Commit 3fe53a3a authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translations

parent f84def4a
#use wml::debian::translation-check translation="aad738dfc4787cdb21c3b644ebae586eb2cbfb04" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Adskillige sikkerhedsproblemer er opdaget i medieafspilleren VLC, hvilke
kunne medføre udførelse af vilkårlig kode eller lammelsesangreb, hvis en
misdannet fil/strøm blev behandlet.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 3.0.7-0+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine vlc-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende vlc, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/vlc">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/vlc</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4459.data"
#use wml::debian::translation-check translation="7aede396b026a6b1896f57341c239e6373d400fd" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Adskillige sikkerhedssårbarheder er opdaget i MediaWiki, en webstedsmotor til
samarbejder, hvilke kunne medføre autentifikationsomgåelse, lammelsesangreb,
udførelse af skripter på tværs af websteder, informationsafsløring og omgåelse
af antispamtiltag.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 1:1.27.7-1~deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine mediawiki-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende mediawiki, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/mediawiki">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/mediawiki</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4460.data"
#use wml::debian::translation-check translation="f84def4ae6265dcfb00093bde2a0139eeeb7b39f" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Harrison Neil opdagede at kommandoen getACL() i Zookeeper, en tjeneste til
vedligeholdelse af opsætningsoplysninger, ikke validerede rettigheder, hvilket
kunne medføre informationsafsløring.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 3.4.9-3+deb9u2.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine zookeeper-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende zookeeper, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/zookeeper">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/zookeeper</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4461.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment