Commit 2cdc1b76 authored by Paul Wise's avatar Paul Wise

Switch from http to https for links to planet.debian.org

CVS version numbers

bulgarian/News/2011/20110205b.wml: 1.7 -> 1.8 
bulgarian/News/2011/20110426a.wml: 1.6 -> 1.7 
catalan/misc/related_links.wml: 1.29 -> 1.30 
chinese/News/weekly/2006/22/index.wml: 1.14 -> 1.15 
chinese/News/weekly/2006/27/index.wml: 1.14 -> 1.15 
croatian/misc/related_links.wml: 1.30 -> 1.31 
czech/News/weekly/2005/28/index.wml: 1.6 -> 1.7 
czech/News/weekly/2005/37/index.wml: 1.9 -> 1.10 
danish/News/2006/20060713.wml: 1.8 -> 1.9 
danish/News/2011/20110205b.wml: 1.9 -> 1.10 
danish/News/2011/20110426a.wml: 1.5 -> 1.6 
danish/News/weekly/contributing.wml: 1.24 -> 1.25 
danish/News/weekly/2008/01/index.wml: 1.9 -> 1.10 
danish/News/weekly/2011/10/index.wml: 1.10 -> 1.11 
danish/misc/related_links.wml: 1.41 -> 1.42 
dutch/News/weekly/contributing.wml: 1.18 -> 1.19 
dutch/misc/related_links.wml: 1.25 -> 1.26 
english/News/2006/20060713.wml: 1.8 -> 1.9 
english/News/2011/20110205b.wml: 1.9 -> 1.10 
english/News/2011/20110426a.wml: 1.7 -> 1.8 
english/News/weekly/contributing.wml: 1.41 -> 1.42 
english/News/weekly/2005/28/index.wml: 1.5 -> 1.6 
english/News/weekly/2005/37/index.wml: 1.15 -> 1.16 
english/News/weekly/2005/40/index.wml: 1.18 -> 1.19 
english/News/weekly/2006/22/index.wml: 1.13 -> 1.14 
english/News/weekly/2006/27/index.wml: 1.11 -> 1.12 
english/News/weekly/2007/01/index.wml: 1.12 -> 1.13 
english/News/weekly/2008/01/index.wml: 1.12 -> 1.13 
english/News/weekly/2009/01/index.wml: 1.12 -> 1.13 
english/News/weekly/2011/10/index.wml: 1.13 -> 1.14 
english/News/weekly/2017/02/index.wml: 1.5 -> 1.6 
english/intro/organization.data: 1.566 -> 1.567 
english/misc/related_links.wml: 1.42 -> 1.43 
english/template/debian/footer.wml: 1.133 -> 1.134 
english/template/debian/mainpage.wml: 1.81 -> 1.82 
finnish/News/2006/20060713.wml: 1.7 -> 1.8 
finnish/misc/related_links.wml: 1.29 -> 1.30 
french/News/2006/20060713.wml: 1.7 -> 1.8 
french/News/2011/20110205b.wml: 1.9 -> 1.10 
french/News/2011/20110426a.wml: 1.8 -> 1.9 
french/News/weekly/contributing.wml: 1.32 -> 1.33 
french/News/weekly/2005/28/index.wml: 1.8 -> 1.9 
french/News/weekly/2005/37/index.wml: 1.10 -> 1.11 
french/News/weekly/2005/40/index.wml: 1.14 -> 1.15 
french/News/weekly/2006/22/index.wml: 1.13 -> 1.14 
french/News/weekly/2006/27/index.wml: 1.12 -> 1.13 
french/News/weekly/2007/01/index.wml: 1.15 -> 1.16 
french/News/weekly/2008/01/index.wml: 1.14 -> 1.15 
french/News/weekly/2009/01/index.wml: 1.15 -> 1.16 
french/News/weekly/2011/10/index.wml: 1.11 -> 1.12 
french/News/weekly/2017/02/index.wml: 1.4 -> 1.5 
french/misc/related_links.wml: 1.40 -> 1.41 
german/News/2006/20060713.wml: 1.11 -> 1.12 
german/News/2011/20110205b.wml: 1.7 -> 1.8 
german/News/2011/20110426a.wml: 1.5 -> 1.6 
german/News/weekly/contributing.wml: 1.44 -> 1.45 
german/News/weekly/2005/28/index.wml: 1.8 -> 1.9 
german/News/weekly/2005/37/index.wml: 1.9 -> 1.10 
german/News/weekly/2005/40/index.wml: 1.17 -> 1.18 
german/News/weekly/2006/22/index.wml: 1.11 -> 1.12 
german/News/weekly/2006/27/index.wml: 1.12 -> 1.13 
german/News/weekly/2007/01/index.wml: 1.15 -> 1.16 
german/News/weekly/2008/01/index.wml: 1.12 -> 1.13 
german/News/weekly/2009/01/index.wml: 1.15 -> 1.16 
german/misc/related_links.wml: 1.42 -> 1.43 
greek/News/weekly/contributing.wml: 1.10 -> 1.11 
hungarian/misc/related_links.wml: 1.25 -> 1.26 
italian/News/2006/20060713.wml: 1.8 -> 1.9 
italian/News/2011/20110205b.wml: 1.7 -> 1.8 
italian/News/2011/20110426a.wml: 1.4 -> 1.5 
italian/News/weekly/contributing.wml: 1.12 -> 1.13 
italian/News/weekly/2005/28/index.wml: 1.6 -> 1.7 
italian/News/weekly/2005/37/index.wml: 1.9 -> 1.10 
italian/News/weekly/2005/40/index.wml: 1.11 -> 1.12 
italian/News/weekly/2006/22/index.wml: 1.10 -> 1.11 
italian/News/weekly/2006/27/index.wml: 1.11 -> 1.12 
italian/News/weekly/2007/01/index.wml: 1.12 -> 1.13 
italian/News/weekly/2008/01/index.wml: 1.6 -> 1.7 
italian/News/weekly/2009/01/index.wml: 1.15 -> 1.16 
italian/News/weekly/2011/10/index.wml: 1.11 -> 1.12 
italian/misc/related_links.wml: 1.34 -> 1.35 
japanese/News/2006/20060713.wml: 1.7 -> 1.8 
japanese/News/weekly/contributing.wml: 1.10 -> 1.11 
japanese/News/weekly/2004/18/index.wml: 1.12 -> 1.13 
japanese/News/weekly/2005/28/index.wml: 1.5 -> 1.6 
japanese/News/weekly/2005/37/index.wml: 1.10 -> 1.11 
japanese/News/weekly/2005/40/index.wml: 1.11 -> 1.12 
japanese/News/weekly/2006/22/index.wml: 1.10 -> 1.11 
japanese/News/weekly/2006/27/index.wml: 1.10 -> 1.11 
japanese/News/weekly/2009/01/index.wml: 1.6 -> 1.7 
japanese/News/weekly/2011/10/index.wml: 1.15 -> 1.16 
japanese/misc/related_links.wml: 1.32 -> 1.33 
korean/News/weekly/contributing.wml: 1.15 -> 1.16 
korean/misc/related_links.wml: 1.23 -> 1.24 
polish/News/2011/20110205b.wml: 1.10 -> 1.11 
polish/News/weekly/contributing.wml: 1.18 -> 1.19 
polish/News/weekly/2008/01/index.wml: 1.10 -> 1.11 
polish/misc/related_links.wml: 1.18 -> 1.19 
portuguese/News/2011/20110205b.wml: 1.9 -> 1.10 
portuguese/News/weekly/contributing.wml: 1.23 -> 1.24 
portuguese/News/weekly/2005/28/index.wml: 1.6 -> 1.7 
portuguese/News/weekly/2005/37/index.wml: 1.10 -> 1.11 
portuguese/News/weekly/2005/40/index.wml: 1.11 -> 1.12 
portuguese/News/weekly/2006/22/index.wml: 1.11 -> 1.12 
portuguese/News/weekly/2006/27/index.wml: 1.12 -> 1.13 
portuguese/News/weekly/2007/01/index.wml: 1.13 -> 1.14 
portuguese/misc/related_links.wml: 1.29 -> 1.30 
romanian/misc/related_links.wml: 1.37 -> 1.38 
russian/News/2006/20060713.wml: 1.10 -> 1.11 
russian/News/2011/20110205b.wml: 1.6 -> 1.7 
russian/News/weekly/contributing.wml: 1.18 -> 1.19 
russian/misc/related_links.wml: 1.30 -> 1.31 
slovak/News/2011/20110205b.wml: 1.8 -> 1.9 
spanish/News/2006/20060713.wml: 1.10 -> 1.11 
spanish/News/2011/20110205b.wml: 1.11 -> 1.12 
spanish/News/weekly/contributing.wml: 1.29 -> 1.30 
spanish/News/weekly/2005/28/index.wml: 1.6 -> 1.7 
spanish/News/weekly/2005/40/index.wml: 1.11 -> 1.12 
spanish/News/weekly/2006/27/index.wml: 1.12 -> 1.13 
spanish/misc/related_links.wml: 1.38 -> 1.39 
swedish/News/2006/20060713.wml: 1.9 -> 1.10 
swedish/News/2011/20110205b.wml: 1.12 -> 1.13 
swedish/News/weekly/contributing.wml: 1.38 -> 1.39 
swedish/News/weekly/2005/28/index.wml: 1.6 -> 1.7 
swedish/misc/related_links.wml: 1.39 -> 1.40 
turkish/News/2011/20110205b.wml: 1.6 -> 1.7 
ukrainian/misc/related_links.wml: 1.12 -> 1.13
parent ab402cb2
...@@ -2,7 +2,7 @@ ...@@ -2,7 +2,7 @@
# $Id$ # $Id$
# $Rev: 1610 $ # $Rev: 1610 $
#use wml::debian::translation-check translation="1.9" #use wml::debian::translation-check translation="1.10"
<define-tag pagetitle>Дебиан с ново лице в Интернет</define-tag> <define-tag pagetitle>Дебиан с ново лице в Интернет</define-tag>
...@@ -18,7 +18,7 @@ href="https://web.archive.org/web/19981212024258/https://www.debian.org/">13 ...@@ -18,7 +18,7 @@ href="https://web.archive.org/web/19981212024258/https://www.debian.org/">13
Дебиан е променен с издаването на Дебиан Squeeze. <a href="$(HOME)">Главният Дебиан е променен с издаването на Дебиан Squeeze. <a href="$(HOME)">Главният
сайт</a> на Дебиан, <a href="https://wiki.debian.org/">уикито</a>, <a сайт</a> на Дебиан, <a href="https://wiki.debian.org/">уикито</a>, <a
href="https://lists.debian.org/">архивите на пощенските списъци</a>, <a href="https://lists.debian.org/">архивите на пощенските списъци</a>, <a
href="http://planet.debian.org/">планетата</a> с блогове и <a href="https://planet.debian.org/">планетата</a> с блогове и <a
href="https://packages.debian.org/">системата за информация за пакети</a> вече href="https://packages.debian.org/">системата за информация за пакети</a> вече
имат нов, сходен външен вид. Новият дизайн е предназначен да придаде на имат нов, сходен външен вид. Новият дизайн е предназначен да придаде на
присъствието на Дебиан в мрежата по-изчистен и модерен вид, както и да направи присъствието на Дебиан в мрежата по-изчистен и модерен вид, както и да направи
......
<define-tag pagetitle>Посрещнете студентите на Дебиан за <q>лятната практика на Гугъл</q>!</define-tag> <define-tag pagetitle>Посрещнете студентите на Дебиан за <q>лятната практика на Гугъл</q>!</define-tag>
<define-tag release_date>2011-04-26</define-tag> <define-tag release_date>2011-04-26</define-tag>
#use wml::debian::news #use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="1.7" #use wml::debian::translation-check translation="1.8"
<p>Проектът Дебиан с гордост обявява, че отново е избран за обучаваща <p>Проектът Дебиан с гордост обявява, че отново е избран за обучаваща
организация за тазгодишната <q>Лятна практика на Гугъл</q>. Девет студенти <a организация за тазгодишната <q>Лятна практика на Гугъл</q>. Девет студенти <a
...@@ -10,7 +10,7 @@ href="http://www.google-melange.com/gsoc/org/google/gsoc2011/debian">бяха ...@@ -10,7 +10,7 @@ href="http://www.google-melange.com/gsoc/org/google/gsoc2011/debian">бяха
работят по различни проекти.</p> работят по различни проекти.</p>
<p>Съобщения за напредъка им се очакват скоро на агрегатора на блогове <a <p>Съобщения за напредъка им се очакват скоро на агрегатора на блогове <a
href="http://planet.debian.org">Планета Дебиан</a>, а ако искате да разговаряте href="https://planet.debian.org">Планета Дебиан</a>, а ако искате да разговаряте
с тях можете да го направите в канала <tt>#debian-soc</tt> на с тях можете да го направите в канала <tt>#debian-soc</tt> на
<tt>irc.debian.org</tt>.</p> <tt>irc.debian.org</tt>.</p>
......
...@@ -73,7 +73,7 @@ d'interès per als usuaris de Debian.</p> ...@@ -73,7 +73,7 @@ d'interès per als usuaris de Debian.</p>
<a href="http://sourceforge.net/">SourceForge</a></dt> <a href="http://sourceforge.net/">SourceForge</a></dt>
<dd>Repositoris de programari lliure.</dd> <dd>Repositoris de programari lliure.</dd>
#<dt><a href="http://planet.debian.org/">Debian Planet</a></dt> #<dt><a href="https://planet.debian.org/">Debian Planet</a></dt>
# <dd>Lloc de notícies orientat a Debian.</dd> # <dd>Lloc de notícies orientat a Debian.</dd>
<dt><a href="http://www.debianworld.org/">DebianWorld</a></dt> <dt><a href="http://www.debianworld.org/">DebianWorld</a></dt>
......
#use wml::debian::weeklynews::header PUBDATE="2006-05-30" SUMMARY="Desktop, IRC, Summer of Code, Booting, Solaris, FrOSCon, CCv3, BSP Parties, Release" #use wml::debian::weeklynews::header PUBDATE="2006-05-30" SUMMARY="Desktop, IRC, Summer of Code, Booting, Solaris, FrOSCon, CCv3, BSP Parties, Release"
#use wml::debian::translation-check translation="1.13" mindelta="2" maintainer="Kanru Chen" #use wml::debian::translation-check translation="1.14" mindelta="2" maintainer="Kanru Chen"
<p>歡迎閱讀本年度第二十二期的 DWN,每週 [CN:Debian 社群周報:][HKTW:每週 Debian 社群快訊:]。 <p>歡迎閱讀本年度第二十二期的 DWN,每週 [CN:Debian 社群周報:][HKTW:每週 Debian 社群快訊:]。
Joey Hess 為 Debian 中的 secure apt 寫了<a Joey Hess 為 Debian 中的 secure apt 寫了<a
...@@ -34,7 +34,7 @@ Debian 計畫原本已使用 <a href="http://freenode.net/">Freenode</a> IRC 網 ...@@ -34,7 +34,7 @@ Debian 計畫原本已使用 <a href="http://freenode.net/">Freenode</a> IRC 網
報到</a>有九個 Debian 的計畫被 Google's <a 報到</a>有九個 Debian 的計畫被 Google's <a
href="http://code.google.com/soc/">Summer of Code</a> 接受。接下來,這些 href="http://code.google.com/soc/">Summer of Code</a> 接受。接下來,這些
學生的 blog 或是為 Summer of Code 創新的 blog 將會加入 學生的 blog 或是為 Summer of Code 創新的 blog 將會加入
<a href="http://planet.debian.org/">Planet Debian</a>,這樣所有人都可以 <a href="https://planet.debian.org/">Planet Debian</a>,這樣所有人都可以
追蹤他們這個改進 Debian 的任務。</p> 追蹤他們這個改進 Debian 的任務。</p>
<p><strong>【開機時間最佳化】</strong> Margarita Monterola 在 <p><strong>【開機時間最佳化】</strong> Margarita Monterola 在
......
#use wml::debian::weeklynews::header PUBDATE="2006-07-04" SUMMARY="Python, Spanish Planet, DWN, Debian Live, DPL, Flash, LSB" #use wml::debian::weeklynews::header PUBDATE="2006-07-04" SUMMARY="Python, Spanish Planet, DWN, Debian Live, DPL, Flash, LSB"
#use wml::debian::translation-check translation="1.11" mindelta="3" maintainer="Kanru Chen" #use wml::debian::translation-check translation="1.12" mindelta="3" maintainer="Kanru Chen"
<p>歡迎閱讀本年度第二十七期的 DWN,每週 [CN:Debian 社群周報:][HKTW:Debian 社群快訊:]。 <p>歡迎閱讀本年度第二十七期的 DWN,每週 [CN:Debian 社群周報:][HKTW:Debian 社群快訊:]。
Andreas Barth <a Andreas Barth <a
...@@ -21,10 +21,10 @@ href="$(HOME)/doc/packaging-manuals/python-policy/">規章</a>的基礎結構的 ...@@ -21,10 +21,10 @@ href="$(HOME)/doc/packaging-manuals/python-policy/">規章</a>的基礎結構的
<p><strong>【西班牙語版 Planet Debian】</strong> David Moreno Garza <a <p><strong>【西班牙語版 Planet Debian】</strong> David Moreno Garza <a
href="http://www.damog.net/20060629/planeta-debian-en-espanol/">表示</a> href="http://www.damog.net/20060629/planeta-debian-en-espanol/">表示</a>
,廣受好評的饋流收集中心 <a href="http://planet.debian.org/">Planet ,廣受好評的饋流收集中心 <a href="https://planet.debian.org/">Planet
Debian</a> 如今有<a href="http://planet.debian.org/es/">西班牙語版</a>了, Debian</a> 如今有<a href="https://planet.debian.org/es/">西班牙語版</a>了,
目前由大約十人左右組成,大家可以到 目前由大約十人左右組成,大家可以到
<a href="http://planet.debian.org/es/">planeta.debian.net</a> 收看。歡迎 <a href="https://planet.debian.org/es/">planeta.debian.net</a> 收看。歡迎
各方以西班牙語撰寫 Debian 相關文章的朋友加入。</p> 各方以西班牙語撰寫 Debian 相關文章的朋友加入。</p>
<p><strong>【DWN 邁入第五年】</strong> Martin 'Joey' Schulze 已經擔任 <p><strong>【DWN 邁入第五年】</strong> Martin 'Joey' Schulze 已經擔任
......
...@@ -74,7 +74,7 @@ Debiana. ...@@ -74,7 +74,7 @@ Debiana.
<a href="http://sourceforge.net/">SourceForge</a> <a href="http://sourceforge.net/">SourceForge</a>
<dd>`Skladišta' Slobodnog Softvera.</dd> <dd>`Skladišta' Slobodnog Softvera.</dd>
# <dt><a href="http://planet.debian.org/">Debian Planet</a> # <dt><a href="https://planet.debian.org/">Debian Planet</a>
# <dd>Debian-orijentirane stranice s novostima.</dd> # <dd>Debian-orijentirane stranice s novostima.</dd>
<dt><a href="http://www.debianworld.org/">DebianWorld</a></dt> <dt><a href="http://www.debianworld.org/">DebianWorld</a></dt>
......
#use wml::debian::weeklynews::header PUBDATE="2005-07-12" SUMMARY="LSB, GCC, Consultants, Ada, Transition, Dependencies, Archive, Documentation" #use wml::debian::weeklynews::header PUBDATE="2005-07-12" SUMMARY="LSB, GCC, Consultants, Ada, Transition, Dependencies, Archive, Documentation"
#use wml::debian::translation-check translation="1.5" maintainer="Vladimir Mezera" #use wml::debian::translation-check translation="1.6" maintainer="Vladimir Mezera"
<p>Vítejte u&nbsp;letošního 28. vydání DWN, týdenního zpravodaje pro komunitu <p>Vítejte u&nbsp;letošního 28. vydání DWN, týdenního zpravodaje pro komunitu
okolo Debianu. Bill Allombert <a okolo Debianu. Bill Allombert <a
href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/06/msg02112.html">volal</a> href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/06/msg02112.html">volal</a>
po podpoře Debianu na <a href="$(HOME)/ports/arm/">ARM port</a>. po podpoře Debianu na <a href="$(HOME)/ports/arm/">ARM port</a>.
I tento rok se koná <a href="$(HOME)/events/2005/0710-debconf">debianí I tento rok se koná <a href="$(HOME)/events/2005/0710-debconf">debianí
konference</a>, <a href="http://planet.debian.org/">\ konference</a>, <a href="https://planet.debian.org/">\
Debian Planet,</a> která nese mnoho informací pro zúčastněné vývojáře.</p> Debian Planet,</a> která nese mnoho informací pro zúčastněné vývojáře.</p>
<p><strong>Podpora LSB verze. </strong> Andreas Barth <a <p><strong>Podpora LSB verze. </strong> Andreas Barth <a
......
