index.wml 4.89 KB
Newer Older
1
#use wml::debian::template title="Debian Internationaal"
2
#use wml::debian::translation-check translation="1.50"
Luk Claes's avatar
Luk Claes committed
3 4 5

# Last Translation Update by $Author$
# Last Translation Update at $Date$
Dutch Language Team's avatar
Dutch Language Team committed
6

7 8 9 10 11 12
<p>Deze pagina bevat links naar andere pagina's met informatie over de
beschikbaarheid van Debian in verschillende talen. We hopen dat alle
Debian documentatie, software en installatie beschikbaar komt in alle
talen. Om dat te faciliteren heeft de pagina van elke taal een overzicht
van informatie over Debian die beschikbaar is in die taal, inclusief de
mailinglijsten die de betreffende taal als voertaal hebben.
13
</p>
Dutch Language Team's avatar
Dutch Language Team committed
14

15
<h2>De Debian website en het onderhandelen over de inhoud</h2>
Dutch Language Team's avatar
Dutch Language Team committed
16

17 18
<p>De Debian website gebruikt <a href="../intro/cn">het onderhandelen
over de inhoud</a> om u automatisch de webpagina te geven in de taal
Bas Zoetekouw's avatar
Bas Zoetekouw committed
19
die u verkiest. Dit werkt alleen als uw browser goed is ingesteld en
20
als de pagina in de door u gekozen taal bestaat. We hebben een pagina
21 22 23
gemaakt om u uit te leggen <a href="../intro/cn#howtoset">hoe u de
voorkeurstaal op uw browser in kan stellen</a>.
</p>
Dutch Language Team's avatar
Dutch Language Team committed
24

25
<h2>De Debian taalpagina's</h2>
Dutch Language Team's avatar
Dutch Language Team committed
26

27 28
<p>Deze pagina's bevatten informatie over het gebruik van Debian in
niet-Engelse talen. Elke pagina bevat een overzicht van de informatie
29
die beschikbaar is voor die taal, inclusief mailinglijsten.
30
</p>
31 32

#include "$(ENGLISHDIR)/international/index.data"
Dutch Language Team's avatar
Dutch Language Team committed
33

34
<h2>Ondersteuning voor een nieuwe taal toevoegen</h2>
35

36 37 38
<p>Debian wordt helemaal door vrijwilligers ontwikkeld. Als we op dit ogenblik
uw taal niet ondersteunen, kunt u er misschien aan denken daar zelf iets aan te
doen. Om een taal volledig te ondersteunen, hebben de volgende delen van
39
Debian aandacht nodig:
40
</p>
41 42 43
<dl>
 <dt><strong>Installatiesysteem</strong></dt>
   <dd>Bekijk a.u.b. de 
44
   <a href="https://anonscm.debian.org/viewvc/d-i/trunk/manual/doc/translations.txt?view=markup">
45
   informatie voor vertalers</a> in de
Luk Claes's avatar
Luk Claes committed
46 47
   <a href="$(DEVEL)/debian-installer/svn">
   Subversion-boom van debian-installer</a>. Het werk aan de installatieprocedure
48
   van Debian wordt bediscussieerd op de <a href="https://lists.debian.org/debian-boot/">
49 50 51
   <tt>debian-boot</tt></a> mailinglijst.
   </dd>
 <dt><strong>Debian documentatie</strong></dt>
52
   <dd>Bekijk a.u.b. de <a href="$(HOME)/doc/ddp">webpagina van het
53
   documentatie project</a>. Dit onderwerp wordt bediscussieerd op de
54
   <a href="https://lists.debian.org/debian-doc/"><tt>debian-doc</tt></a>
55 56 57 58
   mailinglijst.
   </dd>
 <dt><strong>Debian webpagina's</strong></dt>
   <dd>Bekijk a.u.b. de <a
59
   href="$(DEVEL)/website/translating">pagina's voor 
60
   vertalers van de Debian webpagina</a>. Dit onderwerp wordt
61
   bediscussieerd op de
62
   <a href="https://lists.debian.org/debian-www/"><tt>debian-www</tt></a>
63 64
   mailinglijst.
   </dd>
65 66
 <dt><strong>Debian wiki-pagina's</strong></dt>
   <dd>Bekijk a.u.b. <a
67
   href="https://wiki.debian.org/DebianWiki/EditorGuide#Translations"> sectie
68 69
   over vertalingen van de Debian's richtlijnen voor wiki-redacteurs </a>.
   Dit onderwerp wordt bediscussieerd op de <a
70
   href="https://lists.debian.org/debian-www/"><tt>debian-www</tt></a>
71
   mailinglijst. </dd>
Jan Verhaeghe's avatar
Jan Verhaeghe committed
72 73 74 75 76
 <dt><strong>Bijzondere talen</strong></dt>
   <dd>Sommige talen vereisen speciale software om bepaalde aspecten van 
   bijvoorbeeld weergave, invoer, afdrukken, tekenreeks behandeling, tekst 
   verwerking, enzovoort mogelijk te maken.
   Oost-Aziatische talen (Chinees, Japans en Koreaans) hebben multi-byte 
77 78
   ondersteuning en speciale input-faciliteiten nodig. Thais, Indische 
   talen enzovoort vereisen karakter-samenstelling ondersteuning. RTL
Jan Verhaeghe's avatar
Jan Verhaeghe committed
79 80
   (van rechts naar links) geschreven talen zoals Arabisch en Hebreeuws 
   hebben bidi (bidirectionele) ondersteuning nodig. Merk op dat deze 
Jan Verhaeghe's avatar
Jan Verhaeghe committed
81
   vereisten een elementaire voorwaarde zijn voor de andere delen van i18n
82 83
   en l10n van de respectievelijke talen, alhoewel dit een bijzonder
   moeilijk onderdeel is van i18n. Dit onderwerp wordt bediscussieerd op de 
84
   <a href="https://lists.debian.org/debian-i18n/"><tt>debian-i18n</tt></a> 
Jan Verhaeghe's avatar
Jan Verhaeghe committed
85 86
   mailinglijst.
   </dd>
87 88
</dl>

Dutch Language Team's avatar
Dutch Language Team committed
89
# Daarbij komt dat voor sommige talen extra software nodig is om alle
90
# karakters uit de tekenset te ondersteunen. Dit is vooral het geval
Dutch Language Team's avatar
Dutch Language Team committed
91 92
# voor talen met een multi-byte tekenset.

93
<p>Een taal ondersteunen vereist permanente aandacht. Het volstaat niet enkele
94
documenten te vertalen maar er zijn voortdurend wijzigingen en alle documentatie
95
moet actueel gehouden worden. Onze suggestie is daarom dat een groep mensen
Dutch Language Team's avatar
Dutch Language Team committed
96
het werk onder elkaar verdeelt. Een goeie manier om te beginnen is een
97
<a href="$(HOME)/MailingLists/HOWTO_start_list">gebruikersmailinglijst aan te
98 99
vragen</a> voor uw taal.
</p>
100

101
<h2>Centrale statistieken van Debian vertalingen</h2>
Dutch Language Team's avatar
Dutch Language Team committed
102

103
<p>We onderhouden een pagina met <a href="l10n/">statistieken van de
104 105
vertalingen</a>. Deze pagina bevat informatie over de verschillende
vertaalde berichten in Debian pakketten.
106
</p>