index.wml 6.56 KB
Newer Older
1
#use wml::debian::template title="Debians fejlrapporteringssystem" BARETITLE=true NOCOPYRIGHT=true
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
2
#use wml::debian::translation-check translation="07162807462d48f6282cbf61386e273d9a8544fd"
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
3
#include "$(ENGLISHDIR)/Bugs/pkgreport-opts.inc"
4
#{#style#:<link rel="stylesheet" href="https://bugs.debian.org/css/bugs.css" type="text/css">:##}
5 6 7
{#meta#:
<script type="text/javascript" src="hashbug_redirect.js"></script>
:#meta#}
8

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
9 10 11
<p>Debian har et fejlrapporteringssystem (BTS) som holder styr på oplysninger 
om fejl rapporteret af brugere og udviklere. Hver fejl får tildelt et nummer 
og gemmes i systemet indtil den er markeret som taget hånd om.</p>
12

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
13 14
<h2>Hvordan man rapporterer en fejl i Debian</h2>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
15 16
<p>På en særskilt side er der vejledning og tips om <a href="Reporting">hvordan
man rapporterer en fejl</a>, hvis du løber ind i problemer med Debians 
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
17
distribution.</p>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
18 19

<h2>Dokumentation af fejlsporingssystemet</h2>
20 21

<ul>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
22
 <li><a href="Reporting">Hvordan man rapporterer en fejl i Debian</a></li>
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
23 24 25
</ul>

<ul>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
26 27
 <li><a href="Developer">Avancerede oplysninger om hvordan systemet anvendes</a></li>
 <li><a href="server-control">Oplysninger om hvordan man behandler fejl via e-mail</a></li>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
28
 <li><a href="server-refcard">Mailserverens referencekort</a></li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
29 30
 <li><a href="Access">Måder at tilgå fejlrapportloggen på</a></li>
 <li><a href="server-request">Få tilsendt fejlrapporter via e-mail</a></li>
31 32
</ul>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
33
<h2>Se fejlrapporter på WWW</h2>
34

35
<p style="text-align:center">
36
<img src="https://qa.debian.org/data/bts/graphs/all.png?m=0.8&amp;h=250&amp;w=600"
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
37
alt="Fejloptælling for alle" />
38 39
</p>

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
40
<p>Find en fejl ud fra <strong>nummer</strong></p>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
41 42
 <br />
 <a name="bugreport"></a>
43
 <form method="get" action="https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi">
Jutta Wrage's avatar
Jutta Wrage committed
44
 <p>
45
 <input type="text" size="9" name="bug" value="">
46
 <label><input type="checkbox" name="mbox" value="yes"> som mbox</label>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
47
 <label><input type="checkbox" name="trim" value="no"> vis alle headerlinjer</label>	
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
48
 <label><input type="checkbox" name="boring" value="yes"> vis kedelige meddeleser</label> 
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
49
 <input type="submit" value="Søg">
Jutta Wrage's avatar
Jutta Wrage committed
50
 </p>
51 52
 </form>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
53
<h2>Vælg fejlrapporter på WWW</h2>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
54

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
55
<a name="pkgreport"></a>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
56 57 58

<bts_main_form>

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
59
<table class="forms">
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
60

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
61
<tr><td><h2>Vælg fejl</h2>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
62 63
</td>
<td>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
64
<bts_select_form>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
65 66
</td>
<td>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
67 68 69
<p>Flere valgmuligheder kan tilføjes efter den første søgning. Hvis en senere 
søgning er i det samme søgefelt, OR'es resultaterne. Hvis det er i et andet 
søgefelt, AND'es resultaterne.</p>
70
<p>Gyldige alvorlighedsgrader er <bts_severities_all>.</p>
71
<p>Gyldige markeringer er <bts_tags>.</p>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
72 73
</td>
</tr>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
74

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
75
<tr><td><h2>Inkludér fejl</h2></td>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
76 77 78 79
<td>
<bts_include_form>
</td>
<td>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
80 81
</td>
</tr>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
82

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
83
<tr><td><h2>Ekskludér fejl</h2></td>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
84
<td>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
85
<bts_exclude_form>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
86 87 88
</td>
<td></td>
</tr>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
89

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
90
<tr><td><h2>Kategorisér ved hjælp af</h2></td>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
91 92
<td></td>
</tr>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
93
<tr><td><h2>Arrangér efter</h2></td>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
94 95
<td>
<bts_orderby_form>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
96 97 98
</td>
<td></td>
</tr>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
99

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
100 101
<tr><td><h2>Forskellige valgmuligheder</h2></td>
<td>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
102
<bts_miscopts_form>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
103 104
</td>
</tr>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
105

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
106 107
<tr><td><h2>Udfør</h2></td><td colspan=2>
<input type="submit" name="submit" value="Udfør">
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
108
</td></tr>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
109

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
110
</table>
111
</form>
112

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
113
<p>Søgningerne oven for kan også udføres ved at besøge følgende formularers 
114
adresser, henholdsvis</p>
115
<ul>
116 117 118 119 120 121 122 123
 <li><tt>https://bugs.debian.org/<var>nummer</var></tt></li>
 <li><tt>https://bugs.debian.org/mbox:<var>nummer</var></tt></li>
 <li><tt>https://bugs.debian.org/<var>pakke</var></tt></li>
 <li><tt>https://bugs.debian.org/src:<var>kildekodepakke</var></tt></li>
 <li><tt>https://bugs.debian.org/<var>vedligeholders@e-mail-adresse</var></tt></li>
 <li><tt>https://bugs.debian.org/from:<var>indsenders@e-mail-adresse</var></tt></li>
 <li><tt>https://bugs.debian.org/severity:<var>alvorlighedsgrad</var></tt></li>
 <li><tt>https://bugs.debian.org/tag:<var>markeret</var></tt></li>
124 125
</ul>

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
126

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
127
<h2>Søgning i fejlrapporterne</h2>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
128

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
129 130 131 132 133 134 135 136
## Link to bugs-search.d.o removed because of Bug#629645 (service down):
#<p>Du kan søge i fejlrapporterne ved hjælp af vores
#<a href="https://bugs.debian.org/cgi-bin/search.cgi">HyperEstraier-baserede
#søge-cgi.</a></p>

<p>Ultimate Debian Database (UDD) stiller en
<a href="https://udd.debian.org/bugs/">fejlsøgemaskine</a> med understøttelse af 
mange kriterier til rådighed.</p>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
137

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
138
<p>En anden måde at søge i fejlrapporter er at anvende 
139
<a href="https://groups.google.com/d/forum/linux.debian.bugs.dist">Google Groups</a>.
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
140
Den periode der skal søges i kan begrænses ved i stedet at anvende den
141
<a href="https://groups.google.com/d/search/group%3Alinux.debian.bugs.dist">\
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
142
avancerede søgning</a>.</p>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
143

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
144 145
<p>Alternative steder der tillader søgning i fejlrapporter er 
<a href="http://www.mail-archive.com/debian-bugs-dist%40lists.debian.org/">\
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
146 147
The Mail Archive</a>.</p>

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
148

Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
149 150
<h2>Supplerende oplysninger</h2>

151
<p>Den aktuelle liste over <a href="https://bugs.debian.org/release-critical/">\
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
152
udgivelseskritiske fejl</a>.</p>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
153

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
154
<p>Den aktuelle liste over <a href="pseudo-packages">pseudopakker</a> som
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
155
Debians fejlhåndteringssystem kender.</p>
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
156

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
157
<p>Følgende indekser over fejlrapporter er tilgængelige:</p>
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
158

159
<ul>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
160
 <li>Pakker med 
161
   <a href="https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=pkg">aktive</a> 
162
   og 
163
   <a href="https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=pkg&amp;archive=yes">arkiverede</a> 
164
   fejlrapporter.</li>
165
 <li>Kildekodepakker med 
166
   <a href="https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=src">aktive</a>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
167
   og
168
   <a href="https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=src&amp;archive=yes">arkiverede</a>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
169
   fejlrapporter.</li>
170
 <li>Vedligeholdere af pakker med 
171
   <a href="https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=maint">aktive</a> 
172
   og 
173
   <a href="https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=maint&amp;archive=yes">arkiverede</a> 
174 175
   fejlrapporter.</li>
 <li>Indsendere af 
176
   <a href="https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=submitter">aktive</a>
177
   og 
178
   <a href="https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=submitter&amp;archive=yes">arkiverede</a>
179 180 181
   fejlrapporter.</li>
</ul>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
182 183 184
<p><strong>Bemærk:</strong> nogle af de tidligere tilgængelige indekser over 
fejlrapporter er ikke længere tilgængelige på grund af interne problemer med 
det program som genererer dem. Vi beklager besværet dette kan medføre.</p>
185

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
186 187 188 189 190 191 192
<h2>Spamrapportering</h2>

<p>Fejlsporingssystemet modtager ofte spam. For at rapportere spam fundet i 
fejlsporingssystemet, findes fejlrapportens <a href="#bugreport">nummer</a>, 
klik dernæst på "this bug log contains spam" ("denne fejllogning indeholder 
spam") tæt på bunden.</p>

193
#include "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"