index.wml 14.3 KB
Newer Older
1
#use wml::debian::weeklynews::header PUBDATE="2005-09-13" SUMMARY="Debian UK, COCOMO, testing, balíčkování, Planet, sponzorování, uživatelské značky"
2
# $Id$
3
#use wml::debian::translation-check translation="1.16" maintainer="Ondrej Cecak"
4

5
<p>Vítejte u&nbsp;letošního 37. vydání DWN, týdenního zpravodaje pro komunitu
6 7
okolo Debianu. Wouter Verhelst <a
href="http://www.grep.be/blog/2005/08/17#new_bugs.d.o">upozornil</a> na <a
8 9 10 11 12 13 14 15
href="$(HOME)/Bugs/">bug tracking system</a>, který dostal nový layout a
dokonce používá kaskádové styly jako hlavní <a href="$(HOME)/">webová
stránka</a>. Ian Murdock v&nbsp;článku <a
href="http://ianmurdock.com/?p=239">navrhl</a>, že Debian by se měl zaměřit na
těsnější cyklus vydávání nových verzí a udržování růstu rodiny distribucí
odvozených z&nbsp;Debianu.</p>

<p><strong>Společnost Debian UK.</strong> V&nbsp;březnu Steve McIntyre <a
16
href="http://www.chiark.greenend.org.uk/pipermail/debian-uk/2005-March/002526.html">\
17
oznámil</a> plány založit <a
18
href="http://wiki.earth.li/DebianUKSociety">Debian UK Society</a>. Tehdy
19
narazil na určitou <a
20
href="https://lists.debian.org/debian-project/2005/09/msg00000.html">\
21
nelibost</a> proti tomu a proti <a
22
href="https://lists.debian.org/debian-project/2005/09/msg00073.html">prodeji</a> 
23
předmětů na výstavách, což alespoň vedlo k&nbsp;širší diskuzi. Branden Robinson
24
už <a href="https://lists.debian.org/debian-project/2005/08/msg00280.html">\
25 26
zapracoval</a> na odvolatelném udělení licence pro obchodní známku Debian a jeho
loga určené pro místní dobročinné pobočky.</p>
27

28
<p><strong>Hodnota distribuce Debian GNU/Linux.</strong> Zpráva <a
29
href="http://www.upgrade-cepis.org/issues/2005/3/up6-3Amor.pdf">Measuring
30 31 32 33 34 35 36 37
Libre Software</a> studující velikost zdrojových balíčků v&nbsp;distribuci Debian 3.1
vypočítala velikost Sarge (blížící se k&nbsp;230 milionům řádek zdrojového kódu),
použití široké škály programovacích jazyků, ve kterých byl software napsán a
velikost balíčků zahrnutých do distribuce. Také zhruba odhadla náklady na
zcela nové vytvoření projektu svojí velikostí odpovídajícího Debianu klasickou dobře
známou metodou (COCOMO) na více než 8 miliard amerických dolarů.</p>

<p><strong>Podpora bezpečnosti testingu.</strong> Joey Hess <a
38
href="https://lists.debian.org/debian-devel-announce/2005/09/msg00006.html">\
39 40 41
oznámil</a> začátek plné podpory bezpečnosti ve větvi testing. Debian testing
security tým strávil minulý rok budováním týmu a vytvářením infrastruktury.
Bezpečnostní slabiny budou <a
42
href="http://lists.alioth.debian.org/mailman/listinfo/secure-testing-announce">\
43 44
oznamovány</a> a bude možné stažení oprav ze zvláštního repositáře, který je
nezávislý na repositáři větve unstable.</p>
45

46
<p><strong>Týmová správa.</strong> Wolfgang Borgert <a
47
href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/08/msg00712.html">navrhl</a>
48 49
jako závěr mnoha diskuzí na konferenci <a
href="$(HOME)/events/2005/0710-debconf">DebConf5</a> spravovat všechny balíčky
50
týmy a začínat projekty na <a href="https://alioth.debian.org/">Alioth</a>.
51
John Goerzen napsal, že se mu ta myšlenka líbí, ale <a
52
href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/08/msg00758.html">navrhl</a>
53 54 55 56
posun blíže k&nbsp;vývoji, který je podobný vývoji BSD, kde kterýkoli vývojář může
upravovat jakýkoli balíček.</p>

