Commit 24c44bd7 authored by Holger Wansing's avatar Holger Wansing

Switch from http to https for alioth.debian.org

CVS version numbers

bulgarian/intro/help.wml: 1.13 -> 1.14 
bulgarian/ports/amd64/index.wml: 1.10 -> 1.11 
chinese/intro/help.wml: 1.8 -> 1.9 
croatian/MailingLists/HOWTO_start_list.wml: 1.11 -> 1.12 
danish/MailingLists/HOWTO_start_list.wml: 1.9 -> 1.10 
danish/MailingLists/desc/devel/debian-blends: 1.3 -> 1.4 
danish/devel/debian-lex/index.wml: 1.15 -> 1.16 
danish/devel/debian-med/index.wml: 1.53 -> 1.54 
danish/devel/debian-nonprofit/index.wml: 1.19 -> 1.20 
danish/events/material.wml: 1.37 -> 1.38 
danish/events/2009/0808-tokyoareadebianmeeting55.wml: 1.3 -> 1.4 
danish/ports/amd64/index.wml: 1.44 -> 1.45 
danish/ports/hurd/hurd-devel-debian.wml: 1.31 -> 1.32 
danish/ports/kfreebsd-gnu/index.wml: 1.24 -> 1.25 
dutch/MailingLists/HOWTO_start_list.wml: 1.8 -> 1.9 
dutch/ports/kfreebsd-gnu/index.wml: 1.7 -> 1.8 
english/sitemap.wml: 1.54 -> 1.55 
english/MailingLists/HOWTO_start_list.wml: 1.16 -> 1.17 
english/MailingLists/desc/devel/debian-blends: 1.1 -> 1.2 
english/devel/debian-lex/index.wml: 1.11 -> 1.12 
english/devel/debian-med/index.wml: 1.55 -> 1.56 
english/devel/debian-med/News/2009/20090214.wml: 1.5 -> 1.6 
english/devel/debian-med/News/2010/20101221.wml: 1.1 -> 1.2 
english/devel/debian-nonprofit/index.wml: 1.22 -> 1.23 
english/devel/debian-nonprofit/News/2003/20031129.wml: 1.3 -> 1.4 
english/devel/debian-nonprofit/News/2004/20040416.wml: 1.5 -> 1.6 
english/devel/website/tc.data: 1.151 -> 1.152 
english/events/material.wml: 1.50 -> 1.51 
english/events/2004/0121-lwe-report.wml: 1.7 -> 1.8 
english/events/2004/1022-os04-report.wml: 1.8 -> 1.9 
english/events/2009/0808-tokyoareadebianmeeting55.wml: 1.5 -> 1.6 
english/ports/amd64/index.wml: 1.45 -> 1.46 
english/ports/hurd/hurd-devel-debian.wml: 1.56 -> 1.57 
english/ports/kfreebsd-gnu/index.wml: 1.28 -> 1.29 
english/vote/2004/vote_005.wml: 1.9 -> 1.10 
english/vote/2007/platforms/ajt.wml: 1.8 -> 1.9 
english/vote/2007/platforms/hertzog.wml: 1.9 -> 1.10 
english/vote/2009/platforms/zack.wml: 1.12 -> 1.13 
english/vote/2010/platforms/zack.wml: 1.10 -> 1.11 
english/vote/2011/platforms/zack.wml: 1.9 -> 1.10 
english/vote/2012/platforms/zack.wml: 1.13 -> 1.14 
finnish/MailingLists/HOWTO_start_list.wml: 1.8 -> 1.9 
finnish/intro/help.wml: 1.12 -> 1.13 
finnish/ports/amd64/index.wml: 1.44 -> 1.45 
german/MailingLists/HOWTO_start_list.wml: 1.15 -> 1.16 
german/MailingLists/desc/devel/debian-blends: 1.2 -> 1.3 
german/devel/debian-lex/index.wml: 1.19 -> 1.20 
german/devel/debian-med/index.wml: 1.76 -> 1.77 
german/devel/debian-med/News/2009/20090214.wml: 1.5 -> 1.6 
german/devel/debian-nonprofit/index.wml: 1.22 -> 1.23 
german/devel/debian-nonprofit/News/2003/20031129.wml: 1.5 -> 1.6 
german/devel/debian-nonprofit/News/2004/20040416.wml: 1.4 -> 1.5 
german/doc/cvs.wml: 1.39 -> 1.40 
german/events/material.wml: 1.51 -> 1.52 
german/events/2004/1022-os04-report.wml: 1.16 -> 1.17 
german/events/2009/0808-tokyoareadebianmeeting55.wml: 1.4 -> 1.5 
german/intro/help.wml: 1.15 -> 1.16 
german/ports/amd64/index.wml: 1.46 -> 1.47 
german/ports/kfreebsd-gnu/index.wml: 1.25 -> 1.26 
hungarian/MailingLists/HOWTO_start_list.wml: 1.9 -> 1.10 
indonesian/doc/cvs.wml: 1.6 -> 1.7 
italian/MailingLists/HOWTO_start_list.wml: 1.6 -> 1.7 
italian/devel/debian-lex/index.wml: 1.10 -> 1.11 
italian/devel/debian-med/index.wml: 1.37 -> 1.38 
italian/devel/debian-nonprofit/index.wml: 1.9 -> 1.10 
italian/devel/debian-nonprofit/News/2003/20031129.wml: 1.4 -> 1.5 
italian/doc/cvs.wml: 1.25 -> 1.26 
italian/events/material.wml: 1.22 -> 1.23 
italian/international/Portuguese.wml: 1.6 -> 1.7 
italian/intro/help.wml: 1.9 -> 1.10 
italian/ports/amd64/index.wml: 1.41 -> 1.42 
italian/ports/hurd/hurd-devel-debian.wml: 1.26 -> 1.27 
italian/ports/kfreebsd-gnu/index.wml: 1.28 -> 1.29 
japanese/MailingLists/HOWTO_start_list.wml: 1.5 -> 1.6 
japanese/devel/debian-med/index.wml: 1.30 -> 1.31 
japanese/devel/debian-med/News/2010/20101221.wml: 1.1 -> 1.2 
japanese/doc/cvs.wml: 1.26 -> 1.27 
japanese/events/material.wml: 1.15 -> 1.16 
japanese/intro/help.wml: 1.16 -> 1.17 
japanese/ports/amd64/index.wml: 1.33 -> 1.34 
japanese/ports/kfreebsd-gnu/index.wml: 1.5 -> 1.6 
persian/intro/help.wml: 1.5 -> 1.6 
polish/MailingLists/HOWTO_start_list.wml: 1.7 -> 1.8 
polish/devel/debian-med/index.wml: 1.13 -> 1.14 
polish/devel/debian-nonprofit/index.wml: 1.6 -> 1.7 
polish/intro/help.wml: 1.12 -> 1.13 
polish/ports/amd64/index.wml: 1.24 -> 1.25 
polish/ports/kfreebsd-gnu/index.wml: 1.10 -> 1.11 
portuguese/MailingLists/HOWTO_start_list.wml: 1.8 -> 1.9 
portuguese/devel/debian-lex/index.wml: 1.15 -> 1.16 
portuguese/devel/debian-med/index.wml: 1.36 -> 1.37 
portuguese/devel/debian-nonprofit/index.wml: 1.20 -> 1.21 
portuguese/doc/cvs.wml: 1.19 -> 1.20 
portuguese/doc/devel-manuals.wml: 1.30 -> 1.31 
portuguese/intro/help.wml: 1.9 -> 1.10 
russian/MailingLists/HOWTO_start_list.wml: 1.10 -> 1.11 
russian/devel/debian-lex/index.wml: 1.2 -> 1.3 
russian/devel/debian-med/index.wml: 1.4 -> 1.5 
russian/devel/debian-nonprofit/index.wml: 1.3 -> 1.4 
russian/events/material.wml: 1.9 -> 1.10 
russian/ports/amd64/index.wml: 1.33 -> 1.34 
russian/ports/hurd/hurd-devel-debian.wml: 1.6 -> 1.7 
russian/ports/kfreebsd-gnu/index.wml: 1.16 -> 1.17 
russian/vote/2004/vote_005.wml: 1.8 -> 1.9 
slovak/intro/help.wml: 1.9 -> 1.10 
slovak/ports/amd64/index.wml: 1.10 -> 1.11 
slovak/ports/kfreebsd-gnu/index.wml: 1.9 -> 1.10 
swedish/MailingLists/HOWTO_start_list.wml: 1.14 -> 1.15 
swedish/MailingLists/desc/devel/debian-blends: 1.1 -> 1.2 
swedish/devel/debian-med/index.wml: 1.49 -> 1.50 
swedish/devel/debian-nonprofit/index.wml: 1.18 -> 1.19 
swedish/events/material.wml: 1.28 -> 1.29 
swedish/ports/amd64/index.wml: 1.6 -> 1.7 
swedish/ports/hurd/hurd-devel-debian.wml: 1.10 -> 1.11 
swedish/ports/kfreebsd-gnu/index.wml: 1.10 -> 1.11 
tamil/intro/help.wml: 1.7 -> 1.8 
ukrainian/MailingLists/HOWTO_start_list.wml: 1.5 -> 1.6 
ukrainian/intro/help.wml: 1.8 -> 1.9 
ukrainian/ports/amd64/index.wml: 1.14 -> 1.15
parent 2c1f226d
#use wml::debian::template title="Как да помогнете на Дебиан?"
#use wml::debian::translation-check translation="1.20"
#use wml::debian::translation-check translation="1.21"
<p>Ако обмисляте да помогнете в разработването на Дебиан, има много
области в които могат да се включат и опитни, и неопитни потребители:</p>
......@@ -40,7 +40,7 @@ href="https://bugs.debian.org/">системата за следене на гр
съответните пакети. Може и директно да се включите в поддържането на пакети
като се присъедините към някой екип за поддръжка или се включите в друг проект
на Дебиан на сървъра за сътрудничество <a
href="http://alioth.debian.org/">Alioth</a>.</li>
href="https://alioth.debian.org/">Alioth</a>.</li>
<li>Можете да помогнете на <a href="$(HOME)/doc/ddp">Проекта за документиране
на Дебиан</a> или на <a href="https://wiki.debian.org/">уикито на
......
#use wml::debian::template title="AMD64"
#use wml::debian::translation-check translation="1.45"
#use wml::debian::translation-check translation="1.46"
#use wml::debian::toc
......@@ -71,11 +71,11 @@ href="https://lists.debian.org/debian-amd64/">debian-amd64</a>.</p>
<toc-add-entry name="links">Връзки</toc-add-entry>
<ul>
#<li><a href="http://alioth.debian.org/docman/view.php/30192/21/debian-amd64-howto.html">Често задавани въпроси и кратко ръководство от debian-amd64</a></li>
#<li><a href="https://alioth.debian.org/docman/view.php/30192/21/debian-amd64-howto.html">Често задавани въпроси и кратко ръководство от debian-amd64</a></li>
<li><a href="http://anonscm.debian.org/viewvc/debian-amd64/">хранилище CVS</a></li>
<li><a href="http://alioth.debian.org/projects/debian-amd64/">проект debian-amd64 на Alioth</a></li>
<li><a href="https://alioth.debian.org/projects/debian-amd64/">проект debian-amd64 на Alioth</a></li>
<li><a href="https://wiki.debian.org/DebianAMD64">уики debian-amd64</a></li>
</ul>
......
......@@ -33,7 +33,7 @@
使用與知道的,以<a href="https://bugs.debian.org/">缺陷追蹤系統</a>對這些套件
貢獻修正 (補綴) 或補充資訊。
你也可以成為維護團隊群組的一員,直接參與套件的維護,或加入在
<a href="http://alioth.debian.org/">Alioth</a> 的軟體計畫,參與軟體開發。</li>
<a href="https://alioth.debian.org/">Alioth</a> 的軟體計畫,參與軟體開發。</li>
<li>你可以協助撰寫官方文件,無論是與<a href="$(HOME)/doc/ddp">Debian 文件計畫
</a>共事,藉此提供文件,或是貢獻在<a href="https://wiki.debian.org/">Debian
......
#use wml::debian::template title="KAKO zatražiti mailing listu"
#use wml::debian::translation-check translation="1.16"
#use wml::debian::translation-check translation="1.17"
<P>Ovaj dokument treba pomoći ljudima da ustanove mailing listu na
<a href="https://lists.debian.org/">lists.debian.org</a>.</p>
......@@ -14,7 +14,7 @@
<br>
Neke rasprave su prikladnije na običnim e-mail aliasima, a mailing liste
za jednostavno održavanje paketa ne trebaju liste ovdje, one se mogu
napraviti u <a href="http://alioth.debian.org/">Aliothu</a>.
napraviti u <a href="https://alioth.debian.org/">Aliothu</a>.
Ne treba ni reći da se bezvezne ili tašte liste neće praviti.</li>
<li>Zainteresirana publika.
......
#use wml::debian::template title="Hvordan man beder om at få oprettet en postliste"
#use wml::debian::translation-check translation="1.16"
#use wml::debian::translation-check translation="1.17"
<p>Formålet med dette dokument, er at hjælpe med oprettelsen af en postliste på
<a href="https://lists.debian.org/">lists.debian.org</a>.</p>
......@@ -14,7 +14,7 @@
<br>
Nogle diskussioner er mere velegnede til simple postaliaser og postlister til
simpel pakkevedligeholdelse behøver ikke lister her, de kan i stedet placeres
på <a href="http://alioth.debian.org/">Alioth</a>. Forfængeligheds- og
på <a href="https://alioth.debian.org/">Alioth</a>. Forfængeligheds- og
lister udenfor emnet, vil naturligvis ikke blive oprettet.</li>
<li>Interesseret publik.
......
......@@ -8,4 +8,4 @@ administrere computere, og desuden at udfylde rollen som bindeled
softwareudviklere og brugere.
Der er flere oplysninger på
http://blends.alioth.debian.org/blends/
https://blends.alioth.debian.org/blends/
#use wml::debian::template title="Debian-Lex"
#use wml::debian::recent_list
#use wml::debian::translation-check translation="1.11"
#use wml::debian::translation-check translation="1.12"
<h2>Projektbeskrivelse</h2>
......@@ -31,7 +31,7 @@ PostgreSQL.</p>
<p>
<tt>[23. august 2005]</tt> <strong>Debian Lex er på udkig efter en ny
koordinator.</strong><br>
<tt>[11. august 2003]</tt> <strong><a href="http://alioth.debian.org/projects/debian-lex">\
<tt>[11. august 2003]</tt> <strong><a href="https://alioth.debian.org/projects/debian-lex">\
Vores CVS-server kører med de første udgaver af Debian-Lex-pakker</a></strong><br>
<tt>[2. maj 2003]</tt> <strong><a href="http://www.theage.com.au/articles/2003/05/02/1051382077620.html">\
Presse: <em>Australier står i spidsen for udvikling Open Source-styresystem til advokater</em></a></strong><br>
......
#use wml::debian::template title="Debian Med"
#use wml::debian::recent_list
#use wml::debian::translation-check translation="1.55"
#use wml::debian::translation-check translation="1.56"
<h2>Beskrivelse af projektet</h2>
<p>Debian Med er en del af
<q><a href="http://blends.alioth.debian.org/blends/">Debian Pure Blend</a></q>
<q><a href="https://blends.alioth.debian.org/blends/">Debian Pure Blend</a></q>
med det formål at gøre Debian til et styresystem der egner sig specielt godt til
opgaver som læger og folk inden for medicinsk praksis og biomedicinsk forskning
har. Målet med Debian Med er at udvikle et komplet frit og åbent system til
......@@ -17,7 +17,7 @@ Debians styresystem.</p>
<p>Debian Med indeholder et antal såkaldte meta-pakker, der definerer
afhængigheder til andre Debian-pakker, og på den måde forbereder hele systemet
til løsning af bestemte opgaver. Den bedste oversigt over Debian Med findes
på <a href="http://debian-med.alioth.debian.org/tasks">opgavesiden</a>.</p>
på <a href="https://debian-med.alioth.debian.org/tasks">opgavesiden</a>.</p>
<p>For en mere udførlig beskrivelse, er der flere
<a href="https://people.debian.org/~tille/talks/">foredrag om Debian Med og
......@@ -49,7 +49,7 @@ listens webside</a>. På samme side befinder listens arkiv sig.</p>
<ol>
<li><a href="https://wiki.debian.org/DebianMed">Wikisiden</a></li>
<li><a href="http://debian-med.alioth.debian.org/">\
<li><a href="https://debian-med.alioth.debian.org/">\
Udvikleroplysningssiden</a>, der indeholder dynamiske oplysninger om
projektmedlemmer, SVN-commits, statusoplysninger om pakker specifikke
for Debian Med osv.
......@@ -59,10 +59,10 @@ listens webside</a>. På samme side befinder listens arkiv sig.</p>
<h2>Medtagne softwareprojekter</h2>
<p><a href="http://blends.alioth.debian.org/blends">Debian Pure
<p><a href="https://blends.alioth.debian.org/blends">Debian Pure
Blends</a>-systemet leverer en automatisk genereret liste over alle medtagne
programmer i et Blend. Se Debian Meds såkaldte
<strong><a href="http://debian-med.alioth.debian.org/tasks">\
<strong><a href="https://debian-med.alioth.debian.org/tasks">\
opgavesider</a></strong> for at læse om alle de programmer og projekter, der er
på vores Debian-optagelsesliste.</p>
......@@ -94,8 +94,8 @@ på vores Debian-optagelsesliste.</p>
<h2>Alioth-projekter</h2>
<ul>
<li><a href="http://debian-med.alioth.debian.org/">Debian Med</a></li>
<li><a href="http://blends.alioth.debian.org/blends/">Debian Pure Blends</a></li>
<li><a href="https://debian-med.alioth.debian.org/">Debian Med</a></li>
<li><a href="https://blends.alioth.debian.org/blends/">Debian Pure Blends</a></li>
</ul>
......
#use wml::debian::template title="Debian Non-Profit"
#use wml::debian::recent_list
#use wml::debian::translation-check translation="1.22"
#use wml::debian::translation-check translation="1.23"
<h2>Debian-NP</h2>
......@@ -88,9 +88,9 @@ Debian-distributioner på en let måde, som opfylder deres særlige behov.</p>
<ul>
<li>Tilmeld dig postlisten og præsentér dig selv, lad os høre din mening,
samt dine, eller din organisations, behov.</li>
<li>Opret en konto på <a href="http://alioth.debian.org">Alioth</a> ("Debian
<li>Opret en konto på <a href="https://alioth.debian.org">Alioth</a> ("Debian
Sourceforge") og kontakt en af projektadministratorerne for at blive
føjet til <a href="http://alioth.debian.org/projects/debian-np/">\
føjet til <a href="https://alioth.debian.org/projects/debian-np/">\
Debian-NP Alioth-projektet</a>.</li>
<li>Fortæl andre almennyttige organisationer, særligt programudviklere med
ekspertise vedrørende GNU/Linux og Debian, om vores projekt.</li>
......
......@@ -4,7 +4,7 @@
<define-tag where>Ogikubo, Tokyo, Japan</define-tag>
<define-tag startdate>2009-08-08</define-tag>
<define-tag enddate>2009-08-08</define-tag>
<define-tag infolink>http://tokyodebian.alioth.debian.org/2009-08.html</define-tag>
<define-tag infolink>https://tokyodebian.alioth.debian.org/2009-08.html</define-tag>
<define-tag coord><a href="mailto:dancer@debian.org">Junichi Uekawa</a></define-tag>
<define-tag intro>
......@@ -28,5 +28,5 @@ Debian-vedligeholdere og fremtidige bidragydere til Debian.</p>
</define-tag>
#use wml::debian::past_event
#use wml::debian::translation-check translation="1.5"
#use wml::debian::translation-check translation="1.6"
#Related Links here (free form)
#use wml::debian::template title="Materialer og reklameartikler til brug ved Debian-begivenheder" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.50"
#use wml::debian::translation-check translation="1.51"
#use wml::debian::toc
<p>Denne side indeholder en liste over alle de forskellige former for
......@@ -69,7 +69,7 @@ da de er lavet af papir, kan de også tage notater! Alt i alt er de ganske
nyttige.</p>
<p>Kilder til flersprogede løbesedler, foruden udskriftsvejledning, er
tilgængelige fra <a href="http://debian-flyers.alioth.debian.org/">Debians
tilgængelige fra <a href="https://debian-flyers.alioth.debian.org/">Debians
løbeseddel-webside</a>.</p>
<p>For brochurers vedkommende er der
......
#use wml::debian::template title="AMD64-tilpasning"
#use wml::debian::translation-check translation="1.45"
#use wml::debian::translation-check translation="1.46"
#use wml::debian::toc
......@@ -75,9 +75,9 @@ tredjeparts binære amd64-filer med indbyggede, delte biblioteker.</p>
<toc-add-entry name="links">Links</toc-add-entry>
<ul>
# <li><a href="http://alioth.debian.org/docman/view.php/30192/21/debian-amd64-howto.html">Debian-amd64- howto og -FAQ</a></li>
# <li><a href="https://alioth.debian.org/docman/view.php/30192/21/debian-amd64-howto.html">Debian-amd64- howto og -FAQ</a></li>
<li><a href='http://anonscm.debian.org/viewvc/debian-amd64/'>CVS-arkiv</a></li>
<li><a href="http://alioth.debian.org/projects/debian-amd64/">\
<li><a href="https://alioth.debian.org/projects/debian-amd64/">\
Alioth-projektet debian-amd64</a></li>
<li><a href="https://wiki.debian.org/DebianAMD64">\
Debian-amd64's wiki</a></li>
......
#use wml::debian::template title="Debian GNU/Hurd --- Udvikling" NOHEADER="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.56"
#use wml::debian::translation-check translation="1.57"
#include "$(ENGLISHDIR)/ports/hurd/menu.inc"
<h1>Debian GNU/Hurd</h1>
......@@ -56,8 +56,8 @@ anvende wanna-build-listen fra
<url "https://people.debian.org/~sthibault/failed_packages.txt"> .</p>
<p>Undersøg også om der allerede har været arbejdet på
<url "http://alioth.debian.org/tracker/?atid=410472&amp;group_id=30628&amp;func=browse">,
<url "http://alioth.debian.org/tracker/?atid=411594&amp;group_id=30628&amp;func=browse">
<url "https://alioth.debian.org/tracker/?atid=410472&amp;group_id=30628&amp;func=browse">,
<url "https://alioth.debian.org/tracker/?atid=411594&amp;group_id=30628&amp;func=browse">
og BTS
(<url "https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgreport.cgi?users=debian-hurd@lists.debian.org;tag=hurd">)
og <url "https://wiki.debian.org/Debian_GNU/Hurd">, samt den aktuelle
......
#use wml::debian::template title="Debian GNU/kFreeBSD"
#use wml::debian::translation-check translation="1.28"
#use wml::debian::translation-check translation="1.29"
#use wml::debian::toc
......@@ -39,10 +39,10 @@ irc.debian.org).</p>
<p>Da vi anvender Glibc er tilpasningsproblemer meget simple og i de fleste
tilfælde drejer det sig bare om at kopiere en testsag til <q>k*bsd*-gnu</q> fra
et andet Glibc-baseret system (som GNU eller GNU/Linux). Se
<a href="http://glibc-bsd.alioth.debian.org/porting/PORTING">\
<a href="https://glibc-bsd.alioth.debian.org/porting/PORTING">\
tilpasningsdokumentet</a> for flere oplysninger.</p>
<p>Se også <a href="http://glibc-bsd.alioth.debian.org/TODO">\
<p>Se også <a href="https://glibc-bsd.alioth.debian.org/TODO">\
TODO-filen</a> for flere oplysninger om, hvad der mangler at blive gjort.</p>
......
#use wml::debian::template title="Mailinglijstaanvraag-HOWTO"
#use wml::debian::translation-check translation="1.16"
#use wml::debian::translation-check translation="1.17"
# Last Translation Update by $Author$
# Last Translation Update at $Date$
......@@ -17,7 +17,7 @@ mailinglijst op <a href="https://lists.debian.org/">lists.debian.org</a>.</p>
<br>
Sommige discussies zijn beter geschikt voor eenvoudige e-mailaliassen, en
voor eenvoudig pakketbeheer hebben zijn hier geen lijsten nodig, dat kan
beter op <a href="http://alioth.debian.org/">Alioth</a> gedaan worden.
beter op <a href="https://alioth.debian.org/">Alioth</a> gedaan worden.
Onnodig te vermelden dat lijsten voor iemands ijdelheid te strelen of lijsten
die niets met Debian te maken hebben, niet zullen worden aangemaakt.</li>
......
#use wml::debian::template title="Debian GNU/kFreeBSD"
#use wml::debian::toc
#use wml::debian::translation-check translation="1.28"
#use wml::debian::translation-check translation="1.29"
<toc-display/>
......@@ -50,12 +50,12 @@ irc.debian.org).
Omdat we gebruik maken van Glibc zijn de portabiliteitproblemen erg eenvoudig
en meestal is het een kwestie van de testgevallen voor ""k*bsd*-gnu" van een
ander Glibc-systeem te kopieren (zoals GNU of GNU/Linux). Bekijk het <a
href="http://glibc-bsd.alioth.debian.org/porting/PORTING">porten-document</a>
href="https://glibc-bsd.alioth.debian.org/porting/PORTING">porten-document</a>
voor details.
</p>
<p>
Bekijk ook de <a href="http://glibc-bsd.alioth.debian.org/TODO">takenlijst</a>
Bekijk ook de <a href="https://glibc-bsd.alioth.debian.org/TODO">takenlijst</a>
voor details over wat er moet gebeuren.
</p>
......
......@@ -13,7 +13,7 @@ list at <a href="https://lists.debian.org/">lists.debian.org</a>.</p>
<br>
Some discussions are better suited for simple mail aliases, and mailing
lists for simple package maintenance don't need lists here, they can be
done in <a href="http://alioth.debian.org/">Alioth</a> instead.
done in <a href="https://alioth.debian.org/">Alioth</a> instead.
Needless to mention, vanity or offtopic lists will not be created.</li>
<li>Interested audience.
......
......@@ -9,5 +9,5 @@ role as the missing link between software developers and users
well.
You can get more information at
http://blends.alioth.debian.org/blends/
https://blends.alioth.debian.org/blends/
......@@ -33,7 +33,7 @@
<h2><a id="news" name="news">News</a></h2>
<p><tt>[23 August 2005]</tt> <strong>Debian Lex is looking for a new co-ordinator.</strong><br>
<tt>[11 August 2003]</tt> <strong><a href="http://alioth.debian.org/projects/debian-lex">Our CVS server is up with initial versions of Debian-Lex packages</a></strong><br>
<tt>[11 August 2003]</tt> <strong><a href="https://alioth.debian.org/projects/debian-lex">Our CVS server is up with initial versions of Debian-Lex packages</a></strong><br>
<tt>[2 May 2003]</tt> <strong><a href="http://www.theage.com.au/articles/2003/05/02/1051382077620.html">Press: <em>Aussie leads development of open source O-S for lawyers</em></a></strong><br>
<tt>[23 Apr 2003]</tt> <strong><a href="$(HOME)/News/weekly/2003/16/">Debian-Lex makes DWN!</a></strong><br>
<tt>[19 Apr 2003]</tt> <strong><a href="https://lists.debian.org/debian-project/2003/debian-project-200304/msg00067.html">Initial proposal to developers</a></strong>
......
......@@ -17,16 +17,16 @@
working on the project. Our current work is concentrated in our three main
areas of activity: imaging, bioinformatics, and medical practice. During this
release cycle, we developed <a
href="http://debian-med.alioth.debian.org/">new dynamic web pages</a>
href="https://debian-med.alioth.debian.org/">new dynamic web pages</a>
to present the development status of our project.
</p>
<p>
The so called <a href="http://debian-med.alioth.debian.org/tasks">task
The so called <a href="https://debian-med.alioth.debian.org/tasks">task
pages</a> might be the most interesting entry point for users or
potential users of Debian Med because they reflect the current
status of our work regarding integration of medical software into
Debian. The <a href="http://debian-med.alioth.debian.org/tasks">task
Debian. The <a href="https://debian-med.alioth.debian.org/tasks">task
pages</a> provide a list of ready to install medical software and
moreover a contact point for users who might need a certain program
which is not yet available. If something is missing on the list
......@@ -37,7 +37,7 @@
<p>
In addition to the user oriented tasks pages we also generate
pages which show the bugs concerning the medical software inside
Debian. The <a href="http://debian-med.alioth.debian.org/bugs">bugs
Debian. The <a href="https://debian-med.alioth.debian.org/bugs">bugs
pages</a> are a useful tool for Debian Med developers to see immediately
which packages need to be worked on.
</p>
......@@ -67,7 +67,7 @@
<p>
You can find all the programs for medical imaging in our
<a
href="http://debian-med.alioth.debian.org/tasks/imaging"><code>med-imaging</code></a>
href="https://debian-med.alioth.debian.org/tasks/imaging"><code>med-imaging</code></a>
package.
</p>
......@@ -109,7 +109,7 @@
<p>
You can find all the programs for sequence analysis and bioinformatics in our
<a
href="http://debian-med.alioth.debian.org/tasks/bio"><code>med-bio</code></a>
href="https://debian-med.alioth.debian.org/tasks/bio"><code>med-bio</code></a>
package.
</p>
......@@ -131,8 +131,8 @@
<p>
You can find all the programs for health and medicine in our
<a href="http://debian-med.alioth.debian.org/tasks/practice"><code>med-practice</code></a>,
<a href="http://debian-med.alioth.debian.org/tasks/epi"><code>med-epi</code></a>, and
<a href="http://debian-med.alioth.debian.org/tasks/tools"><code>med-tools</code></a>
<a href="https://debian-med.alioth.debian.org/tasks/practice"><code>med-practice</code></a>,
<a href="https://debian-med.alioth.debian.org/tasks/epi"><code>med-epi</code></a>, and
<a href="https://debian-med.alioth.debian.org/tasks/tools"><code>med-tools</code></a>
packages.
</p>
......@@ -12,10 +12,10 @@ for the proceedings of the 11<sup>th</sup> Annual <a
href="http://www.open-bio.org/wiki/BOSC_2010">Bioinformatics Open Source
Conference (BOSC) 2010</a>. It was co-authored by several
members of the Debian Med team and describes the use of programs <a
href="http://debian-med.alioth.debian.org/tasks/index">blended in Debian
href="https://debian-med.alioth.debian.org/tasks/index">blended in Debian
Med</a> in the context of workflows in computational biology. Its focus is
on the interplay between web services,
<a href="http://debian-med.alioth.debian.org/tasks/cloud">cloud</a>
<a href="https://debian-med.alioth.debian.org/tasks/cloud">cloud</a>
and grid computing and local executions with <a
href="http://www.taverna.org.uk/">Taverna</a>.</p>
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
<h2>Project description</h2>
<p>Debian Med is a
"<a href="http://blends.alioth.debian.org/blends/">Debian Pure Blend</a>"
"<a href="https://blends.alioth.debian.org/blends/">Debian Pure Blend</a>"
with the aim to
develop Debian into an operating
system that is particularly well fit for the requirements for medical
......@@ -21,7 +21,7 @@
other Debian packages, and that way the complete system is prepared for
solving particular tasks.
The best overview about Debian Med is given
at the <a href="http://debian-med.alioth.debian.org/tasks">tasks page</a>.
at the <a href="https://debian-med.alioth.debian.org/tasks">tasks page</a>.
</p>
<p>For a more in-depth discussion,
......@@ -59,7 +59,7 @@ There are two important places for developer information:
</p>
<ol>
<li><a href="https://wiki.debian.org/DebianMed">The Wiki page</a></li>
<li><a href="http://debian-med.alioth.debian.org/">Developer information page</a>
<li><a href="https://debian-med.alioth.debian.org/">Developer information page</a>
that contains dynamical information about project members, SVN commits,
status information about Debian Med specific packages etc.
</li>
......@@ -67,10 +67,10 @@ There are two important places for developer information:
<h2>Included software projects</h2>
The <a href="http://blends.alioth.debian.org/blends">Debian Pure Blends</a> system
The <a href="https://blends.alioth.debian.org/blends">Debian Pure Blends</a> system
provides an autogenerated overview of all included software of a Blend.
Just have a look at the so called
<b><a href="http://debian-med.alioth.debian.org/tasks">tasks pages of
<b><a href="https://debian-med.alioth.debian.org/tasks">tasks pages of
Debian Med</a></b> to learn about all included software and projects which
are on our todo list for inclusion into Debian.
......@@ -95,8 +95,8 @@ are on our todo list for inclusion into Debian.
<h2>Alioth projects</h2>
<ul>
<li><a href="http://debian-med.alioth.debian.org/">Debian Med</a></li>
<li><a href="http://blends.alioth.debian.org/blends/">Debian Pure Blends</a></li>
<li><a href="https://debian-med.alioth.debian.org/">Debian Med</a></li>
<li><a href="https://blends.alioth.debian.org/blends/">Debian Pure Blends</a></li>
</ul>
......
......@@ -35,7 +35,7 @@ sk, tr, tw, uk, us</tt></p></blockquote>
below.</p>
<ul>
<li><a href="http://debian-np.alioth.debian.org/">Debian-NP Alioth
<li><a href="https://debian-np.alioth.debian.org/">Debian-NP Alioth
Files Page Containing ISO CD Images</a></li>
<li><a href="https://lists.debian.org/debian-nonprofit/2003/debian-nonprofit-200311/msg00013.html">Initial
Email Announcement</a></li>
......
......@@ -12,7 +12,7 @@ informal brainstorming about what existing projects were out there,
identifying those project's audience, content, format, goals and aims,
phases/future plans. This was then used to create an understanding of
the landscape of these projects, additionally resulted in this <a
href="http://debian-np.alioth.debian.org/resources/ngo_oss_res_mapping.pdf">diagram.</a></p>
href="https://debian-np.alioth.debian.org/resources/ngo_oss_res_mapping.pdf">diagram.</a></p>
<p>Following the projects mapping we had presentations and discussions
of participant's projects which are already running and where they
......
......@@ -85,10 +85,10 @@ Debian Distribution tailored to their specific needs.</p>
your voice and your, or your organization's, needs be known;</li>
<li>Create an account on <a
href="http://alioth.debian.org">Alioth</a> ("Debian Sourceforge") and
href="https://alioth.debian.org">Alioth</a> ("Debian Sourceforge") and
contact one of the Project Administrators about adding
you to <a
href="http://alioth.debian.org/projects/debian-np/">Debian-NP Alioth
href="https://alioth.debian.org/projects/debian-np/">Debian-NP Alioth
project</a>;</li>
<li>Tell others in the non-profit world, especially software developers with experience
......
......@@ -11,7 +11,7 @@ my %translation_notes = (
french => q{<gettext domain="others">See <a href="m4_HOME/intl/french/">https://www.debian.org/intl/french/</a> (only available in French) for more information.</gettext>},
german => q{(<a href="m4_HOME/intl/German/#website"><gettext domain="others">More information</gettext></a>)},
spanish => q{<gettext domain="others">See <a href="m4_HOME/intl/spanish/">https://www.debian.org/intl/spanish/</a> (only available in Spanish) for more information.</gettext>},
portuguese => q{(<a href="http://debian-br.alioth.debian.org/index.php?id=WebWML"><gettext domain="others">More information</gettext></a>)},
portuguese => q{(<a href="https://debian-br.alioth.debian.org/index.php?id=WebWML"><gettext domain="others">More information</gettext></a>)},
swedish => q{(<a href="m4_HOME/intl/Swedish/bidragslamnare#web"><gettext domain="others">More information</gettext></a>)},
norwegian => q{(<a href="m4_HOME/intl/Norwegian#translators"><gettext domain="others">More information</gettext></a>)},
);
......
......@@ -29,7 +29,7 @@ NewsForge</a> of Adam and Jimmy in our booth.</p>
<p>We decided we were going to do some proper PR this year but had some
mixed results some of which were due to totally underestimating the
response we thought we would get. I was going to produce posters and
<a href="http://debianintro.alioth.debian.org/">flyers</a>. The first printer I
<a href="https://debianintro.alioth.debian.org/">flyers</a>. The first printer I
approached to make the posters botched the job so at the last minute I
had to have one made at Kinkos. They charged a hideous amount of money
so I only had one made. The flyers were good but I didn't make enough
......
......@@ -38,7 +38,7 @@ to it but still contain the interesting facts and ideas.</p>
<p>Later then it was time for my own talk. It was about the Debian Project and
how it works, and I guess the people were interested. One person was
especially interested in the <a href="http://cdd.alioth.debian.org/">Custom
especially interested in the <a href="https://cdd.alioth.debian.org/">Custom
Debian Distributions (CDD)</a> because he played with the thought of starting
with <a href="http://debian-enterprise.org/">Debian Enterprise</a> but didn't
know that it already existed. He also asked about if there are some Debian
......
......@@ -4,7 +4,7 @@
<define-tag where>Ogikubo, Tokyo, Japan</define-tag>
<define-tag startdate>2009-08-08</define-tag>
<define-tag enddate>2009-08-08</define-tag>
<define-tag infolink>http://tokyodebian.alioth.debian.org/2009-08.html</define-tag>
<define-tag infolink>https://tokyodebian.alioth.debian.org/2009-08.html</define-tag>
<define-tag coord><a href="mailto:dancer@debian.org">Junichi Uekawa</a></define-tag>
<define-tag intro>
......
......@@ -72,7 +72,7 @@ regarding to Debian, can entice people to contribute and for it's
paper they can take notes on it! All in all, they are pretty useful.</p>
<p>Sources for a multilingual flyer, as well as instructions for printing are
available from the <a href="http://debian-flyers.alioth.debian.org/">Debian
available from the <a href="https://debian-flyers.alioth.debian.org/">Debian
Flyers webpage</a>.</p>
<p>For pamphlets, there are <a href="materials/pamphlets/">AbiWord files</a>
......
......@@ -69,11 +69,11 @@ list.</p>
<toc-add-entry name="links">Links</toc-add-entry>
<ul>
#<li><a href="http://alioth.debian.org/docman/view.php/30192/21/debian-amd64-howto.html">The debian-amd64 howto and FAQ</a></li>
#<li><a href="https://alioth.debian.org/docman/view.php/30192/21/debian-amd64-howto.html">The debian-amd64 howto and FAQ</a></li>
<li><a href='http://anonscm.debian.org/viewvc/debian-amd64/'>CVS Repository</a></li>
<li><a href="http://alioth.debian.org/projects/debian-amd64/">the debian-amd64 Alioth project</a></li>
<li><a href="https://alioth.debian.org/projects/debian-amd64/">the debian-amd64 Alioth project</a></li>
<li><a href="https://wiki.debian.org/DebianAMD64">the debian-amd64 Wiki</a></li>
</ul>
......
......@@ -67,8 +67,8 @@ wanna-build list from
</p>
<p>
Also, check whether work has already been done on
<url "http://alioth.debian.org/tracker/?atid=410472&amp;group_id=30628&amp;func=browse">,
<url "http://alioth.debian.org/tracker/?atid=411594&amp;group_id=30628&amp;func=browse">,
<url "https://alioth.debian.org/tracker/?atid=410472&amp;group_id=30628&amp;func=browse">,
<url "https://alioth.debian.org/tracker/?atid=411594&amp;group_id=30628&amp;func=browse">,
and the BTS (<url "https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgreport.cgi?users=debian-hurd@lists.debian.org;tag=hurd">), and <url "https://wiki.debian.org/Debian_GNU/Hurd">,
and the live state of packages on buildd.debian.org, e.g.
<url "https://buildd.debian.org/util-linux">.
......
......@@ -32,10 +32,10 @@ wiki page.
<p>Because we use Glibc the portability problems are very simple and most times it's
just a matter of copying a test case for "k*bsd*-gnu" from another Glibc-based
system (like GNU or GNU/Linux). Look at the
<a href="http://glibc-bsd.alioth.debian.org/porting/PORTING">porting</a>
<a href="https://glibc-bsd.alioth.debian.org/porting/PORTING">porting</a>
document for details.</p>
<p>Also look at the <a href="http://glibc-bsd.alioth.debian.org/TODO">TODO</a>
<p>Also look at the <a href="https://glibc-bsd.alioth.debian.org/TODO">TODO</a>
file for more details on what needs to be done.</p>
<toc-add-entry name="availablehw">Available Hardware for Debian Developers</toc-add-entry>
......
......@@ -38,7 +38,7 @@ sub title_of {
if ($page eq "MailingLists/subscribe") { return "<escape><subscribe_title></escape>" }
if ($page eq "MailingLists/unsubscribe") { return "<escape><unsubscribe_title></escape>" }
if ($page eq "https://wiki.debian.org/DebianEdu") { return "<escape><debian-edu_title></escape>" }
if ($page eq "http://alioth.debian.org/") { return "<escape><alioth></escape>" }
if ($page eq "https://alioth.debian.org/") { return "<escape><alioth></escape>" }
if ($page eq "https://qa.debian.org/") { return "<escape><qa_group></escape>" }
if ($page eq "https://packages.qa.debian.org/") { return "<escape><pts></escape>" }
if ($page eq "https://qa.debian.org/developer.php") { return "<escape><ddpo></escape>" }
......@@ -256,7 +256,7 @@ sub title_of {
</ul>
<ul>
<li><linkto "http://alioth.debian.org/">
<li><linkto "https://alioth.debian.org/">
</ul>
<ul>
......
......@@ -75,7 +75,7 @@
that the next Debian GNU/Linux release, code named
<q>sarge</q>, will include the <q>amd64</q>
architecture, based on the work currently hosted at
<a href="http://debian-amd64.alioth.debian.org/">http://debian-amd64.alioth.debian.org/</a> ;
<a href="https://debian-amd64.alioth.debian.org/">https://debian-amd64.alioth.debian.org/</a> ;
</li>
<li>
that non-compliance of that <q>amd64</q>
......
