Commit 4bdbd108 authored by Eugeniy Meshcheryakov's avatar Eugeniy Meshcheryakov

Updated translation

CVS version numbers

ukrainian/index.wml: 1.9 -> 1.10
parent 2d99058c
#use wml::debian::mainpage title="Універсальна операційна система"
#use wml::debian::recent_list
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#use wml::debian::translation-check translation="1.76" maintainer="Eugeniy Meshcheryakov"
#use wml::debian::translation-check translation="1.79" maintainer="Eugeniy Meshcheryakov"
<H2>Що таке Debian?</H2>
<h2>Що таке Debian?</h2>
<P><A href="http://www.debian.org/">Debian</A>&nbsp;&mdash; це
<A href="intro/free">вільна</A> операційна система (ОС) для вашого комп'ютера.
<p><a href="http://www.debian.org/">Debian</a>&nbsp;&mdash; це
<a href="intro/free">вільна</a> операційна система (ОС) для вашого комп'ютера.
Операційна система&nbsp;&mdash; це набір із базових програм та інструментів, що
потрібні для роботи вашого комп'ютера. Debian використовує ядро
<A HREF="http://www.kernel.org/">Linux</A>
але більшість основних програм взято з <A HREF="http://www.gnu.org/">проекту GNU</A>,
тому система називається GNU/Linux.
<a href="http://www.kernel.org/">Linux</a>
але більшість основних програм взято з <a href="http://www.gnu.org/">проекту GNU</a>,
тому система називається GNU/Linux.</p>
<p>Debian GNU/Linux&nbsp;&mdash; це не просто операційна система: в неї входять понад
<packages_in_stable>
# FIXME I need to use perl for plural forms
<A HREF="distrib/packages"><perl>
<a href="distrib/packages"><perl>
my $n = <packages_in_stable/>;
my $i = ($n%10==1 && $n%100!=11 ? 0 : $n%10>=2 && $n%10<=4 && ($n%100<10 || $n%100>=20) ? 1 : 2);
print (("пакунок", "пакунки", "пакунків")[$i]);
</perl></A> скомпільованого програмного
забезпечення, які легко можуть бути встановлені на вашому комп'ютері.
</perl></a> скомпільованого програмного
забезпечення, які легко можуть бути встановлені на вашому комп'ютері.</p>
<P><A href="intro/about">Подробиці...</A>
<p><a href="intro/about">Подробиці...</a></p>
<HR>
<hr/>
<H2>З чого почати</H2>
<h2>З чого почати</h2>
<p><a href="releases/stable/">Останній стабільний випуск Debian</a>&nbsp;&mdash;
<current_release_short>. Останні зміни в ньому були зроблені
......@@ -51,27 +51,27 @@ print (("пакунок", "пакунки", "пакунків")[$i]);
<p>Для тих, хто використовує платформи, відмінні від Intel x86, існує розділ
<a href="ports/">перенесень на інші архітектури</a>.</p>
<HR>
<hr/>
<H2>Новини</H2>
<h2>Новини</h2>
<P><:= get_recent_list('News/$(CUR_YEAR)', '6', '$(ENGLISHDIR)', '', '\d+\w*' ) :>
<p><:= get_recent_list('News/$(CUR_YEAR)', '6', '$(ENGLISHDIR)', '', '\d+\w*' ) :></p>
<P>Більш давні новини можна подивитися на <A href="$(HOME)/News/">сторінці новин</A>.
<p>Більш давні новини можна подивитися на <a href="$(HOME)/News/">сторінці новин</a>.
Щоб отримувати повідомлення про новини кожного разу, коли вони з'являються,
підпишіться на <A href="MailingLists/debian-announce">список розсилки debian-announce</A>.
підпишіться на <a href="MailingLists/debian-announce">список розсилки debian-announce</a>.</p>
<HR>
<hr/>
<H2>Рекомендації з безпеки</H2>
<h2>Рекомендації з безпеки</h2>
<P><:= get_recent_list ('security/2w', '10', '$(ENGLISHDIR)', 'bydate', '(2000\d+\w+|dsa-\d+)' ) :>
<p><:= get_recent_list ('security/2w', '10', '$(ENGLISHDIR)', 'bydate', '(2000\d+\w+|dsa-\d+)' ) :></p>
<P>Більш давні рекомендації з безпеки можна подивитися на
<A href="$(HOME)/security/">сторінці безпеки</A>.
<p>Більш давні рекомендації з безпеки можна подивитися на
<a href="$(HOME)/security/">сторінці безпеки</a>.
Щоб отримувати рекомендації з безпеки одразу після їх публікації, підпишіться на
<a href="http://lists.debian.org/debian-security-announce/">список розсилки
debian-security-announce</a>.
debian-security-announce</a>.</p>
{#rss#:
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment