Commit 61ea078e authored by David Prévot's avatar David Prévot

(validate) <div> and <ul> will actually be pushed in images-list

CVS version numbers

bulgarian/CD/http-ftp/index.wml: 1.22 -> 1.23 
bulgarian/CD/jigdo-cd/index.wml: 1.32 -> 1.33 
bulgarian/CD/netinst/index.wml: 1.28 -> 1.29 
catalan/CD/http-ftp/index.wml: 1.20 -> 1.21 
czech/CD/http-ftp/index.wml: 1.3 -> 1.4 
czech/CD/jigdo-cd/index.wml: 1.5 -> 1.6 
czech/CD/netinst/index.wml: 1.2 -> 1.3 
danish/CD/http-ftp/index.wml: 1.42 -> 1.43 
danish/CD/jigdo-cd/index.wml: 1.80 -> 1.81 
danish/CD/netinst/index.wml: 1.45 -> 1.46 
dutch/CD/http-ftp/index.wml: 1.34 -> 1.35 
dutch/CD/jigdo-cd/index.wml: 1.48 -> 1.49 
dutch/CD/netinst/index.wml: 1.38 -> 1.39 
english/CD/http-ftp/index.wml: 1.50 -> 1.51 
english/CD/jigdo-cd/index.wml: 1.76 -> 1.77 
english/CD/netinst/index.wml: 1.58 -> 1.59 
finnish/CD/http-ftp/index.wml: 1.33 -> 1.34 
finnish/CD/jigdo-cd/index.wml: 1.53 -> 1.54 
finnish/CD/netinst/index.wml: 1.41 -> 1.42 
french/CD/http-ftp/index.wml: 1.37 -> 1.38 
french/CD/jigdo-cd/index.wml: 1.70 -> 1.71 
french/CD/netinst/index.wml: 1.44 -> 1.45 
german/CD/http-ftp/index.wml: 1.44 -> 1.45 
german/CD/jigdo-cd/index.wml: 1.81 -> 1.82 
german/CD/netinst/index.wml: 1.61 -> 1.62 
hungarian/CD/netinst/index.wml: 1.6 -> 1.7 
italian/CD/http-ftp/index.wml: 1.33 -> 1.34 
italian/CD/jigdo-cd/index.wml: 1.44 -> 1.45 
italian/CD/netinst/index.wml: 1.40 -> 1.41 
japanese/CD/http-ftp/index.wml: 1.31 -> 1.32 
japanese/CD/jigdo-cd/index.wml: 1.55 -> 1.56 
japanese/CD/netinst/index.wml: 1.36 -> 1.37 
polish/CD/http-ftp/index.wml: 1.22 -> 1.23 
polish/CD/jigdo-cd/index.wml: 1.36 -> 1.37 
polish/CD/netinst/index.wml: 1.22 -> 1.23 
portuguese/CD/http-ftp/index.wml: 1.28 -> 1.29 
portuguese/CD/jigdo-cd/index.wml: 1.50 -> 1.51 
romanian/CD/netinst/index.wml: 1.10 -> 1.11 
russian/CD/http-ftp/index.wml: 1.24 -> 1.25 
russian/CD/jigdo-cd/index.wml: 1.29 -> 1.30 
russian/CD/netinst/index.wml: 1.23 -> 1.24 
slovak/CD/http-ftp/index.wml: 1.3 -> 1.4 
slovak/CD/jigdo-cd/index.wml: 1.9 -> 1.10 
slovak/CD/netinst/index.wml: 1.13 -> 1.14 
spanish/CD/http-ftp/index.wml: 1.25 -> 1.26 
spanish/CD/jigdo-cd/index.wml: 1.46 -> 1.47 
spanish/CD/netinst/index.wml: 1.36 -> 1.37 
swedish/CD/http-ftp/index.wml: 1.40 -> 1.41 
swedish/CD/jigdo-cd/index.wml: 1.71 -> 1.72 
swedish/CD/netinst/index.wml: 1.47 -> 1.48 
turkish/CD/http-ftp/index.wml: 1.10 -> 1.11 
turkish/CD/netinst/index.wml: 1.4 -> 1.5 
ukrainian/CD/http-ftp/index.wml: 1.13 -> 1.14 
ukrainian/CD/jigdo-cd/index.wml: 1.11 -> 1.12 
ukrainian/CD/netinst/index.wml: 1.9 -> 1.10
parent c509e35c
#use wml::debian::cdimage title="Изтегляне на образи на дискове с чрез HTTP/FTP" #use wml::debian::cdimage title="Изтегляне на образи на дискове с чрез HTTP/FTP"
#use wml::debian::translation-check translation="1.50" #use wml::debian::translation-check translation="1.51"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info" #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data" #include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
...@@ -77,22 +77,16 @@ Mac&nbsp;OS вижте <a href="http://www.yazsoft.com/">Speed Download</a>.</p> ...@@ -77,22 +77,16 @@ Mac&nbsp;OS вижте <a href="http://www.yazsoft.com/">Speed Download</a>.</p>
<p>Следните връзки сочат към образи с размер до 650&nbsp;МБ, подходящи за <p>Следните връзки сочат към образи с размер до 650&nbsp;МБ, подходящи за
записване върху обикновен носител CD-R(W):</p> записване върху обикновен носител CD-R(W):</p>
<div class="downloads"> <stable-full-cd-images />
<ul class="downlist"><stable-full-cd-images /></ul>
</div> </div>
</div>
<div class="item col50 lastcol"> <div class="item col50 lastcol">
<p><strong>DVD</strong></p> <p><strong>DVD</strong></p>
<p>Следните връзки сочат към образи с размер до 4.4&nbsp;ГБ, подходящи за <p>Следните връзки сочат към образи с размер до 4.4&nbsp;ГБ, подходящи за
записване върху обикновени носители DVD-R/DVD+R и подобни:</p> записване върху обикновени носители DVD-R/DVD+R и подобни:</p>
<div class="downloads"> <stable-full-dvd-images />
<ul class="downlist"><stable-full-dvd-images /></ul> </div><div class="clear"></div>
</div>
</div>
<div class="clear"></div>
</div> </div>
<p>Преди да пристъпите към инсталиране прегледайте документацията. <strong>Ако <p>Преди да пристъпите към инсталиране прегледайте документацията. <strong>Ако
......
...@@ -4,7 +4,7 @@ ...@@ -4,7 +4,7 @@
#use wml::debian::installer #use wml::debian::installer
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data" #include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/debian-installer/images.data" #include "$(ENGLISHDIR)/devel/debian-installer/images.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.76" #use wml::debian::translation-check translation="1.77"
<p>Jigsaw Download или съкратено <a href="http://atterer.org/jigdo/">jigdo</a> <p>Jigsaw Download или съкратено <a href="http://atterer.org/jigdo/">jigdo</a>
(джигдо) е замислен да стане главен инструмент за разпространение на образи на (джигдо) е замислен да стане главен инструмент за разпространение на образи на
...@@ -83,30 +83,18 @@ href="http://www.tldp.org/HOWTO/Debian-Jigdo/">Debian jigdo mini-HOW-TO</a>. ...@@ -83,30 +83,18 @@ href="http://www.tldp.org/HOWTO/Debian-Jigdo/">Debian jigdo mini-HOW-TO</a>.
<div class="line"> <div class="line">
<div class="item col50"> <div class="item col50">
<p><strong>CD</strong></p> <p><strong>CD</strong></p>
<div class="downloads">
<ul class="downlist">
<stable-full-cd-jigdo /> <stable-full-cd-jigdo />
</ul>
</div>
</div> </div>
<div class="item col50 lastcol"> <div class="item col50 lastcol">
<p><strong>DVD</strong></p> <p><strong>DVD</strong></p>
<div class="downloads">
<ul class="downlist">
<stable-full-dvd-jigdo /> <stable-full-dvd-jigdo />
</ul>
</div>
</div> </div>
<div class="clear"></div> <div class="clear"></div>
</div> </div>
<div class="line"> <div class="line">
<div class="item col50"> <div class="item col50">
<p><strong>Blu-ray</strong></p> <p><strong>Blu-ray</strong></p>
<div class="downloads">
<ul class="downlist">
<stable-full-bluray-jigdo /> <stable-full-bluray-jigdo />
</ul>
</div>
</div> </div>
</div> </div>
...@@ -132,19 +120,11 @@ href="$(HOME)/releases/stable/debian-installer/#errata">Допълнението ...@@ -132,19 +120,11 @@ href="$(HOME)/releases/stable/debian-installer/#errata">Допълнението
<div class="line"> <div class="line">
<div class="item col50"> <div class="item col50">
<p><strong>компактдиск</strong></p> <p><strong>компактдиск</strong></p>
<div class="downloads">
<ul class="downlist">
<full-cd-jigdo /> <full-cd-jigdo />
</ul>
</div>
</div> </div>
<div class="item col50 lastcol"> <div class="item col50 lastcol">
<p><strong>DVD</strong></p> <p><strong>DVD</strong></p>
<div class="downloads">
<ul class="downlist">
<full-dvd-jigdo /> <full-dvd-jigdo />
</ul>
</div>
</div> </div>
</div> </div>
......
#use wml::debian::cdimage title="Мрежова инсталация от минимален компактдиск" #use wml::debian::cdimage title="Мрежова инсталация от минимален компактдиск"
#use wml::debian::translation-check translation="1.58" #use wml::debian::translation-check translation="1.59"
#use wml::debian::release_info #use wml::debian::release_info
#use wml::debian::installer #use wml::debian::installer
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data" #include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
...@@ -69,9 +69,7 @@ ...@@ -69,9 +69,7 @@
<div class="downloads"> <div class="downloads">
<ul class="downlist"> <ul class="downlist">
<stable-netinst-torrent /> <stable-netinst-torrent />
</ul> </div>
</div>
</div>
<div class="item col50 lastcol"> <div class="item col50 lastcol">
<p><strong> <p><strong>
дискове за мрежова инсталация (135-175 MB) дискове за мрежова инсталация (135-175 MB)
...@@ -79,9 +77,7 @@ ...@@ -79,9 +77,7 @@
<div class="downloads"> <div class="downloads">
<ul class="downlist "> <ul class="downlist ">
<stable-netinst-images /> <stable-netinst-images />
</ul> </div>
</div>
</div>
<div class="clear"></div> <div class="clear"></div>
</div> </div>
...@@ -99,21 +95,15 @@ ...@@ -99,21 +95,15 @@
образ на компактдиск-визитка (чрез <a образ на компактдиск-визитка (чрез <a
href="$(HOME)/CD/torrent-cd">bittorrent</a>) href="$(HOME)/CD/torrent-cd">bittorrent</a>)
</strong></p> </strong></p>
<div class="downloads">
<ul class="downlist ">
<stable-businesscard-torrent /> <stable-businesscard-torrent />
</ul>
</div>
</div> </div>
<div class="item col50 lastcol"> <div class="item col50 lastcol">
<p><strong> <p><strong>
образ на компактдиск-визитка (обикновено 20-50 МБ) образ на компактдиск-визитка (обикновено 20-50 МБ)
</strong></p> </strong></p>
<div class="downloads">
<ul class="downlist ">
<stable-businesscard-images /> <stable-businesscard-images />
</ul>
</div>
</div> </div>
<div class="clear"></div> <div class="clear"></div>
</div> </div>
......
