using_wml.wml 2.69 KB
Newer Older
1 2
#use wml::debian::template title="Använda WML"
#use wml::debian::translation-check translation="1.7"
3

4 5 6
<p>Detta förutsätter att du har WML installerat på din dator;
WML finns som
<a href="http://packages.debian.org/unstable/web/wml.html">Debianpaket</a>.
7 8

<p>Skriv bara <kbd>make</kbd> i webwml/&lt;språk&gt;.
9
Om du gör <kbd>make install</kbd> kommer HTML-filerna att placeras i
10 11 12
katalogen <kbd>../../debian.org/</kbd>.

<p>Språk som använder multibyteteckenuppsättningar kan behöva för- eller
13
efterbearbetning av .wml-filerna för att hantera teckenuppsättningen korrekt.
14
Detta kan göras genom att ändra variablerna <kbd>WMLPROLOG</kbd> och
15
<kbd>WMLEPILOG</kbd> i <kbd>webwml/&lt;språk&gt;/Make.lang</kbd>
16 17 18 19 20
motsvarande.
Beroende på hur ditt <kbd>WMLEPILOG</kbd>-program arbetar kan du behöva
ändra värdet på <kbd>WMLOUTFILE</kbd>.
Se de japanska eller kinesiska översättningarna för exempel.

21 22
<p>En sak du kommer att stöta på i WML är skivor ("slices").
För våra ändamål kan du se dem som en valmöjlighet bland
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
flera olika alternativ.
Ett enkelt exempel visar vad vi menar.
<pre><protect>
   [EN:the salad:]
   [DE:der Salat:]
</protect></pre>
I detta fall finns det två skivor, en på engelska och en på tyska.
För att lägga till en skiva skapar du helt enkelt en ny på ditt språk.
Exempelvis:
<pre><protect>
   [EN:the salad:]
   [DE:der Salat:]
   [SV:salladen:]
</protect></pre>
37 38 39

<p>
När du kör WML på en fil kommer det automatiskt att välja de skivor som
40 41
passar för din översättning och ignorera de andra.

42
<p>Håll sidorna sorterade i bokstavsordning, med undantag för den engelska
43 44
(EN) skivan.

45 46 47 48 49
<h3>Använda Perl i WML</h3>

<p>En av funktionerna i WML vi till stor grad använder är dess möjlighet att
använda Perl.
Kom dock ihåg att sidorna inte är dynamiska, Perl används när HTML-sidorna
50
genereras för att göra, tja, vad du vill.
51 52
Två bra exempel är dels hur vi använder Perl för att generera listan över de
senaste nyheterna på ingångssidan, dels för att generera länkar till
53 54
översättningar i slutet på sidan.

55 56
<p>WML-dokumentationen är inte så lätt att lära sig från;
den är förvisso rätt så komplett, men innan du har börjat förstå hur det
57 58 59 60
fungerar (och det är ganska kraftfullt) så är det enklast att lära från
exempel.
Mallfilerna som används för Debian kan vara användbara för detta; de finns i
<code>english/template/debian/</code>.
61

62 63 64 65 66
<h2>Nödvändig version</h2>

<p>Vår webbplats kräver
<a href="http://packages.debian.org/unstable/web/wml.html">wml version
&gt;= 2.0.6</a>.</p>
67

68 69 70 71 72
<p>Denna version finns inte i den stabila versionen (potato).
För de av er som inte vill behålla den stabila versionen och inte byta till
någon av de andra finns det
<a href="http://people.debian.org/~joey/webwml/debs/">bakåtanpassade
versioner tillgängliga</a>.</p>