server-request.wml 10.6 KB
Newer Older
1
#use wml::debian::template title="Debian BTS - сервер запитів" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
2
#use wml::debian::translation-check translation="a946a95799b41275199f1fe578015847e4a1d0e4" maintainer="Borys Yanovych"
3

4
<h1><a name="introduction">Ознайомлення з роботою сервера запитів системи відслідковування помилок Debian</a></h1>
5 6 7 8 9

<p>Існує поштовий сервер, котрий може за запитом відсилати вам повідомлення
про помилки та їх індекси у вигляді простого тексту.</p>

<p>Щоб скористатись цим, відішліть листа на адресу
10
<a href="mailto:request@bugs.debian.org"><code>request@bugs.debian.org</code></a>.
11 12 13 14 15 16 17 18 19
Значення поля <code>Тема</code> ігнорується, однак його буде використано
при створенні <code>Теми</code> листа у відповідь.</p>

<p>Тіло вашого листа повинно містити послідовність команд, по одній на рядок.
Ви отримаєте лист у відповідь, в якому знайдете копії команд вашого листа та
відповідь на кожну вашу команду. Для поданого тут списку команд нікому не
відсилається жодних службових повідомлень і лист не зберігається в жодному
публічному журналі.</p>

20 21 22 23 24
<p>Будь-який текст в рядку, що починається зі знака решітки&nbsp;— <code>#</code>,—
ігнорується; сервер припиняє процес обробки листа, якщо знаходить рядок з
<a href="#stopprocessing">контрольним обмежувачем</a> (<code>quit</code>, 
<code>stop</code>, <code>thank you</code> або два знаки дефіса є загальновідомими прикладами). 
Також, процес зупиняється, якщо знайдено надто багато нерозпізнаних команд або команд з хибним
25 26 27 28 29 30
синтаксисом. Якщо аналіз жодної з команд не завершується вдало, сервер відсилає
у відповідь довідку щодо його використання.</p>

<h1>Можливі команди</h1>

<dl>
31 32
<dt><code>send</code> <var>номер_помилки</var></dt>
<dt><code>send-detail</code> <var>номер_помилки</var></dt>
33 34 35 36
<dd>
Запит копії повідомлення про помилку.
<code>send-detail</code> відсилає також всі „нудні“ повідомлення, що
стосуються даної теми, наприклад різні автоматичні відповіді.
37
</dd>
38

39 40 41
<dt><code>index</code> [<code>full</code>]</dt>
<dt><code>index-summary by-package</code></dt>
<dt><code>index-summary by-number</code></dt>
42 43 44 45
<dd>
Запит повного списку (зі всіма деталями, включаючи закриті та
перенаправлені звіти), відсортованого за пакунком або за
номером, відповідно.
46
</dd>
47

48
<dt><code>index-maint</code></dt>
49 50 51
<dd>
Запит списку супроводжуючих пакунків з помилками (відкритими 
та недавно закритими), зареєстрованими в системі відслідковування.
52
</dd>
53

54
<dt><code>index maint</code> <var>супроводжуючий</var></dt>
55 56 57 58
<dd>
Запит списку зареєстрованих в системі помилок, що відносяться до
пакунків певного <var>супроводжуючого</var>. Пошук здійснюється точно 
за вказаним значенням. Список помилок буде відіслано окремим повідомленням.
59
</dd>
60

61
<dt><code>index-packages</code></dt>
62 63 64
<dd>
Запит дає змогу отримати список пакунків з помилками (відкритими
та недавно закритими), зареєстрованими в системі відслідковування.
65
</dd>
66

67
<dt><code>index packages</code> <var>пакунок</var></dt>
68 69 70 71
<dd>
Запит списку зареєстрованих в системі помилок, що відносяться до
певного <var>пакунка</var>. Пошук здійснюється точно за вказаним
значенням. Список помилок буде відіслано окремим повідомленням.
72
</dd>
73

74 75 76
<dt><code>send-unmatched</code> [<code>this</code>|<code>0</code>]</dt>
<dt><code>send-unmatched</code> <code>last</code>|<code>-1</code></dt>
<dt><code>send-unmatched</code> <code>old</code>|<code>-2</code></dt>
77 78 79 80
<dd>
Запит записів в системі журналювання, що не відносяться до окремого
повідомлення про помилку за поточний, минулий та позаминулий
тиждень відповідно. (Кожен тиждень завершується в середу).
81
</dd>
82

83
<dt><code>getinfo</code> <var>назва_файла</var></dt>
84
<dd>
85
<p>
86
Запит файлу, що містить інформацію про пакунок(ки) та/або
87 88 89
супроводжуючого(их)&nbsp;— є доступними такі файли:
</p>

90
<dl>
91
<dt><code>maintainers</code></dt>
92 93 94 95 96
<dd>
Уніфікований список супроводжуючих пакунків у вигляді, що використовується
в системі відслідковування помилок. Він створюється, використовуючи
інформацію з файлів <code>Packages</code>, файлів перевизначень та файлів
псевдопакунків.
97
</dd>
98

99 100 101 102
<dt><code>override.</code><var>distribution</var></dt>
<dt><code>override.</code><var>distribution</var><code>.non-free</code></dt>
<dt><code>override.</code><var>distribution</var><code>.contrib</code></dt>
<dt><code>override.experimental</code></dt>
103 104 105 106 107 108
<dd>
Інформація щодо пріоритетів, розділів пакунків та перевизначених
відомостях про супроводжуючих. Ця інформація використовується в процесі
створення файлів <code>Packages</code> у ftp-архіві. Використовуючи
ключові слова, можна переглянути відомости про кожне з основних дерев
дистрибутиву.
109
</dd>
110

111 112
<dt><code>pseudo-packages.description</code></dt>
<dt><code>pseudo-packages.maintainers</code></dt>
113 114
<dd>
Список відповідно описів та супроводжуючих псевдопакунків.
115
  </dd>
116
</dl>
117
</dd>
118

119
<dt><code>refcard</code></dt>
120 121
<dd>
Запит довідки по поштових серверах, відсилається у форматі ASCII.
122
</dd>
123

124
<dt><code>help</code></dt>
125 126
<dd>
Запит цього допоміжного документу, відсилається на e-mail у форматі ASCII.
127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
</dd>

<dt><a name="stopprocessing"></a><code>quit</code></dt>
<dt><code>stop</code></dt>
<dt><code>thank</code></dt>
<dt><code>thanks</code></dt>
<dt><code>thankyou</code></dt>
<dt><code>thank you</code></dt>
<dt><code>--</code></dt>
<!-- #366093, I blame you! -->
<!-- <dt><code>kthxbye</code></dt> -->
<!-- See... I documented it! -->
139 140 141 142 143 144 145 146
<dd>
Ці команди зупиняють процес аналізу вашого повідомлення. Після них
ви можете помістити будь-який текст, його буде проігноровано. Ви
можете використати це для включення більш довгих коментарів, ніж зазвичай
властиві рядкам, котрі починаються з <code>#</code>, наприклад, для
зручності людини, що перечитує ваше повідомлення (переглядає його в журналах
системи відслідковування, або ви вказали його в полі <code>CC</code> чи
<code>BCC</code>).
147
</dd>
148

149
<dt><code>#</code>...</dt>
150 151
<dd>
Однорядковий коментар. Символ <code>#</code> повинен знаходитись на початку рядка.
152
</dd>
153

154
<dt><code>debug</code> <var>рівень</var></dt>
155 156 157 158 159
<dd>
Встановлює <var>рівень</var> відлагодження, повинен бути невід'ємним цілим числом.
0 означає без відлагодження; 1 зазвичай достатньо. Повідомлення відлагодження
будуть включені до листа у відповідь. Схоже, більшість користувачів системи
не має з цього жодної користі.
160
</dd>
161 162 163

</dl>

164
<p>Можна переглянути <a href="server-refcard">довідник</a> по поштових серверах,
165 166 167 168 169
що є доступним через WWW, файл <code>bug-mailserver-refcard.txt</code> або 
через e-mail при використанні команди <code>refcard</code>(див. вище).</p>

<p>Якщо ви бажаєте керувати повідомленнями про помилки, вам слід скористатись
адресою <code>control@bugs.debian.org</code>, котра зрозуміє більшість з 
170 171
<a href="server-control">команд, описаних раніше</a>. Більше про це можна
дізнатись з іншого документу, що є доступним через <a href="server-control">WWW</a>,
172 173 174 175 176 177
файл <code>bug-maint-mailcontrol.txt</code>, або при відсиланні слова
<code>help</code> за адресою <code>control@bugs</code>.</p>

<p>У випадку, якщо ви читаєте цей документ як простий текстовий файл,
отриманий за допомогою e-mail: посилання на HTML-версію позна знайти на
головній сторінці системи відслідковування помилок
178
<code>https://www.debian.org/Bugs/</code>.</p>
179

180
<hr />
181 182 183 184

#use "otherpages.inc"

#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"