leader.wml 2.82 KB
Newer Older
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
1
#use wml::debian::template title="Debians projektleder" BARETITLE="true"
2
#use wml::debian::translation-check translation="c6d6679a692493cb18a61634dd830b498c3306bd"
3 4

#include "$(ENGLISHDIR)/devel/leader.data"
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
5

6 7
<p>Debians projektleder (DPL) er Debian-projektets officielle repræsentant.  
Vedkommende har to primære funktioner, en intern og en ekstern.</p>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
8

9 10
<p>I den eksterne funktion repræsenterer projektlederen Debian-projektet over 
for andre parter.  Dette omfatter at holde foredrag og præsentationer om Debian, 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
11
samt deltagelse på messer, foruden at opbygge gode relationer med andre
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
12 13
organisationer og virksomheder.</p>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
14 15
<p>Internt styrer projektlederen projektet og definerer dets mål.  Vedkommende
bør kommunikere med andre Debian-udviklere, særligt de delegerede, for at finde
16 17
ud af hvordan vedkommende kan hjælpe dem, i deres arbejde.  En vigtig opgave for 
projektlederen involverer derfor koordinering og kommunikation.</p>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
18 19


Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
20
<h2>Udnævnelse</h2>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
21

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
22
<p>Projektlederen vælges i en afstemning, hvor alle Debian-udviklere kan afgive
23
deres stemme.  Projektlederens valgperiode er et år.  Seks uger før posten som
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
24
projektleder bliver ledig, igangsætter <a href="secretary">projektsekretæren</a> 
25
et nyt valg.  I løbet af den første uge, kan enhver Debian-udvikler blive 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
26
kandidat til posten, ved at nominere sig selv.  De følgende tre uger anvendes
27 28
til kampagnearbejde.  Hver kandidat offentliggører sit program og alle kan rette
spørgsmål til en eller alle kandiater.  De sidste to uger består af 
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
29 30
afstemningsperioden, i hvilken udviklerne kan afgive deres stemmer.</p>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
31
<p>Flere oplysninger om ledervalget er tilgængelige på <a href="../vote/">\
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
32 33 34
afstemningssiden</a>.</p>


Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
35
<h2>Opgaver der udføres af projektlederen</h2>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
36

37
<h3>Udnævnelse af delegerede og uddelegering af beslutninger til den 
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
38 39
<a href="tech-ctte">tekniske komite</a></h3>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
40
<p>Projektlederen kan definiere et særligt ansvarsområde og uddelegere det til 
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
41 42 43 44 45
en Debian-udvikler.</p>


<h3>Give andre udviklere autoritet</h3>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
46
<p>Projektlederen kan komme med støtteudtalelser om synspunkter eller for andre
47
medlemmer af projektet.</p>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
48 49


50
<h3>Træffe beslutninger, som kræver omgående handling</h3>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
51 52


53 54 55 56 57 58 59
<h3>Træffe enhver beslutning, som ingen andre har ansvaret for</h3>


<h3>I samarbejde med udviklerne træffe beslutninger, der påvirker ejendele, som 
administreres på vegne af Debian</h3>

<p>Projektlederen kan træffe beslutninger om hvordan penge, der ejes af Debian, 
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
60 61 62 63 64
skal anvendes.</p>


<h2>Kontaktoplysninger</h2>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
65
<p>Kontakt projektlederen ved at sende en e-mail på engelsk til 
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
66
<email "leader@debian.org">.</p>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
67

68

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
69
<h1>Om vores nuværende leder</h1>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
70

71
<p>Debians nuværende projektleder er <current_leader>.</p>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
72

73

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
74
<h2>Tidligere ledere</h2>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
75

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
76
<p>En fuldstændig liste over tidligere ledere findes i 
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
77
<a href="$(DOC)/manuals/project-history/ch-leaders">Debian-projektets historie</a>.</p>