dmup.wml 14.9 KB
Newer Older
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
1
#use wml::debian::template title="Debians regler for anvendelse af maskiner" NOHEADER=yes
2
#use wml::debian::translation-check translation="b8114b588961778dbd04974c1464a2f388a90c28"
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
3 4

<h2>Debians regler for anvendelse af maskiner</h2>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
5 6 7 8 9

<p>Version 1.1.2<br />
Denne version af Debians regler for anvendelse af maskiner (<q>Debian Machine 
Usage Policies</q>) er gældende pr. 4. juli 2010, og erstatte alle tidligere 
<a href="dmup.1.1.1">versioner</a>. Versionen blev 
10
<a href="https://lists.debian.org/debian-devel-announce/2010/05/msg00001.html">\
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
11
annonceret</a> 9. maj 2010.</p>
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
12 13 14 15

<ol>
 <li><strong>Introduktion</strong><br>
  Dette dokument beskriver reglerne for anvendelse af 
16
  <a href="https://db.debian.org/machines.cgi">Debian-maskiner</a> og alle 
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
17 18 19 20
  regler i den forbindelse.

  <p>Kort og godt:</p>
  <ul>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
21 22 23 24 25 26
   <li>
    Debians hold af systemadministratorer vil gøre alt for at holde 
    maskiner og tjenester i gang og kørende på en sikker måde.</li>

   <li>
    Undlad ved bevidst, overlagt, hensynsløs eller ulovlig handling at 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
27 28
    gribe ind i en anden udviklers arbejde eller sætte integriteten af 
    datanetværk, computerudstyr, systemprogrammer eller andre opbevarede 
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
29 30 31
    oplysninger over styr.
   </li>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
32 33
   <li>
    Anvend ikke Debians faciliteter til privat økonomisk vinding eller
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
34
    til kommercielle formål, deriblandt konsultarbejde eller nogen anden
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
35
	form for arbejde, som ikke har med de officielle pligter eller 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
36
	aktulle funktioner at gøre, uden udtrykkelig tilladelse til det.
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
37
   </li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
38 39 40

   <li>
    Anvend ikke Debians faciliteter til ulovlige aktiviteter, deriblandt,
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
41
    men ikke begrænset til, softwarepirateri.
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
42 43 44 45
   </li>
  </ul>

  <p>Dette dokument indeholder to dele: regler og retningslinier. Reglerne
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
46
  er bindende og må ikke overtrædes. Retningslinierne beskriver regler, der
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
47
  om nødvendigt må overtrædes, men som vi foretrækker ikke overtrædes.</p>
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
48 49
 </li>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
50
 <li><strong>Generelle erklæringer</strong><br>
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
51
  <ol>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
   <li>Anvendte forkortelser<br>
    <ul>
     <li>DSA - Debian Systems Administration (Debians systemadministration)</li>
     <li>DMUP - Debian Machine Usage Policy (Debians regler for anvendelse af maskiner, dette dokument)</li>
     <li>DPL - Debian Project Leader (Debians projektleder)</li>
     <li>DAM - Debian Account Managers</li>
    </ul>
   </li>

   <li>Privilegier<br />
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
62
    Adgang til Debians faciliteter er privilegium, ikke en ret eller en
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
63
	kommerciel tjenesteydelse, og DSA forbeholder sig ret til at inddrage
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
64
	dette privilegium til enhver tid, uden forudgående varsel. En 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
65
	forklaring vil følge inden for 48 timer.
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
66 67 68
   </li>

   <li>Garantier<br>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
69 70 71
    Der er ingen garantier for at tjenesterne vil virke. Selvom DSA gør 
	sit bedste for at sikre, at alt fungerer perfekt, kan de ikke give 
	nogen garantier.
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
72 73 74
   </li>

