Commit 5906c5c1 authored by Paul Wise's avatar Paul Wise

Update outdated translations link away to new location.

Suggested-by: Sebul's avatarsebul <sebuls@gmail.com>
Suggested-in: <CANy4eeW3GSwhyGbvAKdOVXqE2wEh8FdJEF93KSuQRpPuPwScQQ@mail.gmail.com>

CVS version numbers

croatian/devel/website/uptodate.wml: 1.14 -> 1.15 
danish/MailingLists/index.wml: 1.46 -> 1.47 
danish/devel/website/uptodate.wml: 1.12 -> 1.13 
danish/releases/stretch/errata.wml: 1.3 -> 1.4 
dutch/releases/stretch/errata.wml: 1.3 -> 1.4 
english/MailingLists/index.wml: 1.55 -> 1.56 
english/devel/website/uptodate.wml: 1.17 -> 1.18 
english/intro/help.wml: 1.29 -> 1.30 
english/intro/organization.data: 1.559 -> 1.560 
english/po/organization.pot: 1.86 -> 1.87 
english/releases/stretch/errata.wml: 1.3 -> 1.4 
french/MailingLists/HOWTO_start_list.wml: 1.18 -> 1.19 
french/MailingLists/index.wml: 1.41 -> 1.42 
french/devel/website/uptodate.wml: 1.15 -> 1.16 
french/intro/help.wml: 1.20 -> 1.21 
french/releases/stretch/errata.wml: 1.4 -> 1.5 
french/security/2015/dla-151.wml: 1.2 -> 1.3 
french/security/2015/dla-155.wml: 1.3 -> 1.4 
french/security/2015/dla-161.wml: 1.2 -> 1.3 
french/security/2015/dla-193.wml: 1.3 -> 1.4 
french/security/2017/dsa-3939.wml: 1.2 -> 1.3 
french/security/2017/dsa-3942.wml: 1.3 -> 1.4 
french/security/2017/dsa-3953.wml: 1.2 -> 1.3 
german/devel/website/uptodate.wml: 1.10 -> 1.11 
german/releases/stretch/errata.wml: 1.4 -> 1.5 
italian/devel/website/uptodate.wml: 1.15 -> 1.16 
italian/releases/stretch/errata.wml: 1.4 -> 1.5 
japanese/devel/website/uptodate.wml: 1.12 -> 1.13 
norwegian/MailingLists/index.wml: 1.35 -> 1.36 
polish/devel/website/uptodate.wml: 1.6 -> 1.7 
portuguese/devel/website/uptodate.wml: 1.5 -> 1.6 
portuguese/releases/stretch/errata.wml: 1.2 -> 1.3 
russian/MailingLists/index.wml: 1.41 -> 1.42 
russian/devel/website/uptodate.wml: 1.5 -> 1.6 
russian/intro/help.wml: 1.24 -> 1.25 
russian/releases/stretch/errata.wml: 1.4 -> 1.5 
slovak/CD/live/index.wml: 1.7 -> 1.8 
slovak/devel/website/uptodate.wml: 1.3 -> 1.4 
slovak/intro/help.wml: 1.13 -> 1.14 
spanish/MailingLists/index.wml: 1.38 -> 1.39 
spanish/devel/website/uptodate.wml: 1.14 -> 1.15 
spanish/mirror/push_mirroring.wml: 1.5 -> 1.6 
spanish/po/organization.es.po: 1.48 -> 1.49 
spanish/releases/stretch/errata.wml: 1.5 -> 1.6 
swedish/MailingLists/index.wml: 1.59 -> 1.60 
swedish/devel/website/uptodate.wml: 1.18 -> 1.19 
swedish/intro/help.wml: 1.20 -> 1.21
parent 787000db
#use wml::debian::template title="Održavanje prijevoda web stranica aktualnima"
#use wml::debian::translation-check translation="1.17"
#use wml::debian::translation-check translation="1.18"
<P>Budući da web stranice nisu statične, dobra je ideja pratiti na koju se
verziju originala neki prijevod odnosi, i koristiti tu informaciju za
......@@ -63,7 +63,7 @@ Kako bi izbjegli prikazivanje informacija koje su previše zastarjele
korisnicima, prijevodi koji nisu ažurirani unutar šest mjeseci od promjene
originalne stranice će biti automatski izbačeni.
Molimo pogledajte
<a href="https://people.debian.org/~peterk/outdated/">popis zastarjelih
<a href="https://www.debian.org/devel/website/stats/">popis zastarjelih
prijevoda</a> kako bi našli stranice koje su opasnosti od izbacivanja.
</p>
......
#use wml::debian::template title="Postlister"
#use wml::debian::translation-check translation="1.55"
#use wml::debian::translation-check translation="1.54"
#use wml::debian::toc
<toc-display/>
......@@ -161,8 +161,7 @@ tilgængelig ved at sende en e-mail til den samme adresse, med</p>
<toc-add-entry name="codeofconduct">Regler</toc-add-entry>
<p>Når du bruger Debians postliste, skal <a href="../code_of_conduct">Debians
etiske regler</a> overholdes, samt følgende regler:</p>
<p>Følg venligst disse regler når du bruger Debians postlister:</p>
<ul>
<li>Postlisterner er oprettet med det formål at fremme udviklingen og
......
#use wml::debian::template title="Om at holde oversættelserne af webstedet ajour"
#use wml::debian::translation-check translation="1.17"
#use wml::debian::translation-check translation="1.18"
<p>Da websider ikke er statiske, er det en god idé at holde styr på hvilken
version af det originale dokument en bestemt oversættelse refererer til, og at
......@@ -62,7 +62,7 @@ Dette er beregnet til at hjælpe oversætterne med at tiltrække nye hjælpere.<
<p>For at undgå at præsentere forældede oplysninger til vores brugere, bliver
oversættelser der ikke er blevet opdateret i seks måneder efter den originale
side blev ændret, automatisk slettet.
Se <a href="https://people.debian.org/~peterk/outdated/">listen over forældede
Se <a href="https://www.debian.org/devel/website/stats/">listen over forældede
oversættelser</a> for at finde ud af, hvilke sider der risikerer at blive
slettet.</p>
......
#use wml::debian::template title="Debian 9 -- Fejl" BARETITLE=true
#use wml::debian::toc
#use wml::debian::translation-check translation="1.3"
#use wml::debian::translation-check translation="1.2"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
......@@ -19,7 +19,7 @@ sikkerhedsproblemer registreret i <q>Stretch</q>.</p>
sikkerhedsopdateringer:</p>
<pre>
deb http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ stretch main contrib non-free
</pre>
<p>Derefter køres <kbd>apt-get update</kbd> efterfulgt af
......
#use wml::debian::template title="Debian 9 -- Errata" BARETITLE=true
#use wml::debian::toc
#use wml::debian::translation-check translation="1.3"
#use wml::debian::translation-check translation="1.2"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
......@@ -21,7 +21,7 @@ eventuele beveiligingsproblemen die in <q>Stretch</q> ontdekt werden.</p>
beveiligingsupdates:</p>
<pre>
deb http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ stretch main contrib non-free
</pre>
<p>Voer daarna <kbd>apt-get update</kbd> uit, gevolgd door
......
......@@ -164,8 +164,7 @@ available by sending another mail to the same address with
<toc-add-entry name="codeofconduct">Code of conduct</toc-add-entry>
<p>When using the Debian mailing lists, please follow
<a href="../code_of_conduct">the Debian Code of Conduct</a> in addition to these rules:</p>
<p>When using the Debian mailing lists, please follow these rules:</p>
<ul>
<li>The mailing lists exist to
......
......@@ -65,7 +65,7 @@ To avoid presenting our users with information that is too outdated,
translations that have not been updated within six months from when the
original page was changed will be purged automatically.
Please see the
<a href="https://people.debian.org/~peterk/outdated/">list of outdated
<a href="https://www.debian.org/devel/website/stats/">list of outdated
translations</a> to find which pages are in danger of being purged.
</p>
......
#use wml::debian::template title="How can you help Debian?"
### TRANSLATORS: Revision 1.27 is adding some words to the popcon submission item,
### and Revision 1.28 is reorganization of items (no change in the description of
### each item, just adding title sections and per section unnumbered lists.
### see #872667 for details and the patches.
<p>If you are considering helping in the development of Debian
there are many areas in which both experienced and inexperienced users can assist:</p>
# TBD - Describe requirements per task?
# such as: knowledge of english, experience in area X, etc..
<h3>Coding</h3>
<ul>
<li>You can package applications you have much experience with and consider
valuable for Debian and become the maintainer for those packages. For more
information read the <a href="$(HOME)/devel/">Debian Developer's Corner</a>.</li>
<li>You can help <a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/data/report">track</a>,
<a href="$(HOME)/security/audit/">find</a> and
<a href="$(DOC)/manuals/developers-reference/pkgs.html#bug-security">fix</a>
<a href="$(HOME)/security/">security issues</a> within the packages in Debian.
You can also help harden
<a href="https://wiki.debian.org/Hardening">packages</a>,
<a href="https://wiki.debian.org/Hardening/RepoAndImages">repositories and images</a>
and <a href="https://wiki.debian.org/Hardening/Goals">other things</a>.
</li>
<li>You can help maintain applications that are already available in the Debian operating system, specially those you use much and know about, by
contributing fixes (patches) or additional information in the <a
href="https://bugs.debian.org/">Bug Tracking System</a> for those packages. You can also get involved directly in package maintenance by becoming a member of a group maintenance team or get involved with software that is being developed for Debian by joining a software project at <a href="https://alioth.debian.org/">Alioth</a>.</li>
<li>You can help porting Debian to some architecture you are experienced with
either by starting a new port or contributing to existing ports. For more
information see the <a href="$(HOME)/ports/">list of available ports</a>.</li>
</ul>
<h3>Testing</h3>
<ol>
<ul>
<li>You can simply test the operating system and the programs provided in it and report any not yet known errata or bugs you find using the <a href="https://bugs.debian.org/">Bug Tracking System</a>. Try to browse also
<li>You can simply test the operating system and the programs provided in it
and report any not yet known errata or bugs you find using the
<a href="https://bugs.debian.org/">Bug Tracking System</a>. Try to browse also
the bugs associated with packages you use and provide further
information, if you can reproduce the issues described in them.</li>
</ul>
<h3>User Support</h3>
<ul>
# TBD - link to users mailing lists
# Translators, link directly to the translated mailing lists and provide
# a link to the IRC channel in the user's language
<li>If you are an experienced user you can help other users through
the <a href="https://lists.debian.org/">user mailing lists</a> or
by using the IRC channel <tt>#debian</tt>. For more information on support options and available sources read the <a href="$(HOME)/support">support pages</a>.</li>
</ul>
by using the IRC channel <tt>#debian</tt>. For more information on support options
and available sources read the <a href="$(HOME)/support">support pages</a>.</li>
<h3>Translation</h3>
<ul>
# TBD - link to translators mailing lists
# Translators, link directly to your group's pages
<li>You can help translating applications or Debian-related information
(web pages, documentation) to your own language by
getting involved in a translation project (discussion is generally handled
through the <a href="https://lists.debian.org/debian-i18n/">i18n mailing list</a>). You can even start up a new internationalisation group if there is none for your language. For more information read the <a href="$(HOME)/international/">Internationalisation pages</a>.</li>
</ul>
through the <a href="https://lists.debian.org/debian-i18n/">i18n mailing list</a>).
You can even
start up a new internationalisation group if there is none for your
language. For more information read the <a
href="$(HOME)/international/">Internationalisation pages</a>.</li>
<li>You can help maintain applications that are already available in the Debian
operating system, specially those you use much and know about, by
contributing fixes (patches) or additional information in the <a
href="https://bugs.debian.org/">Bug Tracking System</a> for those packages. You
can also get involved directly in package maintenance by becoming a member of a
group maintenance team or get involved with software that is being developed
for Debian by joining a software project at <a
href="https://alioth.debian.org/">Alioth</a>.</li>
<h3>Documentation</h3>
<ul>
<li>You can help writing documentation either by working with the official
documentation provided by the <a href="$(HOME)/doc/ddp">Debian Documentation Project</a> or by contributing at the <a href="https://wiki.debian.org/">Debian
documentation provided by the <a href="$(HOME)/doc/ddp">Debian Documentation
Project</a> or by contributing at the <a href="https://wiki.debian.org/">Debian
Wiki</a>.</li>
<li>You can tag and categorise packages on the <a href="https://debtags.debian.org/">debtags</a>
website so that our users can more easily find the software they are looking for.</li>
</ul>
<h3>Events</h3>
<ul>
<li>You can help with the development of the <em>public</em> face of Debian and contribute to the <a href="$(HOME)/devel/website/">website</a> or by
<li>You can help with the development of the <em>public</em> face of Debian and
contribute to the <a href="$(HOME)/devel/website/">website</a> or by
helping with the organisation of <a href="$(HOME)/events/">events</a>
worldwide.</li>
<li>You can help porting Debian to some architecture you are experienced with
either by starting a new port or contributing to existing ports. For more
information see the <a href="$(HOME)/ports/">list of available ports</a>.</li>
<li>You can package applications you have much experience with and consider
valuable for Debian and become the maintainer for those packages. For more
information read the <a href="$(HOME)/devel/">Debian Developer's Corner</a>.</li>
<li>You can help <a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/data/report">track</a>,
<a href="$(HOME)/security/audit/">find</a> and
<a href="$(DOC)/manuals/developers-reference/pkgs.html#bug-security">fix</a>
<a href="$(HOME)/security/">security issues</a> within the packages in Debian.
You can also help harden
<a href="https://wiki.debian.org/Hardening">packages</a>,
<a href="https://wiki.debian.org/Hardening/RepoAndImages">repositories and images</a>
and <a href="https://wiki.debian.org/Hardening/Goals">other things</a>.
</li>
<li>You can <a href="$(HOME)/donations">donate equipment and services</a> to the Debian project so that
either its users or developers can benefit from them. We are in constant search
for <a href="$(HOME)/mirror/">mirrors worldwide</a> our users can rely on and
<a href="$(HOME)/devel/buildd/">auto-builder systems</a> for our porters.</li>
<li>
You can <a href="https://wiki.debian.org/ScreenShots">make screenshots</a> of
packages and <a href="https://screenshots.debian.net/upload">upload</a> them to
<a href="https://screenshots.debian.net/">screenshots.debian.net</a> so that
our users can see what software in Debian looks like before using it.
</li>
<li>
You can tag and categorise packages on the <a href="https://debtags.debian.org/">debtags</a>
website so that our users can more easily find the software they are looking for.
</li>
<li>Help Debian promoting itself by talking about it and demonstrating it to others.</li>
<li>
You can help out with the annual <a href="http://debconf.org/">Debian conference</a>,
including with <a href="https://wiki.debconf.org/wiki/Videoteam">recording video of talks</a>,
......@@ -84,6 +96,7 @@ including with <a href="https://wiki.debconf.org/wiki/Videoteam">recording video
<a href="https://wiki.debconf.org/wiki/Talkmeister">helping speakers before talks</a>,
special events (like the cheese and wine party), setup, teardown and other things.
</li>
<li>
You can help organise the annual <a href="http://debconf.org/">Debian conference</a>,
mini-DebConfs for your region,
......@@ -93,26 +106,11 @@ mini-DebConfs for your region,
<a href="https://wiki.debian.org/Sprints">development sprints</a> and
<a href="https://wiki.debian.org/DebianEvents">other events</a> around the world.
</li>
</ul>
<h3>Donate</h3>
<ul>
<li>You can <a href="$(HOME)/donations">donate equipment and services</a> to the Debian project so that
either its users or developers can benefit from them. We are in constant search
for <a href="$(HOME)/mirror/">mirrors worldwide</a> our users can rely on and
<a href="$(HOME)/devel/buildd/">auto-builder systems</a> for our porters.</li>
</ul>
<li>You can enable <a href="https://packages.debian.org/popularity-contest">\
popularity-contest submissions</a>.</li>
<h3>Use Debian!</h3>
<ul>
<li>
You can <a href="https://wiki.debian.org/ScreenShots">make screenshots</a> of
packages and <a href="https://screenshots.debian.net/upload">upload</a> them to
<a href="https://screenshots.debian.net/">screenshots.debian.net</a> so that
our users can see what software in Debian looks like before using it.
</li>
<li>You can enable <a href="https://packages.debian.org/popularity-contest">popularity-contest submissions</a> so we know which packages are popular and most useful to everyone.</li>
</ul>
</ol>
<p>As you can see, there are many ways you can get involved with the project
and only few of them require you to be a Debian Developer. Many of the
......
......@@ -438,7 +438,7 @@
<job <a name="dns"><gettext domain="organization">DNS Maintainer</gettext></a>> <genericemail hostmaster@debian.org>
<job <a name="pts" href="https://packages.qa.debian.org/"><gettext domain="organization">Package Tracking System</gettext></a>> <genericemail owner@packages.qa.debian.org>
<member>Rapha&euml;l Hertzog
<job <a name="treasurer" href="https://wiki.debian.org/Teams/Treasurer"><gettext domain="organization">Treasurer</gettext></a>> <genericemail treasurer@debian.org> <delegationmail 20160416194934.GD2171@halon.org.uk>
<job <a name="auditor" href="https://wiki.debian.org/Teams/Auditor"><gettext domain="organization">Auditor</gettext></a>> <genericemail auditor@debian.org> <delegationmail 20160416194934.GD2171@halon.org.uk>
<member>Brian Gupta<delegate_male>
<member>Philipp Hug<delegate_male>
<member>Hector Oron<delegate_male>
......
......@@ -322,7 +322,7 @@ msgid "Package Tracking System"
msgstr ""
#: ../../english/intro/organization.data:441
msgid "Treasurer"
msgid "Auditor"
msgstr ""
#: ../../english/intro/organization.data:447
......
......@@ -18,7 +18,7 @@ any security issues identified in <q>Stretch</q>.</p>
to be able to access the latest security updates:</p>
<pre>
deb http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ stretch main contrib non-free
</pre>
<p>After that, run <kbd>apt-get update</kbd> followed by
......
......@@ -98,7 +98,7 @@ de bogue&nbsp;:</p>
<dd>
<p>Cet élément est utilisé pour classer la liste et la trier selon le
bon ordre sur <A HREF="subscribe">la page d'abonnement</A>.
Les catégories existantes sont&nbsp;:
Les différentes catégories existantes sont&nbsp;:
<UL>
<LI>Utilisateurs (<i>Users</i>)&nbsp;;
......@@ -135,8 +135,8 @@ de bogue&nbsp;:</p>
<dd>
<P>oui/non
<p>Il s’agit de l’archivage sur <a href="https://lists.debian.org/">nos
archives de listes de diffusion</a>. Il est attendu que les archives
<p>Il s’agit le l’archivage sur <a href="https://lists.debian.org/">nos
archives de listes de diffusion</a>. Nous attendons que les archives
de liste soient publiques. Vous devez avoir de très bonnes raisons
pour ne pas avoir d’archivage web.</p>
</dd>
......@@ -144,7 +144,7 @@ de bogue&nbsp;:</p>
</dl>
</div>
<p>Après avoir rempli la demande, nous apprécierions beaucoup que
<p>Après avoir complété la demande, nous apprécierions beaucoup que
d'autres personnes intéressées par la nouvelle liste de diffusion
envoient un message au rapport de bogue à l’aide du système de gestion des
bogues, afin que leur intérêt soit enregistré.</p>
......
#use wml::debian::template title="Listes de diffusion"
#use wml::debian::translation-check translation="1.55" maintainer="Jean-Paul Guillonneau"
#use wml::debian::translation-check translation="1.54" maintainer="Jean-Paul Guillonneau"
#use wml::debian::toc
# Translators:
......@@ -18,7 +18,7 @@ Le développement de Debian est un processus mondial. C'est pourquoi,
le courrier électronique est le principal moyen de discuter des divers sujets.
La plupart des conversations entre les développeurs Debian et les utilisateurs
sont gérées par plusieurs <a
href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_diffusion">listes de
href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_diffusion">listes de
diffusion</a>.
