Commit 1ae62ee9 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translations

parent d2cf0ef2
#use wml::debian::translation-check translation="08e97d6a66338b9fb8da51eb27b4c3dde971c164" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Adskillige sårbarheder er opdaget i coTURN, en TURN- og STUN-server til
VoIP.</p>
<ul>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-4056">CVE-2018-4056</a>
<p>En SQL-indsprøjtningssårbarhed blev opdaget i coTURN's
administratorwebportal. Da administrationswebgrænsefladen deles med
produktion, er det desværre ikke muligt at på en let måde at bortfiltrere
adgang udefra, og denne sikkerhedsopdatering deaktiverer fuldstændig
webgrænsefladen. Brugerne bør i stedet benytte den lokale
kommandolinjegrænseflade.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-4058">CVE-2018-4058</a>
<p>Standardopsætningen aktiverer usikker loopback-viderestilling. En
fjernangriber med adgang til TURN-grænsefladen kunne udnytte sårbarheden til
at opnå adgang til tjenester, der kun bør være lokale.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-4059">CVE-2018-4059</a>
<p>Standardopsætningen anvender en tom adgangskode til den lokale
kommandolinjebaserede administrationsgrænseflade. En angriber med adgang
til den lokale konsol (enten en lokal angriber eller en fjern angriber, der
drager nytte af
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-4058">CVE-2018-4058</a>)
kunne forøge rettigheder til administrator af coTURN-serveren.</p></li>
</ul>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 4.5.0.5-1+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine coturn-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende coturn, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/coturn">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/coturn</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4373.data"
#use wml::debian::translation-check translation="3533697830e63ccbcf364cd1ee3485c871f2e152" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flere problemer blev opdaget i qtbase-opensource-src, et
C++-applikationsframework som fungerer på flere platforme, hvilke kunne føre til
lammelsesangreb gennem applikationsnedbrud. Desuden retter denne opdatering et
problem, som påvirker vlc, hvor programmet startede uden en GUI.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 5.7.1+dfsg-3+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine qtbase-opensource-src-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende qtbase-opensource-src, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/qtbase-opensource-src">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/qtbase-opensource-src</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4374.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment