code_of_conduct.wml 5.72 KB
Newer Older
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
1
#use wml::debian::template title="Debians etiske regler" BARETITLE=true
2
#use wml::debian::translation-check translation="534d1b782cfb92f46dc41fd064f779fffc329b12"
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

{#meta#:
<meta name="keywords" content="code of conduct, coc, etiske regler">
:#meta#}

<p>
Version 1.0 stadfæstet den 28. april 2014. Dette er en oversættelse, for de 
officielle regler, se den <a href="$(HOME)/code_of_conduct">originale 
engelsksprogede version</a>.
</p>

<p>
Debian-projekter, som fremstiller Debian-systemet, har indført et sæt etiske 
regler gældende for deltagere på dets postlister, IRC-kanaler og projektets 
andre kommunikationsmåder.
</p>

<hr />

<h2>Debians <q>etiske regler</q></h2>

<ol>
  <li>
	<strong>Udvis respekt</strong>
	<p>
	I et projekt af Debians størrelse er det uundgåeligt, at der er 
	personer, som man er uenig med, eller som man har svært ved at 
	samarbejde med. Accepter det, men vær alligevel respektfuld. Uenighed 
	er ikke en undskyldning for dårlig opførsel eller personangreb, og et 
	fællesskab hvori personer føler sig truet, er ikke et sundt fællesskab.
	</p>
  </li>

  <li>
	<strong>Antag god tro</strong>
	<p>
	Debian-bidragydere har mange måder, at opfylde vores fælles mål om et 
	<a href="$(HOME)/intro/free">frit</a> styresystem, som kan være 
	anderledes end ens egne mål. Antag at andre personer arbejder mod 
	målet.
	</p>
	<p>
	Bemærk at mange af vore bidragydere ikke har engelsk som modersmål eller 
	har andre kulturelle baggrunde.
	</p>
  </li>

  <li><strong>Vær samarbejdende</strong>
	<p>
	Debian er et stort og komplekst projekt; der er altid mere at lære inden 
	for Debian. Det er i orden at bede om hjælp, når man har brug for det. 
	På tilsvarende vis skal tilbud om hjælp ses i sammenhæng med at opfylde 
	vores fælles mål med at forbedre Debian.
	</p>
	<p>
	Når man foretager sig noget, der er til fordel for projektet, skal man 
	være villig til at forklare andre, hvordan det fungerer, så de kan 
	basere sig på ens arbejde og gøre det endnu bedre.
	</p>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
62 63 64
  </li>

  <li><strong>Prøv at være kortfattet</strong>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
	<p>
	Husk på, at hvad man skriver en gang, vil blive læst af hundredvis af 
	personer. At skrive en kort mail, betyder at folk kan forstå 
	konversationen så effektivt som muligt. Når en lang forklaring er 
	nødvendig, så overvej at tilføje et resume.
	</p>
	<p>
	Prøv at bidrage med nye argumenter til en konversation, således at alle 
	mails tilføjer noget unikt til tråden, samtidig med at man husker på, 
	at resten af tråden stadig indeholder de andre beskeder, med allerede 
	benyttede argumenter.
	</p>
	<p>
	Bliv ved emnet, især i debatter, som allerede er ganske store.
	</p>
  </li>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
81

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
  <li><strong>Vær åben</strong>
	<p>
	De fleste måder, som anvendes til kommunikation inden for Debian, 
	tillader offentlig og privat kommunikation. Jævnfør paragraf tre i den 
	<a href="$(HOME)/social_contract">sociale kontrakt</a>, bør man 
	foretrække offentlige kommunikationsmåder til Debian-relaterede 
	beskeder, med mindre der skrives om noget følsomt.
	</p>
	<p>
	Dette gælder også ønsker om hjælp og Debian-relateret support; ikke blot 
	er det mere sandsynligt, at offentlige ønsker om support, medfører et 
	svar på spørgsmålet, men det sikrer også at eventuelle fejltagelser 
	blandt dem, der besvarer spørgsmålet, vil være lettere at bemærke og 
	korrigere.
	</p>
  </li>

  <li><strong>I tilfælde af problemer</strong>
    <p>
	Selv om alle deltagere skal leve op til de etiske regler, er vi klar 
	over, at folk nogle gange kan have en dårlig dag eller ikke er 
	opmærksomme på nogle af retningslinjerne i disse etiske regler. Når 
	det sker, kan man besvare og gøre opmærksom på disse etiske regler. 
	Sådanne beskeder kan være offentlige eller private, alt efter hvad der 
	er mest passende. Men uanset om beskeden er offentlig eller ej, skal 
	den stadig leve op til de relevante afsnit i disse etiske regler; i 
	særdeleshed må det ikke være uhøfligt eller respektløst. Antag god tro; 
	det er mere sandsynligt, at deltagere ikke er opmærksomme på deres 
	dårlige opførsel, end at de bevidst forsøger at forringe diskussionen.
    </p>
	<p>
	Alvorlige eller vedholdende overtrædelser, vil medføre midlertidig 
	eller permanent bandlysning fra kommunikation gennem Debians systemer. 
	Klager sendes (privat) til administratorerne, af Debians pågældende 
	kommunikationsforum. For at finde kontaktoplysninger til 
	administratorerne, kan man se <a href="$(HOME)/intro/organization">\
	siden om Debians organisatoriske struktur</a>.
	</p>
  </li>
</ol>

<hr />

<h2 id="guidelines">Mere læsestof</h2>

<p>
Nogle af linkene i dette afsnit henviser ikke til dokumenter, som er en del 
af disse etiske regler, ej heller er de autoritative inden for Debian. Men 
de indeholder alle nyttige oplysninger om hvordan man begår sig i vores 
kommunikationskanaler.
</p>

<ul>
  <li>
    Debian har en <a href="$(HOME)/intro/diversity">\
    mangfoldighedserklæring</a>.
  </li>

  <li>
141
    <a href="https://people.debian.org/~enrico/dcg/">Debian Community
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
    Guidelines</a> (Debians fællesskabsretningslinjer) af Enrico Zini 
    indeholder nogle råd til, hvordan man kommunikerer effektivt.
  </li>

  <li>
    <a href="$(HOME)/MailingLists/#codeofconduct">Reglerne for 
    postlisterne</a> har nyttige råd specifikt vedrørende Debians 
    postlister.
  </li>
</ul>

<p>
<em>Ændringer af disse etiske regler bør følge den almindelige fremgangsmåde før 
GR (generelle beslutninger). Men DPL'en (eller en af dennes delegater) kan 
tilføje eller fjerne links til andre dokumenter i afsnittet "Mere læsestof", 
efter at have konsulteret projektet, og uden at kræve en GR.</em>
</p>