   <li>Privatliv<br>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
75
    Hvis det er nødvendigt, for at sikre at maskinerne fungerer korrekt,
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
76
	har DSA ret til at redigere brugerfiler (for eksempel ved at rette i
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
77
	.forward-filer, for at stoppe e-mail-løkker.)
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
78 79 80 81 82
   </li>
  </ol>
 </li>

 <li><strong>Straffe</strong><br>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
83
  Hvis nogen overtræder reglerne i dette dokuement, vil vedkommende blive
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
84 85
  straffet. Straffen er afhængig af antallet af tidligere overtrædelser og
  den aktuelle overtrædelse.
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
86 87

  <ol>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
88
   <li>Første overtrædelse<br>
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
89
    <ol>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
90 91 92
     <li>
      Overtræderens konti vil blive suspenderet og adgang vil ikke være
	  mulig.
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
93 94
	 </li>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
95 96 97
	 <li>
	  Overtræderen skal kontakte DSA og overbevise dem om, at der ikke vil 
	  forekomme flere overtrædelser af DMUP, begået af vedkommende.
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
98 99
	 </li>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
100 101 102 103 104 105
	 <li>
	  Hvis overtræderen ikke kontakter DSA inden for 14 dage, vil DSA 
	  suspendere den tilhørende konto og foreslå at DAM bortviser 
	  overtræderen fra Debian-projektet. Hvis overtræderen har 
	  annonceret, at vedkommende er på ferie i dette tidsrum, vil perioden 
	  blive forlænget med feriens annoncerede varighed.
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
106 107
	 </li>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
108 109
	 <li>
	  Hvis overtræderen bortvises fra projektet, kan vedkommende efter
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
110
	  en måned ansøge om igen at blive udvikler. Overtrædelsen vil ikke
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
111 112 113 114
	  blive slettet.
	 </li>
    </ol>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
115
   <li>Anden overtrædelse<br />
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
116
    <ol>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
117 118 119
     <li>
      Overtræderens konti vil omgående blive suspenderet og DSA vil 
      foreslå DAM, at overtræderen blive bortvist fra Debian-projektet.
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
120
	 </li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
121 122 123

     <li>
      Hvis overtræderen ikke søger om appel indenfor det angive
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
124
	  tidsrum, nedlægges kontoen.
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
125 126 127 128
	 </li>
    </ol>
   </li>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
129
  <li>Offentliggørelse<br>
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
130
   <ol>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
131 132 133
    <li>
     Overtrædelsen og straffen vil kun blive annonceret til 
     Debian-udviklere.
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
134 135
	</li>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
136 137
	<li>
	 Skulle det, efter Debians projektleders egen mening, være 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
138 139
 	 nødvendigt, vil det blive annonceret offentligt. Dette kan 
	 indbefatte overtræderens identitet.
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
140 141 142
	</li>
   </ol>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
143
   <li>Appel<br />
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
144
    <ol>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
145 146 147 148
     <li>
      Hvis overtræderen ikke er enig i DSA's beslutning, kan vedkommende
	  appellere til udviklerne. Dette er kun muligt inden for de 14 dage
	  umiddelbart efter den dag, hvor overtræderen blev underrettet om
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
149
	  dommen. Dette gøres ved at anvende proceduren som er beskrevet i 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
150
	  afsnit 4.2 af Debians vedtægter.
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
151 152
	 </li>
	
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
153 154
	 <li>
	  Mens appellen behandles vil kontoen forsat være suspenderet.
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
155 156 157 158
	 </li>
	</ol>
   </li>
  </ol>
Frank Lichtenheld's avatar
Frank Lichtenheld committed
159
 </li>
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
160 161

 <li><strong>Reglerne</strong><br>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
162
  Dette afsnit opremser reglerne. Listen er ikke, og kan ikke være, 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
163
  udtømmende.
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
164 165 166

  <dl>
   <dt>Anvendelse af diske:</dt>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
167 168
   <dd>
    Alle maskiner kører en /tmp-oprydningsdæmon og sletter filer efter en
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
169
    uge. Nogle maskiner har /scratch-partitioner specielt beregnet til at
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
170 171 172 173
	gemme store datamængder på, uden fare for at de bliver slettet. Hvis du
	modtager en e-mail om at din hjemmemappe er stor og at der er brug for
	mere fri plads, så tag venligst omgående affære. Det kan uden varsel 
	være nødvendigt for DSA at rydde op hos brugere af usædvanlig megen 
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
174 175
	plads.
   </dd>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
176

Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
177
   <dt>Shell:</dt>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
178 179
   <dd>
    Brug venligst ssh/scp hvis det på nogen måde er muligt, frem for 
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
180
    mindre sikre alternativer (rsh, telnet eller FTP).
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
181 182 183
    <p>Forbindelser som ikke har været i brug i en time, lukkes; dette er
	nemt at undgå, men gør det venligst ikke uden en god grund.</p>
    <p>Spejling af enhver del af det offentlige arkiv på de private servere
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
184 185
	via private metoder, er streng forbudt med mindre den fungerende 
	Mirror Master har givet tilladelse til det. Udviklerne kan frit 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
186
	anvende de offentlige adgangsmåder.</p>
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
187 188 189
   </dd>

   <dt>Processer:</dt>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
190 191 192 193 194 195
   <dd>
    Kør ikke processer med lang afviklingstid uden tilladelse fra DSA. Det 
    er også forbudt, at køre servere af enhver slags (blandt andre 
    IRC-botter) uden forudgående tilladelse fra DSA. Undgå at køre 
    processer, som misbruger CPU eller hukommelse. Hvis nødvendigt, vil DSA
    uden varsel fjerne sådanne processer.
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
196
   </dd>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
197

Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
198
   <dt>WWW-sider:</dt>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
199 200
   <dd>
    Generelt stilles webplads på Debians maskiner til rådighed med det
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
201
    formål at formidle idéer og filer med relationer til projektet, eller
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
202 203
	generelt til fri software-fællesskabet. Private 
	<q>forfængelighedssider</q> på Debians maskiner frarådes.
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
204 205 206

	<p>Kommercielle websider er ikke tilladte.</p>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
207 208 209
	<p>Du er ansvarlig for indholdet af dine WWW-sider, deriblandt også at
	skaffe juridisk tilladelse til værker de indeholder, og sikre at 
	indeholdet af siderne ikke overtræder lovene i det land, hvor serveren
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
210 211
	befinder sig.</p>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
212
	<p>Du er ansvarlig for og accepterer ansvaret for alt nedgørende,
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
213
	fortroligt, hemmeligt eller andet proprietært materiale, som er 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
214 215 216 217 218 219
	tilgængeligt via dine WWW-sider.</p>

	<p>Du må ikke reklamere på dine WWW-sider, eller få en anden person
	til at reklamere for dem, ved hjælp af teknikker som kan klassificeres
	som misbrug hvis de blev udført fra en Debian-konto. Deriblandt, men
	ikke begrænset til, masseudsendelse af e-mail og overdreven udsendelse
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
220
	af artikler i nyhedsgrupper. Sådan aktivitet kan blive behandlet
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
221 222
	under den passende del af DMUP, på samme måde som hvis handlingen var
	fortaget fra en Debian-konto, eller som en overtrædelse af denne DMUP,
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
223 224 225
	eller begge dele.</p>

   <dt>Mail/News:</dt>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
226 227 228 229 230 231 232 233
   <dd>
    Det er i orden at anvende Debian-maskiner til læsning af e-mail, vælg
    venligst en maskine som har en lav belastning. Vi understøtter ikke 
    hentning af e-mail via POP eller IMAP, brug din internetudbyders 
    mailserver og videresendelse. Som for websider, opfordres indkommende 
    e-mail generelt til at have med fri software at gøre, eller på en eller 
    anden måde at have med projektet at gøre. Det kan være nødvendigt for 
    DSA uden varsel, at komprimere, flytte eller slette mail.
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
234 235 236
   </dd>
  </dl>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
237 238
 <p>Hvis en udvikler i længere tid ikke kan kontaktes, kan deres konti, data
 og videresendelse/filtrering/osv. af e-mail blive slået fra indtil 
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
239 240
 vedkommende dukker op igen.</p>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
241 242 243
 <p>Anvend ikke Debian faciliteter på en måde, som kan betragtes som 
 netmisbrug. Debian har ikke Usenet-nyhedsservere. Måske har nogle af
 Debians maskiner adgang til en sådan nyhedsserver, men det er streng forbudt
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
244 245
 at bruge dem gennem en Debian-maskine.</p>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
246
 <p>Eksempler på hvad DSA betragter som netmisbrug:</p>
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
247 248

 <ul>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
249 250 251 252 253
  <li><em>Kædebreve og Ponzi-pyramidespil</em><br>
   Sådanne meddelelser fungerer (eller rettere, fungerer ikke) på næsten 
   samme måde, som deres papirbaserede slægtninge. Det mest almindelige
   eksempel på dette som e-mail er MAKE-MONEY-FAST. Ud over at være et 
   spild af ressourcer, er sådanne meddelelser ulovlige i nogle lande.
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
254
  </li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
255 256 257

  <li><em>Uønsket kommerciel e-mail (UCE)</em><br>
   Uønsket kommerciel e-mail, eller <q>Unsolicited Commercial E-mail</q> er
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
258 259
   reklamemateriale modtaget via e-mail uden at modtageren har ønsket 
   sådanne oplysninger eller på anden måde udtrykt ønske om det, der 
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
260
   reklameres for.
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
261 262

   <p>Da mange internetbrugere anvender en opringningsforbindelse og
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
263
   betaler for deres onlinetid, koster det dem penge at modtage e-mail.
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
264 265
   Modtagelse af uønskede kommercielle reklamer koster dem derfor penge og
   er særligt uvelkomne.</p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
266 267

   <p>Det skal bemærkes, at en bruger ikke har udtrykt sin interesse blot ved
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
268 269
   at sende en artikel i en bestemt nyhedsgruppe, selvfølgelig med mindre 
   man specifikt har bedt om at få tilsendt oplysningerne pr. e-mail.</p>
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
270
  </li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
271

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
272
  <li><em>Uønsket masse-e-mail (UBE)</em><br>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
273
   Uønsket masse-e-mail, eller <q>Unsolicited Bulk Email</q>, svarer til 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
274
   ovennævnte UCE, men prøver ikke at sælge noget. Det eneste formål er
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
275 276
   normalt at irritere.
  </li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
277

Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
278
  <li><em>Forfalskede headere og/eller adresser</em><br>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
279 280
   Forfalskning af headere eller meddelelser betyder at sende e-mail på en
   måde, hvor det ser ud som om at afsenderen lader til at være en anden
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
281
   bruger eller maskine, eller en ikke-eksisterende maskine.
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
282

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
283
   <p>Det er også forfalskning at sørge for at alle svar til e-mail'en,
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
284
   bliver sendt til en anden bruger eller maskine.</p>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
285

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
286
   <p>Dog er der i begge tilfælde intet problem, hvis der er opnået 
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
287
   tilladelse til det forinden af dig, den anden bruger, eller 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
288
   administratorene af den anden maskine. Og selvfølgelig kan omvendte 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
289
   <q>null</q>-stier anvendes som defineret i de relevante RFC'er.</p>
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
290
  </li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
291

Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
292
  <li><em>E-mail-bomber</em><br>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
293 294 295 296 297 298
   E-mail-bomber, eller <q>mail bombing</q>, er afsendelse af mange e-mail, 
   eller en stor e-mail, som det eneste formål at irritere og/eller hævne 
   sig på en anden internetbruger. Det er spild af delte 
   internetressourcer, desuden får modtageren intet ud af det.

   <p>På grund af den tid det tager at hente dem, kan det medføre et
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
299
   overbelasningsangreb (denial of service) at sende lange e-mail til 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
300 301 302 303
   netsteder uden forudgående aftale, eller forhindre adgangen til e-mail på
   modtagelsesstedet. Bemærk, at hvis binære vedhæftede filer føjes til en
   e-mail, kan det forøge størrelsen betragteligt. Hvis forudgående aftale
   ikke er indgået, kan e-mail'en være særdeles uvelkommen.</p>
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
304
  </li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
305

Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
306
  <li><em>Overbelastningsangreb</em><br>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
307 308 309 310 311
   Overbelasningsangreb, eller <q>denial of service</q>, er enhver aktivitet 
   med det formål, at forhindre en given vært på internettet i at udnytte 
   sine faciliteter effektivt og fuldtud. Deriblandt, men ikke begrænset 
   til:

Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
312
   <ul>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
313 314 315
    <li>
     E-mail-bombning af en adresse på en sådan måde, at modtagerens
	 internetadgang gøres umulig, besværlig eller bekostelig.
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
316
	</li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
317 318 319

    <li>
     Åbne et overdrevet antal mailforbindelser til den samme vært.
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
320
	</li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
321 322 323

    <li>
     Med fortsæt at sende e-mail med det formål, at ødelægge modtagerens
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
324
	 systemer når den behandles; for eksempel ved at vedhæfte ondsindede
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
325 326
	 programmer eller virusser til en e-mail.
	</li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
327 328 329 330

    <li>
     Anvendelse af en smarthost eller SMTP-relay uden tilladelse til at 
     gøre det.
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
331 332 333
	</li>
   </ul>
  </li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
334

Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
335
  <li><em>Postlistetilmeldinger</em><br>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
336
   Du må ikke tilmelde nogen, andre end en bruger på din egen maskine, til
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
337 338 339
   postlister eller tilsvarende tjenesteydelser uden vedkommendes 
   tilladelse.
  </li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
340

Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
341
  <li><em>Illegalt indhold</em><br>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
342
   Du må ikke via e-mail sende materiale som er ulovligt at sende eller 
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
343 344
   besidde.
  </li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
345 346

  <li><em>Overtrædelse af ophavsret eller <q>intellectual property</q></em><br>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
347
   Du må ikke sende (via e-mail) eller offentliggøre ophavsretsligt 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
348
   beskyttet materiale eller <q>intellectual Property</q> med mindre du har 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
349
   tilladelse til at gøre det.
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
350 351
  </li>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
352
  <li><em>Postning af binære filer til ikke-binære grupper</em><br>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
353
   Udenfor nyhedsgruppehierarkierne alt.binaries... og alt.pictures betragtes
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
354 355 356 357 358
   det som særdeles uønsket at poste kodede binære data. Flertallet af 
   steder på Usenet og læserne har ikke mulighed for selektiv overførsel
   (kill-filing) og sådanne indlæg kan resultere i at et betragtelig mængde
   af ressourcer taget i brug og spildes i overførselsprocessen, og som 
   sådan kan det betragtes som et overbelastningsangreb (denial of service)
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
359 360
   mod mange modtagere. [Eksempel]
  </li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
361

Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
362
  <li><em>Overdreven krydspostning</em><br>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
363
   Helt enkelt sker denne form for uacceptabel opførsel når det samme indlæg
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
364 365 366 367
   krydspostes til et stort antal irrelevante nyhedsgrupper.
  </li>

  <li><em>Overdreven mangepostning</em><br>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
368 369
   Helt enkelt sker denne form for uacceptabel opførsel når overvejende ens
   (måske kun med forskel på emnet) indlæg postes til at stort antal 
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
370 371 372 373
   irrelevante nyhedsgrupper.
  </li>
 </ul>
</ol>