donations.wml 3.48 KB
Newer Older
1
#use wml::debian::template title="Doazóns a «Software in the Public Interest»"
2
#use wml::debian::translation-check translation="5176ef2596170be6e24f8499247ebfd7ec0f2263" maintainer="Jorge Barreiro González"
3 4 5 6 7 8 9 10 11

<ul class="toc">
 <li><a href="#money_donations">Doazóns de cartos</a></li>
 <li><a href="#equipment_donations">Doazóns de equipamento e servizos</a></li>
</ul>

<h2 id="money_donations">Doazóns de cartos</h2>

<p>Debian é o nome do proxecto, e Debian é como se chama a distribución que
Jorge Barreiro's avatar
Jorge Barreiro committed
12
creamos. Para xestionar as doazóns de cartos creouse unha corporación sen
13
ánimo de lucro,
14
<a href="https://www.spi-inc.org/">Software in the Public Interest</a>.</p>
15 16 17

<p>A pesar de estar creada por voluntarios ao redor de todo o mundo, Debian ten
gastos que foron, durante moito tempo, pagados dos petos duns poucos
Jorge Barreiro's avatar
Jorge Barreiro committed
18 19 20
desenvolvedores. Estes gastos inclúen o rexistro do dominio debian.org,
a gravación de CDs para probar novas versións, viaxes e gastos de
aloxamento non pagos para asistir a conferencias, etc.</p>
21 22

<p>Moitas das doazóns ata o de agora foron de usuarios agradecidos. Inda que
Jorge Barreiro's avatar
Jorge Barreiro committed
23
todas as doazóns son benvidas, espérase especialmente dalgunhas das
24 25
empresas que gañan cartos a través de Debian (fabricantes de CDs, empresas de
asistencia técnica, ou incluso empresas que dependen de Debian para as súas
Jorge Barreiro's avatar
Jorge Barreiro committed
26 27
operacións diarias) que contribúan cun porcentaxe dos seus beneficios para
axudar a facer de Debian o mellor sistema operativo posíbel.</p>
28 29

<p>Se quere facer unha doazón económica a Debian, consulte a 
30
<a href="https://co.clickandpledge.com/advanced/default.aspx?wid=34115#DonationName_4">páxina de doazóns de SPI</a>.
31
Asegúrese de especificar que os cartos son para Debian. Xa que SPI é unha
Jorge Barreiro's avatar
Jorge Barreiro committed
32 33
organización sen ánimo de lucro, pódense expedir recibos para xustificar nas
declaracións de impostos.</p>
34

Jorge Barreiro's avatar
Jorge Barreiro committed
35
<p>Nalgunhas partes do mundo poderá ser máis doado facer a doazón a unha
36
organización asociada a «Software in the Public Interest» (consulte a <a
37
href="https://co.clickandpledge.com/advanced/default.aspx?wid=34115#DonationName_4">páxina de doazóns de SPI</a>
38 39 40 41 42 43
para obter información actualizada):</p>

<ul>
  <li>Europa: <a href="http://www.ffis.de/Verein/spi-en.html">\
    Verein zur Förderung Freier Informationen und Software e.V.</a>
    (ffis) en Alemaña</li>
44
  <li>Italia: <a href="http://www.softwarelibero.it/donazioni-debian">\
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
    Associazione Software Libero</a></li>
</ul>

<h2 id="equipment_donations">Doazóns de equipamentos e servizos</h2>

<p>Dado o pequeno presuposto que manexa Debian non lle resulta posíbel, en este
momento, comprar e manter as súas propias computadoras e conexións á rede. Por
tanto dependemos da doazón de equipamento e servizos de empresas e
universidades para manter Debian conectado ao mundo.</p>

<p>Se a súa empresa ten máquinas sen usar, ou equipamento de sobra (discos
Jorge Barreiro's avatar
Jorge Barreiro committed
56
duros, controladores SCSI, tarxetas de rede, etc.), por favor, pense en doalos a
57 58 59 60
Debian. Contacte co noso
<a href="mailto:hardware-donations@debian.org">delegado de doazóns de hardware
</a> para obter máis detalles.</p>

61
<p>Debian mantén unha <a href="https://wiki.debian.org/Hardware/Wanted">lista de hardware
62 63 64 65 66 67 68 69
desexado</a> para varios servizos e grupos dentro do proxecto.</p>

<hrline />

<p>As seguintes son listas de organizacións que fixeron doazóns de equipamento
ou servizos a Debian:</p>

<ul>
70

71 72 73 74
 <li><a href="mirror/official_sponsors">patrocinadores de réplicas oficiais
</a></li>
 <li><a href="partners/">socios de desenvolvemento e servizos</a></li>
</ul>