code_of_conduct.wml 6.11 KB
Newer Older
Mr's avatar
Mr committed
1
#use wml::debian::template title="Kodeks postępowania Debiana" BARETITLE=true
2
#use wml::debian::translation-check translation="534d1b782cfb92f46dc41fd064f779fffc329b12"
Mr's avatar
Mr committed
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

{#meta#:
<meta name="keywords" content="code of conduct, coc">
:#meta#}

<p>
 Wersja 1.0 ratyfikowana 28 kwietnia 2014 r.
</p>

<p>Projekt Debian, producent systemu Debian, przyjął kodeks postępowania 
dla uczestników swoich list dyskusyjnych, kanałów IRC oraz innych 
rodzajów komunikacji w ramach projektu.</p>

<hr />
  <h2><q>Kodeks postępowania</q> Debiana</h2>

  <ol>
   <li>
	<strong>Bądź wyrozumiały</strong>
	<p>
  W tak rozległym projekcie jak Debian, nieuchronnie znajdą się ludzie, 
  z którymi możemy się nie zgadzać lub z którymi trudno będzie się 
  współpracować. Należy przyjąć to do wiadomości i nawet wtedy 
  odnosić się do nich z szacunkiem. Niezgoda nie jest usprawiedliwieniem 
  dla złego zachowania lub osobistych ataków, a społeczność, w której 
  ludzie czują się zagrożeni, nie jest zdrową społecznością.
	</p>
   </li>
   <li><strong>Zakładamy dobrą wiarę</strong>
	<p>
  Współpracownicy Debiana mogą mieć różne sposoby na osiągnięcie 
  wspólnego celu, jakim jest <a href="$(HOME)/intro/free">wolny</a> 
  system operacyjny, które mogą być inne od naszych. Zakładamy, że 
  inne osoby pracują dążąc do tego celu. 
	</p><p>
  Należy pamiętać, że dla wielu naszych Współpracowników język angielski 
  nie jest ich rodowitym językiem oraz że mogą oni pochodzić z różnych kultur.
  </p>
   </li>
   <li><strong>Współpracuj</strong>
	<p>
  Debian jest dużym i skomplikowanym projektem; zawsze jest w nim 
  coś do nauczenia się. Jeżeli potrzebujemy pomocy, należy o nią 
  poprosić. Podobnie prośby o pomoc należy postrzegać w kontekście 
  naszego wspólnego celu, jakim jest ciągłe udoskonalanie Debiana.
  </p><p>
  Kiedy zrobimy coś na rzecz projektu, bądźmy gotowi wyjaśnić innym 
  jak to działa, aby inni mogli oprzeć się na naszej pracy a nawet ją 
  poprawić.
	</p>
   </li>
   <li><strong>Staraj się być zwięzły</strong>
	<p>
  Należy pamiętać, że to, co napiszemy raz, będzie czytane przez 
  setki osób. Pisanie krótkich wiadomości sprawi, że ludzie łatwiej
  zrozumieją sens konwersacji. Kiedy potrzebne jest dłuższe wyjaśnienie, 
  należy rozważyć dodanie streszczenia.
  </p><p>
  Należy starać się wprowadzać nowe argumenty do dyskusji tak, aby 
  każda wiadomość dodawała coś nowego do wątku pamiętając, że 
  reszta wątku wciąż zawiera pozostałe wiadomości z argumentami, które 
  zostały już przedstawione.
  </p><p>
  Należy trzymać się tematu, zwłaszcza w dyskusjach, które są już 
  dość długie.
	</p>
   </li>
   <li><strong>Bądź otwarty</strong>
	<p>
  Większość sposobów komunikacji używanych w Debianie pozwala na 
  publiczną oraz prywatną komunikację. Zgodnie z punktem trzecim 
  <a href="$(HOME)/social_contract">umowy społecznej</a> zaleca 
  się korzystanie z publicznych metod komunikacji dla wiadomości związanych 
  z Debianem, chyba że wysyłamy wiadomości zawierające treści poufne.
  </p><p>
  Dotyczy to także wiadomości o pomoc lub wsparcie związane z Debianem; 
  publiczna prośba ma nie tylko większe szanse na otrzymanie odpowiedzi, 
  ale także jest większa szansa na to, że przypadkowe błędy jakie mogą 
  pojawić się w udzielonej odpowiedzi zostaną wykryte i poprawione.
	</p>
   </li>
   <li><strong>W przypadku problemów</strong>
   <p>Chociaż ten kodeks postępowania powinien być przestrzegany 
   przez uczestników, zdajemy sobie sprawę, że czasem ludzie mogą
   mieć zły dzień, albo nie zdają sobie sprawy z niektórych wytycznych 
   zawartych w tym kodeksie. W takim przypadku można do nich 
   napisać powołując się na ten kodeks. Wiadomość taka może być 
   zarówno publiczna jak i prywatna, zależy która z nich jest bardziej 
   odpowiednia. Niezależnie od tego, czy wiadomość ta będzie 
   publiczna, czy też prywatna, także powinna przestrzegać kodeksu; 
   w szczególności, nie powinna być obraźliwa lub lekceważąca. 
   Należy zawsze zakładać dobrą wiarę; bardziej prawdopodobne jest, że 
   uczestnicy są nieświadomi swojego złego zachowania, niż że 
   świadomie starają się pogorszyć jakość dyskusji.
   </p><p>
   Sprawcy poważnych lub notorycznych naruszeń będą tymczasowo lub na 
   stałe blokowani w systemach komunikacji Debiana. Reklamacje należy 
   zgłaszać w formie pytania (w prywatnej wiadomości) do administratorów 
   forum dotyczącego komunikacji w Debianie. Informacje o administratorach 
   można znaleźć na <a href="$(HOME)/intro/organization">stronach dotyczących 
   struktury organizacyjnej Debiana</a>.
   </p>
   </li>
  </ol>
<hr />
<h2 id="guidelines">Dodatkowe informacje</h2>
   <p>Niektóre z linków w tym dziale odnoszą się do 
   dokumentów, które nie są częścią kodeksu postępowania, jak również 
   nie są autoryzowane przez Debiana. Jednakże zawierają one przydatne 
   informacje na temat, jak należy się zachowywać korzystając z naszych 
   kanałów komunikacji.
   </p>
   <ul>
   <li>Debian posiada <a
   href="$(HOME)/intro/diversity">deklarację nt. różnorodności</a>.</li>
118
   <li><a href="https://people.debian.org/~enrico/dcg/">Wytyczne
Mr's avatar
Mr committed
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
   Społeczności Debiana</a> Enrico Zini zawiera wskazówki, jak 
   efektywnie się komunikować.</li>
   <li><a
   href="$(HOME)/MailingLists/#codeofconduct">Kodeks postępowania 
   na listach dyskusyjnych</a> zawiera przydatne porady dotyczące 
   list dyskusyjnych Debiana.</li>
</ul>

<p><em>Aktualizacja tego kodeksu postępowania podlega normalnym 
procedurom Ogólnej Uchwały. Jednakże Lider Projektu Debian (lub delegaci 
LPD) mogą dodawać lub usuwać odnośniki do innych dokumentów w sekcji 
"Dodatkowe informacje'' po konsultacji ale bez spełnienia wymagań 
dotyczących Ogólnej Uchwały.</em></p>