donations.wml 9.56 KB
Newer Older
1
#use wml::debian::template title="Donationer"
2
#use wml::debian::translation-check translation="6bfd906c0a0e7dcb3fffbb59eda70cd0b5a316da"
3 4


5 6 7 8 9 10
<p>
Donationer hanteras av 
<a href="$(HOME)/devel/leader">Debians projektledare</a> (DPL)
och tillåter Debian att ha
<a href="https://db.debian.org/machines.cgi">maskiner</a>,
<a href="https://wiki.debian.org/Teams/DSA/non-DSA-HW">annan hårdvara</a>,
11
domäner, kryptografiska certifikat,
12 13 14 15
<a href="http://www.debconf.org">Debiankonferensen</a>,
<a href="https://wiki.debian.org/MiniDebConf">Debian mini-konferenser</a>,
<a href="https://wiki.debian.org/Sprints">utvecklingssprintar</a>,
närvaro vid andra evenemang och andra saker.
Andreas Rönnquist's avatar
Andreas Rönnquist committed
16
Tack till alla <a href="#donors">donatorer</a> för ert stöd till Debian!
17
</p>
18

19
<p id="default">
20
Lättaste sättet att donera till Debian är via PayPal
21
till <a href="https://www.spi-inc.org/" title="SPI">Software in the Public Interest</a>,
22
en ideell organisation som förvaltar Debians tillgångar.
23
Du kan även donera via <a href="#methods">metoderna som listas nedan</a>.
24
<!--
25
Du kan donera via <a href="#methods">metoderna som listas nedan</a>.
26
-->
Peter Karlsson's avatar
Peter Karlsson committed
27
</p>
28

29 30
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<div>
31 32 33
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="86AHSZNRR29UU">
<input type="submit" value="Donera via PayPal" />
34
</div>
35 36 37 38
</form>39 40 41
<!--
+Hidden due to an issue with USAePay/Paysimple
+https://lists.debian.org/msgid-search/CABJgS1ZtpcfM3uzA+j9_mp6ocR2H=p4cOcWWs2rjSNwhWYWepw@mail.gmail.com
42
<form method="post" action="https://www.usaepay.com/interface/epayform/">
43 44
<div>
 <span>$<input type="text" name="UMamount" size="6"> USD, betalas endast en gång</span>
45
 <input name="UMdescription" value="Debian general contribution" type="hidden">
46
 <input name="UMkey" value="ijWB0O98meGpX0LrCP0eb1Y94sI1Dl67" type="hidden">
47 48
 <input name="UMcommand" value="sale" type="hidden" />
 <input type="submit" tabindex="2" value="Donera" />
49
</div>
50
</form>
51
-->
52

53
<h2 id="methods">Donationsmetoder</h2>
54 55

<p>
56
Olika <a href="https://wiki.debian.org/Teams/Treasurer/Organizations">organisationer</a>
57
förvaltar Debians tillgångar och tar emot donationer för Debians räkning.
Peter Karlsson's avatar
Peter Karlsson committed
58
</p>
59

60 61 62 63 64 65 66 67 68
<table>
<tr>
<th>Organisation</th>
<th>Metoder</th>
<th>Kommentarer</th>
</tr>
<tr>
<td><a href="#spi"><acronym title="Software in the Public Interest">SPI</acronym></a></td>
<td>
69
<a href="#spi-paypal">PayPal</a>,
70 71 72
<!--
Hidden due to an issue with USAePay/Paysimple
https://lists.debian.org/msgid-search/CABJgS1ZtpcfM3uzA+j9_mp6ocR2H=p4cOcWWs2rjSNwhWYWepw@mail.gmail.com
73
 <a href="#spi-usa-epay">USA ePay</a>,
74
-->
Andreas Rönnquist's avatar
Andreas Rönnquist committed
75
 <a href="#spi-click-n-pledge">Click &amp; Pledge</a> (återkommande donationer),
76 77 78 79 80 81
 <a href="#spi-cheque">check</a> (USD/CAD),
 <a href="#spi-other">övrigt</a>
</td>
<td>USA, skattebefriat ideellt</td>
</tr>
<tr>
82 83 84
<td><a href="#debianfrance">Debian France</a></td>
<td>
	<a href="#debianfrance-bank">banköverföring</a>,
85
	<a href="#debianfrance-paypal">PayPal</a>
86 87
</td>
<td>Frankrike, skattebefriat ideellt</td>
88 89
</tr>
<tr>
90 91 92 93 94 95 96 97
<td><a href="#debianch">debian.ch</a></td>
<td>
 <a href="#debianch-bank">banköverföring</a>,
 <a href="#debianch-other">övrigt</a>
</td>
<td>Schweiz, ideellt</td>
</tr>
<tr>
98 99 100 101 102 103 104 105 106
<td><a href="#debian">Debian</a></td>
<td>
 <a href="#debian-equipment">utrustning</a>,
 <a href="#debian-time">tid</a>,
 <a href="#debian-other">övrigt</a>
</td>
<td></td>
</tr>

107
# Template:
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
#<tr>
#<td><a href="#"><acronym title=""></acronym></a></td>
#<td>
# <a href="#"></a>,
# <a href="#"></a> (allows recurring donations),
# <a href="#cheque"></a> (CUR)
#</td>
#<td>, tax-exempt non-profit</td>
#</tr>

</table>

<h3 id="spi">Software in the Public Interest</h3>

<p>
123
<a href="https://www.spi-inc.org/" title="SPI">Software in the Public Interest, Inc.</a>
124
är ett skattebefriat ideellt företag baserat i USA, som grundades 1997 av personer
125
från Debian för att hjälpa organisationer relaterade till fri mjukvara och
126
fri hårdvara.
Peter Karlsson's avatar
Peter Karlsson committed
127
</p>
128

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
<h4 id="spi-paypal">PayPal</h4>
<p>
Enstaka och återkommande donationer kan göras via 
<a href="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&amp;hosted_button_id=86AHSZNRR29UU">SPI-sidan</a>
på PayPal-webbplatsen. 
För att göra en återkommande donation,
kryssa i rutan "upprepa betalningen (Månadsvis)".
</p>


139
<h4 id="spi-click-n-pledge">Click &amp; Pledge</h4>
140 141 142 143 144 145 146

<p>
Enstaka och återkommande donationer kan göras via
<a href="https://co.clickandpledge.com/advanced/default.aspx?wid=34115">SPI-sidan</a>
på Click &amp; Pledge-webbsidan.
För att göra en återkommande donation,
välj hur ofta du vill donera till höger,
Andreas Rönnquist's avatar
Andreas Rönnquist committed
147
skrolla ner till "Debian Project Donation",
148 149 150
mata in summan du vill donera,
klicka på "Add to cart" och
gå igenom resten av processen.
Peter Karlsson's avatar
Peter Karlsson committed
151
</p>
152

153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
<!--
Unfortunately this isn't possible to do yet:
<form method="post" action="https://co.clickandpledge.com/advanced/default.aspx?wid=34115">
<input name="ScriptManager1" value="UpdatePanel1|btnDAddToCart_dnt_33979" type="hidden">
$<input name="DAmount_33979" size="6" id="DAmount_33979" type="text"> USD, paid
<select name="cboxRecurring" id="cboxRecurring">
 <option value="-1">once only</option>
 <option value="0">weekly</option>
 <option value="1">fortnightly</option>
 <option value="2">monthly</option>
 <option value="3">every 2 months</option>
 <option value="4">quarterly</option>
 <option value="5">bi-annually</option>
 <option value="6">annually</option>
</select>
<input type="submit" name="btnDAddToCart_dnt_33977" id="btnDAddToCart_dnt_33977" value="Donate"/>
</form>
-->

172
<h4 id="spi-cheque">Check</h4>
173

174
<p>
175
Donationer kan göras via check eller money order i
176 177
<abbr title="US dollars">USD</abbr> och
<abbr title="Canadian dollars">CAD</abbr>.
178
Vänligen sätt Debian i meddelandefältet och skicka till SPI på
179
adressen som listas på <a href="https://www.spi-inc.org/donations/">SPIs donationssida</a>.
180 181
</p>

182
<h4 id="spi-other">Övrigt</h4>
183

184
<p>
185
Donationer via banköverföring och andra metoder finns även tillgängliga.
186 187 188
För några delar av världen kan det vara lättare att göra en donation
till en av Software in the Public Interests partnerorganisationer.
För mer information, vänligen besök
189
<a href="https://www.spi-inc.org/donations/">SPIs donationssida</a>.
190 191
</p>

192 193 194 195
<h3 id="debianfrance">Debian Frankrike</h3>

<p>
<a href="https://france.debian.net/">Debian France Association</a> är en
196 197
organisation registrerad i Frankrike under <q>lagen från 1901</q>, för att
stödja och främja Debianprojektet i Frankrike.
198 199 200 201 202
</p>

<h4 id="debianfrance-bank">Banköverföring</h4>
<p>
Donationer via banköverföring finns tillgängliga till bankkontot som listas
203
på <a href="https://france.debian.net/soutenir/#compte">Debian Frances
204
donationssida</a>. Kvitton för dessa donationer för tillgängliga om du
205
skickar e-post till <a
206
href="mailto:ca@france.debian.net">ca@france.debian.net</a>.
Andreas Rönnquist's avatar
Andreas Rönnquist committed
207
</p>
208

209
<h4 id="debianfrance-paypal">PayPal</h4>
210 211 212 213 214 215 216
<p>
Donationer kan skickas via sidan för
<a href="https://france.debian.net/galette/plugins/galette-plugin-paypal/paypal_form.php?pref_lang=en_US">Debian France PayPal</a>.
Dessa kan riktas specifikt till Debian France, eller till Debianprojektet i
allmänhet.
</p>

217 218 219
<h3 id="debianch">debian.ch</h3>

<p>
Paul Wise's avatar
Paul Wise committed
220
<a href="https://debian.ch/">debian.ch</a> grundades för att representera
221 222 223 224 225 226 227 228
Debianprojektet i Schweiz och Furstendömet Lichtenstein.
</p>

<h4 id="debianch-bank">Banköverföring</h4>

<p>
Donationer via banköverföring från både Schweiziska och internationella
banker finns tillgängliga till bankkontona som listas på
Paul Wise's avatar
Paul Wise committed
229
<a href="https://debian.ch/">debian.ch's webbplats</a>.
230 231 232 233 234 235
</p>

<h4 id="debianch-other">Övrigt</h4>

<p>
Donationer via andra metoder kan genomföras genom att kontakta donationsadressen
Paul Wise's avatar
Paul Wise committed
236
som listas på <a href="https://debian.ch/">debian.ch's webbplats</a>.
237 238 239
</p>


240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
# Template:
#<h3 id=""></h3>
#
#<p>
#</p>
#
#<h4 id=""></h4>
#
#<p>
#</p>

251
<h3 id="debian">Debian</h3>
252

253
<p>
Andreas Rönnquist's avatar
Andreas Rönnquist committed
254
Debian har möjligheten att acceptera direkta <a
255
href="#debian-equipment">utrustningsdonationer</a> men inte <a
256
href="#debian-other">andra</a> donationer vid denna tidpunkt.
257 258
</p>

259 260
<a name="equipment_donations"></a>
<h4 id="debian-equipment">Utrustning och tjänster</h4>
261

262 263 264 265
<p>
Debian förlitar sig även på utrustningsdonationer och tjänster från
individer, företag, universitet osv för att hålla Debian anslutet till
världen.</p>
266

267 268
<p>Om ditt företag har några overksamma maskiner eller utrustning över
(hårddiskar, SCSI-controllers, nätverkskort, osv) som ligger och skräpar, var
Andreas Rönnquist's avatar
Andreas Rönnquist committed
269
vänlig och överväg att donera dessa till Debian. Vänligen kontakta vår
270 271
<a href="mailto:hardware-donations@debian.org">delegat för hårdvarudonationer</a>
för detaljer.</p>
272

273
<p>Debian underhåller en <a href="https://wiki.debian.org/Hardware/Wanted">lista på hårdvara som
274
önskas</a> för olika tjänster och grupper inom projektet.</p>
275

276
<h4 id="debian-time">Tid</h4>
277 278 279 280 281 282

<p>
Det finns många sätt att <a href="$(HOME)/intro/help">hjälpa Debian</a>
med din privata eller arbetstid.
</p>

283
<h4 id="debian-other">Övrigt</h4>
284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299

<p>
Debian kan inte ta emot någon kryptovaluta vid detta tillfälle men vi
undersöker möjligheter att kunna ta emot den här sortens donationer.
# Brian Gupta requested we discuss this before including it:
#If you have cryptocurrency to donate, or insights to share, please
#get in touch with <a href="mailto:madduck@debian.org">Martin f. krafft</a>.
</p>

<h2 id="donors">Donatorer</h2>

<p>Följande är listor på organisationer som har donerat utrustning eller
tjänster till Debian:</p>

<ul>
 <li><a href="https://db.debian.org/machines.cgi">hosting och hårdvarusponsorer</a></li>
300
 <li><a href="mirror/sponsors">speglingssponsorer</a></li>
301
 <li><a href="partners/">utvecklings- och tjänstpartners</a></li>
302
</ul>