<p><strong>Staré linky v dokumentaci</strong> Joey Hess <a
57
href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/08/msg00744.html">našel</a>
58 59 60
497 balíčků, které obsahují v&nbsp;kódu <code>postinst</code> skripu vytvoření
linků v&nbsp;<code>/usr/doc/</code>, což by měla být chyba od roku 2002.
Rekompilace většiny z&nbsp;nich s&nbsp;aktuální verzí nástroje <a
61
href="https://packages.debian.org/debhelper">debhelper</a> tento kód odstraní.
62
Henning Makholm <a
63
href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/08/msg00747.html">dodal</a>,
64 65
že několik takových balíčků bylo opuštěno bez změny označení jejich správce QA
týmem.</p>
66

67
<p><strong>Planet Debian přes Mailing List?</strong> Christoph Berg <a
68
href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/08/msg00799.html">požádal</a>
69
o&nbsp;<a href="https://bugs.debian.org/323227">emailovou konferenci</a> (mailing
70
list) pro distribuci obsahu webu <a
71
href="https://planet.debian.org/">Planet Debian</a>. Poskytnutím této služby
72
by vzrostl význam Planet Debian v&nbsp;pomyslné kultuře Debianu. Avšak Tollef Fog Heen <a
73
href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/08/msg01069.html">nechtěl</a>,
74
aby všechny zprávy končily někde ve veřejném emailovém archivu.</p>
75

76
<p><strong>Spustitelné ukázkové soubory.</strong> J&ouml;rg Sommer <a
77
href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/08/msg00829.html">navrhl</a>,
78
aby byly ukázkové soubory <a
79
href="https://bugs.debian.org/281892">spustitelné</a>. Clint Adams namítl, že
80
takové soubory musí být v&nbsp;<code>/usr/bin/</code>, aby mohly být spustitelné.
81
Marcelo Magallon <a
82
href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/08/msg00831.html">navrhl</a>
83
napsání wrapperu, který by příklady spouštěl.</p>
84 85

<p><strong>Debian Package Sponsor Platform.</strong> Neil McGovern <a
86
href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/08/msg00899.html">oznámil</a>
87 88 89 90 91 92 93
<a href="http://sponsors.debian.net/">sponsors.debian.net</a>, který je
zaměřen na hledání potencionálních vývojářů Debianu, kteří hledají sponzora
pro správu balíčku. Tento web podporuje automatické aktualizace chyb
&quot;intent-to-package&quot; v&nbsp;okamžiku nahrání balíčku a upozornění
vývojáře, když je balíček sponzorován.</p>

<p><strong>Verzování balíčků v beta verzi.</strong> Lars Bahner si <a
94
href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/08/msg00956.html">všiml</a>,
95 96
že finální verze balíčků je považována za nižší verzi než beta verze a zajímal
se o&nbsp;to, jak se s&nbsp;tím vyrovnat. Robert Collins <a
97
href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/08/msg01099.html">navrhl</a>
98 99
použít v&nbsp;těchto případech low-priority tildu (~), ačkoli pro současnou verzi
je už příliš <a
100
href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/08/msg01102.html">pozdě</a> a
101
už nebude <a
102
href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/08/msg01106.html">dostupná</a>.
103 104
</p>

105
<p><strong>Nahrávání pouze zdrojových balíčků.</strong> Sven Luther <a
106
href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/08/msg01125.html">navrhl</a>,
107
aby byly všechny balíčky vytvářeny sítí buildd. Wouter Verhelst <a
108
href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/08/msg01150.html">oznámil</a>,
109 110
že mnoho vývojářů by ani netestovalo své balíčky, pokud by byly povoleny
uploady pouze zdrojových balíčků. Henrique Holschuh měl <a
111
href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/08/msg01165.html">nápad</a>,
112
jak obejít tento problém &ndash; zahodit binární části balíčků dodané vývojářem a
113 114
nechal ho buildd znovu zkompilovat.</p>

115
<p><strong>Uživatelské značky u hlášených chyb.</strong> Anthony Towns <a
116
href="https://lists.debian.org/debian-devel-announce/2005/09/msg00002.html">\
117
oznámil</a> dostupnost <a
118
href="https://wiki.debian.org/bugs.debian.org/usertags">uživatelských
119 120
značek</a> v <a href="$(HOME)/Bugs/">bug tracking systému</a> a vysvětlil
jejich použití a způsoby zobrazování vzhledem k dodaným značkám. Marc
121
Brockschmidt <a
122
href="https://lists.debian.org/debian-qa/2005/09/msg00032.html">doplnil</a>, že
123
takové značky umožní snazší sledování chyb vztaženým ke QA.</p>
124

125 126 127
<p><strong>Bezpečnostní aktualizace.</strong> Jako vždy, víte, co dělat. Pokud
máte nainstalovaný některý z&nbsp;následujících balíčků, ujistěte se, že své
systémy aktualizujete.</p>
128 129 130

<ul>
<li>DSA 802: <a href="$(HOME)/security/2005/dsa-802">cvs</a> --
131
  Vytváření nezabezpečených dočasných souborů.
132 133 134
<li>DSA 803: <a href="$(HOME)/security/2005/dsa-803">apache</a> --
  HTTP request smuggling.
<li>DSA 804: <a href="$(HOME)/security/2005/dsa-804">kdelibs</a> --
135
  Nezabezpečené záložní soubory.
136
<li>DSA 805: <a href="$(HOME)/security/2005/dsa-805">apache2</a> --
137
  Několik bezpečnostních slabin.
138
<li>DSA 806: <a href="$(HOME)/security/2005/dsa-806">gcvs</a> --
139
  Vytváření nezabezpečených dočasných souborů.
140
<li>DSA 807: <a href="$(HOME)/security/2005/dsa-807">libapache-mod-ssl</a> --
141
  Obcházení zabezpečení ACL.
142 143 144
<li>DSA 808: <a href="$(HOME)/security/2005/dsa-808">tdiary</a> --
  Cross Site Request Forgery.
<li>DSA 809: <a href="$(HOME)/security/2005/dsa-809">squid</a> --
145
  Několik bezpečnostních slabin.
146
<li>DSA 810: <a href="$(HOME)/security/2005/dsa-810">mozilla</a> --
147
  Několik bezpečnostních slabin.
148 149
</ul>

150 151
<p><strong>Nové či pozoruhodné balíčky.</strong>
Následující balíčky
152
byly <a href="https://packages.debian.org/unstable/newpkg_main">nedávno</a>
153
přidány do Debian unstable archívu, nebo obsahují důležité aktualizace.</p>
154 155

<ul>
156
<li><a href="https://packages.debian.org/unstable/devel/baz-load-dirs">baz-load-dirs</a>
157
  -- Import archivu upstreamu do nástroje baz.
158
<li><a href="https://packages.debian.org/unstable/utils/conky">conky</a>
159
  -- Bohatě konfigurovatelný systémový monitor pro X založený na torsmo.
160
<li><a href="https://packages.debian.org/unstable/games/dealer">dealer</a>
161
  -- Generátor her Bridge.
162
<li><a href="https://packages.debian.org/unstable/sound/easyh10">easyh10</a>
163
  -- Nástroj pro správu hudebního přehrávače iRiver H10.
164
<li><a href="https://packages.debian.org/unstable/text/enca">enca</a>
165
  -- Extremely naive charset analyser.
166
<li><a href="https://packages.debian.org/unstable/kde/kdebluetooth">kdebluetooth</a>
167
  -- KDE Bluetooth Framework.
168
<li><a href="https://packages.debian.org/unstable/sound/lmms">lmms</a>
169
  -- Linux Multimedia Studio.
170
<li><a href="https://packages.debian.org/unstable/admin/numactl">numactl</a>
171
  -- Nástroj pro NUMA scheduling a práci s&nbsp;pamětí.
172
<li><a href="https://packages.debian.org/unstable/devel/ocaml-mode">ocaml-mode</a>
173
  -- Hlavní mod pro editaci Objective Camlu v&nbsp;Emacsu.
174
<li><a href="https://packages.debian.org/unstable/devel/pida">pida</a>
175
  -- Python Integrated Development Application, Python IDE.
176
<li><a href="https://packages.debian.org/unstable/mail/pycocuma">pycocuma</a>
177 178
  -- Pythonic contact and customer management (neboli nástroj pro správu
  kontaktů a zákazníků).
179
<li><a href="https://packages.debian.org/unstable/math/qalculate-kde">qalculate-kde</a>
180
  -- Mocná a snadno použitelná desktopová kalkulačka - KDE verze.
181
<li><a href="https://packages.debian.org/unstable/net/qobex">qobex</a>
182
  -- Švýcarský nůž pro protokol OBject EXchange (obex).
183
<li><a href="https://packages.debian.org/unstable/utils/srcinst">srcinst</a>
184
  -- Build a instalace balíčků Debianu kompletně ze zdrojových kódů.
185
<li><a href="https://packages.debian.org/unstable/mail/tart">tart</a>
186
  -- Všestranný generátor signatur emailů s&nbsp;mnoha funkcemi.
187
<li><a href="https://packages.debian.org/unstable/web/zope2.8">zope2.8</a>
188
  -- Open source webový aplikační server.
189 190
</ul>

