Commit 25dd6191 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translation

CVS version numbers

danish/events/2011/0709-rmll.wml: INITIAL -> 1.1 
danish/intro/help.wml: INITIAL -> 1.1
parent f42271b7
<define-tag abbr>rmll</define-tag>
<define-tag year>2011</define-tag>
<define-tag pagetitle>RMLL &mdash; Rencontres Mondiales du Logiciel Libre</define-tag>
<define-tag where>Strasbourg, Frankrig</define-tag>
<define-tag startdate>2011-07-09</define-tag>
<define-tag enddate>2011-07-14</define-tag>
<define-tag infolink>http://2011.rmll.info/</define-tag>
<define-tag coord><a href="mailto:chaica@ohmytux.com">Carl Chenet</a></define-tag>
<define-tag intro>
<p>2011 RMLL er en fri og gratis, ikke-kommerciel konference med foredrag,
workshops og rundbordssamtaler om fri software og dets brugere. RMLL's mål er
at være et sted, hvor fri software-udviklere, -brugere og -interessenter kan
udveksler erfaringer.</p>
</define-tag>
<define-tag involve>
<p>Debian-projektet vil demonstrere sit styresystem på en stand.</p>
</define-tag>
#use wml::debian::event
#use wml::debian::translation-check translation="1.1"
#Related Links here (free form)
<ul>
<li><a href="http://2011.rmll.info/">Officielt RMLL-websted</a></li>
<li><a href="http://wiki.debian.org/DebianEventsFr/2011/RMLL">wikikoordineringsside</a></li>
</ul>
#use wml::debian::template title="Hvordan kan jeg hjælpe Debian?"
#use wml::debian::translation-check translation="1.11"
<p>Hvis du overvejer, at hjælpe med udviklingen af Debian GNU/Linux, er der
mange områder, hvor både erfarne og uerfarne brugere kan give en hånd med:</p>
# TBD - Describe requirements per task?
# such as: knowledge of english, experience in area X, etc..
<ol>
<li>Du kan simpelthen afprøve styresystemet og de medfølgende programmer, og
rapportere ethvert problem eller fejl, du måtte finde, som ikke allerede er
registreret, ved hjælp af vores <a href="http://bugs.debian.org/">Bug Tracking
System</a>. Prøv også at kigge på fejl knyttet til pakker, du anvender, og giv
yderligere oplysninger, hvis du kan genskabe de beskrevne problemer.</li>
# TBD - link to users mailing lists
# Translators, link directly to the translated mailing lists and provide
# a link to the IRC channel in the user's language
<li>Hvis du er en erfaren bruger, kan du hjælpe andre brugere via
<a href="http://lists.debian.org/">brugerpostlisterne</a> eller benytte
IRC-kanalen <tt>#debian</tt>. For flere oplysninger om supportmuligheder og
tilgængelige ressourcer, læs <a href="$(HOME)/support">supportsiderne</a>.</li>
# TBD - link to translators mailing lists
# Translators, link directly to your group's pages
<li>Du kan hjælpe med at oversætte applikationer eller Debian-relaterede
oplysninger (websider, dokumentation) til dit eget sprog, ved at blive
involveret i et oversættelsesprojekt (diskussioner håndteres generelt via
<a href="http://lists.debian.org/debian-i18n/">i18n-postlisten</a>). Du kan
endda starte din egen internationaliseringsgruppe, hvis der ikke findes en
vedrørende dit sprog. For flere oplysninger, læs
<a href="$(HOME)/international/">internationaliseringssiderne</a>.</li>
<li>Du kan hjælpe med at vedligeholde applikationer, som allerede er
tilgængelige i styresystemet Debian GNU/Linux, særligt dem du anvender hyppigt
eller kender meget til, ved at bidrage med rettelser (patches) eller yderligere
oplysninger i vores <a href="http://bugs.debian.org/">Bug Tracking System</a>
hvad angår disse pakker. Du kan også blive involveret direkte i
pakkevedligeholdelse, ved at blive medlem af et gruppevedligeholdelseshold
eller blive involveret i software, som udvikles til Debian, ved at blive medlem
i et softwareprojekt på <a href="http://alioth.debian.org/">Alioth</a>.</li>
<li>Du kan hjælpe med at udarbejde dokumentation, enten ved at arbejde på den
officielle dokumentation fra <a href="$(HOME)/doc/ddp">Debian Documentation
Project</a> eller ved at bidrage på <a href="http://wiki.debian.org/">Debian
Wiki</a>.</li>
<li>Du kan hjælpe med udviklingen af Debians <em>offentlige</em> profil, ved at
bidrage til <a href="$(HOME)/devel/website/">webstedet</a> eller ved at hjælpe
med organiseringen af <a href="$(HOME)/events/">begivenheder</a> over hele
verden.</li>
<li>Du kan hjælpe med at tilpasse (<q>port</q>) Debian til en arkitektur, du
måtte have erfaring med, enten ved at påbegynde en ny tilpasning eller bidrage
til de eksisterende tilpasninger. For flere oplysninger, se
<a href="$(HOME)/ports/">listen over tilgængelige tilpasninger</a>.</li>
<li>Du kan pakke applikationer, du har megen erfaring med og som du anser for
værdifulde for Debian, og blive vedligeholder af disse pakker. For flere
oplysninger, læs <a href="$(HOME)/devel/">Debians udviklerhjørne</a>.</li>
<li>Du kan <a href="$(HOME)/donations">donere udstyr og tjenesteydelser</a> til
Debian-projektet, så enten det eller dets brugere kan drage nytte af dem. Vi er
hele tiden på udkig efter <a href="$(HOME)/mirror/">filspejle (mirrors) over
hele verden</a>, som vores brugere kan regne med, samt
<a href="$(HOME)/devel/buildd/">auto-builder-systemer</a> til vores
tilpasningsfolk (<q>portere</q>).</li>
<li>Hjælp Debian med at promovere sig selv, ved at tale om det og demonstrere
det for andre.</li>
</ol>
<p>Som du kan se, er der mange måder, at blive involveret i projektet på, og kun
nogle få af dem kræver at man er Debian Developer. Mange af de forskellige
projekter har mekanismer, som giver direkte adgang til kildekodetræer, til
bidragydere som har vist, at man kan stole på dem og som gør at nyttigt arbejde.
Typisk vil folk, der bliver meget aktive i Debian, ende med at
<a href="$(HOME)/devel/join">blive optaget i projektet</a>, men det er ikke
altid et krav.</p>
# <p>Related links:
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment