Commit 7053ce71 authored by Chris Danis's avatar Chris Danis

Updates to the translations.

CVS version numbers

danish/security/faq.wml: 1.3 -> 1.4 
danish/security/index.wml: 1.1 -> 1.2 
danish/security/1997/index.wml: 1.1 -> 1.2 
danish/security/1998/index.wml: 1.1 -> 1.2 
danish/security/1999/index.wml: 1.1 -> 1.2 
danish/security/2000/index.wml: 1.1 -> 1.2 
danish/security/2001/index.wml: 1.1 -> 1.2 
danish/security/undated/index.wml: 1.1 -> 1.2
parent 79bb23be
#use wml::debian::template title="Sikkerhedsadvarsler fra 1997" GEN_TIME="yes"
#use wml::debian::template title="Sikkerhedsbulletiner fra 1997" GEN_TIME="yes"
#use wml::debian::recent_list
#use wml::debian::translation-check translation="1.6"
......
<define-tag pagetitle>Sikkerhedsadvarsler fra 1998</define-tag>
#use wml::debian::template title="Sikkerhedsadvarsler fra 1998" GEN_TIME="yes"
<define-tag pagetitle>Sikkerhedsbulletiner fra 1998</define-tag>
#use wml::debian::template title="Sikkerhedsbulletiner fra 1998" GEN_TIME="yes"
#use wml::debian::recent_list
#use wml::debian::translation-check translation="1.6"
......
<define-tag pagetitle>Sikkerhedsadvarsler 1999</define-tag>
#use wml::debian::template title="Sikkerhedsadvarsler fra 1999" GEN_TIME="yes"
<define-tag pagetitle>Sikkerhedsbulletiner 1999</define-tag>
#use wml::debian::template title="Sikkerhedsbulletiner fra 1999" GEN_TIME="yes"
#use wml::debian::recent_list
#use wml::debian::translation-check translation="1.3"
......
<define-tag pagetitle>Sikkerhedsadvarsler fra 2000</define-tag>
<define-tag pagetitle>Sikkerhedsbulletiner fra 2000</define-tag>
#use wml::debian::template title="<pagetitle>" GEN_TIME="yes"
#use wml::debian::recent_list
#use wml::debian::translation-check translation="1.6"
<:= get_recent_list ('.', '0', '$(ENGLISHDIR)/security/2000', '', '\d+\w*' ) :>
<p>Du kan modtage de seneste sikkerhedsadvarsler fra Debian ved at abonnere
<p>Du kan modtage de seneste sikkerhedsbulletiner fra Debian ved at abonnere
p vores
<a href="$(HOME)/MailingLists/subscribe#debian-security-announce">
<strong>debian-security-announce</strong></a>-postliste.
......
<define-tag pagetitle>Sikkerhedsadvarsler fra 2001</define-tag>
<define-tag pagetitle>Sikkerhedsbulletiner fra 2001</define-tag>
#use wml::debian::template title="<pagetitle>" GEN_TIME="yes"
#use wml::debian::recent_list
#use wml::debian::translation-check translation="1.4"
<:= get_recent_list ('.', '0', '$(ENGLISHDIR)/security/2001', '', 'dsa-\d+' ) :>
<p>Du kan modtage de seneste sikkerhedsadvarsler fra Debian ved at abonnere
<p>Du kan modtage de seneste sikkerhedsbulletiner fra Debian ved at abonnere
p vores
<a href="$(HOME)/MailingLists/subscribe#debian-security-announce">
<strong>debian-security-announce</strong></a>-postliste.
......
......@@ -4,7 +4,7 @@
<p>Vi modtager de følgende spørgsmål lidt for ofte for tiden, derfor har vi
oprettede denne side.
<p><em>Sp: Signaturen på jeres advarsler kan ikke verificeres korrekt!</em>
<p><em>Sp: Signaturen på jeres bulletiner kan ikke verificeres korrekt!</em>
<p>Sv: Dette skyldes højst sandsynligt et problem hos dig. Der er et filter på
postlisten debian-security-announce, der gør at kun breve med en
korrekt signatur fra medlemmerne af sikkerhedsteamet kan udsendes.
......
......@@ -11,7 +11,7 @@ sikkerhedsproblemer. Af den grund d
forskellige huller i sikkerheden, der potentielt kan påvirke Debian.</P>
<P>Sikkerhedsfejl følges kun indtil en version med rettelsen kommer ind i
systemet. Hvis du opdager at en version i det stabile release (stable) er
systemet. Hvis du opdager at en version i den stabile frigivelse (stable) er
højere end nummeret på den fejlrettede version, så brug den nyeste version.</p>
<P>Abonnér på postlisten
......@@ -43,15 +43,15 @@ til at informere sikkerhedsteamet om problemer i deres pakker.)</P>
<p>Læs venligst <a href="faq">sikkerhedsteamets FAQ</a> (OSS, ofte stillede
spørgsmål) før du kontakter os, dit spørgsmål er måske allerede besvaret.</p>
<H2>De seneste sikkerhedsadvarsler</H2>
<H2>De seneste sikkerhedsbulletiner</H2>
<:= get_recent_list( $(CUR_YEAR), '6', '$(ENGLISHDIR)/security', 'list', '(2000\d+\w*|dsa-\d+)' ) :>
<H2>Andre advarsler</H2>
<p>Sikkerhedsadvarsler fra <A href="2001/">2001</A><BR>
Sikkerhedsadvarsler fra <A href="2000/">2000</A><BR>
Sikkerhedsadvarsler fra <A href="1999/">1999</A><BR>
Sikkerhedsadvarsler fra <A href="1998/">1998</A><BR>
Sikkerhedsadvarsler fra <A href="1997/">1997</A><BR>
<A href="undated/">Udaterede</A> sikkerhedsadvarsler bevaret for eftertiden.<BR></p>
<p>Sikkerhedsbulletiner fra <A href="2001/">2001</A><BR>
Sikkerhedsbulletiner fra <A href="2000/">2000</A><BR>
Sikkerhedsbulletiner fra <A href="1999/">1999</A><BR>
Sikkerhedsbulletiner fra <A href="1998/">1998</A><BR>
Sikkerhedsbulletiner fra <A href="1997/">1997</A><BR>
<A href="undated/">Udaterede</A> sikkerhedsbulletiner bevaret til eftertiden.<BR></p>
#use wml::debian::template title="Sikkerhedsadvarsler fra sidst i '97 og tidligt i '98" GEN_TIME="yes"
#use wml::debian::template title="Sikkerhedsbulletiner fra sidst i '97 og tidligt i '98" GEN_TIME="yes"
#use wml::debian::recent_list
#use wml::debian::translation-check translation="1.5"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment