index.wml 6.15 KB
Newer Older
1
#use wml::debian::template title="Debian: sistema de seguiment d'errors" BARETITLE=true NOCOPYRIGHT=true
2
#use wml::debian::translation-check translation="7da2d70ffabbcb0357ece269fc2ae3a2963477d8" maintainer="Jordi Mallach"
3
#include "$(ENGLISHDIR)/Bugs/pkgreport-opts.inc"
4
#{#style#:<link rel="stylesheet" href="https://bugs.debian.org/css/bugs.css" type="text/css">:##}
5 6 7
{#meta#:
<script type="text/javascript" src="hashbug_redirect.js"></script>
:#meta#}
8

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
9
<p>Debian té un sistema de seguiment d'errors (BTS) el qual desa
10
detalls dels errors (bugs) reportats pels usuaris i desenvolupadors.
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
11
A cada error se li dona un número i es desa en un fitxer fins que
12
es marca com a arreglat.</p>
13

14 15
<h2>Com informar d'un error en Debian</h2>

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
16
<p>Una pàgina separada conté informació i consells de com
17
<a href="Reporting">informar d'un error</a> si trobeu problemes a la
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
18
distribució Debian.</p>
19

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
20
<h2>Documentació del sistema de seguiment d'errors</h2>
21 22

<ul>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
23 24 25 26 27
 <li><a href="Developer">Informació per als desenvolupadors de com usar el sistema.</a></li>
 <li><a href="server-control">Informació per als desenvolupadors de com manipular els errors per correu.</a></li>
 <li><a href="server-refcard">Targeta de referència per als servidors de correu.</a></li>
 <li><a href="Access">Accedint a la bitàcola del sistema de seguiment d'errors.</a></li>
 <li><a href="server-request">Petició d'informes d'error per correu.</a></li>
28 29 30 31
</ul>

<h2>Consultar els informes d'error en la WWW</h2>

32
<p style="text-align:center">
33
<img src="https://qa.debian.org/data/bts/graphs/all.png?m=0.8&amp;h=250&amp;w=600"
34 35 36
/>
</p>

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
37
<p>Cercar un error pel <strong>número</strong>:
38 39
 <br />
 <a name="bugreport"></a>
40
 <form method="get" action="https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi">
Jutta Wrage's avatar
Jutta Wrage committed
41
 <p>
42 43 44
 <input type="text" size="9" name="bug" value="">
 <input type="submit" value="Cerca">
 <label><input type="checkbox" name="mbox" value="yes"> com un mbox</label>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
45
 <label><input type="checkbox" name="trim" value="yes"> mostra totes les capçaleres</label>
46
 <label><input type="checkbox" name="boring" value="yes"> mostra missatges avorrits</label>
Jutta Wrage's avatar
Jutta Wrage committed
47
 </p>
48 49
 </form>

50
<h2>Seleccionar els informes d'errors en la WWW</h2>
51
<a name="pkgreport"></a>
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

<bts_main_form>

<table class="forms">

<tr><td><h2>Seleccionar informes d'error</h2>
</td>
<td>
<bts_select_form>
</td>
<td>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
63 64 65 66
<p>Es poden afegir més seleccions després de la primera cerca. Si una
  selecció posterior és en el mateix camp de cerca, els resultats es
  combinen amb una <em>o</em> lògica. Si és en un camp diferent, els resultats
  es combinen amb una <em>i</em> lògica.</p>
67
<p>Les gravetats vàlides són <bts_severities_all>.</p>
68
<p>Les etiquetes vàlides són <bts_tags>.</p>
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
</td>
</tr>

<tr><td><h2>Inclou informes d'error</h2></td>
<td>
<bts_include_form>
</td>
<td>
</td>
</tr>

<tr><td><h2>Exclou informes d'error</h2></td>
<td>
<bts_exclude_form>
</td>
<td></td>
</tr>

<tr><td><h2>Categoritza emprant</h2></td>
<td></td>
</tr>
<tr><td><h2>Ordenat per</h2></td>
<td>
<bts_orderby_form>
</td>
<td></td>
</tr>

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
97
<tr><td><h2>Opcions miscel·lànies</h2></td>
98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
<td>
<bts_miscopts_form>
</td>
</tr>

<tr><td><h2>Enviar</h2></td><td colspan=2>
<input type="submit" name="submit" value="Submit">
</td></tr>

</table>
108 109
</form>

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
110
<p>Les anteriors consultes també poden fer-se visitant les següents
111
URL, respectivament:</p>
112
<ul>
113 114 115 116 117 118 119 120
 <li><tt>https://bugs.debian.org/<var>número</var></tt></li>
 <li><tt>https://bugs.debian.org/mbox:<var>número</var></tt></li>
 <li><tt>https://bugs.debian.org/<var>paquet</var></tt></li>
 <li><tt>https://bugs.debian.org/src:<var>paquet-font</var></tt></li>
 <li><tt>https://bugs.debian.org/<var>mantenidor@adreça.correu</var></tt></li>
 <li><tt>https://bugs.debian.org/from:<var>remitent@adreça.correu</var></tt></li>
 <li><tt>https://bugs.debian.org/severity:<var>gravetat</var></tt></li>
 <li><tt>https://bugs.debian.org/tag:<var>etiqueta</var></tt></li>
121 122
</ul>

123
<h2>Cercant informes d'error</h2>
124

125
<p>Podeu cercar informes d'error fent servir el nostre
126
<a href="https://bugs.debian.org/cgi-bin/search.cgi">motor de cerca basat
127
en HyperEstraier</a>.</p>
128

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
129
<p>Una altra manera de cercar informes d'error és fent servir els
130
<a href="https://groups.google.com/d/forum/linux.debian.bugs.dist">grups de Google</a>.
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
131
El període de cerca es pot limitar usant l'opció de
132
<a href="https://groups.google.com/d/search/group%3Alinux.debian.bugs.dist">\
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
133
cerca avançada</a>.</p>
134

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
135
<p>Els llocs alternatius que permeten cercar per informes d'error són
136 137 138 139
<a href="http://dir.gmane.org/gmane.linux.debian.devel.bugs.general">Gmane</a> i
<a href="http://www.mail-archive.com/debian-bugs-dist%40lists.debian.org/">el
Mail Archive</a>.</p>

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
140
<h2>Informació addicional</h2>
141

142
<p>La llista actual d'<a href="https://bugs.debian.org/release-critical/">
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
143
errors crítics de llançament</a>.</p>
144 145 146 147

<p>La llista actual de <a href="pseudo-packages">pseudopaquets</a> reconeguts
pel sistema de seguiment d'errors de Debian.</p>

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
148
<p>Estan disponibles els següents índexs dels informes d'error:</p>
149 150 151

<ul>
 <li>Paquets amb informes d'error
152
   <a href="https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=pkg">actius</a>
153
   i
154
   <a href="https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=pkg&amp;archive=yes">arxivats</a>.
155
 </li>
156
 <li>Paquets font amb informes d'error
157
   <a href="https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=src">actiu</a>
158
   i
159
   <a href="https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=src&amp;archive=yes">arxivats</a>.
160
 </li>
161
 <li>Mantenidors dels paquets amb informes d'error en
162
   <a href="https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=maint">actius</a>
163
   i
164
   <a href="https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=maint&amp;archive=yes">arxivats</a>.
165
 </li>
166
 <li>Remitents d'informes d'error en
167
   <a href="https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=submitter">actius</a>
168
   i
169
   <a href="https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=submitter&amp;archive=yes">arxivats</a>.
170
 </li>
171 172
</ul>

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
173
<p><strong>Nota:</strong> algun dels anteriors índexs d'informes d'error
174
no estan disponibles degut a problemes interns amb el programa que els
175
genera. Ens excusem pels inconvenients.</p>
176 177

#include "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"