Commit 6f2c67d2 authored by Volodymyr Bodenchuk's avatar Volodymyr Bodenchuk

Updated Ukrainian translation of distrib/index.wml.

CVS version numbers

ukrainian/distrib/index.wml: 1.6 -> 1.7
parent 551a8985
#use wml::debian::template title="Отримання Debian"
#use wml::debian::translation-check translation="1.47" maintainer="Borys Yanovych"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.59" maintainer="Borys Yanovych"
<p>Debian <a href="../intro/free">вільно</a> розповсюджується
через Internet. Ви можете завантажити всю систему з будь-якого з наших
<a href="ftplist">дзеркал</a>.</p>
<a href="ftplist">дзеркал</a>.
<a href="../releases/stable/installmanual">Посібник по встановленню</a> містить детальні інструкції зі встановлення.
</p>
<p>Якщо ви хочете просто встановити Debian, у вас є наступні варіанти:</p>
<ul>
<li><strong><a href="netinst">Завантажити невеликий файл образу, записати
його на CD/DVD/USB диск/дискету та встановити, використовуючи
Internet.</a></strong>
<p>
Такі малі <q>netinst</q>-образи можна швидко завантажити.
Їх використання дозволить вам завантажувати лише дійсно необхідні
пакунки, проте вимагається, щоб машина, на якій здійснюється
встановлення, мала з'єднання з мережею Internet.
</p>
</li>
<li><strong>Завантажити більший файл образу CD/DVD, записати його
та встановити, використовуючи лише цей носій.</strong>
<p>
Образи CD/DVD можна завантажити через
<strong><a href="../CD/http-ftp/">HTTP/FTP</a></strong>,
<strong><a href="../CD/torrent-cd/">BitTorrent</a></strong> або
<strong><a href="../CD/jigdo-cd/">Jigdo</a></strong>.
</p>
<p>
Великі CD та DVD образи містять багато пакунків, що спрощує
встановлення на машинах без доступу до Internet. Однак,
отримавши повний набір CD- або DVD-дисків, ви матимете й значну
кількість зайвих пакунків, які ніколи не використовуватимете.
</p>
</li>
<li><strong>Придбати набір компакт-дисків у <a href="../CD/vendors/">одного з постачальників
дисків Debian</a> та встановити систему з них.</strong>
<div class="line">
<div class="item col50">
<h2><a href="netinst">Завантажити інсталяційний образ</a></h2>
<p>В залежності від вашого з'єднання з інтернетом, ви можете завантажити один із наступних:</p>
<ul>
<li><a href="netinst"><strong>Малий інсталяційний образ</strong></a>:
можна швидко завантажити і записати на змінний
диск. Для його використання буде потрібно, щоб комп'ютер мав доступ до мережі Internet.
<ul class="quicklist downlist">
<li><a title="Завантажити встановлювач для 64-біт Intel та AMD ПК"
href="<stable-images-url/>/amd64/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-netinst.iso">64-bit
PC netinst iso</a></li>
<li><a title="Завантажити встановлювач для звичайного 32-біт Intel та AMD ПК"
href="<stable-images-url/>/i386/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-i386-netinst.iso">32-bit
PC netinst iso</a></li>
</ul>
</li>
<li>Більший <a href="../CD/"><strong>повний інсталяційни образ</strong></a>: містить більше пакунків, що спрощує встановлення
на машинах без доступу до Internet.
<ul class="quicklist downlist">
<li><a title="Завантажити DVD торренти для 64-біт Intel та AMD ПК"
href="<stable-images-url/>/amd64/bt-dvd/">64-біт ПК торренти (DVD)</a></li>
<li><a title="Завантажити DVD торренти для звичайного 32-біт Intel та AMD ПК"
href="<stable-images-url/>/i386/bt-dvd/">32-біт ПК торренти (DVD)</a></li>
<li><a title="Завантажити CD торренти для 64-біт Intel та AMD ПК"
href="<stable-images-url/>/amd64/bt-cd/">64-біт ПК торренти (CD)</a></li>
<li><a title="Завантажити CD торренти для звичайного 32-біт Intel та AMD ПК"
href="<stable-images-url/>/i386/bt-cd/">32-біт ПК торренти (CD)</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
<div class="item col50 lastcol">
<h2><a href="../CD/live/">Спробувати "живий" Debian до встановлення</a></h2>
<p>
Ви можете спробувати Debian, завантаживши живу систему з CD, DVD чи USB-носія
без встановлення будь-яких файлів на комп'ютер. Коли ви будете готові, ви можете
запустити встановлювач, який також присутній. Образи, що постачаються, відповідають вашим вимогам до розміру, мови,
вибору пакунків. Цей метод може вам підійти.
Прочитайте більше <a href="../CD/live#choose_live">інформації про цей метод</a>
для полегшення вибору.
</p>
<ul class="quicklist downlist">
<li><a title="Завантажити 'живі' торренти для 64-біт Intel та AMD ПК"
href="<live-images-url/>/amd64/bt-hybrid/">64-біт ПК "живі" торренти</a></li>
<li><a title="Завантажити 'живі' торренти для звичайного 32-біт Intel та AMD ПК"
href="<live-images-url/>/i386/bt-hybrid/">32-біт ПК "живі" торренти</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="line">
<div class="item col50">
<h2><a href="../CD/vendors/">Придбати набір CD- чи DVD-дисків у одного з постачальників
дисків Debian.</a></h2>
<p>
Більшість постачальників продають дистрибутив менш ніж за 5 доларів США плюс
......@@ -45,7 +72,7 @@
Деякі набори дисків можуть мати в комплекті <a href="../doc/books">книги про Debian</a>.
</p>
<p>Ось деякі переваги дисків, що підготовані кимось іншим:</p>
<p>Ось деякі переваги дисків:</p>
<ul>
<li>Встановлення з набору дисків більш просте.</li>
......@@ -54,21 +81,16 @@
всі пакунки самостійно.</li>
<li>Компакт-диск може використовуватися для спрощення відновлення пошкодженої системи Debian.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Купити <a href="pre-installed">комп'ютер з встановленою системою Debian</a>.</strong>
</div>
<div class="item col50 lastcol">
<h2><a href="pre-installed">Купити комп'ютер з встановленою системою Debian.</a></h2>
<p>Це має декілька переваг:</p>
<ul>
<li>Вам не потрібно встановлювати Debian.</li>
<li>Система налаштована під апаратне забезпечення.</li>
<li>Постачальник може надавати технічну підтримку.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><a href="../releases/stable/installmanual">Посібник по встановленню</a> містить
детальні інструкції зі встановлення.</p>
</div>
</div>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment