index.wml 9.37 KB
Newer Older
1 2 3
#use wml::debian::template title="Debian “wheezy” Installationsinformation" NOHEADER="true"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/wheezy/release.data"
4
#use wml::debian::translation-check translation="1.19"
5 6

<h1>Installera Debian <current_release_wheezy></h1>
7 8 9

<if-stable-release release="jessie">
<p>
10 11
<strong>Debian 7 har efterträtts av
<a href="../../jessie/">Debian 8 (<q>Jessie</q>)</a>.
12 13 14 15 16 17 18
Vissa av installationsavbildningarna som anges nedan kanske inte längre är
tillgängliga, eller fungerar inte längre, och vi rekommenderar att du
istället installerar Jessie.
</strong>
</p>
</if-stable-release>

19 20
<p>
<strong>För att installera Debian</strong> <current_release_wheezy>
21 22
(<em>wheezy</em>), ladda ned någon av följande avbildningar (alla 
CD/DVD-avbildningar för i386 och amd64 kan även användas på usb-minnen):
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
</p>

<div class="line">
<div class="item col50">
	<p><strong>netinst CD-avbildning (I allmänhet 150-280 MB)</strong></p>
		<netinst-images />
</div>


</div>

<div class="line">
<div class="item col50">
	<p><strong>kompletta CD-uppsättningar</strong></p>
		<full-cd-images />
</div>

<div class="item col50 lastcol">
	<p><strong>kompletta DVD-uppsättningar</strong></p>
		<full-dvd-images />
</div>

</div>

<div class="line">
<div class="item col50">
49
<p><strong>CD (via <a href="$(HOME)/CD/torrent-cd">BitTorrent</a>)</strong></p>
50 51 52 53
<full-cd-torrent />
</div>

<div class="item col50 lastcol">
54
<p><strong>DVD (via <a href="$(HOME)/CD/torrent-cd">BitTorrent</a>)</strong></p>
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
<full-dvd-torrent />
</div>

</div>

<div class="line">
<div class="item col50">
<p><strong>CD (via <a href="$(HOME)/CD/jigdo-cd">jigdo</a>)</strong></p>
<full-cd-jigdo />
</div>

<div class="item col50 lastcol">
<p><strong>DVD (via <a href="$(HOME)/CD/jigdo-cd">jigdo</a>)</strong></p>
<full-dvd-jigdo />
</div>


</div>

<div class="line">
<div class="item col50">
<p><strong>Blu-ray  (via <a href="$(HOME)/CD/jigdo-cd">jigdo</a>)</strong></p>
<full-bluray-jigdo />
</div>

<div class="item col50 lastcol">
81
<p><strong>andra avbildningar (netboot, flexibelt usb-minne, osv.)</strong></p>
82 83 84 85
<other-images />
</div>
</div>

86
<div id="firmware_nonfree" class="warning">
87 88 89
<p>
Om någon av hårdvaran i ditt system <strong>kräver att icke-fria fastprogram 
(firmware) läses in</strong> tillsammans med drivrutinen kan du använda en av
90
<a href="https://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/firmware/wheezy/current/">\
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
tarbollarna med vanliga fastprogrampaket</a> eller hämta en 
<strong>inofficiell</strong> avbildning som innehåller dessa 
<strong>icke-fria</strong> fastprogram. Instruktioner om hur du använder 
tarbollarna och allmän information om hur du läser in fastprogram under
installationen finns i installationsguiden (se Dokumentation nedan).
</p>
<div class="line">
<div class="item col50">
<p><strong>netinst (i allmänhet 240-290 MB) <strong>icke-fria</strong>
CD-avbildningar <strong>med fastprogram</strong></strong></p>
<small-non-free-cd-images />
</div>
</div>
</div>


<p>
<strong>Kommentarer</strong>
</p>
<ul>
   <li>
		För att ladda hem kompletta CD och DVD-avbildningar är det rekommenderat
		att använda sig av BitTorrent eller jigdo.
	</li>
	
	<li>
		För dom mindre vanliga arkitekturerna så finns det bara ett begränsat
		antal av CD- och DVD-uppsättningarna tillgängligt som ISO-avbildningar 
		eller via BitTorrent. De fulla uppsättningarna finns tillgängliga via
		jigdo.
	</li>
	
	<li>
		Multi-arch <em>CD</em>-avbildningar stöder i386/amd64; installationen
		liknar att installera från en netinst-avbildning för en arkitektur.
	</li>
	
	<li>
		Multi-arch <em>DVD</em>-avbildningar stöder i386/amd64; installationen
		liknar att installera från en CD-avbildning för en arkitektur; 
		DVD-avbildningar innehåller även källkoden för alla inkluderade paket.
	</li>
	
	<li>
135 136 137
		För nätverks- och visitkorts-cd-avbildningarna finns verifieringsfiler
		(<tt>SHA256SUMS</tt>, <tt>SHA512SUMS</tt> och andra) tillgängliga i
		samma mapp som avbildningarna.
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
	</li>
</ul>


<h1>Dokumentation</h1>

<p>
<strong>Om du endast kommer läsa ett dokument</strong> innan du installerar, läs
vår <a href="../i386/apa">Installationshjälp</a>, en snabb genomgång av
installationsprocessen. Annan användbar dokumentation är:
</p>

<ul>
<li><a href="../installmanual">Wheezy Installationsguide</a><br />
detaljerade installationsinstruktioner</li>
153
<li><a href="https://wiki.debian.org/DebianInstaller/FAQ">Debian-Installer FAQ</a>
154 155
och <a href="$(HOME)/CD/faq/">Debian-CD FAQ</a><br />
vanliga frågor och svar</li>
156
<li><a href="https://wiki.debian.org/DebianInstaller">Debian-Installer-wiki</a><br />
157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
gemenskapsunderhållen dokumentation</li>
</ul>