#use wml::debian::weeklynews::header PUBDATE="2005-09-13" SUMMARY="Debian UK, COCOMO, testing, balíčkování, Planet, sponzorování, uživatelské značky" #use wml::debian::weeklynews::header PUBDATE="2005-09-13" SUMMARY="Debian UK, COCOMO, testing, balíčkování, Planet, sponzorování, uživatelské značky"
# $Id$ # $Id$
#use wml::debian::translation-check translation="1.15" maintainer="Ondrej Cecak" #use wml::debian::translation-check translation="1.16" maintainer="Ondrej Cecak"
<p>Vítejte u&nbsp;letošního 37. vydání DWN, týdenního zpravodaje pro komunitu <p>Vítejte u&nbsp;letošního 37. vydání DWN, týdenního zpravodaje pro komunitu
okolo Debianu. Wouter Verhelst <a okolo Debianu. Wouter Verhelst <a
...@@ -68,7 +68,7 @@ týmem.</p> ...@@ -68,7 +68,7 @@ týmem.</p>
href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/08/msg00799.html">požádal</a> href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/08/msg00799.html">požádal</a>
o&nbsp;<a href="https://bugs.debian.org/323227">emailovou konferenci</a> (mailing o&nbsp;<a href="https://bugs.debian.org/323227">emailovou konferenci</a> (mailing
list) pro distribuci obsahu webu <a list) pro distribuci obsahu webu <a
href="http://planet.debian.org/">Planet Debian</a>. Poskytnutím této služby href="https://planet.debian.org/">Planet Debian</a>. Poskytnutím této služby
by vzrostl význam Planet Debian v&nbsp;pomyslné kultuře Debianu. Avšak Tollef Fog Heen <a by vzrostl význam Planet Debian v&nbsp;pomyslné kultuře Debianu. Avšak Tollef Fog Heen <a
href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/08/msg01069.html">nechtěl</a>, href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/08/msg01069.html">nechtěl</a>,
aby všechny zprávy končily někde ve veřejném emailovém archivu.</p> aby všechny zprávy končily někde ve veřejném emailovém archivu.</p>
......
<define-tag pagetitle>Debian-server genetableret efter kompromittering</define-tag> <define-tag pagetitle>Debian-server genetableret efter kompromittering</define-tag>
<define-tag release_date>2006-07-13</define-tag> <define-tag release_date>2006-07-13</define-tag>
#use wml::debian::news #use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="1.8" #use wml::debian::translation-check translation="1.9"
<p>En af Debians primære servere er blevet geninstalleret efter den blev <p>En af Debians primære servere er blevet geninstalleret efter den blev
kompromitteret, og serviceprogrammerne er genetableret. Den 12. juli blev kompromitteret, og serviceprogrammerne er genetableret. Den 12. juli blev
...@@ -15,7 +15,7 @@ kompromitteret udviklerkonto.</p> ...@@ -15,7 +15,7 @@ kompromitteret udviklerkonto.</p>
<a href="https://lintian.debian.org/">lintian</a>, <a href="https://lintian.debian.org/">lintian</a>,
<a href="$(HOME)/devel/people">people</a>, <a href="$(HOME)/devel/people">people</a>,
<a href="https://popcon.debian.org/">popcon</a>, <a href="https://popcon.debian.org/">popcon</a>,
<a href="http://planet.debian.org/">planet</a>, <a href="https://planet.debian.org/">planet</a>,
<a href="$(HOME)/ports/">ports</a> og <a href="$(HOME)/ports/">ports</a> og
<a href="https://release.debian.org/">release</a>.</p> <a href="https://release.debian.org/">release</a>.</p>
......
...@@ -6,7 +6,7 @@ ...@@ -6,7 +6,7 @@
<define-tag release_date>2011-02-06</define-tag> <define-tag release_date>2011-02-06</define-tag>
#use wml::debian::news #use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="1.9" #use wml::debian::translation-check translation="1.10"
<p>I forbindelse med udgivelsen af <a href="$(HOME)/News/2011/20110205a">Debian <p>I forbindelse med udgivelsen af <a href="$(HOME)/News/2011/20110205a">Debian
6.0 <q>Squeeze</q></a>, er Debians webstedshold stolt over at kunne 6.0 <q>Squeeze</q></a>, er Debians webstedshold stolt over at kunne
...@@ -18,7 +18,7 @@ dag. Debians <a href="$(HOME)">primære websted</a> og dets ...@@ -18,7 +18,7 @@ dag. Debians <a href="$(HOME)">primære websted</a> og dets
<a href="https://wiki.debian.org/">wiki</a>, <a href="https://wiki.debian.org/">wiki</a>,
<a href="https://lists.debian.org/">listearkiver</a>, <a href="https://lists.debian.org/">listearkiver</a>,
blog-aggregator blog-aggregator
<a href="http://planet.debian.org/">planet</a> samt <a href="https://planet.debian.org/">planet</a> samt
<a href="https://packages.debian.org/">pakkeinformationssystemet</a> har nu et <a href="https://packages.debian.org/">pakkeinformationssystemet</a> har nu et
konsistent nyt udseende. Det nye layout har det formål, at give Debians konsistent nyt udseende. Det nye layout har det formål, at give Debians
webtilstedeværelse et mere rent og moderne udseende, foruden at gøre websiderne webtilstedeværelse et mere rent og moderne udseende, foruden at gøre websiderne
......
<define-tag pagetitle>Velkommen til vores Debians 2011 <q>Google Summer of Code</q>-studerende!</define-tag> <define-tag pagetitle>Velkommen til vores Debians 2011 <q>Google Summer of Code</q>-studerende!</define-tag>
<define-tag release_date>2011-04-26</define-tag> <define-tag release_date>2011-04-26</define-tag>
#use wml::debian::news #use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="1.7" #use wml::debian::translation-check translation="1.8"
<p>Debian-projektet er stolt over at kunne annoncere, at det igen er udvalgt som <p>Debian-projektet er stolt over at kunne annoncere, at det igen er udvalgt som
en mentororganisation i årets <q>Google Summer of Code</q>. I år er ni en mentororganisation i årets <q>Google Summer of Code</q>. I år er ni
...@@ -10,7 +10,7 @@ blevet accepteret</a> og vil blive sponseret af Google i deres sommerferie, for ...@@ -10,7 +10,7 @@ blevet accepteret</a> og vil blive sponseret af Google i deres sommerferie, for
at arbejde på specifikke opgaver i et mentorprojekt.</p> at arbejde på specifikke opgaver i et mentorprojekt.</p>
<p>De vil snart skrive om deres fremdrift på Debians blogopsamler <p>De vil snart skrive om deres fremdrift på Debians blogopsamler
<a href="http://planet.debian.org">Planet Debian</a> og du er velkommen til at <a href="https://planet.debian.org">Planet Debian</a> og du er velkommen til at
kigge forbi og chatte med dem i kanalen <tt>#debian-soc</tt> på kigge forbi og chatte med dem i kanalen <tt>#debian-soc</tt> på
<tt>irc.debian.org</tt>.</p> <tt>irc.debian.org</tt>.</p>
......
#use wml::debian::projectnews::header PUBDATE="2008-04-21" SUMMARY="DPL-valg, undersøgelse, udgivelsesorientering, Google Summer of Code, rapport, pålidelighed, bidrag, funktionalitetsønsker, OSS, qmail, Planet Debian, gamle maskiner, SE Linux, ftp master, Groupware-møde" #use wml::debian::projectnews::header PUBDATE="2008-04-21" SUMMARY="DPL-valg, undersøgelse, udgivelsesorientering, Google Summer of Code, rapport, pålidelighed, bidrag, funktionalitetsønsker, OSS, qmail, Planet Debian, gamle maskiner, SE Linux, ftp master, Groupware-møde"
#use wml::debian::translation-check translation="1.12" #use wml::debian::translation-check translation="1.13"
<p>Velkommen til den første udgave af Debian Project News, Debian-fællesskabets <p>Velkommen til den første udgave af Debian Project News, Debian-fællesskabets
nyhedsbrev! Vi vil fremover, hver anden uge, orientere om nylige begivenheder nyhedsbrev! Vi vil fremover, hver anden uge, orientere om nylige begivenheder
...@@ -129,7 +129,7 @@ at få pakkerne med i den næste stabile udgave.</p> ...@@ -129,7 +129,7 @@ at få pakkerne med i den næste stabile udgave.</p>
<p><strong>Planet Debian som postliste?</strong><br /> <p><strong>Planet Debian som postliste?</strong><br />
Jörg Jaspert <a href="http://blog.ganneff.de/blog/2008/04/20/planet-as-mailinglist.html">\ Jörg Jaspert <a href="http://blog.ganneff.de/blog/2008/04/20/planet-as-mailinglist.html">\
spekulerede</a> på, hvorvidt <a href="http://planet.debian.org/">Planet spekulerede</a> på, hvorvidt <a href="https://planet.debian.org/">Planet
Debian</a>, en tjeneste der samler weblogs hørende til Debian-udviklere og Debian</a>, en tjeneste der samler weblogs hørende til Debian-udviklere og
-bidragydere på et og samme sted, også burde gøres tilgængelig som postliste. -bidragydere på et og samme sted, også burde gøres tilgængelig som postliste.
Nogle bryder sig ikke om blandingen af privat og teknisk indhold, og i form Nogle bryder sig ikke om blandingen af privat og teknisk indhold, og i form
......
#use wml::debian::projectnews::header PUBDATE="2011-06-24" SUMMARY="Kommende Debian-opdatering: 6.0.2, Nye øvelsessessioner på IRC, Planet Debian Derivatives, Grafisk installering af Debian GNU/kFreeBSD" #use wml::debian::projectnews::header PUBDATE="2011-06-24" SUMMARY="Kommende Debian-opdatering: 6.0.2, Nye øvelsessessioner på IRC, Planet Debian Derivatives, Grafisk installering af Debian GNU/kFreeBSD"
#use wml::debian::translation-check translation="1.13" #use wml::debian::translation-check translation="1.14"
# $Id$ # $Id$
# $Rev: 2331 $ # $Rev: 2331 $
...@@ -69,7 +69,7 @@ Debians sprintsprogram for deres økonomiske støtte til arrangementet.</p> ...@@ -69,7 +69,7 @@ Debians sprintsprogram for deres økonomiske støtte til arrangementet.</p>
<toc-add-entry name="planetderivatives">Velkommen til Planet Debian Derivatives!</toc-add-entry> <toc-add-entry name="planetderivatives">Velkommen til Planet Debian Derivatives!</toc-add-entry>
<p>Paul Wise <a href="http://bonedaddy.net/pabs3/log/2011/06/16/planet-debian-derivatives/">\ <p>Paul Wise <a href="http://bonedaddy.net/pabs3/log/2011/06/16/planet-debian-derivatives/">\
bloggede om oprettelsen</a> af <a href="http://planet.debian.org/deriv/"><q>Planet bloggede om oprettelsen</a> af <a href="https://planet.debian.org/deriv/"><q>Planet
Debian Derivatives</q></a>, der opsamler blogge og planeter vedrørende alle Debian Derivatives</q></a>, der opsamler blogge og planeter vedrørende alle
distributioner repræsenteret i derivativoptællingen. Ifølge Paul er der tale om distributioner repræsenteret i derivativoptællingen. Ifølge Paul er der tale om
det første konkrete resultat af det første konkrete resultat af
......
#use wml::debian::projectnews::header PAGENAME="Medvirken" #use wml::debian::projectnews::header PAGENAME="Medvirken"
#use wml::debian::translation-check translation="1.41" #use wml::debian::translation-check translation="1.42"
<p>Debian Project News har brug for bidragydere. Det er et stort arbejde for et <p>Debian Project News har brug for bidragydere. Det er et stort arbejde for et
lille hold, at udgive Debian Project News; ved kun at bruge en lille smule tid lille hold, at udgive Debian Project News; ved kun at bruge en lille smule tid
hver uge, kan du hjælpe til. Vi har brug for folk til at følge med på nogle hver uge, kan du hjælpe til. Vi har brug for folk til at følge med på nogle
lister, som vi ikke læser, og opsummere tråde i dem. Vi har også brug for folk lister, som vi ikke læser, og opsummere tråde i dem. Vi har også brug for folk
til at holde øje med <a href="http://planet.debian.org/">Debian Planet</a> og til at holde øje med <a href="https://planet.debian.org/">Debian Planet</a> og
andre internetressourcer. Hvis du er interesseret i at medvirke, så læs resten andre internetressourcer. Hvis du er interesseret i at medvirke, så læs resten
af denne side og <a href="mailto:debian-publicity@lists.debian.org">kontakt af denne side og <a href="mailto:debian-publicity@lists.debian.org">kontakt
os</a> dernæst (på engelsk).</p> os</a> dernæst (på engelsk).</p>
......
#use wml::debian::template title="Relaterede henvisninger" #use wml::debian::template title="Relaterede henvisninger"
#use wml::debian::translation-check translation="1.42" #use wml::debian::translation-check translation="1.43"
<p>Det følgende er en liste over oplysninger på nettet, som kan være af <p>Det følgende er en liste over oplysninger på nettet, som kan være af
interesse for Debian-brugere.</p> interesse for Debian-brugere.</p>
...@@ -69,7 +69,7 @@ interesse for Debian-brugere.</p> ...@@ -69,7 +69,7 @@ interesse for Debian-brugere.</p>
<a href="https://sourceforge.net/">SourceForge</a></dt> <a href="https://sourceforge.net/">SourceForge</a></dt>
<dd>Fri software-arkiver.</dd> <dd>Fri software-arkiver.</dd>
<dt><a href="http://planet.debian.org/">Debian Planet</a></dt> <dt><a href="https://planet.debian.org/">Debian Planet</a></dt>
<dd>En Debian-orienteret blogopsamler.</dd> <dd>En Debian-orienteret blogopsamler.</dd>
<dt><a href="https://www.debianforum.de/forum/">DebianForum.de</a></dt> <dt><a href="https://www.debianforum.de/forum/">DebianForum.de</a></dt>
......
#use wml::debian::projectnews::header PAGENAME="Bijdragen" #use wml::debian::projectnews::header PAGENAME="Bijdragen"
#use wml::debian::translation-check translation="1.41" #use wml::debian::translation-check translation="1.42"
# $Author$ # $Author$
# $Date$ # $Date$
...@@ -10,7 +10,7 @@ Projectnieuws samenstellen is veel werk voor een klein team. U kunt ons ...@@ -10,7 +10,7 @@ Projectnieuws samenstellen is veel werk voor een klein team. U kunt ons
echter helpen en dit kost u elke week maar weinig tijd. We hebben mensen nodig echter helpen en dit kost u elke week maar weinig tijd. We hebben mensen nodig
die een aantal mailinglijsten lezen en hieruit discussies samenvatten die we die een aantal mailinglijsten lezen en hieruit discussies samenvatten die we
zelf niet lezen. We hebben ook mensen nodig die de website zelf niet lezen. We hebben ook mensen nodig die de website
<a href="http://planet.debian.org/">Debian Planet</a> <a href="https://planet.debian.org/">Debian Planet</a>
en andere bronnen op internet voor ons in de gaten houden. Als u en andere bronnen op internet voor ons in de gaten houden. Als u
geïnteresseerd bent om ons te helpen, lees dan deze pagina van begin tot eind geïnteresseerd bent om ons te helpen, lees dan deze pagina van begin tot eind
en neem daarna <a href="mailto:debian-publicity@lists.debian.org">contact met en neem daarna <a href="mailto:debian-publicity@lists.debian.org">contact met
......
#use wml::debian::template title="Gerelateerde pagina’s" #use wml::debian::template title="Gerelateerde pagina’s"
#use wml::debian::translation-check translation="1.42" #use wml::debian::translation-check translation="1.43"
<p>Hieronder vindt u een overzicht van informatie op het net die <p>Hieronder vindt u een overzicht van informatie op het net die
interessant kan zijn voor gebruikers van Debian.</p> interessant kan zijn voor gebruikers van Debian.</p>
...@@ -72,7 +72,7 @@ interessant kan zijn voor gebruikers van Debian.</p> ...@@ -72,7 +72,7 @@ interessant kan zijn voor gebruikers van Debian.</p>
<a href="https://sourceforge.net/">SourceForge</a></dt> <a href="https://sourceforge.net/">SourceForge</a></dt>
<dd>Verzamelplaatsen van Vrije Software.</dd> <dd>Verzamelplaatsen van Vrije Software.</dd>
#<dt><a href="http://planet.debian.org/">Debian Planet</a></dt> #<dt><a href="https://planet.debian.org/">Debian Planet</a></dt>
# <dd>Een verzamelplaats van Debian-georiënteerde blogpagina's.</dd> # <dd>Een verzamelplaats van Debian-georiënteerde blogpagina's.</dd>
<dt><a href="http://www.debianforum.de/">DebianForum.de</a></dt> <dt><a href="http://www.debianforum.de/">DebianForum.de</a></dt>
......
...@@ -15,7 +15,7 @@ href="http://ddtp.debian.org/">ddtp</a>, <a ...@@ -15,7 +15,7 @@ href="http://ddtp.debian.org/">ddtp</a>, <a
href="https://lintian.debian.org/">lintian</a>, <a href="https://lintian.debian.org/">lintian</a>, <a
href="$(HOME)/devel/people">people</a>, <a href="$(HOME)/devel/people">people</a>, <a
href="https://popcon.debian.org/">popcon</a>, <a href="https://popcon.debian.org/">popcon</a>, <a
href="http://planet.debian.org/">planet</a>, <a href="https://planet.debian.org/">planet</a>, <a
href="$(HOME)/ports/">ports</a> and <a href="$(HOME)/ports/">ports</a> and <a
href="https://release.debian.org/">release</a>.</p> href="https://release.debian.org/">release</a>.</p>
......
...@@ -19,7 +19,7 @@ Squeeze. ...@@ -19,7 +19,7 @@ Squeeze.
Debian's <a href="$(HOME)">main website</a> and its <a Debian's <a href="$(HOME)">main website</a> and its <a
href="https://wiki.debian.org/">wiki</a>, <a href="https://wiki.debian.org/">wiki</a>, <a
href="https://lists.debian.org/">lists archive</a>, blog aggregator <a href="https://lists.debian.org/">lists archive</a>, blog aggregator <a
href="http://planet.debian.org/">planet</a> and <a href="https://planet.debian.org/">planet</a> and <a
href="https://packages.debian.org/">package information system</a> now have href="https://packages.debian.org/">package information system</a> now have
a consistent new layout. The new layout is meant to give Debian's web a consistent new layout. The new layout is meant to give Debian's web
presence a cleaner and more modern look as well as making the web pages presence a cleaner and more modern look as well as making the web pages
......
...@@ -10,7 +10,7 @@ been accepted</a> and will be sponsored by Google during their summer ...@@ -10,7 +10,7 @@ been accepted</a> and will be sponsored by Google during their summer
vacation to work on a specific task for a mentoring project.</p> vacation to work on a specific task for a mentoring project.</p>
<p>They should soon be posting to report their progress on Debian's blog <p>They should soon be posting to report their progress on Debian's blog
aggregator <a href="http://planet.debian.org">Planet Debian</a> and you're aggregator <a href="https://planet.debian.org">Planet Debian</a> and you're
welcome to come talk to them on <tt>#debian-soc</tt> on welcome to come talk to them on <tt>#debian-soc</tt> on
<tt>irc.debian.org</tt>.</p> <tt>irc.debian.org</tt>.</p>
......
...@@ -6,7 +6,7 @@ Debian community. Bill Allombert <a ...@@ -6,7 +6,7 @@ Debian community. Bill Allombert <a
href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/06/msg02112.html">called</a> href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/06/msg02112.html">called</a>
for arm porters to support the <a href="$(HOME)/ports/arm/">ARM port</a> of for arm porters to support the <a href="$(HOME)/ports/arm/">ARM port</a> of
Debian. As this year's <a href="$(HOME)/events/2005/0710-debconf">Debian Debian. As this year's <a href="$(HOME)/events/2005/0710-debconf">Debian
conference</a> is taking place now, <a href="http://planet.debian.org/">\ conference</a> is taking place now, <a href="https://planet.debian.org/">\
Debian Planet</a> carries a lot of content from the attending developers.</p> Debian Planet</a> carries a lot of content from the attending developers.</p>
<p><strong>LSB Version to support?</strong> Andreas Barth <a <p><strong>LSB Version to support?</strong> Andreas Barth <a
......
...@@ -68,7 +68,7 @@ maintainer field to the QA team.</p> ...@@ -68,7 +68,7 @@ maintainer field to the QA team.</p>
<p><strong>Planet Debian via Mailing List?</strong> Christoph Berg <a <p><strong>Planet Debian via Mailing List?</strong> Christoph Berg <a
href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/08/msg00799.html">requested</a> href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/08/msg00799.html">requested</a>
a <a href="https://bugs.debian.org/323227">mailing list</a> to distribute the a <a href="https://bugs.debian.org/323227">mailing list</a> to distribute the
aggregated content of <a href="http://planet.debian.org/">Planet Debian</a>. aggregated content of <a href="https://planet.debian.org/">Planet Debian</a>.
