proposed-updates.wml 2.11 KB
Newer Older
1 2
#use wml::debian::template title="<q>proposed-updates</q>-mekanismen"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
3
#use wml::debian::translation-check translation="09c8de4214e938e26eeaf5c5d5bbb5937213f414"
4

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
5 6 7 8
<p>Alla ändringar till den släppta, stabila (<q>stable</q>) (och gamla stabila, <q>oldstable</q>)
utgåvan genomgår en utökad uttestningsperiod innan de accepteras
till arkivet. Varje sådan uppdatering av den (gamla) stabila utgåvan kallas
en <q>punktutgåva</q>.</p>
9

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
10 11
<p>Förberedelserna till punktutgåvorna sker genom <q>proposed-updates</q>-mekanismen.
Uppdaterade paket laddas upp till en separat kö som kallas
12 13 14 15
<code>p-u-new</code> (<code>o-p-u-new</code>) innan de accepteras till
<q>proposed-updates</q> (<q>oldstable-proposed-updates</q>).
</p>

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
16
<p>För att använda dessa paket med APT, kan du lägga till följande rader i din
17 18 19
fil <code>sources.list</code>:</p>

<pre>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
20
  \# föreslagna uppdateringar till nästa punktutgåva
21 22 23 24
  deb http://ftp.us.debian.org/debian <current_release_name>-proposed-updates main contrib non-free
</pre>

<p>Observera att <a href="$(HOME)/mirror/list">de maskiner som speglar /debian/</a> kommer
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
25 26
ha dessa filer, så det är inte nödvändigt att använda just denna server. Valet ovan
av ftp.us.debian.org är bara ett exempel.</p>
27

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
28
<p>Nya paket kan anlända i proposed-updates när Debianutvecklare
29
laddar upp dem till antingen <q>proposed-updates</q> (<q>oldstable-proposed-updates</q>),
30 31 32 33
eller <q>stable</q> (<q>oldstable</q>). 
<a href="$(HOME)/doc/manuals/developers-reference/pkgs.html#upload-stable">\
Uppladdningsprocessen</a> beskrivs i Utvecklarreferensen.
</p>
34

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
35
<p>Det bör noteras att paket från
36 37 38
<a href="$(HOME)/security/">security.debian.org</a> kopieras till
katalogen p-u-new (o-p-u-new) automatiskt. Samtidigt kan det vara bra att veta att paket
som laddas upp direkt till proposed-updates (oldstable-proposed-updates)
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
39
inte övervakas av Debians säkerhetsgrupp.</p>
40

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
41
<p>Den aktuella listan över paket som ligger i kön till p-u-new (o-p-u-new)
42 43
kan ses på <url "https://release.debian.org/proposed-updates/stable.html">
(<url "https://release.debian.org/proposed-updates/oldstable.html">).</p>
44