Commit 2c0bb0b3 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Sync

parent 76dd31a3
#use wml::debian::template title="Seneste nyt" NOHEADER="true"
#use wml::debian::recent_list
#use wml::debian::translation-check translation="c295a37aa3ec77cc0a5405dee9db299a7c5e5af4"
#use wml::debian::translation-check translation="77025fd10675dec538e8d4d76d7a3320d2009e55"
<a class="rss_logo" href="news">RSS</a>
<h1><a href="$(CUR_YEAR)/">Seneste nyt</a></h1>
......@@ -16,17 +16,15 @@ abonnere på - eller kigge i arkivet til - postlisterne
<a href="https://lists.debian.org/debian-news/">
<strong>debian-news</strong></a>.</p>
<p>Debian-projektets pressehold kontaktes bedst gennem en e-mail til
<a href="mailto:press@debian.org">press@debian.org</a>. Ønsker om interviews
sendes videre til den rette person i Debian-projektet. Bemærk at på grund af
sprogbarrierer og forskelle på tidszoner, foretrækkes e-mail frem for
telefonsamtaler.</p>
<p>Dem der søger oplysninger om aktuelle begivenheder og udviklingsfremgang i
Debians fællesskab, kan have nytte af at læse <a href="project/">Debian Project
News</a> (Debians projektnyheder).</p>
News</a> (Debians projektnyheder), den officielle Debian-blog
<a href="https://bits.debian.org">Bits from Debian</a> eller
<a href="https://micronews.debian.org">Debian micronews</a>.</p>
# don't wonder if there's no "project" folder; in fact it's just a symlink wo the weekly-folder
<p>Vi holder også øje med Debians <a href="press/">presseomtale</a>.</p>
<p>Debian, distributionen og webstedet, har vundet priser; på <a href="awards">\
prissiden</a> kan du finde ud af hvilke.</p>
......@@ -37,7 +35,11 @@ prissiden</a> kan du finde ud af hvilke.</p>
<hrline>
<p>Vi holder også øje med Debians <a href="press/">presseomtale</a>.</p>
<p>Debian-projektets pressehold kontaktes bedst gennem en e-mail til
<a href="mailto:press@debian.org">press@debian.org</a>. Ønsker om interviews
sendes videre til den rette person i Debian-projektet. Bemærk at på grund af
sprogbarrierer og forskelle på tidszoner, foretrækkes e-mail frem for
telefonsamtaler.</p>
{#rss#:
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment