryakov committed
84
   повинна дозволяти розповсюджувати похідні роботи за таких же умов, як і
85 86 87
   вказані в ліцензії оригінального програмного забезпечення.</p>
  <li><p><strong>Цілісність авторського джерельного коду</strong>
   <p>Ліцензія може обмежувати розповсюдження джерельного коду 
88
   в зміненій формі <strong>тільки</strong> якщо вона дозволяє
Eugeniy Meshcheryakov's avatar
Eugeniy Meshcheryakov committed
89 90 91 92 93 94 95 96
   розповсюдження „<tt>файлів латок</tt>“ з джерельним
   кодом з метою зміни файлів в процесі 
   побудови. Ліцензія повинна явно дозволяти розповсюдження 
   програмного забезпечення побудованого зі зміненого джерельного коду. Ліцензія може 
   вимагати, щоб похідні роботи мали назву або номер версії, 
   що відрізняються від назви чи версії оригіналу. (<em>Це&nbsp;&mdash;
   компроміс. Спільнота Debian заохочує всіх авторів не
   обмежувати можливість зміни будь-яких файлів, чи то джерельних чи двійкових.
97 98 99 100 101 102
   </em>)</p>
  <li><p><strong>Заборона дискримінації людей або груп</strong>
   <p>Ліцензія не повинна дискримінувати будь-яку людину або
   групу людей.</p>
  <li><p><strong>Заборона дискримінації за областю діяльності</strong>
   <p>Ліцензія не повинна нікого обмежувати у використанні
Eugeniy Meshcheryakov's avatar
Eugeniy Meshcheryakov committed
103 104
   програми у певній області діяльності. Наприклад, ліцензія не може 
   забороняти використання програми у бізнесі або 
105 106 107
   при проведенні генетичних досліджень.</p>
  <li><p><strong>Розповсюдження ліцензії</strong>
   <p>Права, що надаються ліцензією, повинні надаватися всім, 
Eugeniy Meshcheryakov's avatar
Eugeniy Meshcheryakov committed
108 109
   хто отримує програму, без необхідності 
   використання додаткових ліцензій цими 
110 111 112
   особами.</p>
  <li><p><strong>Ліцензія не має відноситися тільки до Debian</strong>
   <p>Права, що надаються ліцензією, не повинні залежати від того 
Eugeniy Meshcheryakov's avatar
Eugeniy Meshcheryakov committed
113 114 115 116 117
   чи є програма частиною системи Debian. Якщо програму 
   відділено від Debian та використовують або розповсюджують без Debian,
   виконуючи при цьому умови ліцензії, всі, 
   хто отримує програму, повинні мати
   такі ж права, як ті, що надаються при використанні разом з 
118 119 120
   системою Debian.</p>
  <li><p><strong>Ліцензія не повинна обмежувати інше програмне забезпечення</strong>
   <p>Ліцензія не повинна накладати обмеження на інше програмне забезпечення
Eugeniy Meshcheryakov's avatar
Eugeniy Meshcheryakov committed
121 122 123
   яке розповсюджується разом з ліцензованим
   програмним забезпеченням. Наприклад, ліцензія не повинна наполягати на тому, щоб всі
   інші програми що розповсюджуються на тому ж носії повинні бути вільним
124 125 126
   програмним забезпеченням.</p>
  <li><p><strong>Приклади ліцензій</strong>
   <p>Ліцензії „<strong><a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong>“,
Eugeniy Meshcheryakov's avatar
Eugeniy Meshcheryakov committed
127
   „<strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong>“ та
128
   „<strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong>“
Eugeniy Meshcheryakov's avatar
Eugeniy Meshcheryakov committed
129
   є прикладами ліцензій, які ми вважаємо „<em>вільними</em>“.
130
</ol>
Eugeniy Meshcheryakov's avatar
Eugeniy Meshcheryakov committed
131 132 133 134 135

<p><em>Концепцію укладення „суспільного договору зі 
спільнотою вільного програмного забезпечення“ було запропоновано Ean Schuessler. Чернетку
цього документу було розроблено Bruce Perens, документ було вдосконалено іншими розробниками Debian
під час e-mail-конференції що відбувалася протягом червня 1997 року та потім було 
136
<a href="https://lists.debian.org/debian-announce/debian-announce-1997/msg00017.html">\
Eugeniy Meshcheryakov's avatar
Eugeniy Meshcheryakov committed
137 138 139 140
затверджено</a> як офіційну опубліковану політику Проекту Debian.</em></p>

<p><em>Bruce Perens пізніше видалив посилання специфічні до Debian з
„Критеріїв Debian щодо вільного ПЗ“ і створив
141
<a href="http://opensource.org/docs/definition.php">„Визначення
Eugeniy Meshcheryakov's avatar
Eugeniy Meshcheryakov committed
142 143
вільного програмного забезпечення“</a>.</em></p>

144 145
<p><em>Інші організації можуть використовувати частини з цього документу або доповнювати його.
Якщо ви так робите, будь ласка, робіть посилання на проект Debian.</em>