dsa-1995.wml 2.1 KB
Newer Older
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
1 2 3 4 5 6 7
<define-tag description>flere sårbarheder</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flere sårbarheder er opdaget i kontorpakken OpenOffice.org. Projektet 
Common Vulnerabilities and Exposures har registreret følgende problemer:</p>

<ul>

8
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2010-0136">CVE-2010-0136</a>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
9 10 11 12

  <p>Man opdagede at makro-sikkerhedsindstillingerne blev udøvet på 
  utilstrækkelig vis hvad angår VBA-makroer.</p></li>

13
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2009-0217">CVE-2009-0217</a>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
14 15 16 17 18

  <p>Man opdagede at W3C XML Signature-anbefalingen indeholdt en sårbarhed på 
  protokolniveau, i forbindelse med trunkering af HMAC-uddata. Det pårvirker
  også det integrerede libxmlsec-bibliotek.</p></li>

19
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2009-2949">CVE-2009-2949</a>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
20 21 22 23

  <p>Sebastian Apelt opdagede at et heltalsoverløb i XPM-importkoden, kunne 
  føre til udførelse af vilkårlig kode.</p></li>

24
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2009-2950">CVE-2009-2950</a>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
25 26 27 28

  <p>Sebastian Apelt og Frank Reissner opdagede at et bufferoverløb i 
  GIF-importkoden kunne føre til udførelse af vilkårlig kode.</p></li>

29
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2009-3301">CVE-2009-3301</a>/<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2009-3302">CVE-2009-3302</a>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

  <p>Nicolas Joly opdagede flere sårbarheder i fortolkeren af Word-dokumenter,
  hvilket måske kunne føre til udførelse af vilkårlig kode.</p></li>

</ul>

<p>I den gamle stabile distribution (etch), er disse problemer rettet i
version 2.0.4.dfsg.2-7etch9.</p>

<p>I den stabile distribution (lenny), er disse problemer rettet i
version 1:2.4.1+dfsg-1+lenny6.</p>

<p>I den ustabile distribution (sid), vil disse problemer snart blive rettet.</p>

<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine openoffice.org-pakker.</p>
</define-tag>

# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2010/dsa-1995.data"
49
#use wml::debian::translation-check translation="b128ca5f062ffd92dfde8a7b5888d4e87ec075f2" mindelta="1"