Commit 1f4d6067 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translation

CVS version numbers

danish/News/2014/20141014.wml: INITIAL -> 1.1
parent 47e79023
<define-tag pagetitle>Debian-projektet vælger LeaseWeb til at stå for globalt snapshotarkiv</define-tag>
<define-tag release_date>2014-10-14</define-tag>
#use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="1.1"
# $Id:
<p>Debian-projektet, som leverer en af de tidligste styresystemsdistributioner i
Linux' historie, har valgt LeaseWeb Netherlands i Holland, en del af den globale
hostingleverandør LeaseWeb, til at udrulle og hoste det globalt tilgængelige
Debian OS Snapshot Archive med en kapacitet på 80 terabyte (TB), og rigelig
plads til at vokse.</p>
<p>Debian OS Snapshot Archive, tilgængelig på
<a href="http://snapshot.debian.org">http://snapshot.debian.org</a>, gør det
muligt at tilgå gamle softwarepakker, som er blevet accepteret i Debian siden
styresystemets første udgivelse for flere end tyve år siden. Snapshotarkivet
giver udviklere adgang til en enorm mængde historiske oplysninger om
Debian-pakker, hvilket muliggør softwareudvikling, herunder fejlsøgning og
fejlretning.</p>
<p>Debians snapshotarkiv vokser år for år, i øjeblikket med mere end 5 terabyte
årligt. Derfor havde Debian-projektet behov for en hostingpartner, som kunne
understøtte dets verdensomspændende infrastrukturbehov.</p>
<p>Som en del af en treårig aftale, stiller LeaseWeb Netherlands et privat rack
med storageservere til rådighed for Debian-projektet, placeret i et af deres
datacentre i Amsterdam-området. Løsningen giver Debian en forbedret
brugeroplevelse, takket være yderligere båndbredde, foruden en direkte
forbindelse til et af verdens største IP-netværk, med mere end 4 Tbps
tilgængelig båndbredde.</p>
<h2>Global tilgængelighed</h2>
<p>"OS Snapshot Archive er ekstremt vigtigt for Debian," sagde Luca Filipozzi,
kernemedlem af Debian System Administration Team. "Der er tusindvis af
Debian-softwarepakker på snapshotplatformen. Den indeholder tyve års historie
samlet på et enkelt sted. Hvis udviklere ikke har adgang til lokale arkiver,
kan de let finde en gammel version fra år tilbage, hvilket gør snapshotarkivet
værdifuldt for dem. Men at have det tilgængeligt online på et globalt grundlag,
er en stor udfordring for de fleste hostingleverandører. LeaseWeb Netherlands
højtydende infrastruktur og globale rækkevidde, sikrer at vores snapshotarkiv er
tilgængeligt for udviklere over alt i hele verden."</p>
<p>"I øjeblikket vokser denne storageplatform med 5 terabyte årligt, men vi kan
ikke nøjagtigt forudsige hvilke pakker, der vil blive opdateret i fremtiden,"
tilføjede Filipozzi. "I fremtiden kan vi få behov for ekstra storageplads, og
LeaseWeb Netherlands stiller en meget skalerbar storageløsning til rådighed, med
gode muligheder for hurtigt at tilføje store mængder yderligere storage, hvis
det bliver nødvendigt."</p>
<h2>Donation til open source-projekt</h2>
<p>Fordi Debian-projektet er et registreret nonprofit- og open source-initiativ
(under SPI) med tusindvis af frivillige verden over, stiller LeaseWeb
Netherlands sine storage- og hostingtjenster gratis til rådighed, som en
donation til open source-projektet.</p>
<p>Hostingleverandøren kender i forvejen open source-styresystemet, da en
betragtelig del af dens kunder kører en Debian-distribution af
Linux-styresystemet. Omkring en fjerdel af LeaseWeb Netherlands' kunder kører
et Debian-styresystem, primært til webservere og mailservere. Den resterende
tredjedel af deres kunder, har valgt CentOS, Ubuntu (afledt fra Debian), FreeBSD
eller Windows.</p>
<p>"Donationer spiller en afgørende rolle i understøttelsen af fri og open
source-softwareprojekter," sagde Marc Burkels, Manager Bare Metal Servers hos
LeaseWeb. "LeaseWeb-udviklere er en del af Debians fællesskab, hvor de deler
deres viden og giver kodebidrag tilbage. Vi ønsker at hædre og støtte de tyve
års arbejde, der er lagt i dette klippestabile styresystem."</p>
<h2>Om Debian</h2>
<p>Debian-projektet blev grundlagt i 1993 af Ian Murdock, som et helt frit
fællesskabsprojekt. Siden den gang, er projektet vokset til at være et af de
største og mest indflydelsesrige open source-projekter. Tusindvis af
frivillige fra hele verden samarbejder om at fremstille og vedligeholde
Debian-software. Med oversættelser til 70 sprog, og med understøttelse af et
enormt antal computertyper, kalder Debian sig det <q>universelle
styresystem</q>.</p>
<h2>Om LeaseWeb</h2>
<p>LeaseWeb er et af verdens største hostingleverandører, og tilbyder
Infrastructure-as-a-Service (IaaS) on-demand-løsning til flere end 17.500 kunder
over hele verden, spændende fra SMB'er til virksomheder. Blandt deres
tjenesteydelser er Bare Metal Servers, Public, Private, Hybrid Clouds og
CDN.</p>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment