support.wml 10.1 KB
Newer Older
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
1 2
#use wml::debian::template title="Podpora"
#use wml::debian::toc
3
#use wml::debian::translation-check translation="5011f532637dc7820b79b151eecfda4ab65aa22f" maintainer="Michal Simunek"
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
4 5 6 7 8

<define-tag toc-title-formatting endtag="required" whitespace="delete">
<h2>%body</h2>
</define-tag>

9
<toc-display />
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
10 11 12 13


<toc-add-entry name="doc" href="doc/">Dokumentace</toc-add-entry>

14 15 16 17
<p>Předtím než budete žádat někoho o&nbsp;pomoc, je obvykle dobré
zkusit samostatně najít odpověď na svůj problém. Touto cestou obvykle
získáte potřebnou odpověď, a&nbsp;i&nbsp;když ne, získaná zkušenost
při čtení dokumentace vám bude v&nbsp;budoucnu jistě užitečná.</p>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
18

19 20
<p>V&nbsp;Debianu je dostupné vskutku velké množství dokumentace &mdash;
podívejte se prosím na stránky s&nbsp;<a href="doc/">dokumentací
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
21 22
Debianu</a>.</p>

23 24
<toc-add-entry name="release" href="releases/stable/">Známé
problémy</toc-add-entry>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
25

26 27 28
<p>Omezení a&nbsp;závažné problémy aktuální stabilní distribuce (pokud
existují) jsou popsány na <a href="releases/stable/">stránkách
o&nbsp;této verzi</a>.</p>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
29

30 31 32
<p>Zvláště věnujte pozornost <a
href="releases/stable/releasenotes">poznámkám k&nbsp;vydání</a>
a&nbsp;<a href="releases/stable/errata">opravám (errata)</a>.</p>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
33

34
<toc-add-entry name="wiki" href="https://wiki.debian.org/">Wiki</toc-add-entry>
35

36
<p>Ve <a href="https://wiki.debian.org/">Wiki Debianu</a> naleznete
37 38 39
řešení mnoha běžných problémů, návody, příručky, tipy a další
dokumentaci. Stejně jako ostatní wiki se ta naše neustále mění a tímto
se těšíme na vaše úpravy.</p>
40

41
<toc-add-entry name="mail_lists" href="MailingLists/">Poštovní
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
42 43
konference</toc-add-entry>

44
<p>Debian je vyvíjen distribuovaně po celém světě. Proto je
45 46 47
e-mail upřednostňovaný způsob diskuze různých témat. Většina rozhovorů
mezi vývojáři Debianu a&nbsp;uživateli je vedena v&nbsp;několika
poštovních konferencích.</p>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
48

49 50 51
<p>Všechny poštovní konference jsou veřejně přístupné. Pro více
informací se podívejte na stránku <a href="MailingLists/">poštovních
konferencí Debianu</a>.</p>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
52

53 54 55 56
# Note to translators:
# You might want to adapt the following paragraph, stating which list
# is available for user support in your language instead of English.
<p>
57
Pro uživatelskou podporu v angličtině se prosím obraťte na 
58
<a href="https://lists.debian.org/debian-user/">poštovní konferenci
59 60 61 62
debian-user</a>.
</p>

<p>
63
Pro uživatelskou podporu v ostatních jazycích se prosím podívejte na
64
<a href="https://lists.debian.org/users.html">přehled poštovních
65
konferencí pro uživatele</a>.
66 67
</p>

68 69 70
<p>Kromě toho existuje spousta dalších poštovních konferencí
týkajících se Linuxu, které však nejsou specifické pro
Debian. Podívejte se prosím
71 72
na <a href="http://oslab.snu.ac.kr/~djshin/linux/mail-list/">tento
seznam</a>.</p>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
73

74
<toc-add-entry name="usenet">Diskuzní skupiny Usenet</toc-add-entry>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
75

76 77 78 79
<p>Mnoho našich <a href="#mail_lists">poštovních konferencí</a> může
být prohlíženo formou diskuzních skupin v&nbsp;hierarchii
<kbd>linux.debian.*</kbd>. Ke skupinám se dostanete také pomocí
webového rozhraní, jako jsou například <a
80
href="http://groups.google.com/">Google Groups</a> nebo <a
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
81 82
href="http://gmane.org/">Gmane</a>.</p>

83 84 85 86
<p>Také se zde nachází několik vhodných diskuzních skupin, které se
netýkají přímo Debianu, ale GNU/Linuxu obecně. Přestože nejsou
specifické pro Debian, mohou poskytnout uživatelům Debianu mnoho
informací.</p>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
87 88 89 90 91 92 93 94 95

<dl>

# translators are encouraged to add local Linux newsgroups here

<dt><a href="news:comp.os.linux.hardware">comp.os.linux.hardware</a></dt>
 <dd>Diskuze o&nbsp;hardwaru.</dd>

<dt><a href="news:comp.os.linux.m68k">comp.os.linux.m68k</a></dt>
96
 <dd>O&nbsp;Linuxu provozovaném na procesoru Motorola 680x0.</dd>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
97 98

<dt><a href="news:comp.os.linux.setup">comp.os.linux.setup</a></dt>
99
 <dd>Nastavení a&nbsp;konfigurace linuxového systému.</dd>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
100 101

<dt><a href="news:comp.os.linux.networking">comp.os.linux.networking</a></dt>
102
 <dd>Diskuze o&nbsp;sítích.</dd>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
103 104

<dt><a href="news:comp.os.linux.x">comp.os.linux.x</a></dt>
105
 <dd>Užívání X Window systému na počítači s&nbsp;Linuxem.</dd>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
106 107

<dt><a href="news:comp.os.linux.misc">comp.os.linux.misc</a></dt>
108
 <dd>Různá témata. Zahrnuje všechny skupiny.</dd>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
109 110
</dl>

111
<p>Úplnější seznam vhodných diskuzních poskytne <a
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
112
href="http://groups-beta.google.com/groups/dir?sel=33583540&amp;expand=1">tento
113
seznam</a>.</p>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
114 115


116
<toc-add-entry name="web">Weby</toc-add-entry>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
117

118
<h3>Fóra</h3>
119

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
# Note to translators:
# If there is a specific Debian forum for your language you might want to
# insert here a paragraph stating which list is available for user support
# in your language and pointing to the English forums.
# <p><a href="http://someforum.example.org/">someforum</a> is a web portal
# on which you can use your language to discuss Debian-related topics,
# submit questions about Debian, and have them answered by other users.</p>
#
# <p><a href="http://www.debianhelp.org/">debianHELP</a> and <a
# href="http://forums.debian.net">Debian User Forums</a> are web portals
# on which you can use the English language to discuss Debian-related topics,
# submit questions about Debian, and have them answered by other users.</p>

133
<p><a href="http://www.debianhelp.org/">debianHELP</a> a <a
134 135 136
href="http://forums.debian.net">Uživatelská fóra Debianu</a> jsou webové portály,
na kterých můžete probírat témata vztahující se k Debianu, pokládat otázky o Debianu
a dostávat odpovědi od ostatních uživatelů.</p>
137

138
<h3>Další webové zdroje</h3>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
139 140

<p><a
141
href="https://www.debian-administration.org/">Debian-Administration.org</a>
142
poskytuje tipy a zdroje pro systémové administrátory Debianu.</p>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
143

144
<p>Užitečné odkazy o&nbsp;Unixu:</p>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
145 146

<ul>
147
 <li><a href="https://www.dmoztools.net/Computers/Software/Operating_Systems/Unix/">\
148
   Open Directory &mdash; Unix</a></li>
149
 <li><a href="https://unixpower.org/unixhelp/">UNIXhelp for users</a></li>
150 151
 <li><a href="http://personal.stevens.edu/~khockenb/comp-unix-admin.html">\
   comp.unix.admin FAQ</a></li>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
152 153 154
</ul>


155 156
<toc-add-entry name="maintainers">Komunikace se správci
balíčků</toc-add-entry>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
157

158 159 160 161
<p>Existují dva způsoby jak oslovit správce balíčků. Pokud potřebujete
kontaktovat správce z&nbsp;důvodu chyby, jednoduše podejte zprávu
o&nbsp;chybě (viz níže kapitola o&nbsp;systému sledování
chyb). Správce dostane kopii zprávy o&nbsp;chybě.</p>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
162

163 164 165 166 167
<p>Pokud chcete se správcem prostě komunikovat, můžete použít
speciální emailovou adresu založenou pro každý balíček. Jakýkoliv
email poslaný na adresu &lt;<em>jméno
balíčku</em>&gt;@packages.debian.org bude přeposlán správci, který je
za tento balíček zodpovědný.</p>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
168 169


170
<toc-add-entry name="bts" href="Bugs/">Systém sledování chyb</toc-add-entry>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
171

172
<p>Distribuce Debian má systém sledování chyb, který uchovává
173 174 175
chyby hlášené uživateli a&nbsp;vývojáři. Každá chyba je označena
číslem a&nbsp;dokud není označena za vyřešenou, zůstává v&nbsp;evidenci
otevřených chyb.</p>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
176

177 178 179
<p>K&nbsp;ohlášení chyby můžete použít jednu ze stránek uvedených níže
nebo použít Debianí balíček <q>reportbug</q> pro automatické podání
zprávy o&nbsp;chybě.</p>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
180

181 182 183
<p>Informace o&nbsp;nahlášených chybách, prohlížení aktuálních chyb
a&nbsp;samotný systém sledování chyb naleznete na <a
href="Bugs/">stránkách systému sledování chyb</a>.</p>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
184 185 186 187 188


<toc-add-entry name="consultants"
href="consultants/">Konzultanti</toc-add-entry>

189 190 191 192 193 194
<p>Debian je svobodný software a&nbsp;poskytuje bezplatnou nápovědu
pomocí emailových konferencí. Někteří lidé buď nemají čas nebo mají
speciální potřeby a&nbsp;jsou ochotni najmout někoho na správu nebo
přidání dodatečné funkčnosti do svého systému
s&nbsp;Debianem. Podívejte se na <a href="consultants/">stránku
s&nbsp;konzultanty</a>, kde je seznam lidí/společností.</p>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
195 196 197


<toc-add-entry name="irc">
198
On-line nápověda v&nbsp;reálném čase za použití IRC
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
199 200
</toc-add-entry>

201
<p><a href="http://www.irchelp.org/">IRC (Internet Relay Chat,
202 203 204
internetová služba pro on-line komunikaci)</a> je způsob, jak
v&nbsp;reálném čase hovořit s&nbsp;lidmi z&nbsp;celého světa. IRC
kanály vyhrazené Debianu můžete najít
205
na <a href="https://www.oftc.net/">OFTC</a>.</p>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
206

207 208
<p>Pro připojení budete potřebovat nějakého IRC
klienta. K&nbsp;nejpopulárnějším klientům patří
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
209

210
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/hexchat">HexChat</a>,
211 212 213 214
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/ircii">ircII</a>,
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/irssi">irssi</a>,
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/epic5">epic5</a> a
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/kvirc">KVIrc</a>,
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
215

216 217 218
kteří jsou všichni součástí distribuce Debian. Když máte klienta
nainstalovaného, potřebujete mu říci, aby se připojil
k&nbsp;serveru. Ve většině klientů to lze provést napsáním:</p>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
219 220 221 222 223

<pre>
/server irc.debian.org
</pre>

224 225 226 227 228 229 230 231
# Note to translators:
# You might want to insert here a paragraph stating which IRC channel is available
# for user support in your language and pointing to the English IRC channel.
# <p>Once you are connected, join channel <code>#debian-foo</code> by typing</p>
# <pre>/join #debian</pre>
# for support in your language.
# <p>For support in English, read on</p>

232 233
<p>Jakmile jste připojeni, vstoupíte do kanálu <code>#debian</code>
napsáním</p>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
234 235 236 237 238

<pre>
/join #debian
</pre>

239
<p>Poznámka: klienti jako HexChat mají pro připojení na servery/kanály
240
často různé grafické průvodce.</p>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
241

242 243 244
<p>V&nbsp;tomto okamžiku se objevíte v&nbsp;přátelském davu
obyvatelů kanálu <code>#debian</code>. Máte zde možnost ptát se na otázky
kolem Debianu. Odpovědi na nejčastější otázky v&nbsp;kanálu si můžete
245
prohlédnout na adrese <url "https://wiki.debian.org/DebianIRC" />.</p>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
246

247 248
<p>Existuje několik dalších IRC sítí, kde také můžete diskutovat
o&nbsp;Debianu. Jednou z&nbsp;předních je <a
249
href="https://freenode.net/">IRC síť freenode</a>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
250 251 252
na <kbd>chat.freenode.net</kbd>.</p>


253
<toc-add-entry name="other">Další zdroje podpory</toc-add-entry>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
254

255
<p>Podívejte se na <a href="misc/related_links">příbuzné odkazy</a>.</p>