</p>
......@@ -65,15 +65,8 @@ La liste actuelle des listes de diffusion disponibles est à <url
une forme non triée.
</p>
<p>
Nous maintenons aussi des <a href="https://lists.debian.org/stats/">statistiques
d'utilisation</a> pour les listes de diffusion&nbsp;: vérifiez le nombre moyen
de messages avant de vous inscrire à une liste afin de ne pas être noyé sous
les messages.
</p>
<toc-add-entry name="disclaimer">Avertissement, charte de respect de la vie
privée et informations légales</toc-add-entry>
<toc-add-entry name="disclaimer">Avertissement / Charte de respect de la vie privée / Informations légales</toc-add-entry>
<p>
Les listes de diffusions sont des <strong>forums publics</strong>.
......@@ -99,8 +92,8 @@ Les listes peuvent être distribuées à d'autres endroits &mdash; veuillez vous
assurer de ne pas envoyer de données confidentielles ou des données sans
licence. Cela comprend des données comme les adresses électroniques. Veuillez
noter en particulier qu'il est connu que des envois de courriers électroniques non
sollicités, de virus, de vers, etc., utilisent de façon abusive les adresses
de message envoyé sur nos listes de diffusion.
sollicités, de virus, de vers, etc., utilisent de façon abusive les adresses
postées sur nos listes de diffusion.
</p>
<p>
......@@ -116,7 +109,17 @@ Veuillez vous reporter à notre <a href="disclaimer">décharge de
responsabilité</a> pour de plus amples informations.
</p>
<toc-add-entry name="subunsub">Abonnement et désabonnement</toc-add-entry>
<p>
Nous maintenons aussi des <a href="https://lists.debian.org/stats/">statistiques
d'utilisation</a> pour les listes de diffusion&nbsp;: vérifiez le nombre moyen
de messages avant de vous inscrire à une liste afin de ne pas être noyé sous
les messages.
</p>
<toc-add-entry name="subunsub">Abonnement / Désabonnement</toc-add-entry>
<p>
N'importe qui a le droit de s'abonner ou se désabonner de lui-même à n'importe quelle
......@@ -241,9 +244,9 @@ disponibles en envoyant un autre message à la même adresse avec
<toc-add-entry name="codeofconduct">Code de conduite</toc-add-entry>
<p>
Quand vous utilisez les listes de diffusion Debian, merci de suivre le
<a href="../code_of_conduct">code de conduite de Debian</a> en plus des règles
suivantes :</p>
Quand vous utilisez les listes de diffusion Debian, merci de suivre les règles
suivantes&nbsp;:
</p>
<ul>
<li>
......@@ -278,7 +281,7 @@ suivantes :</p>
le format texte pur&nbsp;;</li>
<li>évitez d'envoyer de gros fichiers attachés&nbsp;;</li>
<li>ne citez pas de messages qui vous ont été envoyés par quelqu'un en privé,
à moins d'avoir obtenu préalablement son accord&nbsp;;</li>
à moins d'avoir obtenu son accord avant&nbsp;;</li>
<li>quand vous répondez à un message sur la liste de diffusion, n'envoyez pas
de copie (CC) à l'auteur du message original sauf s'il l'a expressément
demandé&nbsp;;</li>
......@@ -286,12 +289,12 @@ suivantes :</p>
alors que vous ne l'aviez pas demandé, faites-le en privé ;</li>
<li>si vous envoyez des messages à des listes auxquelles vous n'êtes pas
abonné, indiquez toujours cela dans le corps de votre message&nbsp;;</li>
<li>n'utilisez pas un langage grossier&nbsp;; d’ailleurs, certaines
personnes reçoivent les listes par <em>packet radio</em>, où jurer est
<li>n'utilisez pas un langage trop familier&nbsp;; en particulier, certaines
personnes reçoivent les listes par paquets radio, où jurer est
illégal&nbsp;;</li>
<li>essayez de ne pas <em><a
href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Flaming_(informatique)">\
flamer</a></em>, ce n'est pas poli ;</li>
href="http://foldoc.org/flame">\
flammer</a></em>, ce n'est pas poli ;</li>
<li>utilisez votre bon sens.</li>
</ul>
......@@ -322,7 +325,7 @@ lists.debian.org</a>.
<p>
Si vous n'avez pas réussi à vous désabonner d'une liste de diffusion, merci
d'inclure une copie de tous les en-têtes d'un message que vous avez reçu de
d'inclure une copie de tous les en-têtes d'un message que vous avez reçus de
cette liste à votre adresse.
</p>
......@@ -333,7 +336,7 @@ listes de diffusion Debian et lutte contre les indésirables</toc-add-entry>
<p>
L'envoi en masse de toute sorte de message électronique non sollicité (aussi
appelé <q>pourriel</q>) à n'importe quelle liste Debian est interdit. Ceux qui
envoient de tels messages pourraient être interdits de poster sur les listes ou
envoient de tels messages peuvent être empêchés de poster sur les listes et/ou
dénoncés aux autorités compétentes.
</p>
......@@ -357,7 +360,7 @@ Pour signaler du pourriel correctement, vous devez faire ce qui suit&nbsp;:
<li>trouver une règle SpamAssassin qui permette de
filtrer ce type de pourriel. Gardez à l'esprit que cette règle sera
appliquée sur toutes les listes, et que nous voulons maintenir un taux
minimal de faux positifs (vous pouvez consulter notre <a
minimum de faux positifs (vous pouvez consulter notre <a
href="https://svn.debian.org/viewsvn/pkg-listmaster/trunk/spamassassin_config/">ensemble
de règles</a>) ;</li>
<li>envoyer un courrier électronique à <email "listmaster@lists.debian.org">
......@@ -368,8 +371,8 @@ Pour signaler du pourriel correctement, vous devez faire ce qui suit&nbsp;:
<p>
Vous aurez une réponse quand nous traiterons votre envoi.
<br />
Veuillez garder à l'esprit que nous n'agissons que sur les pourriels rapportés
et les modèles qui ont été envoyés dans les dernières heures, car il
Veuillez garder à l'esprit que nous n'agissons que sur les pourriels reportés
et les correspondances qui ont été envoyées dans les dernières heures, car il
est inutile d'avoir des règles de filtrage obsolètes.
<br />
Aussi, veuillez ne pas envoyer de listes pré-empaquetées de règles que vous
......
#use wml::debian::template title="Maintenir les traductions à jour"
#use wml::debian::translation-check translation="1.17" maintainer="Frédéric Bothamy"
#use wml::debian::translation-check translation="1.18" maintainer="Frédéric Bothamy"
<P>Comme les pages web ne sont pas statiques, c'est une bonne idée de garder
une trace de la version de l'original auquel une certaine traduction se réfère,
......@@ -68,7 +68,7 @@ Pour éviter de présenter des informations trop obsolètes à nos
utilisateurs, les traductions qui n'ont pas été mises à jour dans les
six mois après la modification de la page d'origine sont automatiquement
supprimées. Veuillez consulter la
<a href="https://people.debian.org/~peterk/outdated/">liste des pages
<a href="https://www.debian.org/devel/website/stats/">liste des pages
périmées</a> pour trouver quelles pages sont sur le point d'être
supprimées.
</p>
......
#use wml::debian::template title="Comment pouvez-vous aider Debian&nbsp;?"
#use wml::debian::translation-check translation="1.29" maintainer="Jean-Paul Guillonneau"
#use wml::debian::translation-check translation="1.26" maintainer="Jean-Paul Guillonneau"
# Translators:
# Frédéric Bothamy, 2007.
# Simon Paillard, 2010.
# David Prévot, 2012-2014.
# Jean-Paul Guillonneau, 2017
<p>Si vous envisagez d'aider au développement de Debian, il
existe plusieurs domaines dans lesquels les utilisateurs expérimentés et
......@@ -14,47 +13,8 @@ débutants peuvent apporter leur aide&nbsp;:</p>
# TBD - Describe requirements per task?
# such as: knowledge of english, experience in area X, etc..
<h3>Programmation</h3>
<ul>
<li>Vous pouvez empaqueter des applications pour lesquelles vous avez de
l'expérience et que vous considérez comme utiles pour Debian et vous
pouvez devenir responsable pour ces paquets. Pour plus d'informations,
veuillez lire le <a href="$(HOME)/devel/">coin du développeur
Debian</a>.</li>
<li>
Vous pouvez aider en <a
href="https://security-tracker.debian.org/tracker/data/report">\
suivant</a>, <a href="$(HOME)/security/audit/">trouvant</a> et <a
href="$(DOC)/manuals/developers-reference/pkgs.html#bug-security">\
corrigeant</a> des <a href="$(HOME)/security/">\
problèmes de sécurité</a> dans les paquets de Debian.
Vous pouvez aider au renforcement de la sécurité
<a href="https://wiki.debian.org/Hardening">des paquets</a>,
<a href="https://wiki.debian.org/Hardening/RepoAndImages">des dépôts et images</a>
et <a href="https://wiki.debian.org/Hardening/Goals">d’autres objectifs</a>.
</li>
<li>Vous pouvez aider à maintenir les applications qui sont déjà
disponibles dans le système d'exploitation Debian, en
particulier celles que vous utilisez beaucoup et dont vous avez une
bonne connaissance, en contribuant avec des correctifs ou des informations
supplémentaires dans le <a href="https://bugs.debian.org/">système de
suivi des bogues</a> pour ces paquets. Vous pouvez également être
impliqué directement dans la maintenance de paquet en devenant membre
d'une équipe de maintenance ou en contribuant à un
logiciel développé pour Debian en rejoignant un projet logiciel sur <a
href="https://alioth.debian.org/">Alioth</a>.</li>
<li>Vous pouvez aider au portage de Debian sur des architectures pour
lesquelles vous avez de l'expérience soit en commençant un nouveau
portage, soit en contribuant aux portages existants. Pour plus
d'informations, veuillez consulter la <a href="$(HOME)/ports/">liste des
portages disponibles</a>.</li>
</ul>
<ol>
<h3>Essai</h3>
<ul>
<li>Vous pouvez simplement tester le système d'exploitation et les
programmes de celui-ci et signaler tous les errata ou bogues non encore
connus en utilisant le <a href="https://bugs.debian.org/">système de
......@@ -62,10 +22,7 @@ suivi des bogues</a>. Vous pouvez également parcourir la liste des
bogues associés aux paquets que vous utilisez et fournir des
informations complémentaires, si vous pouvez reproduire les problèmes
signalés dans ceux-ci.</li>
</ul>
<h3>Aide aux utilisateurs</h3>
<ul>
# TBD - link to users mailing lists
# Translators, link directly to the translated mailing lists and provide
# a link to the IRC channel in the user's language
......@@ -76,10 +33,7 @@ ou en utilisant le canal IRC <tt>#debian-fr</tt> (en français, ou le
canal IRC <tt>#debian</tt> en anglais). Pour plus d'informations sur les
options d'assistance et les sources disponibles, veuillez consulter les <a
href="$(HOME)/support">pages d'assistance</a>.</li>
</ul>
<h3>Traduction</h3>
<ul>
# TBD - link to translators mailing lists
# Translators, link directly to your group's pages
<li>Vous pouvez aider à la traduction des applications ou des
......@@ -91,29 +45,73 @@ i18n</a>). Vous pouvez même démarrer un nouveau groupe
d'internationalisation s'il n'existe pas encore pour votre langue. Pour
plus d'informations, veuillez lire les <a
href="$(HOME)/international/">pages sur l'internationalisation</a>.</li>
</ul>
<h3>Documentation</h3>
<ul>
<li>Vous pouvez aider à maintenir les applications qui sont déjà
disponibles dans le système d'exploitation Debian, en
particulier celles que vous utilisez beaucoup et dont vous avez une
bonne connaissance, en contribuant avec des correctifs ou des informations
supplémentaires dans le <a href="https://bugs.debian.org/">système de
suivi des bogues</a> pour ces paquets. Vous pouvez également être
impliqué directement dans la maintenance de paquet en devenant membre
d'une équipe de maintenance ou en contribuant à un
logiciel développé pour Debian en rejoignant un projet logiciel sur <a
href="https://alioth.debian.org/">Alioth</a>.</li>
<li>Vous pouvez aider à écrire de la documentation soit en travaillant
sur la documentation officielle fournie par le <a
href="$(HOME)/doc/ddp">projet de documentation Debian</a> (DDP), soit en
contribuant au <a href="https://wiki.debian.org/">wiki Debian</a>.</li>
<li>
Vous pouvez indexer et catégoriser des logiciels sur le site web
<a href="https://debtags.debian.org/">debtags</a> de façon à ce que nos
utilisateurs puissent trouver plus facilement celui recherché.
</li>
</ul>
<h3>Évènements</h3>
<ul>
<li>Vous pouvez aider au développement de la <em>notoriété</em>
de Debian en contribuant au <a href="$(HOME)/devel/website/">site
web</a> ou en aidant à l'organisation d'<a
href="$(HOME)/events/">événements</a> dans le monde entier.</li>
<li>Vous pouvez aider au portage de Debian sur des architectures pour
lesquelles vous avez de l'expérience soit en commençant un nouveau
portage, soit en contribuant aux portages existants. Pour plus
d'informations, veuillez consulter la <a href="$(HOME)/ports/">liste des
portages disponibles</a>.</li>
<li>Vous pouvez empaqueter des applications pour lesquelles vous avez de
l'expérience et que vous considérez comme utiles pour Debian et vous
pouvez devenir responsable pour ces paquets. Pour plus d'informations,
veuillez lire le <a href="$(HOME)/devel/">coin du développeur
Debian</a>.</li>
<li>
Vous pouvez aider en <a
href="https://security-tracker.debian.org/tracker/data/report">\
suivant</a>, <a href="$(HOME)/security/audit/">trouvant</a> et <a
href="$(DOC)/manuals/developers-reference/pkgs.html#bug-security">\
corrigeant</a> des <a href="$(HOME)/security/">\
problèmes de sécurité</a> dans les paquets de Debian.
Vous pouvez aider au renforcement de la sécurité
<a href="https://wiki.debian.org/Hardening">des paquets</a>,
<a href="https://wiki.debian.org/Hardening/RepoAndImages">des dépôts et images</a>
et <a href="https://wiki.debian.org/Hardening/Goals">d’autres objectifs</a>.
</li>
<li>Vous pouvez <a href="$(HOME)/donations">donner du matériel ou des services</a> au projet Debian pour
que les utilisateurs et les développeurs puissent en bénéficier. Nous
sommes en recherche constante de <a href="$(HOME)/mirror/">miroirs dans
le monde entier</a> sur lesquels nos utilisateurs peuvent compter et des
<a href="$(HOME)/devel/buildd/">systèmes de construction automatique</a>
pour nos porteurs.</li>
<li>
Vous pouvez <a href="https://wiki.debian.org/ScreenShots">faire des captures
d’écran</a> de logiciels et les <a href="https://screenshots.debian.net/upload">téléverser</a>
dans <a href="https://screenshots.debian.net/">screenshots.debian.net</a> de
façon à ce que nos utilisateurs puissent voir leur présentation dans
Debian avant utilisation.
</li>
<li>
Vous pouvez indexer et catégoriser des logiciels sur le site web <a href="https://debtags.debian.org/">debtags</a>
de façon à ce que nos utilisateurs puissent trouver plus facilement celui recherché.
</li>
<li>Vous pouvez aider à la promotion de Debian en parlant du projet et
en faisant la démonstration du système à d'autres personnes.</li>
......@@ -135,33 +133,12 @@ annuelle, les mini-DebConf de votre région,
<a href="https://wiki.debian.org/Sprints">les rencontres de développement</a> et
<a href="https://wiki.debian.org/DebianEvents">autres évènements</a> un peu partout.
</li>
</ul>
<h3>Dons</h3>
<ul>
<li>Vous pouvez <a href="$(HOME)/donations">donner du matériel ou des services</a> au projet Debian pour
que les utilisateurs et les développeurs puissent en bénéficier. Nous
sommes en recherche constante de <a href="$(HOME)/mirror/">miroirs dans
le monde entier</a> sur lesquels nos utilisateurs peuvent compter et des
<a href="$(HOME)/devel/buildd/">systèmes de construction automatique</a>
pour nos porteurs.</li>
</ul>
<h3>Utiliser Debian !</h3>
<ul>
<li>
Vous pouvez <a href="https://wiki.debian.org/ScreenShots">faire des captures
d’écran</a> de logiciels et les <a href="https://screenshots.debian.net/upload">téléverser</a>
dans <a href="https://screenshots.debian.net/">screenshots.debian.net</a> de
façon à ce que nos utilisateurs puissent voir leur présentation dans
Debian avant utilisation.
</li>
<li>Vous pouvez permettre le vote automatique pour le
<a href="https://packages.debian.org/popularity-contest">concours de popularité</a>
(« popularity-contest ») des paquets, de façon que nous sachions quels paquets
sont les plus appréciés et les plus utiles à chacun.</li>
</ul>
(« popularity-contest ») des paquets.</li>
</ol>
<p>Comme vous pouvez le voir, il existe de multiples façons de
s'impliquer dans le projet et seules quelques unes d'entre elles
......
#use wml::debian::template title="Debian 9 &mdash; Errata" BARETITLE=true
#use wml::debian::toc
#use wml::debian::translation-check translation="1.3" maintainer="Jean-Pierre Giraud"
#use wml::debian::translation-check translation="1.2" maintainer="Jean-Pierre Giraud"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
......@@ -26,7 +26,7 @@ sécurité&nbsp;:
</p>
<pre>
deb http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ stretch main contrib non-free
</pre>
<p>
......
#use wml::debian::translation-check translation="1.3" maintainer="Jean-Pierre Giraud"
<define-tag description>Mise à jour de sécurité pour LTS</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>La mise à jour publiée pour libxml2 dans <a href="../2014/dsa-2978">DSA-2978</a> corrigeant
<p>La mise à jour publiée pour libxml2 dans <a href="../2014/dsa-2978">DSA 2978</a> corrigeant
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2014-0191">CVE-2014-0191</a> était incomplète.
Cela entrainait libxml2 à encore télécharger des entités externes
indépendamment du fait que la substitution ou la validation d'entité est
activée ou non.</p>
<p>En complément, cette mise à jour corrige une régression introduite dans
<a href="../2014/dsa-3057">DSA-3057</a> par le correctif de
<a href="../2014/dsa-3057">DSA 3057</a> par le correctif de
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2014-3660">CVE-2014-3660</a>.
Cela entrainait libxml2 à ne pas analyser une entité quand elle est d'abord
utilisée dans une entité référencée à partir d'une valeur d'attribut.</p>
......
......@@ -13,10 +13,10 @@ désormais peu probable qu'il soit corrigé dans Squeeze-lts.</p>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2013-6885">CVE-2013-6885</a>
<p>Dans certaines circonstances, une combinaison d'opérations d'écriture en
mémoire « write-combined » et des instructions verrouillées du processeur
peut bloquer un cœur des processeurs AMD de la famille 16h modèles de 00h
à 0Fh. Un utilisateur local peut utiliser ce défaut pour monter un déni de
service (blocage système) à l'aide d'une application contrefaite.</p>
mémoire write-combined et des instructions verrouillées du processeur peut
bloquer un cœur des processeurs AMD de la famille 16h modèles de 00h à 0Fh.
Un utilisateur local peut utiliser ce défaut pour monter un déni de service
(blocage système) à l'aide d'une application contrefaite.</p>
<p>Pour plus d'informations, veuillez vous référer l'erratum 793 des
processeurs AMD à l'adresse
......@@ -57,16 +57,16 @@ terminaison du protocole spécifié.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2014-9420">CVE-2014-9420</a>
<p>L'implémentation du système de fichiers ISO-9660 (isofs) suit
arbitrairement de longues chaînes de « Continuation Entries » (CE), y
compris des boucles. Cela permet à des utilisateurs locaux de monter un
déni de service à l'aide d'une image disque contrefaite.</p></li>
arbitrairement de longues chaînes de Continuation Entries (CE), y compris
des boucles. Cela permet à des utilisateurs locaux de monter un déni de
service à l'aide d'une image disque contrefaite.</p></li>