index.wml 4.28 KB
Newer Older
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
1
#use wml::debian::template title="Säkerhetsinformation" GEN_TIME="yes"
2
#use wml::debian::toc
3
#use wml::debian::recent_list_security
4
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
5
#use wml::debian::translation-check translation="1.101"
6 7 8 9 10 11

<define-tag toc-title-formatting endtag="required" whitespace="delete">
<h2>%body</h2>
</define-tag>

<toc-display/>
12

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
13 14
<p>Debian ser väldigt allvarligt på säkerhet.
Vi hanterar alla säkerhetsproblem vi görs uppmärksamma på och ser till
15
att de korrigeras inom en rimlig tidsram.
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
16 17 18 19
Många problem samordnas med andra distributörer av fri programvara och
publiceras samma dag som sårbarheten görs allmänt känd, och vi har även en
<a href="audit/">säkerhetsgranskningsgrupp</a> som går genom arkivet och
söker efter nya eller ej rättade säkerhetsfel.
20 21
</p>

22
<p>Erfarenhet har visat att <q>security through obscurity</q>;
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
23 24 25 26
(<q>säkerhet genom otydlighet</q>) inte fungerar &ndash;
genom att lägga korten på bordet uppnås mycket
snabbare och bättre lösningar på säkerhetsproblem, och därför publicerar vi
på denna sida information om kända säkerhetshål som skulle kunna påverka
27
Debian.</p>
28

29
<p>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
30 31
Debian deltar även i projekt för standardisering av säkerhetsinformation:
<a href="#DSAS">Debians säkerhetsbulletiner</a> är
32 33 34
<a href="cve-compatibility">CVE-kompatibla</a>
(se <a href="crossreferences">korsreferenser</a>)
och Debian finns
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
35
representerat i styrelsen för projektet
36
<a href="https://oval.cisecurity.org/">Open Vulnerability Assessment Language</a>.
37 38
</p>

39

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
40
<toc-add-entry name="keeping-secure">Hålla ditt Debiansystem säkert</toc-add-entry>
41

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
42
<p>För att få de senaste säkerhetsbulletinerna från Debian, prenumerera på
43
sändlistan <a href="https://lists.debian.org/debian-security-announce/">
44
debian-security-announce</a>.</p>
45

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
46
<p>Du kan använda
47
<a href="https://packages.debian.org/stable/admin/apt">apt</a>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
48 49
för att enkelt hämta de senaste säkerhetsuppdateringarna.
Detta kräver att du har en rad i stil med
50
</p>
51
<div class="centerblock">
Jutta Wrage's avatar
Jutta Wrage committed
52
<p>
53
<code>deb&nbsp;http://security.debian.org/debian-security&nbsp;<current_release_name>/updates&nbsp;main&nbsp;contrib&nbsp;non-free</code>
Jutta Wrage's avatar
Jutta Wrage committed
54
</p>
55
</div>
56
<p>
57
i din <code>/etc/apt/sources.list</code>-fil.
58
Exekvera sedan
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
59
<kbd>apt-get update &amp;&amp; apt-get upgrade</kbd> för att hämta hem och
Andreas Rönnquist's avatar
Andreas Rönnquist committed
60 61
installera de väntande uppdateringarna.
Säkerhetsarkivet är signerat med Debians normala 
62
<a href="https://ftp-master.debian.org/keys.html">arkivsigneringsnyckel</a>.
63
</p>
64

65
<p>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
66 67
För ytterligare information om säkerhetsfrågor i Debian, se
<a href="faq">säkerhetsgruppens frågor och svardokument</a>
68
och manualen som heter
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
69
<a href="../doc/user-manuals#securing">Göra Debian säkrare</a>.
70
</p>
71

72

73
<a class="rss_logo" href="dsa">RSS</a>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
74
<toc-add-entry name="DSAS">De senaste säkerhetsbulletinerna</toc-add-entry>
75

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
76 77
<p>Dessa webbsidor innehåller ett förkortat arkiv över de
säkerhetsbulletiner som postas på sändlistan
78
<a href="https://lists.debian.org/debian-security-announce/">
79 80
debian-security-announce</a>.

81
<p>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
82
<:= get_recent_security_list( '1m', '6', '.', '$(ENGLISHDIR)/security' ) :>
83
</p>
84

85 86
{#rss#:
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
87
 title="Debians säkerhetsbulletiner (endast rubriker)" href="dsa">
88
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
89
 title="Debians säkerhetsbulletiner (sammanfattning)" href="dsa-long">
90
:#rss#}
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
91
<p>De senaste säkerhetsbulletinerna från Debian är även tillgängliga i
92
<a href="dsa">RDF-format</a>.
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
93
Vi har även en
94
<a href="dsa-long">ytterligare fil</a>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
95
som innehåller första stycket från den aktuella bulletinen så att det går
96 97 98
att se vad det handlar om.
</p>

99
#include "$(ENGLISHDIR)/security/index.include"
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
100
<p>Äldre säkerhetsbulletiner är också tillgängliga:
101
<:= get_past_sec_list(); :>
102

103
<p>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
104
Debians distributioner är inte sårbara för alla säkerhetsproblem.
105
<a href="https://security-tracker.debian.org/">Debians säkerhetsspårare</a>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
106 107
samlar information om status för sårbarheter i Debianpaket, och du kan söka
i den på CVE-namn eller per paket.
108 109
</p>

110 111

<toc-add-entry name="contact">Kontaktinformation</toc-add-entry>
112

113
<p>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
114 115 116 117
Vi ber dig läsa
<a href="faq">säkerhetsgruppens frågor och svardokument</a>
innan du kontaktar oss, din fråga kan mycket väl redan
vara besvarad där!
118 119
</p>

120
<p>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
121
Även
122
<a href="faq#contact">kontaktinformationen</a>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
123
finns i frågor och svardokumentet.
124
</p>