<h1 id="errata">Errata</h1>

<p>
Detta är en lista på kända problem i installeraren som kommer med Debian
<current_release_wheezy>. Om du har haft problem med att installera Debian och
inte kan se ditt problem i listan nedan, vänligen skicka en 
<a href="$(HOME)/releases/stable/i386/ch05s04.html#submit-bug">installationsrapport</a>
och beskriv problemet eller 
168
<a href="https://wiki.debian.org/DebianInstaller/BrokenThings">kolla i wikin</a>
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
efter andra kända problem.
</p>

## Translators: copy/paste from devel/debian-installer/errata
<h3 id="errata-r0">Errata för utgåva 7.0</h3>

<dl class="gloss">

	<dt>Installationen av starthanteraren GRUB kan mysslyckas om mer än en diskenhet
		finns tillgänglig.</dt>
	<dd>När det finns mer än en disk tillgänglig under installation (t.ex. en
		hårddisk och ett USB-minne, som ofta är fallet när man startar installeraren
		från ett USB-minne), så kan <code>grub-install</code> få problem: Det har
		rapporterats flera gånger att GRUB-bootloadern installerades på USB-minnet
		istället för på hårddisken som innehöll det nya systemet.
	<br />
		För att undvika detta problem, säkerställ att du väljer <q>Nej</q> när
		frågan <q>Installera GRUB i master boot record (MBR)?</q> kommer; Det bör
		vara möjligt att ange den rätta enheten i nästa steg: <q>Enhet för 
		installation av uppstartsladdare</q>.
	<br />
190 191 192 193 194 195
		Om installationen avslutades framgångsrikt trots felaktig inställning av 
		GRUB, så borde det vara möjligt att återställa med hjälp av räddningsläget 
		av installeraren: chroota in i root-filsystemet, montera ytterligare 
		boot-partitioner som krävs (som <code>/boot</code> och/eller 
		<code>/boot/efi</code> för ett EFI-system, se <code>/etc/fstab</code>), 
		och kör <code>grub-install</code> med den rätta enheten som parameter.
196
	<br />
David Prévot's avatar
David Prévot committed
197 198
		<b>Status:</b>Detta problem kommer förhoppningsvis att rättas i den andra
		punktutgåvan.
199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236
	</dd>
	
	<dt>Skrivbordsinstallationer på i386 fungerar inte med hjälp av endast CD#1</dt>
	<dd>
		Tack var utrymmesbrist på den första CDn, så får inte alla väntade delar
		av GNOME-skrivbordet plats på CD#1. Använd extra paket-källor (t.ex. en
		andra CD eller en nätverksspegel) för en framgångsrik installation, 
	<br />
		<b>Status:</b>Det är osannolikt att fler insatser kommer göras för att få
		fler paket att få plats på CD#1.
	</dd>

	<dt>Potentiella problem med UEFI-uppstart på amd64</dt>
	<dd>Det har rapporterats problem vid uppstart av Debian Installer i UEFI-läge
		på amd64-system. Vissa system startar inte säkert med hjälp av
		<code>grub-efi</code>, och andra visar problem med grafisk korruption när
		den visar den inledande installationssplashskärmen.
	<br />
		Om du stöter på något av dessa problem, vänligen skicka en felrapport och
		ge oss så mycket detaljer som möjligt, både om symptomen och om din
		hårdvara - detta assisterar teamet när dom fixar problemen. Som en
		temporär lösning, försök med att stänga av UEFI och installera med hjälp
		av <q>Legacy BIOS</q> eller <q>Fallback-läge</q> istället.
	<br />
		<b>Status:</b>Fler felrättningar kan komma i de olika punkt-utgåvorna av
		Wheezy.
	</dd>
	
	<dt>Felaktig förfrågan efter firmware med vissa Intel Wireless-kort</dt>
	
	<dd>
		Om du har ett Intel Wireless 6005 eller 6205-kort så kommer installeraren
		fråga efter en firmware-fil <code>iwlwifi-6000g2a-6.ucode</code>. Denna
		fil behövs inte och inkluderas inte i 
		<code>firmware-iwlwifi</code>-paketet. Du måste svara <code>nej</code>
		för att fortsätta installationen.
		
	<br />
David Prévot's avatar
David Prévot committed
237
		<b>Status:</b>Detta problem är rättat i första punktutgåvan av Wheezy.
238 239 240 241 242 243 244 245 246
	</dd>
	
	<dt>Det saknas en ljudsignal vis uppstart av installeraren</dt>
	<dd>
		Av tillgänglighetsorsaker så skall en ljudsignal ljuda när installerarens
		bootladdare väntar på indata. Olyckligtvis har ett fel gjort att 
		ljudsignalen saknas i första Wheezy Alpha-utgåvan, och detta rapporterades
		endast precis före tredje utgåvekandidaten av Wheezy.
	<br />
David Prévot's avatar
David Prévot committed
247
		<b>Status:</b>Detta fel är rättat i första punktutgåvan av Wheezy.
248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
	</dd>
	

<!-- leaving this in for possible future use...
	<dt>i386: more than 32 mb of memory is needed to install</dt>
	<dd>
	The minimum amount of memory needed to successfully install on i386
	is 48 mb, instead of the previous 32 mb. We hope to reduce the
	requirements back to 32 mb later. Memory requirements may have
	also changed for other architectures.
	</dd>
-->

</dl>

<if-stable-release release="wheezy">
<p>
Förbättrade versioner av installationssystemet utvecklas för nästa
Debianutgåva, men kan även användas för att installera Wheezy.
För mer information, se
<a href="$(HOME)/devel/debian-installer/">sidan för Debian-Installer-projektet</a>.
</p>
</if-stable-release>