191 192 193 194 195 196
<p><strong>Opuštěné balíčky.</strong> 5 balíčků bylo tento týden opuštěno
a&nbsp;potřebují nového správce. Celkem už tedy máme 184 osiřelých balíčků.
Děkujeme předchozím správcům, kteří přispívali komunitě svobodného softwaru.
Podívejte se prosím na celý seznam na <a href="$(HOME)/devel/wnpp/">stránkách
WNPP</a> a&nbsp;pokud plánujete převzít nějaký balíček, přidejte prosím
poznámku do bug reportu s&nbsp;předmětem začínajícím na ITA.</p>
197 198

<ul>
199
<li> <a href="https://packages.debian.org/unstable/doc/doc-debian-ko">doc-debian-ko</a>
200
   -- Debian FAQ a další dokumenty v korejštině.
201
   (<a href="https://bugs.debian.org/327764">Bug#327764</a>)
202
   </li>
203
<li> <a href="https://packages.debian.org/unstable/net/ipkungfu">ipkungfu</a>
204
   -- Linuxový firewall založený na iptables.
205
   (<a href="https://bugs.debian.org/327437">Bug#327437</a>)
206
   </li>
207
<li> <a href="https://packages.debian.org/unstable/sound/irmp3">irmp3</a>
208
   -- Multimedia Audio Jukebox.
209
   (<a href="https://bugs.debian.org/327776">Bug#327776</a>)
210
   </li>
211
<li> <a href="https://packages.debian.org/unstable/misc/rhdb-admin">rhdb-admin</a>
212
   -- Grafický nástroj pro administraci databází PostgreSQL/RHDB.
213
   (<a href="https://bugs.debian.org/327775">Bug#327775</a>)
214
   </li>
215
<li> <a href="https://packages.debian.org/unstable/x11/windowlab">windowlab</a>
216
   -- Malý a jednoduchý window manager podobný prostřední Amiga.
217
   (<a href="https://bugs.debian.org/327438">Bug#327438</a>)
218 219 220
   </li>
</ul>

221
<p><strong>Odstraněné balíčky.</strong> 17 balíčků bylo za minulý týden <a
222
href="https://ftp-master.debian.org/removals.txt">odstraněno</a> z&nbsp;archivu
223 224 225 226
Debianu:</p>

<ul>
<li> xfree86 -- XFree86 X server.
227
   <br><a href="https://bugs.debian.org/326839">Bug#326839</a>:
228
   Žádost správce, nahrazuje xorg-x11
229
<li> ggz-* -- GGZ Gaming Zone (12 packages).
230
   <br><a href="https://bugs.debian.org/279787">Bug#279787 et al.</a>:
231 232
   Žádost QA, osiřelé, zastaralé
<li> amd -- Dummy balíček pro am-utils.
233
   <br><a href="https://bugs.debian.org/308718">Bug#308718</a>:
234 235
   Žádost QA: zastaralý &quot;dummy&quot; balíček
<li> aspseek -- Advanced Internet search engine (backendové programy).
236
   <br><a href="https://bugs.debian.org/321328">Bug#321328</a>:
237
   Žádost QA, chyby RC, problémy s&nbsp;licencí, mrtvý upstream
238
<li> kernel-patch-2.4-kgdb -- GDB debugging for the kernel.
239
   <br><a href="https://bugs.debian.org/323441">Bug#323441</a>:
240
   Žádost QA, osiřelé, s&nbsp;RC chybami; zastaralé
241
<li> sattrack -- Satellite tracker and prediction.
242
   <br><a href="https://bugs.debian.org/325363">Bug#325363</a>:
243
   Žádost správce, není free a existují lepší alternativy (mtrack/ktrack/...)
244 245
</ul>

246 247 248
<p><strong>Chcete číst DWN i&nbsp;nadále?</strong> Pomozte nám, prosím,
vytvářet tento zpravodaj. Stále potřebujeme více dobrovolných autorů, kteří
sledují komunitu kolem Debianu a&nbsp;podávali by o&nbsp;ní zprávy. Informace
249
o&nbsp;tom, jak pomoci, naleznete na <a
250 251
href="$(HOME)/News/weekly/contributing">stránce
o&nbsp;přispívání</a>. Těšíme se na vaše příspěvky na <a 
252 253 254
href="mailto:dwn@debian.org">dwn@debian.org</a>.</p>

#use wml::debian::weeklynews::footer editor="Jesus Gonzalez-Barahona, Martin 'Joey' Schulze"