support.wml 10.4 KB
Newer Older
1 2
#use wml::debian::template title="Podpora"
#use wml::debian::toc
3
#use wml::debian::translation-check translation="76ff4517b5560c4d0ef89b153d5eb1d840543d91" maintainer="Matej Kovac"
4 5 6 7
<define-tag toc-title-formatting endtag="required" whitespace="delete">
<h2>%body</h2>
</define-tag>

8
<toc-display />
9 10


11
<toc-add-entry name="doc" href="doc/">Dokumentácia</toc-add-entry>
12

13 14 15 16
<p>Predtým ako budete žiadať niekoho o&nbsp;pomoc, je obyčajne dobré
sám sa pokúsiť nájsť odpoveď na váš problém. Touto cestou obvykle získate
odpoveď, ktorú budete potrebovať, a&nbsp;ak&nbsp;aj nie, získaná
skúsenosť pri čítaní dokumentácie vám bude iste užitočná v&nbsp;budúcnosti.</p>
17

18 19
<p>Na Debiane je dostupné skutočne veľké množstvo dokumentácie &mdash; prosím
pozrite sa na stránky s&nbsp;<a href="doc/">dokumentáciou
20 21
Debianu</a>.</p>

22
<toc-add-entry name="release" href="releases/stable/">Známe problémy</toc-add-entry>
23

24 25
<p>Obmedzenia a&nbsp;závažné problémy aktuálnej stabilnej distribúcie (ak
vôbec existujú) sú popísané na <a href="releases/stable/">stránkach o&nbsp;verzii</a>.</p>
26

27 28
<p>Pozornosť venujte najmä <a href="releases/stable/releasenotes">poznámkam k&nbsp;verzii</a>
a&nbsp;<a href="releases/stable/errata">opravám (errata)</a>.</p>
29 30


31
<toc-add-entry name="wiki" href="https://wiki.debian.org/">Wiki</toc-add-entry>
32

33
<p>Riešenia najčastejších problémov, <q>HOWTO</q>, príručky, tipy a ďalšia dokumentácia
34
sa dá nájsť na <a href="https://wiki.debian.org/">Debian Wiki</a>. Ako
35
všetky wiki, aj táto wiki sa často mení a my privítame aj vaše úpravy.</p>
36 37


38
<toc-add-entry name="mail_lists" href="MailingLists/">Emailové konferencie</toc-add-entry>
39

40
<p>Debian sa vyvíja distribuovane po celom svete. Preto je email
41
uprednostňovaný spôsob diskusie rôznych tém. Veľa rozhovorov
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
42
medzi vývojármi Debianu a&nbsp;používateľmi sa vedie v&nbsp;niekoľkých
43
emailových konferenciách.</p>
44

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
45 46
<p>Existuje niekoľko verejne prístupných emailových konferencií. Viac
informácií nájdete na stránke <a href="MailingLists/">emailových konferencií Debianu</a>.</p>
47

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
48 49 50 51 52
# Note to translators:
# You might want to adapt the following paragraph, stating which list
# is available for user support in your language instead of English.
<p>
Používateľskú podporu v angličtine poskytuje poštová konferencia
53
<a href="https://lists.debian.org/debian-user/">debian-user</a>.
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
54 55 56 57 58
</p>

<p>
Používateľskú podporu v ostatných jazykoch nájdete
v používateľských konferenciách jednotlivých jazykov; pozri
59
<a href="https://lists.debian.org/users.html">zoznam poštových konferencií</a>.
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
60 61
</p>

62 63 64 65
<p>Samozrejme existuje veľa ďalších emailových konferencií, venovaných niektorej časti
rozsiahleho ekosystému Linuxu, ktoré nie sú špecifické pre Debian. Použite Váš
obľúbený vyhľadávač na nájdenie najvhodnejšej konferencie pre Váš účet.</p>

66

67
<toc-add-entry name="usenet">Diskusné skupiny Usenetu</toc-add-entry>
68

69 70 71 72
<p>Veľa našich <a href="#mail_lists">emailových konferencií</a> je 
prístupných vo forme diskusných skupín v&nbsp;hierarchii
<kbd>linux.debian.*</kbd>. Taktiež sú prístupné pomocou webového rozhrania,
ako sú napríklad <a href="http://groups.google.com/">Google Skupiny</a> alebo
73
<a href="http://gmane.org/">Gmane</a>.</p>
74

75 76 77
<p>Existuje tiež niekoľko vhodných diskusných skupín, ktoré sa týkajú
GNU/Linuxu. Napriek tomu, že nie sú špecifické pre Debian, môžu poskytnúť
používateľom Debianu veľa informácií.</p>
78 79 80 81 82 83 84 85 86

<dl>

# translators are encouraged to add local Linux newsgroups here

<dt><a href="news:comp.os.linux.hardware">comp.os.linux.hardware</a></dt>
 <dd>Diskusia o&nbsp;hardware.</dd>

<dt><a href="news:comp.os.linux.m68k">comp.os.linux.m68k</a></dt>
87
 <dd>O&nbsp;Linuxe bežiacom na procesore Motorola 680x0.</dd>
88 89

<dt><a href="news:comp.os.linux.setup">comp.os.linux.setup</a></dt>
90
 <dd>Nastavenie a&nbsp;konfigurácia Linuxového systému.</dd>
91 92

<dt><a href="news:comp.os.linux.networking">comp.os.linux.networking</a></dt>
93
 <dd>Diskusia o&nbsp;sieťach.</dd>
94 95

<dt><a href="news:comp.os.linux.x">comp.os.linux.x</a></dt>
96
 <dd>Používanie X Window systému na počítači s&nbsp;Linuxom.</dd>
97 98

<dt><a href="news:comp.os.linux.misc">comp.os.linux.misc</a></dt>
99
 <dd>Rôzne témy. Zahŕňa všetky skupiny.</dd>
100 101
</dl>

102
<p>Prosím pozrite sa na 
Stanislav Valasek's avatar
Stanislav Valasek committed
103
<a href="http://groups-beta.google.com/groups/dir?sel=33583540&amp;expand=1">tento zoznam</a>,
104
ktorý poskytuje úplnejší zoznam zodpovedajúcich diskusných skupín.</p>
105 106


107
<toc-add-entry name="web">Webové stránky</toc-add-entry>
108

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
109 110
<h3>Diskusné fóra</h3>

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
# Note to translators:
# If there is a specific Debian forum for your language you might want to
# insert here a paragraph stating which list is available for user support
# in your language and pointing to the English forums.
# <p><a href="http://someforum.example.org/">someforum</a> is a web portal
# on which you can use your language to discuss Debian-related topics,
# submit questions about Debian, and have them answered by other users.</p>
#
# <p><a href="http://www.debianhelp.org/">debianHELP</a> and <a
# href="http://forums.debian.net">Debian User Forums</a> are web portals
# on which you can use the English language to discuss Debian-related topics,
# submit questions about Debian, and have them answered by other users.</p>

Stanislav Valasek's avatar
Stanislav Valasek committed
124
<p><a href="http://www.debianhelp.org/">debianHELP</a> a
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
125 126
<a href="http://forums.debian.net">Používateľské fóra Debianu</a>, čo sú webové
portály, kde môžete diskutovať o témach týkajúcich sa Debianu, klásť otázky o&nbsp;Debiane
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
127
a&nbsp;získavať odpovede od iných používateľov.</p>
128

Stanislav Valasek's avatar
Stanislav Valasek committed
129
<p><a
130
href="https://www.debian-administration.org/">Debian-Administration.org</a>
131
poskytuje tipy a návody na administráciu Debian systémov.</p>
Stanislav Valasek's avatar
Stanislav Valasek committed
132

133
<p>Užitočné odkazy o&nbsp;Unixe:</p>
134 135

<ul>
136
 <li><a href="https://www.dmoztools.net/Computers/Software/Operating_Systems/Unix/">\
137
   Open Directory &mdash; Unix</a>
138
 <li><a href="https://unixpower.org/unixhelp/">UNIXhelp for users</a>
139
 <li><a href="http://personal.stevens.edu/~khockenb/comp-unix-admin.html">\
140 141 142 143
   comp.unix.admin FAQ</a>
</ul>


Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
144
<toc-add-entry name="maintainers">Komunikácia zo správcami balíkov</toc-add-entry>
145

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
146
<p>Existujú dve cesty ako osloviť správcov balíkov. Ak potrebujete
147 148 149
kontaktovať správcu z&nbsp;dôvodu chyby, jednoducho podajte správu
o&nbsp;chybe (viď. nižšie kapitola o&nbsp;systéme sledovania
chýb). Správca dostane kópiu správy o&nbsp;chybe.</p>
150

151
<p>Ak jednoducho chcete komunikovať zo správcom, môžete použiť špeciálny
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
152 153 154
tvar emailovej adresy založený pre každý balík. Akýkoľvek email poslaný na
adresu &lt;<EM>meno balíka</EM>&gt;@packages.debian.org sa prepošle
správcovi zodpovednému za tento balík.</p>
155 156


157
<toc-add-entry name="bts" href="Bugs/">Systém sledovania chýb</toc-add-entry>
158

159
<p>Distribúcia Debian má systém sledovania chýb, ktorý eviduje
160 161
chyby hlásené používateľmi a&nbsp;vývojármi. Každá chyba je označená
číslom a&nbsp;evidovaná, pokiaľ nie je vyriešená.</p>
162

163

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
164
<p>Na&nbsp;nahlásenie chyby môžete použiť jednu zo stránok uvedených nižšie
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
165
alebo použiť balík Debianu <q>reportbug</q> na automatické podanie správy o&nbsp;chybe.</p>
166

167 168 169
<p>Informácie o&nbsp;nahlásených chybách, prehliadanie aktuálnych chýb
a&nbsp;samotný systém sledovania chýb nájdete na <a
href="Bugs/">stránkach systému sledovania chýb</a>.</p>
170 171


172
<toc-add-entry name="consultants" href="consultants/">Konzultanti</toc-add-entry>
173

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
174
<p>Debian je slobodný softvér a&nbsp;poskytuje neobmedzenú pomoc pomocou emailových
175 176 177 178
konferencií. Niektorí ľudia buď nemajú čas alebo majú špeciálne potreby a&nbsp;sú
ochotní najať niekoho na správu alebo pridanie dodatočnej funkčnosti do ich systému
s&nbsp;Debianom. Pozrite sa na <a href="consultants/">stránku s&nbsp;konzultantmi</a>,
kde je zoznam ľudí/spoločností.</p>
179 180


181
<toc-add-entry name="irc">On-line pomoc v&nbsp;reálnom čase za použitia IRC</toc-add-entry>
182

183 184 185
<p><a href="http://www.irchelp.org/">IRC (Internet Relay Chat, služba
na internete na on-line komunikáciu)</a> je cesta, ako hovoriť
v&nbsp;reálnom čase s&nbsp;ľuďmi z&nbsp;celého sveta. IRC kanály
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
186
vyhradené Debianu môžete nájsť na sieti <a href="https://www.oftc.net/">OFTC</a>.</p>
187

188
<p>Na pripojenie budete potrebovať nejakého IRC klienta. Medzi najpopulárnejších klientov patria nasledovné
189
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/hexchat">HexChat</a>,
190 191 192 193
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/ircii">ircII</a>,
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/irssi">irssi</a>,
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/epic5">epic5</a> a
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/kvirc">KVIrc</a>,
194 195
ktoré sú všetky súčasťou distribúcie Debian. Ak máte klienta
nainštalovaného, potrebujete mu povedať, aby sa pripojil
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
196 197 198 199 200 201
k&nbsp;serveru. OFTC ponúka aj webové rozhranie <a href="https://www.oftc.net/WebChat/">WebChat</a>,
ktoré vám umožňuje pripojiť sa k sieti IRC pomocou webového prehliadača
bez toho, aby ste si museli inštalovať lokálneho klienta.</p>

<p>Po nainštalovaní klienta mu poviete, aby sa pripojil k serveru.
Vo väčšine klientov to možno spraviť napísaním:</p>
202 203 204 205 206

<pre>
/server irc.debian.org
</pre>

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
207 208 209 210 211 212 213 214
# Note to translators:
# You might want to insert here a paragraph stating which IRC channel is available
# for user support in your language and pointing to the English IRC channel.
# <p>Once you are connected, join channel <code>#debian-foo</code> by typing</p>
# <pre>/join #debian</pre>
# for support in your language.
# <p>For support in English, read on</p>

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
215
<p>Keď budete pripojení, pripojte sa ku kanálu <code>#debian</code> napísaním</p>
216 217 218 219 220

<pre>
/join #debian
</pre>

221
<p>Poznámka: klienti ako HexChat majú často rôzne grafické používateľské
222
prostredia na pripojenie sa na servery/kanály.</p>
223

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
224 225
<p>V&nbsp;tomto momente sa ocitnete v&nbsp;priateľskom dave
obyvateľov kanála <code>#debian</code>. Tu máte možnosť klásť otázky
226
okolo Debianu. Odpovede na najčastejšie otázky na&nbsp;kanále si môžete
227
prezrieť na adrese <url "https://wiki.debian.org/DebianIRC" />.</p>
228 229


230 231
<p>Existuje niekoľko ďalších IRC sietí, kde tiež môžete diskutovať
o&nbsp;Debiane. Jedna z&nbsp;popredných je <a
232
href="https://freenode.net/">freenode IRC network</a> na
233
<kbd>chat.freenode.net</kbd>.</p>
234 235


236
<toc-add-entry name="other">Ďalšie zdroje podpory</toc-add-entry>
237

238
<p>Pozrite sa na <a href="misc/related_links">príbuzné odkazy</a>.</p>