constitution.1.1.wml 35.3 KB
Newer Older
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
1
#use wml::debian::template title="Historiske Debian-vedtægter version 1.1" BARETITLE="true"
2
#use wml::debian::translation-check translation="ba01cfdc529712e3626bdf15fd37d39e94126794"
3

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
4
<h1>Historisk udgave af Debian-projektets vedtægter (v1.1)</h1>
5

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
6 7 8 9 10
<p>
Version 1.1 blev godkendt den 21. juni 2003. 
Erstattede <a href="constitution.1.0">version 1.0</a>, godkendt den 2. december 1998. 
Erstattet af <a href="constitution.1.2">version 1.2</a>, godkendt den 29. oktober 2003. 
Erstattet af <a href="constitution.1.3">version 1.3</a>, godkendt den 24. september 2006.
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
11
Erstattet af <a href="constitution.1.4">version 1.4</a>, godkendt den 7. oktober 2007.
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
12 13 14
Erstattet af <a href="constitution.1.5">version 1.5</a>, godkendt den 9. januar 2015. 
Erstattet af <a href="constitution.1.6">version 1.6</a>, godkendt den 13. december 2015. 
Erstattet af den <a href="constitution">aktuelle version 1.7</a>, godkendt den 14. august 2016.
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
15
</p>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
16

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
17
<h2>§1. Introduktion</h2>
18 19

<cite>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
20 21
 Debian-projektet er en sammenslutning af personer, som har det fælles mål at 
 udvikle et frit tilgængeligt styresystem.
22 23 24 25
</cite>

<p>
 Dette dokument beskriver organisationsstrukturen for formelle beslutninger i 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
26
 projektet. Det beskriver ikke projektets mål eller hvordan vi opfylder disse, 
27
 og indeholder ingen retningslinier, bortset fra de retningslinier som direkte 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
28
 vedrører beslutningsprosessen.
29 30 31
</p>


Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
32
<h2>§2. Beslutningsdygtige organer og -personer</h2>
33 34

<p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
35
 Enhver beslutning i projektet er omfattet af en eller flere af følgende:
36 37 38
</p>

<ol>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
39
 <li>Udviklerne, via en fælles resolution eller et valg;</li>
40
 <li>Projektlederen;</li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
41
 <li>Den tekniske komité og/eller dennes formand;</li>
42
 <li>Den individuelle udvikler som arbejder med en bestemt opgave;</li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
43 44
 <li>Delegater udnævnt af projektlederen til at varetage særlige opgaver;</li>
 <li>Projektsekretæren.</li>
45 46 47
</ol>

<p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
48 49 50 51
 Resten af dette dokument vil primært beskrive disse organers fuldmagter, 
 deres sammensætning og udnævnelse, og procedurer for vedtagelser. En persons 
 eller et organs fuldmagt kan i visse tilfælde blive genstand for gennemsyn af 
 andre; i så fald vil det fremgå af afsnittet om det organ, der står for dette.
52
 <cite>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
53 54 55 56
  I listen ovenfor er hver person eller hvert organ stort set anført før de 
  personer eller organer de kan (hjælpe til med at) udnævne, og hvis 
  beslutninger de kan ophæve - men ikke alle, der er anført tidligere, kan 
  ophæve beslutninger fortaget af alle som er anført senere.
57 58 59 60
 </cite>
</p>


Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
61
<h3>§2.1. Generelle regler</h3>
62 63 64 65

<ol>
 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
66 67 68
   Intet i disse vedtægter forpligter nogen til at arbejde for projeket.
   En person, der ikke vil udføre en opgave, som er blevet uddelegeret eller
   pålagt vedkommende, behøver at gøre det. Derimod kan man ikke aktivt
69 70 71 72 73 74
   modarbejde regler eller beslutninger, som er foretaget korrekt i henhold
   til reglerne.</p></li>

 <li>
  <p>
   En person kan bestride flere hverv, bortset fra at projektlederen, 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
75 76
   projektsekretæren og formanden for den tekniske komité skal være 
   forskellige personer, og lederen kan ikke udnæve sig selv, som sin egen 
77 78 79 80 81 82
   delegat.
  </p>
 </li>

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
83 84
   En person kan til enhver tid forlade projektet eller fratræde et særskilt 
   hverv vedkommende har, ved offentligt at erklære dette.
85 86 87 88 89
  </p>
 </li>
</ol>


Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
90
<h2>§3. Individuelle udviklere</h2>
91

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
92
<h3>§3.1. Fuldmagt</h3>
93 94 95 96 97 98 99 100 101

<p>En individuel udvikler kan</p>

<ol>
 <li>
  tage tekniske og ikke-tekniske beslutninger med hensyn til sit eget 
  arbejde;</li>

 <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
102
  foreslå og støtte udkast til generelle resolutioner;</li>
103 104

 <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
105
  foreslå sig selv som kandidat til projektleder i valg;</li>
106 107

 <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
108
  stemme på generelle resolutioner og i ledervalg.</li>
109 110
</ol>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
111
<h3>§3.2. Sammensætning og udnævnelse</h3>
112 113 114 115

<ol>
 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
116
   Udviklere er frivillige som er enige om at fremme projektets mål for så 
117
   vidt som de deltager i det, og som vedligeholder pakke(r) for projektet 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
118 119
   eller gør andet arbejde, som projeketlederens delegater anser for 
   værdifuldt.
120 121 122 123 124
  </p>
 </li>

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
125 126
   Projektlederens delegater kan vælge ikke at optage nye udviklere, eller 
   at ekskludere nuværende udviklere.
127 128
   <cite>
    Hvis udviklerne mener at delegaterne misbruger deres autoritet, kan de 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
129 130
	selvfølgelig ophæve en beslutning via en generel resolution - se 
	§4.1(3) og §4.2.
131 132 133 134 135
   </cite>
  </p>

</ol>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
136
<h3>§3.3. Fremgangsmåder</h3>
137

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
138
<p>Udviklerne kan foretage disse beslutninger efter eget skøn.</p>
139 140


Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
141
<h2>§4. Udviklerne via generel resolution eller et valg</h2>
142

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
143
<h3>§4.1. Fuldmagt</h3>
144 145 146 147 148 149 150

<p>Udviklerne kan sammen:</p>

<ol>

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
151
   Udnævne eller afsætte projektlederen.</p></li>
152 153 154

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
155
   Ændre disse vedtægter med et 3:1-flertal.</p></li>
156 157 158

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
159
   Ophæve enhver beslutning taget af projektlederen eller en 
160 161 162 163
   delegat.</p></li>

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
164
   Ophæve enhver beslutning taget af den tekniske komité, såfremt de er 
165 166 167 168
   enige med et 2:1-flertal.</p></li>

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
169
   Udgive ikke-tekniske retningslinier og erklæringer.</p>
170 171

  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
172
   Dette inkluderer dokumenter som forklarer projektmål, dets forhold til 
173 174 175 176 177
   andre organer indenfor fri software, samt ikke-tekniske vejledninger som 
   de fri software-licensbetingelser, som Debians programmel skal leve op 
   til.</p>

  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
178
   Det kan også være stillingtagen til aktuelle emner.</p></li>
179 180 181

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
182 183
   Træffe beslutninger sammen med projektlederen og SPI om forvaltede
   ejendele til formål der har relation til Debian. (Se §9.1).</p></li>
184 185
</ol>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
186
<h3>§4.2. Fremgangsmåde</h3>
187 188 189 190 191

<ol>

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
192 193 194 195 196
   Udviklerne følger de generelle resolutionsprocedurer beskrevet nedenfor.
   En resolution eller ændring betragtes som introduceret, hvis den er 
   foreslået af en hvilken som helst udvikler og mindst K andre udviklere 
   støtter den, eller hvis den er foreslået af projektlederen eller den 
   tekniske komité.</p></li>
197 198

 <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
199
  <p>Udsættelse af en resolution foretaget af projektlederen eller dennes
200 201 202 203
  delegater:</p>

   <ol>
    <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
204 205 206
     Hvis projektlederen, dennes delegater eller den tekniske komité har 
	 truffet en beslutning, kan udviklerne ophæve denne ved at vedtage en 
	 resolution derom, se §4.1(3).</li>
207 208

    <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
209 210 211
     Hvis en sådan resolution støttes af mindst 2K udviklere eller hvis
     den er foreslået af den tekniske komité, vil resolutionen
     omgående tilsidesætte beslutningen (såfremt resolutionen selv
212 213 214
     siger dette).</li>

    <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
215 216 217 218 219
     Hvis den oprindelige beslutning var at ændre en diskussionsperiode
     eller en stemmeperiode, eller hvis resolutionens formål er at ophæve 
	 en beslutning foretaget af den tekniske komité, behøver kun K
     udviklere at støtte resolutionen, for omgående at kunne
     tilsidesætte beslutningen.</li>
220 221

    <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
222 223 224 225 226
     Hvis beslutningen er tilsidesat, holdes omgående en afstemning
     for at afgøre om beslutningen skal opretholdes indtil en fuldstændig
     afstemning om beslutningen kan holdes, eller om udførslen af den
     oprindelige beslutning skal udsættes indtil da. Der findes ikke et
     beslutningsdygtigt antal stemmer i denne omgående, proceduriske
227 228 229
     afstemning.</li>

    <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
230
     Hvis projektlederen (eller dennes delegater) trækker den oprindelige
231 232 233 234 235 236
     beslutning tilbage, bliver det uaktuelt at holde afstemningen og
     den vil ikke blive afholdt.</li>
   </ol>

  <li>
   <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
237 238 239 240
    Stemmer indsamles af projektsekretæren. Stemmerne og
    afstemningsresultatet offentliggøres ikke i stemmeperioden;
    efter afstemningen opremser projektsekretæren alle de afgivne stemmer,
    Afstemningsperioden er to uger, men projektlederen kan tilføje eller 
241 242 243 244
	fjerne op til en uge.</p></li>

  <li>
   <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
245 246
    Minimumstiden for diskussion er to uger, men projektlederen kan tilføje 
	eller fjerne op til en uge. Projektlederen har den afgørende stemme. 
247 248 249 250
	Det beslutningsdygtige antals stemmer er 3Q.</p></li>

  <li>
   <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
251 252
    Forslag, støtte, ændringer, stemmeopråb og andre formelle handlinger
	foregår via erklæringer på en offentlig tilgængelig elektronisk 
253 254 255 256 257
	postliste udvalgt af projektlederens delegat(er); alle udviklere har
	skriveadgang til den.</p></li>

  <li>
   <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
258 259
    Stemmer afgives via e-mail på en måde der bestemmes af sekretæren.
    Sekretæren bestemmer for hver afstemning hvorvidt vælgerne kan ændre 
260 261 262 263 264
	deres stemmer.</p></li>

  <li>
   <p>
    Q er halvdelen af kvadratroden af antallet af udviklere. K er
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
265
    den mindste af Q og 5. Q og K behøver ikke at være heltal, og de 
266 267 268 269
	afrundes ikke.</p></li>
</ol>


Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
270
<h2>§5. Projektlederen</h2>
271

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
272
<h3>§5.1. Fuldmagt</h3>
273 274 275 276 277 278

<p><a href="leader">Projektlederen</a> kan:</p>

<ol>
 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
279 280
   Udnævne delegater eller uddelegere beslutninger til den tekniske
   komité.</p>
281 282

  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
283 284 285
   Lederen kan beskrive en opgave med løbende ansvar eller en særskilt 
   beslutning. I begge tilfælde overføres denne til en anden udvikler eller 
   til den tekniske komité.</p>
286 287

  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
288 289 290
   Efter en særskilt beslutning er blevet uddelegeret og afgjort, kan 
   projektlederen ikke trække uddelegeringen tilbage. derimod kan en løbende 
   uddelegerning til en bestemt opgave trækkes tilbage.</p></li>
291 292 293 294 295 296 297


 <li>
  <p>
   Give hjemmel til andre udviklere.</p>

  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
298 299 300 301
   Projektlederen kan udgive støtteerklæringer til andres synspunkter eller
   andre projektmedlemmer, uden at være blevet bedt om det. Disse
   støtteerklæringer er gyldige, hvis, og kun hvis, lederen ville have haft 
   fuldmagt til at træffe den foreliggende beslutning.</p></li>
302 303 304

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
305
   Foretage beslutninger som kræver omgående handling.</p>
306 307

  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
308
   Dette gælder ikke beslutninger som gradvist er blevet påtrængende på grund 
309 310 311 312 313 314 315 316 317
   af manglende, relevant handling, med mindre der er en fastsat 
   frist.</p></li>

 <li>
  <p>
   Foretage beslutninger som ingen andre har ansvaret for.</p></li>

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
318
   Fremstille udkast til generelle resolutioner og ændringsforslag.</p></li>
319 320 321

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
322 323
   Sammen med den tekniske komité udpege nye medlemmer til komitéen. (Se 
   §6.2.)</p></li>
324 325 326

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
327
   Afgive en afgørende stemme i udviklernes afstemninger.</p>
328 329

  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
330
   Projektlederen har også almindelig stemmeret i sådanne
331 332 333 334
   afstemninger.</p></li>

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
335
   Ændre diskussionsperioden for udviklernes afstemninger (som beskrevet 
336 337 338 339 340 341
   ovenfor).</p></li>

 <li>
  <p>Lede diskussioner blandt udviklerne.</p>

  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
342 343 344
   Projektlederen bør prøve at deltage i diskussioner blandt udviklerne på en 
   hjælpsom måde, som søger at bringe diskussionen på rette kurs mod sagens 
   kerne. Projektlederen bør ikke bruge lederpositionen til at fremme sine 
345 346 347 348
   egne personlige synspunkter.</p></li>

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
349 350
   Tage beslutninger sammen med SPI, der vedrører ejendele som administreres 
   til formål der vedrører Debian. (Se §9.1.)</p></li>
351 352 353
</ol>


Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
354
<h3>§5.2. Udnævnelse</h3>
355 356 357

<ol>
 <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
358
  Projektlederen vælges af udviklerne.</li>
359 360

 <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
361 362
  Valget begynder ni uger før lederpositionen bliver ledig eller (hvis det 
  ikke allerede er for sent) omgående.</li>
363 364

 <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
365
  I de følgende tre uger kan enhver udvikler nominere sig selv som 
366 367 368
  projektlederkandidat.</li>

 <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
369 370 371
  I de efterfølgende tre uger kan der ikke nomineres flere kandidater;
  kandiaterne bør anvende dette tidsrum til deres valgkamp (for at gøre 
  opmærksom på sig selv og sine synspunkter). Hvis der ikke er nogen 
372
  kandidater efter nomineringsperioden er slut, bliver perioden udvidet med 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
373
  yderligere tre uger, om nødvendigt gentagne gange.</li>
374 375

 <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
376
  De næste tre uger er valgperioden, hvori udviklerene kan stemme. 
377 378 379 380
  Afstemningen i ledervalg er hemmelig, selv efter afstemningen er 
  afsluttet.</li>

 <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
381 382 383 384
  Valget vil være mellem de kandidater, der har nomineret sig selv og som ikke 
  har trukket sig tilbage, samt <q>Ingen af de nævnte</q> (<q>None of the 
  Above</q>). Hvis <q>Ingen af de nævnte</q> vinder valget, bliver denne 
  procedure gentaget, om nødvendigt mange gange.</li>
385 386

 <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
387
  Beslutningen træffes ved hjælp af den metode, som er beskrevet i afsnit §A.6 
388
  i de generelle resolutionsprocedurer. Det beslutningsdygtige antal er det 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
389 390
  samme, som ved en generel resolution (§4.2), og standardvalget er <q>Ingen 
  af de nævnte</q>.</li>
391 392

 <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
393
  Projektlederen vælges for et år ad gangen.</li>
394 395 396
</ol>


Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
397
<h3>§5.3. Fremgangsmåde</h3>
398 399

<p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
400
 Projektlederen bør prøve at træffe beslutninger som er i tråd med konsensus 
401 402 403
 blandt udviklerne.</p>

<p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
404
 Hvor det er praktisk bør projektlederen på en uformel måde bede om udviklernes 
405 406 407
 synspunkter.</p>

<p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
408 409
 Projektlederen bør undgå at lægge for megen vægt på sine egne synspunkter, når 
 der træffes beslutninger i vedkommendes egenskab af leder.</p>
410 411


Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
412
<h2>§6. Teknisk komité</h2>
413

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
414
<h3>§6.1. Fuldmagt</h3>
415

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
416
<p>Den <a href="tech-ctte">tekniske komité</a> kan:</p>
417 418 419 420

