reportingbugs.wml 1.47 KB
Newer Older
1
#use wml::debian::template title="Debian GNU/Linux 3.1 – Rapportera problem" BARETITLE=true
2
#use wml::debian::translation-check translation="49fa38afff7552602a2342ed72a96a78367c674a"
3 4 5 6 7

<p>
Om du har ett problem med installationssystemet ber vi dig rapportera ett
fel mot paketet <tt>installation-reports</tt>.
Fyll i
8
<a href="$(HOME)/releases/stable/i386/ch05s04.html#submit-bug">rapportmallen</a>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
9
för att se till att du fått med all den information som behövs.
10 11 12
</p>

<p>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
13 14 15 16
Om du har förslag eller rättningar för
<a href="#new-inst">installationsmanualen</a> bör du
<a href="$(HOME)/Bugs/Reporting">lägga in dessa som felrapporter</a>
mot <tt>debian-installer-manual</tt> som är det paket som
17
har hand om den dokumentationen.
18
Fel i
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
19 20
<a href="releasenotes">versionsfakta</a> bör rapporteras till sändlistan
debian-doc på adressen
21 22
<a href="mailto:debian-doc@lists.debian.org">
&lt;debian-doc@lists.debian.org&gt;</a>.
23 24 25
</p>

<p>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
26 27 28 29
Om du har problem med installationssystemet som inte är lämpliga för en
felrapport (t.ex om du inte är säker på om det verkligen är ett fel eller
inte, eller om det är osäkert var felet ligger, osv.) är det troligen bäst
att sända ett brev till sändlistan
30 31 32 33 34
<a href="mailto:debian-boot@lists.debian.org">
&lt;debian-boot@lists.debian.org&gt;</a>.
</p>

<p>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
35 36 37
Om du har problem med systemet efter installationen bör du försöka spåra
upp i vilket paket felet uppstår och
<a href="$(HOME)/Bugs/Reporting">sända in en felrapport</a> mot det paketet.
38
</p>