......@@ -215,7 +215,7 @@ software than the stuff around it.
<p>So personally, the technical stuff I'm planning on
working on over the next few months are Joey Hess's new <a
href="http://alioth.debian.org/projects/jetring/">jetring</a> keyring
href="https://alioth.debian.org/projects/jetring/">jetring</a> keyring
management tool; dak (the Debian Archive Kit), for which I'm hoping we
can get some neat improvements underway during debcamp/debconf; and the
still pending review of dunc-tank's release management stuff.
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ I decide alone how I spend my time.<br />
<p>
Concerning Debian, I've always been interested in organizational issues and in
quality assurance. To give more precise projects: I've helped setting up <a
href='http://alioth.debian.org'>Alioth</a> and I co-administrate it currently.
href='https://alioth.debian.org'>Alioth</a> and I co-administrate it currently.
I created the <a href='https://packages.qa.debian.org'>Package Tracking
System</a> and still maintain it with the help of a few others. A long time
ago, I also pushed forward the <a
......
......@@ -137,7 +137,7 @@ motivation to join the project. I've contributed forming the
<A HREF="https://wiki.debian.org/Teams/OCamlTaskForce">Debian OCaml
Task Force</A> in which I've ranged from the newbie, to leading
activities. The team nowadays maintains more than
<A HREF="http://pkg-ocaml-maint.alioth.debian.org/debian-ocaml-status.html">120
<A HREF="https://pkg-ocaml-maint.alioth.debian.org/debian-ocaml-status.html">120
source packages</A> with
<A HREF="http://upsilon.cc/~zack/stuff/ocaml-debian-deps.pdf">insanely
intricate inter-dependencies</A>, and complex
......
......@@ -141,7 +141,7 @@ language was my motivation to join the project. I've contributed forming the
<A HREF="https://wiki.debian.org/Teams/OCamlTaskForce">Debian OCaml Task
Force</A> where I've ranged from the newbie, to leading activities. The team
currently takes care of about
<A HREF="http://pkg-ocaml-maint.alioth.debian.org/debian-ocaml-status.html">150
<A HREF="https://pkg-ocaml-maint.alioth.debian.org/debian-ocaml-status.html">150
source packages</A> with
<A HREF="http://upsilon.cc/~zack/research/publications/jfla10-dh-ocaml.pdf">insanely
intricate inter-dependencies</A>, and complex
......
......@@ -136,7 +136,7 @@ language was my motivation to join the project. I've contributed forming the
<A HREF="https://wiki.debian.org/Teams/OCamlTaskForce">Debian OCaml Task
Force</A> where I've ranged from the newbie, to leading activities. The team
currently takes care of about
<A HREF="http://pkg-ocaml-maint.alioth.debian.org/debian-ocaml-status.html">150
<A HREF="https://pkg-ocaml-maint.alioth.debian.org/debian-ocaml-status.html">150
source packages</A> with
<A HREF="http://upsilon.cc/~zack/research/publications/jfla10-dh-ocaml.pdf">insanely
intricate inter-dependencies</A>, and complex
......
......@@ -147,7 +147,7 @@ language was my motivation to join the project. I’ve contributed forming the
<A HREF="https://wiki.debian.org/Teams/OCamlTaskForce">Debian OCaml Task
Force</A> where I’ve ranged from the newbie, to leading activities. The team
currently takes care of about
<A HREF="http://pkg-ocaml-maint.alioth.debian.org/debian-ocaml-status.html">150
<A HREF="https://pkg-ocaml-maint.alioth.debian.org/debian-ocaml-status.html">150
source packages</A> with
<A HREF="http://upsilon.cc/~zack/research/publications/jfla10-dh-ocaml.pdf">insanely
intricate inter-dependencies</A>, and complex
......@@ -317,7 +317,7 @@ We have worked quite a bit with derivatives during the past 2 years, with
initiatives like the
<A HREF="https://wiki.debian.org/DerivativesFrontDesk">derivatives front desk</A>, the
<A HREF="https://wiki.debian.org/Derivatives/Census">derivatives census</A>, and
<A HREF="http://dex.alioth.debian.org/">DEX</A>. I’ve took good care of being present
<A HREF="https://dex.alioth.debian.org/">DEX</A>. I’ve took good care of being present
as a Debian representative at several meetings of derivatives distribution.
There, I’ve campaigned for a vision of upstream-downstream relationships which
is no longer composed by only two actors (upstream/downstream), but rather by a
......
#use wml::debian::template title="KUINKA pyytää uutta postilistaa"
#use wml::debian::translation-check translation="1.16"
#use wml::debian::translation-check translation="1.17"
<p>Tämän dokumentin tavoitteena on auttaa postilistan perustamisessa
<a href="https://lists.debian.org/">lists.debian.org</a>-palvelimelle.</p>
......@@ -14,7 +14,7 @@
<br>
Joillekin keskusteluille sopii paremmin yksinkertainen postialias ja
perustason pakettiylläpito ei tarvitse postilistaa täällä, ne voidaan sen
sijaan hoitaa <a href="http://alioth.debian.org/">Alioth</a>in kautta.
sijaan hoitaa <a href="https://alioth.debian.org/">Alioth</a>in kautta.
Lienee tarpeetonta mainita, että tyhjänpäiväisiä tai asiaan liittymättömiä
postilistoja ei luoda.</li>
......
#use wml::debian::template title="Kuinka voit avustaa Debiania?"
#use wml::debian::translation-check translation="1.20"
#use wml::debian::translation-check translation="1.21"
<p>Jos olet harkinnut osallistumista Debianin kehittämistyöhön, on
olemassa monia osa-alueita joilla sekä kokeneet että vähemmän kokeneet
......
#use wml::debian::template title="AMD64-siirros"
#use wml::debian::translation-check translation="1.45"
#use wml::debian::translation-check translation="1.46"
#use wml::debian::toc
<toc-display/>
......@@ -73,11 +73,11 @@ jaetuilla kirjastoilla.</p>
<toc-add-entry name="links">Linkit</toc-ad