<ol>
 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
421
   Træffe beslutninger om tekniske retningslinier.</p>
422 423

  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
424 425 426
   Deriblandt også indholdet af de tekniske retningslinier, udviklernes 
   håndbogsmateriale, pakkeeksempler og hvordan ikke-eksperimentelle 
   pakkeopbygningsværktøjer skal fungere. (I hvert tilfælde træffer den 
427
   almindelige pakkevedligeholder af programmellet eller dokumentationen, de 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
428
   første beslutninger; se §6.3(5).)</p></li>
429 430 431

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
432
   Afgøre tekniske spørgsmål hvor udviklernes ansvarsområder overlapper.</p>
433 434

  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
435
   I tilfælde hvor udviklere skal implementere kompatible tekniske 
436 437 438
   retningslinier eller holdninger (for eksempel hvis de ikke er enige om 
   prioriteringerne ved uforenlige pakker, eller om ejerskab af et 
   kommandonavn, eller om hvilken pakke der er ansvarlig for en fejl som 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
439 440
   begge pakkevedligeholdere er enige om er en fejl, eller om hvem der bør 
   være vedligeholder af en pakke), kan den tekniske komité afgøre sagen.</p></li>
441 442 443

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
444
   Træffe en beslutning når den bliver bedt om at gøre dette.</p>
445 446 447

  <p>
   Enhver person og ethvert organ kan uddelegere en af sine egne beslutninger 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
448
   til den tekniske komité eller bede om råd fra den.</p></li>
449 450 451

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
452
   Tilsidesætte en udviklers beslutning (kræver et 3:1-flertal)</p>
453 454

  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
455 456 457 458 459
   Den tekniske komité kan bede en udvikler om at benytte en bestemt 
   fremgangsmåde, selvom udvikleren ikke ønsker det; dette kræver et 
   3:1-flertal. For eksempel kan komitéen komme frem til at en klage 
   fremsat i en fejlrapport er gyldig og at indsenderens foreslåede løsning 
   bør iværksættes.</p></li>
460 461 462

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
463
   Give råd.</p>
464 465

  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
466
   Den tekniske komité kan give formelle erklæringer om sit syn på enhvert 
467 468
   emne.
   <cite>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
469 470
    Individuelle medlemmer kan selvfølgelig give uformelle erklæringer
    om deres synspunkter og om komitéens sandsynlige 
471 472 473 474
    synspunkter.</cite></p></li>

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
475 476
   Sammen med projektlederen udnævne nye medlemmer til sig selv eller fjerne 
   nuværende medlemmer. (Se §6.2.)</p></li>
477 478 479

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
480
   Udnævne formanden for den tekniske komité.</p>
481 482

  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
483 484 485 486
   Komitéen vælger formand blandt sine medlemmer. Medlemmerne af komitéen 
   nomineres automatisk; valget starter en uge før stillingen bliver ledig 
   (eller omgående, hvis det allerede er for sent). Medlemmerne kan stemme 
   via offentlig tilkendegivelse for hvilket som helst komitémedlem, også
487
   sig selv. Der er intet standardvalg.
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
488 489 490
   Valget afsluttes når alle medlemmerne har stemt eller stemmeperioden er
   afsluttet. Resultatet afgøres ved hjælp af den metode, som er angivet i 
   §A.6 i de generelle resolutionsprocedurer.</p></li>
491 492 493

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
494
   Formanden kan vikariere for lederen, sammen med sekretæren</p>
495 496

  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
497 498
   Som beskrevet i §7.1(2), kan formanden for den tekniske komité og 
   projektsekretæren i fællesskab vikariere for lederen, hvis der ikke er en 
499 500 501 502
   leder.</p></li>
</ol>


Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
503
<h3>§6.2. Sammensætning</h3>
504 505 506 507

<ol>
 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
508
   Den tekniske komité består af op til otte udviklere og bør normalt have 
509 510 511 512
   mindst fire medlemmer.</p></li>

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
513 514 515
   Hvis det er mindre end otte medlemmer, kan den tekniske komité anbefale 
   ny(e) medlem(mer) til projektlederen, som (på egen hånd) kan vælge at 
   udnævne dem eller ej.</p></li>
516 517 518

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
519 520
   Hvis der er fem eller færre medlemmer, kan den tekniske komité udnævne 
   ny(e) medlem(mer) indtil antallet af medlemmer når seks.</p></li>
521 522 523

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
524 525 526
   Når der har været fem eller færre medlemmer i mindst en uge, kan
   projektlederen udnævne nye medlem(mer) indtil antallet af medlemmer
   når seks, med mindst en uges mellemrum for hver udnævnelse.</p></li>
527 528 529

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
530 531
   Hvis den tekniske komité og projektlederen er enige kan de fjerne eller 
   erstatte et nuværende medlem af den tekniske komité.</p></li>
532 533
</ol>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
534
<h3>§6.3. Fremgangsmåde</h3>
535 536 537 538

<ol>
 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
539
   Den tekniske komité anvender den generelle resolutionsprocedure.</p>
540 541

  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
542 543 544 545
   Et udkast til en resolution eller ændring kan framsættes af ethvert 
   medlem af den tekniske komité. Det er ingen minimumstid for diskussion; 
   valgperioden varer i op til en uge eller indtil der ikke længere kan være 
   nogen tvivl om resultatet. Medlemmerne kan ændre deres stemmer. Det 
546 547 548 549 550 551 552
   beslutningsdygtige antal er to.</p></li>

 <li>
  <p>
   Detaljerede afstemningoplysninger</p>

  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
553 554 555 556
   Formanden har den afgørende stemme. Når den tekniske komité stemmer for 
   at afgøre, om de skal tilsidesætte en afgørelse taget af en udvikler, der 
   også er et medlem af komitéen, kan dette medlem ikke stemme (med mindre 
   det er formanden, som i dette tilfælde kun kan benytte sin afgørende 
557 558 559 560
   stemmeret).</p></li>

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
561
   Offentlig diskussion og afgørelser</p>
562 563

  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
564 565 566
   Diskussioner, udkast til resolutioner og ændringer og komitemedlemmernes 
   stemmer offentliggøres på den tekniske komités offentlige 
   diskussionsliste. Der er ikke en særskilt sekretær for komitéen.</p></li>
567 568 569

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
570
   Fortrolighed ved udnævnelser</p>
571 572

  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
573 574 575
   Den tekniske komité kan holde fortrolige diskussioner via privat e-mail 
   eller en privat postliste, eller på andre måder diskutere udnævnelser til 
   komitéen. Derimod skal stemmerne ved udnævnelser offentliggøres.</p></li>
576 577 578 579 580 581

 <li>
  <p>
   Ikke et detaljeret udviklingsarbejde</p>

  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
582 583
   Den tekniske komité giver sig ikke i kast med fremstilling af nye forslag 
   og retningslinier. Sådant udviklingsarbejde bør foretages privat af 
584 585 586 587
   personer eller grupper, og diskuteres i almindelige tekniske og 
   udviklingsfora.</p>

  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
588 589 590
   Den tekniske komité begrænser sig selv til at vælge blandt, eller vælge et 
   kompromis mellem, løsninger og afgørelser, der er blevet foreslået og er 
   blevet drøftet tilpas meget andre steder.</p>
591 592 593

  <p>
   <cite>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
594
    Medlemmer af den tekniske komité kan selvfølgelig deltage på egne vegne 
595 596 597 598 599
	i alle aspekter af udviklings- og retningsliniearbejde.</cite></p></li>


 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
600
   Den teknisk komité træffer kun afgørelser som en sidste udvej</p>
601 602

  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
603 604 605 606
   Den tekniske komité træffer ikke en teknisk afgørelse før der uden held 
   har været gjort forsøg på at løse problemet ved konsensus, med mindre den 
   er blevet bedt om at træffe en afgørelse af personen eller organet, der 
   normalt ville have haft ansvar for at gøre dette.</p></li>
607 608
</ol>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
609
<h2>§7. Projektsekretæren</h2>
610

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
611
<h3>§7.1. Fuldmagt</h3>
612

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
613
<p><a href="secretary">Sekretæren</a>:</p>
614 615 616 617
<ol>
 <li>
  <p>
   Indsamler stemmer fra udviklerne, finder ud af hvor mange udviklere der er 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
618
   og hvem de er, når dette kræves af vedtægterne.</p></li>
619 620 621

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
622 623
   Kan vikariere for lederen, i fællesskab med formanden for den tekniske 
   komité.</p>
624 625

  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
626 627 628
   Hvis der ikke er en projektleder, kan formanden for den tekniske komité 
   og projektsekretæren træffe afgørelser ved enighed, hvis de mener at det 
   er vigtigt at gøre dette.</p></li>
629 630 631

 <li>
  <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
632
   Dømmer i stridigheder om tolkning af vedtægterne.</p></li>
633 634 635 636

 <li>
  <p>
   Kan uddelegere dele af eller hele sin fuldmagt til andre, eller til enhver 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
637
   tid trække en sådan uddelegering tilbage.</p></li>
638 639 640

</ol>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
641
<h3>§7.2. Udnævnelse</h3>
642 643

<p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
644 645
 Projektsekretæren udnævnes af projektlederen og den forrige 
 projektsekretær.</p>
646 647

<p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
648 649 650
 Hvis projektlederen og den forrige projektsekretær ikke kan blive enige om en 
 ny udnævnelse, skal de bede SPI's bestyrelse (se §9.1) om at udnævne en ny 
 sekretær.</p>
651 652

<p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
653 654 655 656
 Hvis der ikke er en projektsekretær eller den forrige sekretær ikke kan 
 træffes og ikke har uddelegeret sin fuldmagt til en sådan beslutning, kan 
 beslutningen træffes eller uddelegeres af formanden for den tekniske komité, 
 som fungerende sekretær.</p>
657 658

<p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
659 660
 Projektsekretæren er valgt for et år ad gangen, hvorefter en ny 
 (gen)udnævnelse er nødvendig.</p>
661

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
662
<h3>§7.3. Fremgangsmåde</h3>
663 664

<p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
665
 Projektsekretæren bør træffe afgørelser som er retfærdige og rimelige, og 
666 667 668
 helst i overensstemmelse med konsensus blandt udviklerne.</p>

<p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
669 670 671
 Når projektsekretæren og formanden for den tekniske komité i fællesskab 
 vikarierer for en projektleder som ikke kan træffes, bør de kun træffe 
 beslutninger som er helt nødvendige og kun når det er i overensstemmelse med 
672 673 674
 konsensus blandt udviklerne.</p>


Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
675
<h2>§8. Projektlederens delegater</h2>
676

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
677
<h3>§8.1. Fuldmagt</h3>
678 679 680 681 682

<p>Projektlederens delegater:</p>

<ol>
 <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
683
  har fået uddelegeret en fuldmagt fra projektlederen;</li>
684 685

 <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
686 687 688
  kan træffe visse afgørelser som lederen ikke kan tage på egen hånd, 
  deriblandt optagelse eller afvisning af udviklere, eller udnævne folk der 
  ikke håndterer pakker, som udviklere.
689
  <cite>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
690
   Dette er for at undgå en magtkoncentration hos projektlederen, særligt med 
691 692 693 694 695
   hensyn til udviklermedlemskab.</cite></li>

</ol>


Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
696
<h3>§8.2. Udnævnelse</h3>
697 698

<p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
699 700 701
 Delegaterne udnævnes af projektlederen, og lederen kan udskifte dem, som han 
 finder det passende. Projektlederen kan ikke gøre udnævnelse betinget af at 
 delegaten træffer bestemte afgørelser, lederen kan heller ikke ophævne en 
702 703 704
 beslutning truffet af en delegat.</p>


Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
705
<h3>§8.3. Fremgangsmåde</h3>
706 707

<p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
708 709
 Delegater kan til enhver tid træffe afgørelser, men bør prøve at opnå gode 
 tekniske vilkår og/eller følge konsensus.</p>
710

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
711
<h2>§9. Software in the Public Interest (<q>Software i offentlighedens interesse</q>)</h2>
712 713

<p>
714
 <a href="https://www.spi-inc.org/">SPI</a> og Debian er adskilte 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
715 716
 organisationer, der har nogle fælles mål. Debian er taknemlig for det 
 juridiske støtteapparat, som SPI tilbyder.
717 718 719 720 721
 <cite>
  Debians udviklere er pt. medlemmer af SPI i kraft af deres hverv som
  udviklere.</cite></p>


Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
722
<h3>§9.1. Fuldmagt</h3>
723 724 725

<ol>
 <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
726
  SPI har ingen fuldmagt hvad angår Debians tekniske eller ikke-tekniske 
727
  beslutninger, bortset fra at ingen beslutninger foretaget af Debian som 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
728 729 730
  vedrører ejendele der administreres af SPI, kan kræve at SPI handler udenfor 
  sin juridiske fuldmagt, og Debians vedtægter kan af og til gøre SPI til en 
  afgørende myndighed, som en sidste udvej.</li>
731 732 733

 <li>
  Debian har ingen bestemmende kontrol over SPI, bortset fra anvendelse af 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
734
  visse ejendele som beskrevet nedenfor, selvom Debians udviklere kan få 
735 736 737
  fuldmagt indenfor SPI efter SPI's regler.</li>

 <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
738
  Debians udviklere er ikke repræsentanter for, eller ansat af, SPI, eller af 
739
  personer med fuldmagt i Debian-projektet. En person der handler som 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
740
  udvikler, gør dette som et individ på egne vegne.</li>
741 742
 </ol>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
743
<h3>§9.2. Administration af ejendele til formål som vedrører Debian</h3>
744 745 746

<p>
 Da Debian ikke har fuldmagt til at forvalte penge eller ejendele, skal 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
747
 donationer til Debian-projektet gives til SPI, som håndterer den slags.</p>
748 749

<p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
750
 SPI har påtaget sig følgende:</p>
751 752 753

 <ol>
  <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
754 755
   SPI vil forvalte penge, varemærker, andre konkrete ejendele og 
   forretninger til formål som vedrører Debian.</li>
756 757

  <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
758 759
   Sådanne ejendele vil der blive holdt særskilt regnskab for og blive 
   indsat i en fond med det formål, udvalgt af Debian og SPI i henhold til 
760 761 762
   denne paragraf.</li>

  <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
763
   SPI vil ikke afhænde eller anvende ejendele, de administrerer for Debian, 
764 765 766 767
   uden samtykke med Debian, som kan gives af projektlederen eller via en 
   generel resolution blandt udviklerne.</li>

  <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
768 769
   SPI vil overveje anvendelse og/eller afhændelse af ejendele de 
   administrerer for Debian, når de bliver bedt om det af 
770 771 772
   projektlederen.</li>

  <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
773 774 775
   SPI vil anvende eller afhænde ejendele som administreres for Debian når de 
   bliver bedt om at gøre dette, via en generel resolution blandt udviklerne, 
   såfremt dette er foreneligt med SPI's juridiske fuldmagt.</li>
776 777

  <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
778 779 780
   SPI vil via elektronisk post til en af Debian-projektets postlister, gør 
   opmærksom på når ejendele, der administreres for Debian, anvendes eller 
   afhændes.</li>
781 782 783 784 785 786
 </ol>


 <h2>A. Generel resolutionsprocedure</h2>

 <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
787
  Disse regler gælder fælles beslutninger truffet af komitéer og ved
788 789 790 791 792
  afstemninger, som beskrevet ovenfor.</p>

 <h3>A.1. Forslag</h3>

 <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
793 794
  Den formelle procedure begynder når et udkast til en beslutning er foreslået 
  og støttet, som krævet.</p>
795 796


Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
797
 <h3>A.1. Diskussion og ændring</h3>
798 799 800

 <ol>
  <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
801 802
   Efter forslaget er fremsat, kan resolutionen diskuteres. Ændringsforslag 
   kan gøres formelle ved at fremsætte dem og skaffe støtter jævnfør kravene 
803 804 805 806
   for nye resolutioner, eller direkte af forslagsstilleren af det 
   oprindelige forslag.</li>

  <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
807 808 809
   Et formelt ændringsforslag kan accepteres af resolutionens 
   forslagsstiller, hvorved det formelle resolutionsudkast omgående 
   ændres.</li>
810 811

  <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
812
   Hvis et formelt ændringsforslag ikke accepteres, eller en af støtterne til 
813
   resolutionen ikke er enig med forslagsstillerens accept af et formelt 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
814
   ændringsforslag, holdes en særskilt afstemning om dette.</li>
815 816

  <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
817 818 819 820
   Hvis andre ikke kan lide et ændringsforslag, som er accepteret af den 
   oprindelige forslagsstiller, kan de foreslå en anden ændring for at 
   fjerne den tidligere ændring (igen skal de leve op til kravene om 
   forslagsstiller og støtte(r).)</li>
821 822

  <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
823 824 825 826
   Forslagsstilleren af en resolution kan foreslå revideringer af 
   formuleringen af ændringensforslaget; disse træder i kraft hvis 
   forslagsstilleren af ændringsforslaget er enig og ingen af støtterne 
   protesterer. I så fald stemmes der om det reviderede ændringsforslag i 
827 828 829
   stedet for det oprindelige.</li>

  <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
830 831 832 833
   Forslagsstilleren af en resolution kan foretage ændringer for at rette 
   mindre fejl (for eksempel stavefejl eller selvmodsigelser) eller ændringer 
   som ikke forandrer meningen, såfremt ingen protesterer indenfor 24 timer. 
   I disse tilfælde starter minimumsdiskussionsperioden ikke igen.</li>
834 835 836 837 838 839
 </ol>

 <h3>A.2. Afstemning</h3>

 <ol>
  <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
840 841 842
   Forslagsstilleren eller en støtte til en resolution eller et 
   ændringsforslag kan bede om afstemning efter at minimumstiden for 
   diskussion (hvis en sådan findes) er gået.</li>
843 844

  <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
845 846 847
   Foreslagsstilleren eller en støtte til en resolution kan bede om en 
   afstemning vedrørende resolutionen eller alle beslægtede 
   ændringsforslag.</li>
848 849

  <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
850 851
   Personen, der beder om en afstemning, fremsætter hvad vedkommende mener 
   resolutionens og alle relevante ændringsforslags ordlyd skal være, og 
852
   dermed hvilken udformning afstemningen skal have. Dog er det 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
853
   projektsekretæren som træffer den endelige beslutning - se §§ 7.1(1), 
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
854
   7.1(3), og A.3(4).</li>
855 856 857

  <li>
   Den minimale diskussionsperiode regnes fra det tidspunkt, det sidste 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
858 859
   formelle ændringsforslag blev accepteret eller fra det tidspunkt hele 
   resolutionen blev fremsat, hvis ingen ændringer er blevet foreslået og 
860 861 862 863 864 865 866 867
   accepteret.</li>
 </ol>


 <h3>A.3. Afstemningsprocedure</h3>

 <ol>
  <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
868
   Der stemmes på hver resolution og dennes beslægtede ændringsforslag i en 
869
   enkelt afstemning, der indeholder en valgmulighed som er den originale 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
870
   resolution, hvert ændringsforslag, samt et standardvalg (hvor det er 
871 872 873
   muligt).</li>
   
  <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
874
   Standardvalget må ikke have krav om et absolut flertal. Valgmuligheder
875 876 877
   som ikke eksplicit har krav om absolut flertal, har et 1:1-krav.</li>
   
  <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
878
   Stemmerne tælles jf. reglerne i A.6. Standardvalget er <q>Yderligere
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
879
   diskussion</q> (<q>Further Discussion</q>), med mindre andet er angivet.</li>
880 881

  <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
882
   I tvivlstilfælde skal projektsekretæren afgøre procedurespørgsmål.</li>
883 884
 </ol>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
885
 <h3>A.4. Tilbagetrukne resolutioner og ikke-accepterede ændringsforslag</h3>
886 887

 <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
888 889 890 891 892
  Foreslagsstilleren af en resolution eller et ændringsforslag som ikke er 
  accepteret, kan trække disse tilbage. I så fald kan andre foreslagsstillere 
  overtage og holde resolutionen eller ændringsforslaget i live, dermed bliver 
  den første person der gør dette, den nye foreslagsstiller og de andre bliver 
  støtter, hvis de ikke allerede er det.</p>
893 894

 <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
895
  En støtte til en resolution eller en ændring kan trække sig tilbage (med 
896 897 898
  mindre resolutionen allerede er blevet accepteret).</p>

 <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
899 900 901 902
  Hvis foreslagsstillers og/eller støttes tilbagetrækning betyder at 
  resolutionen ikke har en foreslagsstiller eller der ikke er støtter nok, 
  holdes der ikke en afstemning, med mindre dette udredes før resolutionen 
  udløber.</p>
903 904


Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
905
 <h3>A.5. Udløb</h3>
906 907

 <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
908 909
  Hvis en foreslået resolution ikke er blevet diskuteret, ændret, stemt på 
  eller på anden måde taget hånd om i fire uger, kan sekretæren udsende en 
910
  besked om, at den betragtes som tilbagetrukket. Hvis ingen af foreslagets 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
911
  støtter har indvendiger, trækkes foreslaget tilbage.</p>
912 913
  
 <p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
914
  Sekretæren kan også vedlægge forslag til hvordan man fortsætter, hvis det 
915 916 917
  er relevat.</p>
  

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
918
<H3>A.6. Stemmeoptælling</H3>
919 920

<ol>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
921
  <li> Hver vælgers stemme prioriterer valgmulighederne. Man behøver ikke at 
922
	prioritere alle valgmulighederne. Prioriterede valgmuligheder betragtes 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
923
	som foretrukne fremfor valgmuligheder, der ikke er prioriteret. Vælgere 
924
	kan give valgmuligheder samme prioritet. Valgmuligheder, der ikke er 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
925 926
	prioriteret, betragtes som ligestillede med hinanden. Nærmere 
	oplysninger om hvordan stemmesedlerne skal udfyldes, vil være vedlagt 
927 928 929 930
	valgindkaldelsen.
  </li>
  <li> Hvis det beslutningsdygtige antal er R, vil enhver valgmulighed som ikke 
	er standardvalget og som ikke modtager mindst R stemmer, der prioriterer 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
931
	den mulighed højere end standardvalget, vil ikke blivetaget i 
932 933
	betragtning.
  </li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
934 935
  <li> Alle (ikke-standard-) valgmuligheder, der ikke overgår
	standardvalgmuligheden med dens krævede flertalsgrad, tages ikke i
936 937 938 939
	betragtning.
    <ol>
       <li> 
         Med de to valgmuligheder A og B, er V(A,B) antallet af 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
940
		 vælgere der foretrækker mulighed A fremfor mulighed B.
941 942
       </li> 
       <li> 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
943 944
         Valgmulighed A overgår standardvalgmulighed D med 
		 flertalsgraden N, hvis V(A,D) er større end N * V(D,A).
945 946
       </li> 
       <li> 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
947
         Hvis et absolut flertal på S:1 er krævet af A, er dennes
948 949 950 951 952 953 954 955
		 flertalsgrad S; ellers er flertalsgraden 1.
       </li> 
    </ol>
  </li>
  <li> Ud fra listen over valgmuligheder der tages i betragtning, genereres 
	en liste over parvise nederlag.
    <ol>
       <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
956
         Valgmulighed A overgår mulighed B, hvis V(A,B) er større
957 958 959 960 961 962 963 964
		 end V(B,A).
       </li> 
    </ol>
  </li>
  <li> Ud fra en liste over parvise nederlag (som tages i betragtning), 
	genereres en liste over transitive nederlag.
    <ol>
       <li> 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
965 966 967
         Valgmulighed A overgår transitivt mulighed C, hvis A overgår
		 C eller hvis der er en en mulighed B, hvor A overgår B OG
		 B transitivt overgår C.
968 969 970
       </li> 
    </ol>
  </li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
971
  <li> Ud fra sættet af transitive nederlag konstruere et Schwartz-sæt.
972 973
    <ol>
       <li> 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
974 975 976
         Valgmulighed A er i Schwartz-sættet hvis, for alle 
		 B-muligheders vedkommende, A transitivt overgår B, eller
		 B ikke overgår A transitivt.
977 978 979
       </li> 
    </ol>
  </li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
980 981
  <li> Hvis der er nederlag mellem valgmuligheder i Schwartz-sættet, ses der
	bort fra de svageste af sådanne nederlag i listen over parvise nederlag, 
982 983 984 985 986
	og man springer tilbage til trin 5.
    <ol>
       <li> 
         Nederlaget (A,X) er svagere end nederlaget (B,Y), hvis V(A,X)
		 er mindre end V(B,Y). Hvis (A,X) desuden er svagere end 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
987
		 (B,Y), hvis V(A,X) er lig med V(B,Y) og V(X,A) er større end
988 989 990 991
		 V(Y,B).
       </li> 
       <li> 
         Et svageste nederlag, er et nederlag hvortil der ikke er et
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
992
		 svagere nederlag. Der kan være mere end et af sådanne
993 994 995 996
		 nederlag.
       </li> 
    </ol>
  </li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
997 998
  <li> Hvis der ikke nogen nederlag i Schwartz-sættet, tages vinderen fra
	valgmulighederne i Schwartz-sættet. Hvis der kun er en af disse
999
	valgmuligheder, er den vinderen. Hvis der er flere valgmuligheder,
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
1000
	afgørerer vælgeren med den afgørende stemme, hvem af disse 
1001 1002 1003 1004 1005
	valgmuligheder, der er vinderen.
  </li>
</ol>

<p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
1006
 <strong>Bemærk:</strong> Valgmuligheder, som vælgerne prioriterer over 
1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013
 standardvalgmuligheden, er muligheder de betragter som acceptable.
 Valgmuligheder, der prioriteres under standardvalgmuligheder, er 
 muligheder, der betragtes som uacceptable.
</p>

 <p>
  <cite>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
1014 1015 1016
   Når den generelle resolutionsprocedure anvendes, skal teksten som
   henviser til denne, fastsætte hvad der er tilstrækkeligt for at få
   et udkast til en resolution foreslået og/eller støttet, hvad 
1017
   minimumstiden for diskussion er, og hvad afstemningsperioden er. Den 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
1018
   skal også fastsætte det eventuelle kvalificerede flertal og 
1019 1020 1021 1022 1023 1024
   beslutningsdygtige antal, som skal anvendes.</cite></p>


 <h2>B. Brug af sprog og typografi</h2>

 <p>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
1025
  Nutid (<q>er</q>, for eksempel) betyder at udtrykket er en regel i disse 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
1026 1027 1028
  vedtægter. <q>Kan</q> og <q>skal</q> indikerer at personen eller organet kan 
  anvende skøn. <q>Bør</q> betyder at det vil anses som en god ting om hvis 
  sætningen følges, men den er ikke bindende.
1029
  <cite>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
1030 1031 1032
   Tekst markeret som et citat, som dette, er baggrundsmateriale og udgør 
   ikke en del af vedtægterne. Den kan kun anvendes til at hjælpe med at 
   tolke teksten i tvivlstilfælde.</cite>
1033 1034
 </p>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
1035
<p><strong>Bemærk:</strong> Dette er en oversættelse af det 
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
1036
<a href="constitution.1.1.en.html">originale</a> engelsksprogede dokument. Brug
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
1037 1038 1039
altid originalen i diskussioner om vedtægterne, da denne dansksprogede udgave 
er oversætterens fortolkning, som desuden kan indeholde fejl og 
misforståelser.</p>