diacritics fixed by Mugurel

CVS version numbers

romanian/contact.wml: 1.16 -> 1.17
parent 560ecd11
......@@ -34,10 +34,10 @@ Toate
</UL>
trebuie trimise unei liste de utilizatori.
<p>In plus, există liste de mail pentru vorbitorii a diverse
<p>În plus, există liste de mail pentru vorbitorii de diverse
limbi. Vedeţi
<a href="$(HOME)/MailingLists/subscribe">pagina de inscriere pe
liste de mail</a> pentru informaţii.
<a href="$(HOME)/MailingLists/subscribe">pagina de înscriere pe
liste de e-mail</a> pentru informaţii.
<p>Dacă credeţi că aţi găsit o problemă a programului de
instalare, trimiteţi detalii la
......@@ -59,12 +59,12 @@ Doar <a href="MailingLists/subscribe#debian-devel">subscrie
<EM>debian-devel</EM> si apoi trimiteţi mail la
<a href="mailto:debian-devel@lists.debian.org">debian-devel@lists.debian.org</a>.
<p>Dacă aveţi de semnalat o eroare (bug) într-un package Debian
package, mergeţi la
<p>Dacă aveţi de semnalat o eroare (bug) într-un package Debian,
mergeţi la
<a href="$(HOME)/Bugs/">http://www.debian.org/Bugs/</a> sau
<a href="ftp://ftp.debian.org/debian/doc/bug-reporting.txt">ftp://ftp.debian.org/debian/doc/bug-reporting.txt</a>
pentru instrucţiuni. Semnalarea de erori poate fi uşurată prin instalarea
package-ului Debian <em>bug</em> sau <em>reportbug</em>.
pentru instrucţiuni. Semnalarea erorilor poate fi uşurată prin instalarea
package-ului Debian <em>bug</em> sau <em>reportbug</em>.
<p>Dacă aveţi de semnalat o problemă de securitate a sistemului Debian
o puteţi face în mod discret la
......@@ -73,9 +73,9 @@ o pute
<H2>Publicitate</H2>
<p>Cei care doresc informaţii despre articole sau să publice ştiri în pagina noastră de ştiri trebuie sa ia contact our
<a href="mailto:press@debian.org">cu departamenul de publicitate</a>. Vă rugăm să
flosiţi limba engleză pentru a comunica cu noi.
<p>Cei care doresc informaţii despre articole sau să publice ştiri în pagina noastră de ştiri trebuie sa ia contact cu
<a href="mailto:press@debian.org">departamentul nostru de publicitate</a>. Vă rugăm să
folosiţi limba engleză pentru a comunica cu noi.
<H2>Adrese cerute în mod frecvent</H2>
<dl>
......@@ -83,22 +83,22 @@ flosi
<dd><a href="mailto:debian-user@lists.debian.org">debian-user@lists.debian.org</a></dd>
<dt>Informaţii generale despre proiectul Debian</dt>
<dd><a href="mailto:debian-project@lists.debian.org">debian-project@lists.debian.org</a></dd>
<dt>Administratorii listelor de mail
<dd><a href="mailto:listmaster@lists.debian.org">listmaster@lists.debian.org</a></dd>
<dt>Arhivele listelor de mail
<dd><a href="mailto:listarchives@packages.debian.org">listarchives@packages.debian.org</a></dd>
<dt>Administratorii listelor de e-mail
<dd><a href="mailto:listmaster@lists.debian.org">listmaster@lists.debian.org</a>
<dt>Arhivele listelor de e-mail
<dd><a href="mailto:listarchives@packages.debian.org">listarchives@packages.debian.org</a>
<dt>Sistemul de urmărire a erorilor sau paginile web dedicate urmăririi erorilor
<dd><a href="mailto:owner@bugs.debian.org">owner@bugs.debian.org</a></dd>
<dd><a href="mailto:owner@bugs.debian.org">owner@bugs.debian.org</a>
<dt>Paginile web
<dd><a href="mailto:webmaster@debian.org">webmaster@debian.org</a></dd>
<dd><a href="mailto:webmaster@debian.org">webmaster@debian.org</a>
<dt>Baza de date a paginilor web pentru programatori
<dd><a href="mailto:admin@db.debian.org">admin@db.debian.org</a></dd>
<dd><a href="mailto:admin@db.debian.org">admin@db.debian.org</a>
<dt>Menţinerea unui site-oglindă (mirror) Debian
<dd>See the <a href="mirror/">mirroring Debian web pages</a> sau contactaţi
<a href="mailto:mirrors@debian.org">administratorii listei mirror</a></dd>
<a href="mailto:mirrors@debian.org">administratorii listei mirror</a>
<dt>Vînzarea de CD-uri Debian
<dd>Mergeţi la <a href="distrib/cdinfo">informaţii despre distribuitorii de CD-uri (vendors)</a>. Informaţii privind noii
distribuitori trebuie trimise la <a href="mailto:webmaster@debian.org">webmaster@debian.org</a></dd>
distribuitori trebuie trimise la <a href="mailto:webmaster@debian.org">webmaster@debian.org</a>
</dl>
<p>De asemenea, ţinem la zi o <a href="intro/organization">listă completă</a>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment