Commit 20bc3e58 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translations

parent 3535d114
#use wml::debian::translation-check translation="1d1f8d159bd57a26b5a8603a6dfc4a1937981b1c" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flere sårbarheder er opdaget i Samba, en Unix-server til SMB/CIFS, print og
login. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures har registreret følgende
problemer:</p>
<ul>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-14629">CVE-2018-14629</a>
<p>Florian Stuelpner opdagede at Samba er sårbar over for uendelig
forespørgselsrekursion forårsaget af CNAME-løkker, medførende
lammelsangreb.</p>
<p><a href="https://www.samba.org/samba/security/CVE-2018-14629.html">\
https://www.samba.org/samba/security/CVE-2018-14629.html</a></p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-16841">CVE-2018-16841</a>
<p>Alex MacCuish opdagede at en bruger med et gyldigt certifikat eller
smartcard, kunne få Samba AD DC's KDC til at gå ned, når den er opsat
til at acceptere smartcard-autentifikation.</p>
<p><a href="https://www.samba.org/samba/security/CVE-2018-16841.html">\
https://www.samba.org/samba/security/CVE-2018-16841.html</a></p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-16851">CVE-2018-16851</a>
<p>Garming Sam fra Samba Team og Catalyst opdagede en sårbarhed i
forbindelse med en NULL-pointerdereference i Samba AD DC's LDAP-server, som
gjorde det muligt for en bruger at læse mere end 256 MB LDAP-poster, at
få Samba AD DC's LDAP-server til at gå ned.</p>
<p><a href="https://www.samba.org/samba/security/CVE-2018-16851.html">\
https://www.samba.org/samba/security/CVE-2018-16851.html</a></p></li>
</ul>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 2:4.5.12+dfsg-2+deb9u4.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine samba-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende samba, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/samba">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/samba</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4345.data"
#use wml::debian::translation-check translation="6e01f4fba8d847ed19962aa1aaf320df50c01910" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flere sårbarheder blev opdaget i Ghostscript, PostScript-/PDF-fortolkeren
udgivet under GPL, hvilke kunne medføre lammelsesangreb eller udførelse af
vilkårlig kode, hvis en misdannet Postscript-fil behandles (på trods af
-dSAFER-sandkassen er aktiveret).</p>
<p>This update rebases ghostscript for stretch to the opstrømsversion 9.26
which includes additional changes.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 9.26~dfsg-0+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine ghostscript-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende ghostscript, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/ghostscript">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/ghostscript</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4346.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment