index.wml 25 KB
Newer Older
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
1
#use wml::debian::template title="Разработване на Дебиан" BARETITLE="true"
2
#use wml::debian::translation-check translation="1.247"
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

<p>Информацията на тази страница, макар и публична, е от интерес главно за
сътрудниците на Дебиан.</p>

<ul class="toc">
<li><a href="#basic">Основни положения</a></li>
<li><a href="#packaging">Изготвяне на пакети</a></li>
<li><a href="#workinprogress">Текуща работа</a></li>
<li><a href="#projects">Проекти</a></li>
<li><a href="#miscellaneous">Разни</a></li>
</ul>

<div id="main">
 <div class="cardleft" id="basic">
 <h2>Основни положения</h2>
   <div>
   <dl>
    <dt><a href="$(HOME)/intro/organization">Структура на проекта Дебиан</a></dt>

    <dd>
    Има много начини за достъп до инфраструктурата на Дебиан и за всеки от
    тях отговарят различни хора. Тази страница обяснява начините за връзка.
    </dd>

    <dt>Хората</dt>
    <dd>
    Дебиан се разработва от голямо количество пръснати по света сътрудници.
    <em>Пакетирането</em> обикновено се прави и от <a
31
    href="https://wiki.debian.org/DebianDeveloper">разработчици</a>
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
32
    (пълноправни членове на проекта Дебиан) и <a
33
    href="https://wiki.debian.org/DebianMaintainer">помощници</a>.
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
34
    Ето списъци на <a href="people">разработчиците</a> и <a
35
    href="https://nm.debian.org/public/people/dm_all">помощниците</a> заедно
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
    с пакетите, за които отговарят.

    <p>
    Имаме и <a href="developers.loc">карта на разработчиците</a>, както
    и <a href="https://gallery.debconf.org/">галерии със снимки</a> от
    разнообразни събития.
    </p>
    </dd>

    <dt><a href="join/">Включване в Дебиан</a></dt>

    <dd>
    Дебиан е доброволна организация и нови членове с технически познания и
    интереси в областта на свободния софтуер са винаги добре дошли.
    Всеки може да помогне.
    </dd>

53
    <dt><a href="https://db.debian.org/">База данни на членовете</a></dt>
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
54 55 56 57 58 59 60
    <dd>
    Основната информация в базата данни е достъпна публично, а по-личната
    информация — само за членове.
    Използвайте <a href="https://db.debian.org/">шифрирания вариант</a>
    ако смятате да се идентифицирате.

    <p>Достъпен е списък на
61
    <a href="https://db.debian.org/machines.cgi">сървърите на проекта</a>,
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
62
    <a href="extract_key">ключове за GPG за всички членове</a>,
63
    <a href="https://db.debian.org/password.html">формуляр за смяна на
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
64
    паролата</a>
65
    и <a href="https://db.debian.org/forward.html">инструкция за настройване
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
    на пренасочването на писмата</a> до пощенската кутия в Дебиан.</p>

    <p>Преди да използвате някоя от машините на Дебиан се запознайте с
    <a href="dmup">Политиката за използване на машините на Дебиан</a>.</p>
    </dd>

    <dt><a href="constitution">Конституцията</a></dt>
    <dd>
    Най-важния документ на организацията. Описва структурите и начините
    за взимане на решения в Дебиан.
    </dd>

    <dt><a href="$(HOME)/vote/">Информация за гласуване</a></dt>
    <dd>
    Всичко, което някога сте искали да знаете за това как избираме лидер,
    лого и изобщо как гласуваме.
    </dd>
   </dl>

# this stuff is really not devel-only
   <dl>
    <dt><a href="$(HOME)/releases/">Издания</a></dt>

    <dd>
    Това е списък с минали и сегашни издания, за някои от които има
    подробна информация на отделни страници.

    <p>Директен достъп до информация за <a
    href="$(HOME)/releases/stable/">стабилното издание</a> и <a
    href="$(HOME)/releases/testing/">тестовата дистрибуция</a>.</p>
    </dd>

    <dt><a href="$(HOME)/ports/">Архитектури</a></dt>

    <dd>
    Дебиан може да се използва на различни видове компютри (съвместимите с
    Интел са просто <em>първите</em> такива). Отговорниците за различните
    &lsquo;портове&rsquo; събират полезна информация на горните страници.
    Разгледайте и може да решите да се сдобиете с поредното желязо със
    странно име.
	</dd>
   </dl>
   </div>

 </div>

 <div class="cardright" id="packaging">
   <h2>Пакетиране</h2>
   <div>

   <dl>
    <dt><a href="$(DOC)/debian-policy/">Политики на Дебиан</a></dt>
    <dd>
    Наръчника описва изискванията на дистрибуцията Дебиан. Това включва
    структура и съдържанието на архива, съображения относно дизайна на
    операционната система, както и технически изисквания към пакетите.

Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
123
    <p>С две думи — <strong>задължително четиво</strong>.</p>
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
    </dd>
   </dl>

   <p>Няколко документа са свързани с Политиките и заслужават специално
   внимание:</p>
   <ul>
    <li><a href="http://www.pathname.com/fhs/">Стандартна йерархия на файловата система</a> (FHS)
    <br />FHS указва в кои директории (и файлове) трябва да се появяват
      отделните части на операционната система. От версия 3.х Политиките
      изискват съвместимост с този стандарт..</li>
    <li>Списък на <a href="$(DOC)/packaging-manuals/build-essential">пакетите, задължителни при компилиране</a>
    <br />Това са пакети, които се очаква да бъдат достъпни при
      компилиране на пакети. Тези пакети няма нужда да бъдат описвани в
      полето <code>Build-Depends</code> на пакетите, върху които
      работите.</li>
    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/menu-policy/">Система за менюта</a>
    <br />Всички програми, които предлагат интерфейс, неизискващ
      специални параметри на командния ред трябва да регистрират
      елемент в менюто. Подробно описание има в <a
      href="$(DOC)/packaging-manuals/menu.html/">документацията на
      системата за менюта</a>.</li>
    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/debian-emacs-policy">Политики за Emacs</a>
    <br />Пакетите, свързани с Emacs трябва да съгласуват поведението си
      със съответните изисквания.</li>
    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/java-policy/">Политики за Java</a>
    <br />Аналог за пакетите, занимаващи се с Java.</li>
    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/perl-policy/">Политики за Perl</a>
    <br />Изисквания към пакетирането на интерпретатора на Perl и модулите
      към него.</li>
    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/python-policy/">Политики за Python</a>
    <br />Предложение за изисквания към пакетиране на интерпретатора на
      Python и модулите към него.</li>
	<li><a href="http://pkg-mono.alioth.debian.org/cli-policy/">Политики за CLI</a>
	<br />Основни изисквания към пакетирането на Mono и други приложения
      и библиотеки, базирани на CLR и CLI</li>
    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/debconf_specification.html">Спецификация на Debconf</a>
    <br />Подробно описание на подсистемата за управление на конфигурациите
      <q>debconf</q>.</li>
    <li><a href="http://dict-common.alioth.debian.org/">Политики за правописни речници и свързаните инструменти</a>
    <br />Изисквания към речниците за <kbd>ispell</kbd> и
      <kbd>myspell</kbd>.</li>
    <li><a href="http://webapps-common.alioth.debian.org/draft/html/">Политики за уеб приложения</a> (проект)
	<br />Изисквания към уеб-базираните приложения.</li>
    <li><a href="http://webapps-common.alioth.debian.org/draft-php/html/">Политики за PHP</a> (проект)
	<br />Изисквания към пакетирането на PHP.</li>
169
	<li><a href="https://people.debian.org/~seanius/policy/dbapp-policy.html/">Политики за бази данни</a> (проект)
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
170 171 172 173 174
	<br />Насоки и успешни практики за приложения, работещи с бази
      данни.</li>
	<li><a href="http://pkg-tcltk.alioth.debian.org/tcltk-policy.html/">Политики за Tcl и Tk</a> (проект)
	<br />Всичко за пакетирането на Tcl и Tk.</li>
	<li><a
175
	href="https://people.debian.org/~lbrenta/debian-ada-policy.html">Политики за Ада</a>
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
176 177 178 179
	<br />Всичко за пакетирането на Ада.</li>
   </ul>

   <p>Достъпен е и списък с <a
180
    href="https://bugs.debian.org/debian-policy">предложените поправки на
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
181 182 183 184 185 186
    Политиките</a>.</p>

   <p>По-голямата част от старото ръководство за пакетиране е интегрирана
    в Политиките.</p>

   <dl>
187
    <dt><a href="$(DOC)/manuals/developers-reference/">
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
188 189 190 191 192 193 194 195
    Справочник на разработчика</a></dt>

    <dd>
    Документът предоставя обзор върху препоръчваните практики и
    ресурсите, достъпни за членове на Дебиан. Още едно задължително
    четиво.
    </dd>

196
    <dt><a href="$(DOC)/manuals/maint-guide/">Ръководство за нови членове</a></dt>
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218

    <dd>
    Достъпно описание на техниките за пакетиране, включително и с
    примери. Препоръчвано четиво за всички, които искат да помогнат в
    поддръжката на пакети или желаят да се присъединят към проекта.
    </dd>
   </dl>
   </div>

 </div>

 <div class="card" id="workinprogress">
   <h2>В процес на разработка</h2>
   <div>

	<dl>
    <dt><a href="testing">Тестова дистрибуция</a></dt>
    <dd>
    <q>Тестовата</q> дистрибуция съдържа пакетите, които ще се съдържат
    в следващото издание на Дебиан.
    </dd>

219
    <dt><a href="https://bugs.debian.org/release-critical/">Проблеми, критични за изданието</a></dt>
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

    <dd>
    Това с списък на грешките, които могат да предизвикат премахване
    на даден пакет от тестовата дистрибуция, а понякога могат да причинят и
    забавяне на новото издание.
    Всички доклади с ниво на критичност от &lsquo;serious&rsquo; нагоре
    се включват в списъка. Винаги поправяйте такива грешки в пакетите си
    възможно най-бързо.

    <p>Ето и списък с грешки,
230
    <a href="https://bugs.debian.org/stats/oldbugs.html">
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244
    докладвани преди повече от две години</a>. Помощ е добре дошла.</p>
    </dd>

    <dt><a href="$(HOME)/Bugs/">Системата за следене на грешките</a></dt>
    <dd>
    Системата за следене на грешките в Дебиан служи за докладване,
    обсъждане и поправяне на грешки. Добре дошли са доклади за проблеми в
    произволен компонент на Дебиан. Системата се използва и от
    потребителите, и от сътрудниците на Дебиан.
    </dd>

    <dt>Преглед на пакетите от гледна точка на отговорника</dt>
    <dd>
    Страниците за <a
245 246
    href="https://qa.debian.org/developer.php">информация</a> и <a
    href="https://packages.qa.debian.org/">следене</a> на пакети предоставят
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
247 248 249
    обобщена информация, полезна за отговорниците.
    </dd>

250
    <dt><a href="$(DOC)/manuals/developers-reference/resources#pkg-tracking-system">Системата за следене на пакетите</a></dt>
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264
    <dd>
    За сътрудници, които искат да следят развитието на чужди пакети,
    системата предлага абониране (чрез електронна поща) към услуга, която
    ще им изпраща копия от всички писма до системата за следене на
    грешките, както и известия при обновяване на пакета.
    </dd>

    <dt><a href="wnpp/">Пакети, имащи нужда от помощ</a></dt>
    <dd>
    Списък на пакети, които имат нужда от нов отговорник, както и такива,
    които още не са част от Дебиан. Полезен ако търсите пакети за
    осиновяване, създавате или изоставяте пакети.
    </dd>

265
    <dt><a href="$(DOC)/manuals/developers-reference/resources.html#incoming-system">\
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277
      Входяща система</a></dt>
    <dd>
    Всички пакети се изпращат първо до входящата система на вътрешните
    сървъри, обслужващи архива. Приетите пакети са достъпни почти незабавно
    <a href="http://incoming.debian.org/">по HTTP</a>, а четири пъти дневно
    се разпространяват и до <a href="$(HOME)/mirror/">огледалните
    сървъри</a>.
    <br />
    <strong>Забележка</strong>: Поради същността на входящата система не
    препоръчваме създаването на огледални нейни копия.
    </dd>

278
    <dt><a href="https://lintian.debian.org/">Доклади от Линтиан</a></dt>
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
279 280

    <dd>
281
    <a href="https://packages.debian.org/unstable/devel/lintian">
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
282 283 284 285 286 287
    Линтиан</a> е програма, която проверява дали даден пакет спазва
    изискванията на политиките на Дебиан. Препоръчваме използването ѝ преди
    изпращане на пакети към архива на Дебиан. Страницата съдържа доклад от
    Линтиан за всеки пакет в дистрибуцията.
    </dd>

288
    <dt><a href="https://wiki.debian.org/HelpDebian">Помощ за Дебиан</a></dt>
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
289
    <dd>
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
290 291
    Уикито на Дебиан съдържа съвети и идеи за разработчици и други
    сътрудници на Дебиан.
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
292 293
    </dd>

294
    <dt><a href="$(DOC)/manuals/developers-reference/resources#s4.6.4">\
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
295 296 297 298 299
      Експериментална дистрибуция</a></dt>
    <dd>
    Дистрибуцията <em>experimental</em> се използва като временно решение
    за експерименти с нови и вероятно нестабилни софтуерни версии.
    Използвайте
300
    <a href="https://packages.debian.org/experimental/">пакети от
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316
    <em>experimental</em></a> само ако вече сте в състояние да боравите
    с нестабилната дистрибуция <em>unstable</em>.
    </dd>
   </dl>
   </div>

 </div>
 <div class="card" id="projects">
   <h2>Проекти</h2>
   <div>

   <p>Проектът Дебиан е разделен вътрешно на групи и под-проекти, всеки от
   които се специализира в даден аспект от работата. Ето списък на групите,
   които имат уеб страници, подреден хронологично:</p>
   <ul>
     <li><a href="website/">Уеб страници на Дебиан</a></li>
317
     <li><a href="https://ftp-master.debian.org/">Архив на Дебиан</a></li>
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
318
     <li><a href="$(DOC)/ddp">Проект за документиране на Дебиан</a></li>
319
     <li><a href="https://wiki.debian.org/XStrikeForce">Ударна група Хикс</a></li>
320
     <li><a href="https://qa.debian.org/">Качествен контрол</a></li>
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
321
     <li><a href="$(HOME)/CD/">Компактдискове с Дебиан</a></li>
322 323
     <li><a href="https://wiki.debian.org/Keysigning">Координация на подписване на ключове</a></li>
     <li><a href="https://wiki.debian.org/DebianIPv6">Дебиан IPv6</a></li>
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
324 325 326
     <li><a href="buildd/">Мрежа за автоматично компилиране</a></li>
	 <li><a href="https://buildd.debian.org/">Журнали от мрежата за компилиране за официалните архитектури.</a></li>
     <li><a href="tech-ctte">Техническа комисия</a></li>
327
     <li><a href="$(HOME)/international/l10n/ddtp">Превод на описанията на пакетите</a></li>
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
328 329 330
     <li><a href="http://alioth.debian.org/">Алиот: сървър за съвместна работа на Дебиан</a></li>
     <li><a href="http://deb-usability.alioth.debian.org/">Проучване на използваемостта на Дебиан</a></li>
	 <li><a href="debian-installer/">Инсталатор на Дебиан</a></li>
331
	 <li><a href="debian-live/">Дебиан на живо</a></li>
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
332
	 <li><a href="http://www.emdebian.org/">emdebian - Дебиан за вграждане</a></li>
333
	 <li><a href="https://wiki.debian.org/Utnubu">Утнубу</a></li>
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
334
	 <li><a href="$(HOME)/security/audit/">Одит на сигурността в Дебиан</a></li>
335
	 <li><a href="$(HOME)/women/">Дебиан за жени</a></li>
336

Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
337 338
	</ul>

339
	<p>Някои проекти целят създаването на <a href="https://wiki.debian.org/DebianPureBlends">Дестилати на Дебиан</a>, насочени към определен кръг потребители. Например:</p>
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
340 341 342 343

	<ul>
	 <li><a href="debian-jr/">Дебиан за деца</a></li>
     <li><a href="debian-med/">Дебиан за медици</a></li>
344
     <li><a href="https://wiki.debian.org/DebianEdu">Дебиан в образованието</a></li>
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
345
	 <li><a href="debian-accessibility/">Достъпен Дебиан</a></li>
346 347
	 <li><a href="https://wiki.debian.org/DebianGis">Дебиан и ГИС</a></li>
	 <li><a href="https://wiki.debian.org/DebianScience">Дебиан в науката</a></li>
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361
	 <li><a href="http://debichem.alioth.debian.org/">ДебиХим</a></li>
	</ul>
	</div>

 </div>

 <div class="card" id="miscellaneous">
   <h2>Разни</h2>
   <div>

   <dl>
    <dt>Преобразуване на ключове от PGP към GPG:</dt>
    <dd>
    Информация по въпроса има в
362
    <a href="$(DOC)/manuals/developers-reference/developer-duties#key-maint">
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374
    справочника на разработчика</a>. Още полезна информация за подписването
    на ключ GPG с ключ PGP има във файла
    <em>/usr/share/doc/debian-keyring/README.gz</em> на пакета
    <code>debian-keyring</code>.
    </dd>
   </dl>

   <p>Събрани връзки:</p>
   <ul>
    <li><a href="passwordlessssh">Настройка на ssh така, че да не пита за парола</a>.</li>
    <li>Как да <a href="$(HOME)/MailingLists/HOWTO_start_list">заявим
      създаване на нов пощенски списък</a>.</li>
375
    <li>Йерархия <a href="https://dsa.debian.org/iana/">OID</a> на Дебиан.</li>
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
376 377
    <li><a href="$(HOME)/logos/">Лога и банери</a> на Дебиан.</li>
    <li>Информация за <a href="$(HOME)/mirror/">огледалните сървъри</a> на Дебиан.</li>
378
    <li><a href="https://qa.debian.org/data/bts/graphs/all.png">Графика на докладите за грешки</a>.</li>
379
	<li><a href="https://ftp-master.debian.org/new.html">Нови пакети,
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
380
      чакащи одобрение за включване в Дебиан</a> (опашка NEW).</li>
381
    <li><a href="https://packages.debian.org/unstable/main/newpkg">Нови пакети от последната седмица</a>.</li>
382
    <li><a href="https://ftp-master.debian.org/removals.txt">Пакети,
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393
      премахнати от Дебиан</a>.</li>
	<li>Поддържане на пакети, <a href="cvs_packages">узползвайки CVS</a>.</li>
     <li> <a href="constitution.1.1">Стара версия 1.1</a> на конституцията на Дебиан.</li>
     <li> <a href="constitution.1.0">Стара версия 1.0</a> на конституцията на Дебиан.</li>
     <li> <a href="$(HOME)/social_contract.1.0">Стара версия 1.0</a> на
      <q>Обществения договор</q> на Дебиан с обществото на свободния
      софтуер.</li>
    </ul>

   <p>Интересни външни връзки:</p>
   <ul>
nobuyuki morita's avatar
nobuyuki morita committed
394 395
     <li><a href="http://www.linux-pam.org/">Pluggable Authentication
       Modules</a> &mdash; широко използвана схема за
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407
       идентификация</li>
     <li><a href="http://www.linuxbase.org">Linux Standards Base</a> &mdash;
       стандартизиране на системата GNU/Linux</li>
# Broken
#     <li><a href="http://www.freestandards.org/ldps/">Linux Development
#       Platform Specification</a> &mdash; for cross-distribution
#       development</li>
   </ul>
   </div>

 </div>
</div>