Commit 140d678f authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translations

parent 18099b21
#use wml::debian::translation-check translation="787e00b9ef1424f75a0a0b8861e5d54c3252c3c0" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>En sårbarhed blev opdaget i implementeringen af de elliptiske kurver P-521 og
P-384, hvilken kunne medføre lammelsesangreb og i nogle tilfælde gendannelse af
nøgler.</p>
<p>Desuden retter denne opdatering en sårbarhed i <q>go get</q>, som kunne medføre
udførelse af vilkårlige shell-kommandoer.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 1.7.4-2+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine golang-1.7-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende golang-1.7, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/golang-1.7">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/golang-1.7</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4379.data"
#use wml::debian::translation-check translation="e1aa243819cbb2c02daf7b917e24de557160879f" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>En sårbarhed blev opdaget i implementeringen af de elliptiske kurver P-521 og
P-384, hvilken kunne medføre lammelsesangreb og i nogle tilfælde gendannelse af
nøgler.</p>
<p>Desuden retter denne opdatering to sårbarheder i <q>go get</q>, som kunne medføre
udførelse af vilkårlige shell-kommandoer.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 1.8.1-1+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine golang-1.8-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende golang-1.8, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/golang-1.8">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/golang-1.8</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4380.data"
#use wml::debian::translation-check translation="14a0a379eae5d1240663703dd6c9612ac6a9c584" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Alex Infuehr opdagede en mappegennemløbssårbarhed, som kunne medføre
udførelse af Python-skriptkode, når et misdannet dokument blev åbnet.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 1:5.2.7-1+deb9u5. Desuden retter denne opdatering en fejl i
valideringen af signerede PDF-filer; der blev vist en ufuldstændig
statusmeddelelse, når der blev håndteret en delvist signatur.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine libreoffice-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende libreoffice, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/libreoffice">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/libreoffice</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4381.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1c446c59fe81d2896ffc8c4c25df1a888c219f9c" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Nick Cleaton opdagede to sårbarheder i rssh, en begrænset shell der gør det
muligt for brugere kun at udføre scp-, sftp-, cvs-, svnserve- (Subversion),
rdist- og/eller rsync-handlinger. Manglende validering i rsync-understøttelsen
kunne medføre omgåelse af denne begrænsning, gørende det muligt at udføre
vilkårlige shell-kommandoer.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 2.3.4-5+deb9u2.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine rssh-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende rssh, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/rssh">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/rssh</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4382.data"
#use wml::debian::translation-check translation="e77aa72d123a12f996604ebe3132d972a88e24a0" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Pavel Cheremushkin opdagede flere sårbarheder i libvncserver, et bibliotek
til implementering af VNC-server/klient-funktionalitet, hvilke kunne medføre
udførelse af vilkårlig kode, lammelsesangreb eller informationsafsløring.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 0.9.11+dfsg-1.3~deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine libvncserver-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende libvncserver, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/libvncserver">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/libvncserver</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4383.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment