index.wml 3.94 KB
Newer Older
1
#use wml::debian::mainpage title="Univerzálny operačný systém"
Matt Kraai's avatar
Matt Kraai committed
2 3
#use wml::debian::recent_list
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
4
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
5
#use wml::debian::translation-check translation="22dbd3c9647af354d2b6568836a5d87dee3115f7" maintainer="Matej Kovac"
6
# original translation: Stanislav Valasek
David Prévot's avatar
David Prévot committed
7

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
8
<span class="download"><a href="<stable-images-url/>/amd64/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-netinst.iso">Stiahnite si Debian <current_release_short><em>(sieťový inštalátor pre 64-bitové PC)</em></a> </span>
David Prévot's avatar
David Prévot committed
9

Matt Kraai's avatar
Matt Kraai committed
10

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
11
<div id="splash">
12
	<h1>Debian</h1>
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
13
</div>
14 15

<div id="intro">
16
<p>Debian je
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
17
<a href="intro/free">slobodný</a> (free software) operačný
18
systém (OS) určený pre vaše počítače. Operačný systém obsahuje
19 20
základné programové vybavenie a&nbsp;používateľské nástroje, ktoré vám umožňujú pracovať s&nbsp;vašim počítačom.
</p>
Matt Kraai's avatar
Matt Kraai committed
21

22
<p>Debian je však viac než iba samotný operačný systém:
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
23
obsahuje viac ako <packages_in_stable> <a href="distrib/packages">balíkov</a>,
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
24
predkompilovaný softvér v peknom formáte na ľahkú inštaláciu na váš počítač. <a href="intro/about">Podrobnosti...</a></p>
25 26 27
</div>

<hometoc/>
Matt Kraai's avatar
Matt Kraai committed
28

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
29
<p class="infobar"><a href="releases/stable/">Posledná stabilná verzia Debianu</a> má číslo
30 31 32
<current_release_short>. Táto verzia bola naposledy aktualizovaná
<current_release_date>. Tu si môžete prečítať viac
o&nbsp;<a href="releases/">dostupných verziách Debianu</a>.</p>
33 34
<h2>Kde začať</h2>
<ul>
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
35
<li>Ak chcete začať používať Debian, najskôr musíte 
36
<a href="distrib/">získať jeho kópiu</a>, potom sa už stačí držať
37
<a href="releases/stable/installmanual">inštalačnej príručky</a>
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
38 39
a&nbsp;nainštalovať systém podľa vašich potrieb. </li>
<li>Ak aktualizujete z predchádzajúcej verzie na poslednú stabilnú verziu,
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
40
prečítajte si prosím
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
41 42
<a href="releases/stable/releasenotes">Poznámky k vydaniu (release notes)</a>, než budete pokračovať.</li>
<li>Ak hľadáte informácie ohľadne nastavenia a&nbsp;prispôsobenia Debianu,
43
pozrite sa na našu <a href="doc/">dokumentáciu</a> a&nbsp; stránky
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
44 45 46 47
s&nbsp;<a href="support">používateľskou podporou</a>.</li>
<li>Pre používateľov krajín hovoriacich iným jazykom ako angličina sú tu stránky
venujúce sa podpore <a href="international/">ostatných jazykov</a>.</li>
<li>Používatelia pracujúci s&nbsp;počítačmi iných hardvérových platforiem
48
ako Intel x86 by si mali prečítať stránky venujúce sa
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
49
<a href="ports/">iným platformám</a>.</li>
50
</ul>
Matt Kraai's avatar
Matt Kraai committed
51

Matej Kovac's avatar
Matej Kovac committed
52
<hr />
53
<a class="rss_logo" href="News/news">RSS</a>
54
<h2>Novinky</h2>
Matt Kraai's avatar
Matt Kraai committed
55

Matej Kovac's avatar
Matej Kovac committed
56
<p><:= get_recent_list('News/$(CUR_YEAR)', '6', '$(ENGLISHDIR)', '', '\d+\w*' ) :></p>
Matt Kraai's avatar
Matt Kraai committed
57

58
<p>Staršie novinky nájdete na stránke s&nbsp;<a href="$(HOME)/News/">novinkami</a>.
59
Ak chcete byť o&nbsp;novinkách informovaný elektronickou poštou, zaregistrujte sa
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
60
v&nbsp;konferencii <a href="MailingLists/debian-announce">debian-announce</a>.</p>
Matt Kraai's avatar
Matt Kraai committed
61

Matej Kovac's avatar
Matej Kovac committed
62
<hr />
63
<a class="rss_logo" href="security/dsa">RSS</a>
64
<h2>Bezpečnostné správy</h2>
Matt Kraai's avatar
Matt Kraai committed
65

Matej Kovac's avatar
Matej Kovac committed
66
<p><:= get_recent_list ('security/2w', '10', '$(ENGLISHDIR)', 'bydate', '(2000\d+\w+|dsa-\d+)' ) :></p>
Matt Kraai's avatar
Matt Kraai committed
67

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
68 69 70
<p>Staršie bezpečnostné správy môžete nájsť&nbsp;na stránke
venujúcej sa <a href="$(HOME)/security/">bezpečnosti v&nbsp;systéme</a>.
Ak chcete, aby sme vás na na&nbsp;potenciálne bezpečnostné riziká upozorňovali elektronickou 
71
poštou, zaregistrujte sa v&nbsp;konferencii
72
<a href="https://lists.debian.org/debian-security-announce/">debian-security-announce</a>.</p>
73 74

{#rss#:
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
75 76 77 78
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
 title="Novinky Debianu" href="News/news">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
 title="Novinky Projektu Debian" href="News/weekly/dwn">
79
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
80
 title="Bezpečnostné Správy Debianu (iba nadpisy)" href="security/dsa">
81
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
82
 title="Bezpečnostné Správy Debianu (súhrn)" href="security/dsa-long">
83
:#rss#}