#use wml::debian::cdimage title="Descarregant imatges de CD/DVD via HTTP/FTP" BARETITLE=true #use wml::debian::cdimage title="Descarregant imatges de CD/DVD via HTTP/FTP" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.50" maintainer="Guillem Jover" #use wml::debian::translation-check translation="1.51" maintainer="Guillem Jover"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info" #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data" #include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
...@@ -84,11 +84,8 @@ que necessiteu paquets trobats en aquestes.</p> ...@@ -84,11 +84,8 @@ que necessiteu paquets trobats en aquestes.</p>
<p>Els següents enllaços apunten a fitxers d'imatges amb mides de fins a <p>Els següents enllaços apunten a fitxers d'imatges amb mides de fins a
650&nbsp;MiB, fent-los adequats per a cremar en medis normals de CD-R(W):</p> 650&nbsp;MiB, fent-los adequats per a cremar en medis normals de CD-R(W):</p>
<div class="downloads"> <stable-full-cd-images />
<ul class="downlist"><stable-full-cd-images /></ul>
</div> </div>
</div>
<div class="item col50 lastcol"> <div class="item col50 lastcol">
<p><strong>DVD</strong></p> <p><strong>DVD</strong></p>
...@@ -96,11 +93,8 @@ que necessiteu paquets trobats en aquestes.</p> ...@@ -96,11 +93,8 @@ que necessiteu paquets trobats en aquestes.</p>
4.4&nbsp;GiB, fent-los adequats per a cremar en suports normals de DVD-R/DVD+R 4.4&nbsp;GiB, fent-los adequats per a cremar en suports normals de DVD-R/DVD+R
i suports similars:</p> i suports similars:</p>
<div class="downloads"> <stable-full-dvd-images />
<ul class="downlist"><stable-full-dvd-images /></ul> </div><div class="clear"></div>
</div>
</div>
<div class="clear"></div>
</div> </div>
<p>Assegureu-vos de donar-li un cop d'ull a la documentació abans de <p>Assegureu-vos de donar-li un cop d'ull a la documentació abans de
......
#use wml::debian::cdimage title="Staen obraz CD/DVD Debianu pomoc HTTP/FTP" BARETITLE=true #use wml::debian::cdimage title="Staen obraz CD/DVD Debianu pomoc HTTP/FTP" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.50" maintainer="Michal Simunek" #use wml::debian::translation-check translation="1.51" maintainer="Michal Simunek"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info" #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data" #include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
...@@ -73,11 +73,8 @@ n ...@@ -73,11 +73,8 @@ n
<p>Odkazy na soubory obraz, kter maj velikost do <p>Odkazy na soubory obraz, kter maj velikost do
650&nbsp;MB, dky emu jsou vhodn k&nbsp;zpisu na bn nosie CD-R(W):</p> 650&nbsp;MB, dky emu jsou vhodn k&nbsp;zpisu na bn nosie CD-R(W):</p>
<div class="downloads"> <stable-full-cd-images />
<ul class="downlist"><stable-full-cd-images /></ul>
</div> </div>
</div>
<div class="item col50 lastcol"> <div class="item col50 lastcol">
<p><strong>DVD</strong></p> <p><strong>DVD</strong></p>
...@@ -85,11 +82,8 @@ n ...@@ -85,11 +82,8 @@ n
4.4&nbsp;GB, dky emu jsou vhodn k&nbsp;zpisu na bn nosie DVD-R/DVD+R 4.4&nbsp;GB, dky emu jsou vhodn k&nbsp;zpisu na bn nosie DVD-R/DVD+R
a&nbsp;podobn:</p> a&nbsp;podobn:</p>
<div class="downloads"> <stable-full-dvd-images />
<ul class="downlist"><stable-full-dvd-images /></ul> </div><div class="clear"></div>
</div>
</div>
<div class="clear"></div>
</div> </div>
<p>Ped instalac se podvejte do dokumentace. Pokud ped instalac <p>Ped instalac se podvejte do dokumentace. Pokud ped instalac
......
...@@ -2,7 +2,7 @@ ...@@ -2,7 +2,7 @@
#use wml::debian::toc #use wml::debian::toc
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info" #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#use wml::debian::installer #use wml::debian::installer
#use wml::debian::translation-check translation="1.76" maintainer="Michal Simunek" #use wml::debian::translation-check translation="1.77" maintainer="Michal Simunek"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data" #include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/debian-installer/images.data" #include "$(ENGLISHDIR)/devel/debian-installer/images.data"
...@@ -94,30 +94,18 @@ k&nbsp;procesu instalace</a>.</p> ...@@ -94,30 +94,18 @@ k&nbsp;procesu instalace</a>.</p>
<div class="line"> <div class="line">
<div class="item col50"> <div class="item col50">
<p><strong>CD</strong></p> <p><strong>CD</strong></p>
<div class="downloads">
<ul class="downlist">
<stable-full-cd-jigdo /> <stable-full-cd-jigdo />
</ul>
</div>
</div> </div>
<div class="item col50 lastcol"> <div class="item col50 lastcol">
<p><strong>DVD</strong></p> <p><strong>DVD</strong></p>
<div class="downloads">
<ul class="downlist">
<stable-full-dvd-jigdo /> <stable-full-dvd-jigdo />
</ul>
</div>
</div> </div>
<div class="clear"></div> <div class="clear"></div>
</div> </div>
<div class="line"> <div class="line">
<div class="item col50"> <div class="item col50">
<p><strong>Blu-ray</strong></p> <p><strong>Blu-ray</strong></p>
<div class="downloads">
<ul class="downlist">
<stable-full-bluray-jigdo /> <stable-full-bluray-jigdo />
</ul>
</div>
</div> </div>
</div> </div>
...@@ -140,19 +128,11 @@ pr ...@@ -140,19 +128,11 @@ pr
<div class="line"> <div class="line">
<div class="item col50"> <div class="item col50">
<p><strong>CD</strong></p> <p><strong>CD</strong></p>
<div class="downloads">
<ul class="downlist">
<full-cd-jigdo /> <full-cd-jigdo />
</ul>
</div>
</div> </div>
<div class="item col50 lastcol"> <div class="item col50 lastcol">
<p><strong>DVD</strong></p> <p><strong>DVD</strong></p>
<div class="downloads">
<ul class="downlist">
<full-dvd-jigdo /> <full-dvd-jigdo />
</ul>
</div>
</div> </div>
</div> </div>
......
#use wml::debian::cdimage title="Sov instalace z minimlnho CD" #use wml::debian::cdimage title="Sov instalace z minimlnho CD"
#use wml::debian::release_info #use wml::debian::release_info
#use wml::debian::installer #use wml::debian::installer
#use wml::debian::translation-check translation="1.58" maintainer="Michal Simunek" #use wml::debian::translation-check translation="1.59" maintainer="Michal Simunek"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data" #include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
<p><q>Sov instalace</q>, nebo tak <q>netinst</q> CD, je jedno CD, kter vm umouje <p><q>Sov instalace</q>, nebo tak <q>netinst</q> CD, je jedno CD, kter vm umouje
...@@ -72,21 +72,15 @@ instal ...@@ -72,21 +72,15 @@ instal
<p><strong> <p><strong>
Obraz CD netinst (pomoc <a href="$(HOME)/CD/torrent-cd">bittorrentu</a>) Obraz CD netinst (pomoc <a href="$(HOME)/CD/torrent-cd">bittorrentu</a>)
</strong></p> </strong></p>
<div class="downloads">
<ul class="downlist ">
<stable-netinst-torrent /> <stable-netinst-torrent />
</ul>
</div>
</div> </div>
<div class="item col50 lastcol"> <div class="item col50 lastcol">
<p><strong> <p><strong>
Obraz CD netinst (obecn 135-175 MB) Obraz CD netinst (obecn 135-175 MB)
</strong></p> </strong></p>
<div class="downloads">
<ul class="downlist ">
<stable-netinst-images /> <stable-netinst-images />
</ul>
</div>
</div> </div>
<div class="clear"></div> <div class="clear"></div>
</div> </div>
...@@ -111,21 +105,15 @@ zb ...@@ -111,21 +105,15 @@ zb
<p><strong> <p><strong>
Obraz CD businesscard (pomoc <a href="$(HOME)/CD/torrent-cd">bittorrentu</a>) Obraz CD businesscard (pomoc <a href="$(HOME)/CD/torrent-cd">bittorrentu</a>)
</strong></p> </strong></p>
<div class="downloads">
<ul class="downlist ">
<stable-businesscard-torrent /> <stable-businesscard-torrent />
</ul>
</div>
</div> </div>
<div class="item col50 lastcol"> <div class="item col50 lastcol">
<p><strong> <p><strong>
Obraz CD businesscard (obecn 20-50 MB) Obraz CD businesscard (obecn 20-50 MB)
</strong></p> </strong></p>
<div class="downloads">
<ul class="downlist ">
<stable-businesscard-images /> <stable-businesscard-images />
</ul>
</div>
</div> </div>
<div class="clear"></div> <div class="clear"></div>
</div> </div>
......