Providing that service would recognise the relevance of Planet Debian to the Providing that service would recognise the relevance of Planet Debian to the
Debian culture. Tollef Fog Heen, however, didn't <a Debian culture. Tollef Fog Heen, however, didn't <a
href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/08/msg01069.html">want</a> his href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/08/msg01069.html">want</a> his
......
...@@ -81,7 +81,7 @@ to get much attention upstream.</p> ...@@ -81,7 +81,7 @@ to get much attention upstream.</p>
<p><strong>Planet Debian versus Mailing Lists.</strong> Wolfgang Borgert <a <p><strong>Planet Debian versus Mailing Lists.</strong> Wolfgang Borgert <a
href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/09/msg01203.html">\ href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/09/msg01203.html">\
wondered</a> how to filter important Debian development information from wondered</a> how to filter important Debian development information from
<a href="http://planet.debian.org">Planet Debian</a>. Margarita Manterola <a <a href="https://planet.debian.org">Planet Debian</a>. Margarita Manterola <a
href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/09/msg01219.html">asserted</a> href="https://lists.debian.org/debian-devel/2005/09/msg01219.html">asserted</a>
that it is part of the essence of blogging to state ones opinion and not be that it is part of the essence of blogging to state ones opinion and not be
easily flamed for it like on a mailing list. She also agreed that sharing easily flamed for it like on a mailing list. She also agreed that sharing
......
...@@ -35,7 +35,7 @@ Freenode</a> IRC network for many years.</p> ...@@ -35,7 +35,7 @@ Freenode</a> IRC network for many years.</p>
reported</a> that nine Debian projects have been accepted for Google's <a reported</a> that nine Debian projects have been accepted for Google's <a
href="http://code.google.com/soc/">Summer of Code</a>. The plan is that href="http://code.google.com/soc/">Summer of Code</a>. The plan is that
students who have a blog or set up one for the Summer of Code will be added to students who have a blog or set up one for the Summer of Code will be added to
<a href="http://planet.debian.org/">Planet Debian</a> so everyone can follow <a href="https://planet.debian.org/">Planet Debian</a> so everyone can follow
their progress on their quest to help Debian improve.</p> their progress on their quest to help Debian improve.</p>
<p><strong>Optimising the Boot Time.</strong> Margarita Manterola <a <p><strong>Optimising the Boot Time.</strong> Margarita Manterola <a
......
...@@ -24,9 +24,9 @@ about 100 packages are left.</p> ...@@ -24,9 +24,9 @@ about 100 packages are left.</p>
<p><strong>Spanish Planet Debian.</strong> David Moreno Garza <a <p><strong>Spanish Planet Debian.</strong> David Moreno Garza <a
href="http://www.damog.net/20060629/planeta-debian-en-espanol/">announced</a> href="http://www.damog.net/20060629/planeta-debian-en-espanol/">announced</a>
that a <a href="http://planet.debian.org/es/">Spanish variant</a> of the popular that a <a href="https://planet.debian.org/es/">Spanish variant</a> of the popular
feed aggregator <a href="http://planet.debian.org/">Planet Debian</a> has been feed aggregator <a href="https://planet.debian.org/">Planet Debian</a> has been
set up on <a href="http://planet.debian.org/es/">planeta.debian.net</a>, set up on <a href="https://planet.debian.org/es/">planeta.debian.net</a>,
comprising 10 people at the moment. More people writing about Debian in comprising 10 people at the moment. More people writing about Debian in
Spanish are welcome to be added there.</p> Spanish are welcome to be added there.</p>
......
...@@ -39,7 +39,7 @@ that he and Ana Guerrero are creating an <a ...@@ -39,7 +39,7 @@ that he and Ana Guerrero are creating an <a
href="http://times.debian.net/~zobel/2006">review</a> of all major Debian href="http://times.debian.net/~zobel/2006">review</a> of all major Debian
events in 2006. They are using different news channels like <a events in 2006. They are using different news channels like <a
href="$(HOME)/news/weekly/">Debian Weekly News</a>, <a href="$(HOME)/news/weekly/">Debian Weekly News</a>, <a
href="http://planet.debian.org/">Planet Debian</a> and several <a href="https://planet.debian.org/">Planet Debian</a> and several <a
href="https://lists.debian.org/">mailing lists</a> as source for the href="https://lists.debian.org/">mailing lists</a> as source for the
review. Readers who find unmentioned events and thus want to contribute review. Readers who find unmentioned events and thus want to contribute
should write an email to the <a should write an email to the <a
......
...@@ -120,7 +120,7 @@ next stable release.</p> ...@@ -120,7 +120,7 @@ next stable release.</p>
<p><strong>Planet Debian as mailing list?</strong><br /> <p><strong>Planet Debian as mailing list?</strong><br />
Jörg Jaspert <a href="http://blog.ganneff.de/blog/2008/04/20/planet-as-mailinglist.html">wondered</a>, Jörg Jaspert <a href="http://blog.ganneff.de/blog/2008/04/20/planet-as-mailinglist.html">wondered</a>,
if <a href="http://planet.debian.org/">Planet Debian</a>, a service collecting Weblogs if <a href="https://planet.debian.org/">Planet Debian</a>, a service collecting Weblogs
of Debian Developers and contributors on one place, should be available of Debian Developers and contributors on one place, should be available
as a mailing list, too. Some people don't like the mixed private and as a mailing list, too. Some people don't like the mixed private and
technical content available there, and having it as a mailing list might technical content available there, and having it as a mailing list might
......
...@@ -153,11 +153,11 @@ announced.</p> ...@@ -153,11 +153,11 @@ announced.</p>
<p>Jörg Jaspert <a <p>Jörg Jaspert <a
href="http://blog.ganneff.de/blog/2008/12/21/planet-i18n.html">announced</a> href="http://blog.ganneff.de/blog/2008/12/21/planet-i18n.html">announced</a>
that <a href="http://planet.debian.org">planet.debian.org</a>, a service that <a href="https://planet.debian.org">planet.debian.org</a>, a service
collecting the personal blogs of various Debian Developers, Maintainers collecting the personal blogs of various Debian Developers, Maintainers
and other Debian-associated people, is now capable of hosting web pages and other Debian-associated people, is now capable of hosting web pages
and RSS/Atom-feeds in different languages, as demonstrated by the <a and RSS/Atom-feeds in different languages, as demonstrated by the <a
href="http://planet.debian.org/es/">Spanish Planet Debian</a>.</p> href="https://planet.debian.org/es/">Spanish Planet Debian</a>.</p>
<p>Adding a new language is quite simple but requires at least ten feeds to <p>Adding a new language is quite simple but requires at least ten feeds to
be added for the newly created language.</p> be added for the newly created language.</p>
......
...@@ -75,7 +75,7 @@ program for their financially supporting the event. ...@@ -75,7 +75,7 @@ program for their financially supporting the event.
<p> <p>
Paul Wise <a href="http://bonedaddy.net/pabs3/log/2011/06/16/planet-debian-derivatives/">\ Paul Wise <a href="http://bonedaddy.net/pabs3/log/2011/06/16/planet-debian-derivatives/">\
blogged about creation</a> of <a href="http://planet.debian.org/deriv/"><q>Planet blogged about creation</a> of <a href="https://planet.debian.org/deriv/"><q>Planet
Debian Derivatives</q></a> which aggregates the blogs and planets of all the distributions Debian Derivatives</q></a> which aggregates the blogs and planets of all the distributions
represented in the derivatives census. As say Paul it's first concrete outcome from the <a represented in the derivatives census. As say Paul it's first concrete outcome from the <a
href="https://wiki.debian.org/Derivatives/Census">Debian derivatives census</a>. He also href="https://wiki.debian.org/Derivatives/Census">Debian derivatives census</a>. He also
......
...@@ -216,7 +216,7 @@ and Mike Gabriel about <a href="https://sunweavers.net/blog/node/60">Ayatana ind ...@@ -216,7 +216,7 @@ and Mike Gabriel about <a href="https://sunweavers.net/blog/node/60">Ayatana ind
and <a href="http://sunweavers.net/blog/node/61">a global summary of his work at DebConf</a>, and <a href="http://sunweavers.net/blog/node/61">a global summary of his work at DebConf</a>,
<a href="http://smcv.pseudorandom.co.uk/2017/flatpak_and_debian/">about Flatpak</a>. <a href="http://smcv.pseudorandom.co.uk/2017/flatpak_and_debian/">about Flatpak</a>.
(More reports will probably be published in the following weeks in the (More reports will probably be published in the following weeks in the
<a href="http://planet.debian.org">Debian Planet</a>.) <a href="https://planet.debian.org">Debian Planet</a>.)
</p> </p>
...@@ -247,7 +247,7 @@ and <a href="http://sunweavers.net/blog/node/61">a global summary of his work at ...@@ -247,7 +247,7 @@ and <a href="http://sunweavers.net/blog/node/61">a global summary of his work at
<ul> <ul>
<li>The Publicity team welcomes the new contributors to continue <li>The Publicity team welcomes the new contributors to continue
making possible new DPN issues, as well as encouraging content submissions making possible new DPN issues, as well as encouraging content submissions
for the <a href="http://planet.debian.org/">Debian blog</a> for the <a href="https://planet.debian.org/">Debian blog</a>
and <a href="https://micronews.debian.org/">micronews.debian.org</a>. and <a href="https://micronews.debian.org/">micronews.debian.org</a>.
Watch our <a href="https://debconf17.debconf.org/talks/55/">talk at DebConf17</a> Watch our <a href="https://debconf17.debconf.org/talks/55/">talk at DebConf17</a>
about the team channels for more details.</li> about the team channels for more details.</li>
......
...@@ -7,7 +7,7 @@ News is a lot of work for a small team, but you can help with only a ...@@ -7,7 +7,7 @@ News is a lot of work for a small team, but you can help with only a
small amount of time spent each week. We need people who read some small amount of time spent each week. We need people who read some
mailing lists which we don't read and summarize threads in them. mailing lists which we don't read and summarize threads in them.
We also need people who keep an eye on <a We also need people who keep an eye on <a
href="http://planet.debian.org/">Debian Planet</a> href="https://planet.debian.org/">Debian Planet</a>
and other online resources. and other online resources.
If you are interested in helping, please read this page to the end If you are interested in helping, please read this page to the end
and <a href="mailto:debian-publicity@lists.debian.org">contact us</a> in time. and <a href="mailto:debian-publicity@lists.debian.org">contact us</a> in time.
......
...@@ -241,7 +241,7 @@ ...@@ -241,7 +241,7 @@
<member>Frank Lichtenheld <member>Frank Lichtenheld
<member>Josip Rodin <member>Josip Rodin
<job <a name="planet" href="http://planet.debian.org/"><gettext domain="organization">Planet Debian</gettext></a>> <genericemail planet@debian.org> <job <a name="planet" href="https://planet.debian.org/"><gettext domain="organization">Planet Debian</gettext></a>> <genericemail planet@debian.org>
<member>Benjamin Mako Hill <member>Benjamin Mako Hill
<member>Joerg Jaspert <member>Joerg Jaspert
<member>Jordi Mallach <member>Jordi Mallach
......
...@@ -68,7 +68,7 @@ to Debian users.</p> ...@@ -68,7 +68,7 @@ to Debian users.</p>
<a href="https://sourceforge.net/">SourceForge</a></dt> <a href="https://sourceforge.net/">SourceForge</a></dt>
<dd>Repositories of Free Software.</dd> <dd>Repositories of Free Software.</dd>
<dt><a href="http://planet.debian.org/">Debian Planet</a></dt> <dt><a href="https://planet.debian.org/">Debian Planet</a></dt>
<dd>A Debian-oriented blog aggregator.</dd> <dd>A Debian-oriented blog aggregator.</dd>
<dt><a href="https://www.debianforum.de/forum/">DebianForum.de</a></dt> <dt><a href="https://www.debianforum.de/forum/">DebianForum.de</a></dt>
......
...@@ -88,7 +88,7 @@ ...@@ -88,7 +88,7 @@
<li><a href="https://bits.debian.org"><debianblog/></a></li> <li><a href="https://bits.debian.org"><debianblog/></a></li>
<li><a href="https://identi.ca/debian"><img src="$(HOME)/Pics/identica.png" <li><a href="https://identi.ca/debian"><img src="$(HOME)/Pics/identica.png"
alt="follow debian on identi.ca!" /></a></li> alt="follow debian on identi.ca!" /></a></li>
<li><a href="http://planet.debian.org"><img src="$(HOME)/Pics/planet.png" <li><a href="https://planet.debian.org"><img src="$(HOME)/Pics/planet.png"
alt="follow debian on planet.debian.org!" /></a></li> alt="follow debian on planet.debian.org!" /></a></li>
</ul> </ul>
......
...@@ -98,7 +98,7 @@ ...@@ -98,7 +98,7 @@
<li><a href="https://bits.debian.org"><debianblog/></a></li> <li><a href="https://bits.debian.org"><debianblog/></a></li>
<li><a href="https://identi.ca/debian"><img src="Pics/identica.png" <li><a href="https://identi.ca/debian"><img src="Pics/identica.png"
alt="follow debian on identi.ca!" /></a></li> alt="follow debian on identi.ca!" /></a></li>
<li><a href="http://planet.debian.org"><img src="Pics/planet.png" <li><a href="https://planet.debian.org"><img src="Pics/planet.png"
alt="follow debian on planet.debian.org!" /></a></li> alt="follow debian on planet.debian.org!" /></a></li>
</ul> </ul>
......
#use wml::debian::translation-check translation="1.8" #use wml::debian::translation-check translation="1.9"
<define-tag pagetitle>Debian-palvelin palautettu murro jäljiltä</define-tag> <define-tag pagetitle>Debian-palvelin palautettu murro jäljiltä</define-tag>
<define-tag release_date>2006-07-13</define-tag> <define-tag release_date>2006-07-13</define-tag>