#use wml::debian::cdimage title="Hent Debians cd-/dvd-aftryk via HTTP/FTP" BARETITLE=true #use wml::debian::cdimage title="Hent Debians cd-/dvd-aftryk via HTTP/FTP" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.50" #use wml::debian::translation-check translation="1.51"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info" #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data" #include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
...@@ -72,11 +72,8 @@ eller dvd-aftryk, med mindre du ved, at du skal bruge pakker på dem.</p> ...@@ -72,11 +72,8 @@ eller dvd-aftryk, med mindre du ved, at du skal bruge pakker på dem.</p>
<p>De følgende links henviser til aftryksfiler, som er op til 650 megabyte i <p>De følgende links henviser til aftryksfiler, som er op til 650 megabyte i
størrelse, hvilket gør at de kan brændes til almindelige cd-r(w)-medier:</p> størrelse, hvilket gør at de kan brændes til almindelige cd-r(w)-medier:</p>
<div class="downloads"> <stable-full-cd-images />
<ul class="downlist"><stable-full-cd-images /></ul>
</div> </div>
</div>
<div class="item col50 lastcol"> <div class="item col50 lastcol">
<p><strong>Dvd</strong></p> <p><strong>Dvd</strong></p>
...@@ -84,11 +81,8 @@ størrelse, hvilket gør at de kan brændes til almindelige cd-r(w)-medier:</p> ...@@ -84,11 +81,8 @@ størrelse, hvilket gør at de kan brændes til almindelige cd-r(w)-medier:</p>
størrelse, hvilket gør at de kan brændes til almindelige dvd-r-/dvd+r- og størrelse, hvilket gør at de kan brændes til almindelige dvd-r-/dvd+r- og
lignende medier:</p> lignende medier:</p>
<div class="downloads"> <stable-full-dvd-images />
<ul class="downlist"><stable-full-dvd-images /></ul> </div><div class="clear"></div>
</div>
</div>
<div class="clear"></div>
</div> </div>
<p>Sørg for at have kigget i dokumentationen før du installerer. <p>Sørg for at have kigget i dokumentationen før du installerer.
......
...@@ -5,7 +5,7 @@ ...@@ -5,7 +5,7 @@
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data" #include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/debian-installer/images.data" #include "$(ENGLISHDIR)/devel/debian-installer/images.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.76" #use wml::debian::translation-check translation="1.77"
<p>Jigsaw Download, forkortet <a href="http://atterer.org/jigdo/">jigdo</a> <p>Jigsaw Download, forkortet <a href="http://atterer.org/jigdo/">jigdo</a>
har til formål at blive den primære måde at distribuere Debians cd-aftryk på har til formål at blive den primære måde at distribuere Debians cd-aftryk på
...@@ -96,30 +96,18 @@ Tilbud om hjælp til udviklingen af jigdo er altid velkomne!</p> ...@@ -96,30 +96,18 @@ Tilbud om hjælp til udviklingen af jigdo er altid velkomne!</p>
<div class="line"> <div class="line">
<div class="item col50"> <div class="item col50">
<p><strong>Cd</strong></p> <p><strong>Cd</strong></p>
<div class="downloads">
<ul class="downlist">
<stable-full-cd-jigdo /> <stable-full-cd-jigdo />
</ul>
</div>
</div> </div>
<div class="item col50 lastcol"> <div class="item col50 lastcol">
<p><strong>Dvd</strong></p> <p><strong>Dvd</strong></p>
<div class="downloads">
<ul class="downlist">
<stable-full-dvd-jigdo /> <stable-full-dvd-jigdo />
</ul>
</div>
</div> </div>
<div class="clear"></div> <div class="clear"></div>
</div> </div>
<div class="line"> <div class="line">
<div class="item col50"> <div class="item col50">
<p><strong>Blu-ray</strong></p> <p><strong>Blu-ray</strong></p>
<div class="downloads">
<ul class="downlist">
<stable-full-bluray-jigdo /> <stable-full-bluray-jigdo />
</ul>
</div>
</div> </div>
</div> </div>
...@@ -142,19 +130,11 @@ gennemgang af installeringsprocessen. Andre nyttig dokumentation er:</p> ...@@ -142,19 +130,11 @@ gennemgang af installeringsprocessen. Andre nyttig dokumentation er:</p>
<div class="line"> <div class="line">
<div class="item col50"> <div class="item col50">
<p><strong>Cd</strong></p> <p><strong>Cd</strong></p>
<div class="downloads">
<ul class="downlist">
<full-cd-jigdo /> <full-cd-jigdo />
</ul>
</div>
</div> </div>
<div class="item col50 lastcol"> <div class="item col50 lastcol">
<p><strong>Dvd</strong></p> <p><strong>Dvd</strong></p>
<div class="downloads">
<ul class="downlist">
<full-dvd-jigdo /> <full-dvd-jigdo />
</ul>
</div>
</div> </div>
</div> </div>
......
#use wml::debian::cdimage title="Netværksinstallering fra en minimal cd" #use wml::debian::cdimage title="Netværksinstallering fra en minimal cd"
#use wml::debian::translation-check translation="1.58" #use wml::debian::translation-check translation="1.59"
#use wml::debian::release_info #use wml::debian::release_info
#use wml::debian::installer #use wml::debian::installer
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data" #include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
...@@ -68,21 +68,15 @@ muligt at installere et (meget) grundlæggende system.</p> ...@@ -68,21 +68,15 @@ muligt at installere et (meget) grundlæggende system.</p>
<p><strong> <p><strong>
netinst-cd-aftryk (via <a href="$(HOME)/CD/torrent-cd">bittorrent</a>) netinst-cd-aftryk (via <a href="$(HOME)/CD/torrent-cd">bittorrent</a>)
</strong></p> </strong></p>
<div class="downloads">
<ul class="downlist ">
<stable-netinst-torrent /> <stable-netinst-torrent />
</ul>
</div>
</div> </div>
<div class="item col50 lastcol"> <div class="item col50 lastcol">
<p><strong> <p><strong>
netinst-cd-aftryk (generelt 135-175 MB) netinst-cd-aftryk (generelt 135-175 MB)
</strong></p> </strong></p>
<div class="downloads">
<ul class="downlist ">
<stable-netinst-images /> <stable-netinst-images />
</ul>
</div>
</div> </div>
<div class="clear"></div> <div class="clear"></div>
</div> </div>
...@@ -103,21 +97,15 @@ for at kunne opsætte netværket og hente resten af installeringssystemet.</p> ...@@ -103,21 +97,15 @@ for at kunne opsætte netværket og hente resten af installeringssystemet.</p>
<p><strong> <p><strong>
visitkorts-cd-aftryk (via <a href="$(HOME)/CD/torrent-cd">bittorrent</a>) visitkorts-cd-aftryk (via <a href="$(HOME)/CD/torrent-cd">bittorrent</a>)
</strong></p> </strong></p>
<div class="downloads">
<ul class="downlist ">
<stable-businesscard-torrent /> <stable-businesscard-torrent />
</ul>
</div>
</div> </div>
<div class="item col50 lastcol"> <div class="item col50 lastcol">
<p><strong> <p><strong>
visitkorts-cd-aftryk (generelt 20-50 MB) visitkorts-cd-aftryk (generelt 20-50 MB)
</strong></p> </strong></p>
<div class="downloads">
<ul class="downlist ">
<stable-businesscard-images /> <stable-businesscard-images />
</ul>
</div>
</div> </div>
<div class="clear"></div> <div class="clear"></div>
</div> </div>
......
#use wml::debian::cdimage title="Debian CD/DVD-images downloaden via HTTP/FTP" BARETITLE=true #use wml::debian::cdimage title="Debian CD/DVD-images downloaden via HTTP/FTP" BARETITLE=true
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info" #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data" #include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.50" #use wml::debian::translation-check translation="1.51"
# Last Translation Update by: $Author$ # Last Translation Update by: $Author$
# Last Translation Update at: $Date$ # Last Translation Update at: $Date$
...@@ -84,11 +84,8 @@ pakketten daarop nodig heeft.</p> ...@@ -84,11 +84,8 @@ pakketten daarop nodig heeft.</p>
<p>Via onderstaande verwijzingen vindt u imagebestanden tot een grootte <p>Via onderstaande verwijzingen vindt u imagebestanden tot een grootte
van 650&nbsp;MB geschikt voor het beschrijven van normale CD-R(W) media:</p> van 650&nbsp;MB geschikt voor het beschrijven van normale CD-R(W) media:</p>
<div class="downloads"> <stable-full-cd-images />
<ul class="downlist"><stable-full-cd-images /></ul>
</div> </div>
</div>
<div class="item col50 lastcol"> <div class="item col50 lastcol">
<p><strong>DVD</strong></p> <p><strong>DVD</strong></p>
...@@ -96,11 +93,8 @@ van 650&nbsp;MB geschikt voor het beschrijven van normale CD-R(W) media:</p> ...@@ -96,11 +93,8 @@ van 650&nbsp;MB geschikt voor het beschrijven van normale CD-R(W) media:</p>
van 4.4&nbsp;GB geschikt voor het beschrijven van normale DVD-R/DVD+R en van 4.4&nbsp;GB geschikt voor het beschrijven van normale DVD-R/DVD+R en
vergelijkbare media:</p> vergelijkbare media:</p>
<div class="downloads"> <stable-full-dvd-images />
<ul class="downlist"><stable-full-dvd-images /></ul> </div><div class="clear"></div>
</div>
</div>
<div class="clear"></div>
</div> </div>
<p>Bekijk ook de beschikbare documentatie voor u een installatie begint. <p>Bekijk ook de beschikbare documentatie voor u een installatie begint.
......
...@@ -5,7 +5,7 @@ ...@@ -5,7 +5,7 @@
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data" #include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/debian-installer/images.data" #include "$(ENGLISHDIR)/devel/debian-installer/images.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.76" #use wml::debian::translation-check translation="1.77"
#Last Translation Update by $Author$ #Last Translation Update by $Author$
#Last Translation Update at $Date$ #Last Translation Update at $Date$
...@@ -93,30 +93,18 @@ het installatie proces</a>.</p> ...@@ -93,30 +93,18 @@ het installatie proces</a>.</p>
<div class="line"> <div class="line">
<div class="item col50"> <div class="item col50">
<p><strong>CD</strong></p> <p><strong>CD</strong></p>
<div class="downloads">
<ul class="downlist">
<stable-full-cd-jigdo /> <stable-full-cd-jigdo />
</ul>
</div>
</div> </div>
<div class="item col50 lastcol"> <div class="item col50 lastcol">
<p><strong>DVD</strong></p> <p><strong>DVD</strong></p>
<div class="downloads">
<ul class="downlist">
<stable-full-dvd-jigdo /> <stable-full-dvd-jigdo />
</ul>
</div>
</div> </div>
<div class="clear"></div>