Commit 70abedae authored by Josip Rodin's avatar Josip Rodin

use the footer.inc in the English dir because it's generic now

CVS version numbers

chinese/Bugs/Access.wml: 1.6 -> 1.7 
chinese/Bugs/Developer.wml: 1.13 -> 1.14 
chinese/Bugs/Reporting.wml: 1.5 -> 1.6 
chinese/Bugs/footer.inc: 1.3 -> 1.4(DEAD) 
chinese/Bugs/index.wml: 1.13 -> 1.14 
chinese/Bugs/server-control.wml: 1.4 -> 1.5 
chinese/Bugs/server-refcard.wml: 1.3 -> 1.4 
chinese/Bugs/server-request.wml: 1.4 -> 1.5 
croatian/Bugs/Reporting.wml: 1.5 -> 1.6 
croatian/Bugs/footer.inc: 1.1 -> 1.2(DEAD) 
croatian/Bugs/index.wml: 1.20 -> 1.21 
croatian/Bugs/pseudo-packages.wml: 1.3 -> 1.4 
danish/Bugs/Access.wml: 1.5 -> 1.6 
danish/Bugs/Reporting.wml: 1.5 -> 1.6 
danish/Bugs/footer.inc: 1.4 -> 1.5(DEAD) 
danish/Bugs/index.wml: 1.9 -> 1.10 
danish/Bugs/pseudo-packages.wml: 1.2 -> 1.3 
dutch/Bugs/footer.inc: 1.1 -> 1.2(DEAD) 
dutch/Bugs/index.wml: 1.3 -> 1.4 
english/Bugs/Access.wml: 1.15 -> 1.16 
english/Bugs/Developer.wml: 1.31 -> 1.32 
english/Bugs/Reporting.wml: 1.25 -> 1.26 
english/Bugs/index.wml: 1.41 -> 1.42 
english/Bugs/pseudo-packages.wml: 1.9 -> 1.10 
english/Bugs/server-control.wml: 1.19 -> 1.20 
english/Bugs/server-refcard.wml: 1.15 -> 1.16 
english/Bugs/server-request.wml: 1.13 -> 1.14 
finnish/Bugs/Access.wml: 1.3 -> 1.4 
finnish/Bugs/Reporting.wml: 1.3 -> 1.4 
finnish/Bugs/footer.inc: 1.1 -> 1.2(DEAD) 
finnish/Bugs/index.wml: 1.10 -> 1.11 
finnish/Bugs/pseudo-packages.wml: 1.2 -> 1.3 
finnish/Bugs/server-refcard.wml: 1.3 -> 1.4 
finnish/Bugs/server-request.wml: 1.1 -> 1.2 
french/Bugs/Access.wml: 1.11 -> 1.12 
french/Bugs/Developer.wml: 1.13 -> 1.14 
french/Bugs/Reporting.wml: 1.17 -> 1.18 
french/Bugs/footer.inc: 1.2 -> 1.3(DEAD) 
french/Bugs/index.wml: 1.17 -> 1.18 
french/Bugs/pseudo-packages.wml: 1.4 -> 1.5 
french/Bugs/server-control.wml: 1.11 -> 1.12 
french/Bugs/server-refcard.wml: 1.11 -> 1.12 
french/Bugs/server-request.wml: 1.9 -> 1.10 
german/Bugs/Access.wml: 1.5 -> 1.6 
german/Bugs/Developer.wml: 1.8 -> 1.9 
german/Bugs/Reporting.wml: 1.9 -> 1.10 
german/Bugs/footer.inc: 1.2 -> 1.3(DEAD) 
german/Bugs/index.wml: 1.15 -> 1.16 
german/Bugs/pseudo-packages.wml: 1.3 -> 1.4 
german/Bugs/server-control.wml: 1.3 -> 1.4 
german/Bugs/server-refcard.wml: 1.2 -> 1.3 
german/Bugs/server-request.wml: 1.1 -> 1.2 
hungarian/Bugs/Reporting.wml: 1.8 -> 1.9 
hungarian/Bugs/footer.inc: 1.2 -> 1.3(DEAD) 
hungarian/Bugs/index.wml: 1.4 -> 1.5 
italian/Bugs/Access.wml: 1.12 -> 1.13 
italian/Bugs/Developer.wml: 1.15 -> 1.16 
italian/Bugs/Reporting.wml: 1.13 -> 1.14 
italian/Bugs/footer.inc: 1.1 -> 1.2(DEAD) 
italian/Bugs/index.wml: 1.23 -> 1.24 
italian/Bugs/pseudo-packages.wml: 1.2 -> 1.3 
italian/Bugs/server-control.wml: 1.2 -> 1.3 
italian/Bugs/server-refcard.wml: 1.2 -> 1.3 
italian/Bugs/server-request.wml: 1.1 -> 1.2 
japanese/Bugs/Access.wml: 1.9 -> 1.10 
japanese/Bugs/Developer.wml: 1.7 -> 1.8 
japanese/Bugs/Reporting.wml: 1.10 -> 1.11 
japanese/Bugs/footer.inc: 1.2 -> 1.3(DEAD) 
japanese/Bugs/index.wml: 1.18 -> 1.19 
japanese/Bugs/pseudo-packages.wml: 1.5 -> 1.6 
japanese/Bugs/server-control.wml: 1.7 -> 1.8 
japanese/Bugs/server-refcard.wml: 1.6 -> 1.7 
japanese/Bugs/server-request.wml: 1.7 -> 1.8 
korean/Bugs/Access.wml: 1.7 -> 1.8 
korean/Bugs/Developer.wml: 1.6 -> 1.7 
korean/Bugs/Reporting.wml: 1.9 -> 1.10 
korean/Bugs/footer.inc: 1.1 -> 1.2(DEAD) 
korean/Bugs/index.wml: 1.7 -> 1.8 
korean/Bugs/server-control.wml: 1.6 -> 1.7 
korean/Bugs/server-refcard.wml: 1.6 -> 1.7 
korean/Bugs/server-request.wml: 1.6 -> 1.7 
norwegian/Bugs/Access.wml: 1.3 -> 1.4 
norwegian/Bugs/Developer.wml: 1.4 -> 1.5 
norwegian/Bugs/footer.inc: 1.1 -> 1.2(DEAD) 
norwegian/Bugs/index.wml: 1.21 -> 1.22 
romanian/Bugs/footer.inc: 1.4 -> 1.5(DEAD) 
russian/Bugs/Access.wml: 1.9 -> 1.10 
russian/Bugs/Developer.wml: 1.1 -> 1.2 
russian/Bugs/footer.inc: 1.2 -> 1.3(DEAD) 
russian/Bugs/index.wml: 1.15 -> 1.16 
spanish/Bugs/Access.wml: 1.5 -> 1.6 
spanish/Bugs/Developer.wml: 1.7 -> 1.8 
spanish/Bugs/Reporting.wml: 1.8 -> 1.9 
spanish/Bugs/footer.inc: 1.2 -> 1.3(DEAD) 
spanish/Bugs/index.wml: 1.8 -> 1.9 
spanish/Bugs/pseudo-packages.wml: 1.6 -> 1.7 
spanish/Bugs/server-control.wml: 1.6 -> 1.7 
spanish/Bugs/server-refcard.wml: 1.6 -> 1.7 
spanish/Bugs/server-request.wml: 1.3 -> 1.4 
swedish/Bugs/Access.wml: 1.14 -> 1.15 
swedish/Bugs/Developer.wml: 1.26 -> 1.27 
swedish/Bugs/Reporting.wml: 1.17 -> 1.18 
swedish/Bugs/footer.inc: 1.3 -> 1.4(DEAD) 
swedish/Bugs/index.wml: 1.31 -> 1.32 
swedish/Bugs/pseudo-packages.wml: 1.10 -> 1.11 
swedish/Bugs/server-control.wml: 1.16 -> 1.17 
swedish/Bugs/server-refcard.wml: 1.15 -> 1.16 
swedish/Bugs/server-request.wml: 1.12 -> 1.13 
turkish/Bugs/footer.inc: 1.1 -> 1.2(DEAD) 
turkish/Bugs/index.wml: 1.3 -> 1.4
parent a1b96d16
......@@ -28,4 +28,4 @@
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
......@@ -345,4 +345,4 @@
# <LI><A href="$(HOME)/">Debian GNU/Linux home page.</A>
</UL>
#use 'footer.inc'
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
......@@ -205,4 +205,4 @@ Description: Advanced front-end for dpkg
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
<HR>
<ADDRESS>
Darren Benham / <A href="mailto:owner@bugs.debian.org">owner@bugs.debian.org</A>.
<p>Debian 錯誤追蹤系統
<br>
版權所有 &copy; 1999 Darren O. Benham,
1994-97 Ian Jackson, 1997 nCipher Corporation Ltd,
1995 Steven Brenner.
<br>
<A href="http://www.benham.net/debbugs/">GPL 執照授權使用。</A>
</ADDRESS>
......@@ -138,4 +138,4 @@
</ul>
</p>
#include "footer.inc"
#include "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
......@@ -197,4 +197,4 @@ and commands for retrieving bugs.</A>
<LI><A href="$(HOME)/">Debian GNU/Linux home page.</A>
</UL>
#use 'footer.inc'
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
......@@ -84,4 +84,4 @@ information regarding the bug processing system.</A>
</ul>
#use 'footer.inc'
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
......@@ -155,4 +155,4 @@
#use "otherpages.inc"
#use 'footer.inc'
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Debian BTS - prijavljivanje bugova" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.25"
#use wml::debian::translation-check translation="1.26"
<h1>Kako prijaviti bug u Debianu</h1>
......@@ -277,4 +277,4 @@ Description: Advanced front-end for dpkg
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::translation-check translation="1.3"
<HR>
<ADDRESS>
Darren Benham / <A HREF="mailto:owner@bugs.debian.org">owner@bugs.debian.org</A>.
<P>Debian bug tracking system
<BR>
Copyright &copy; 1999 Darren O. Benham,
1994-97 Ian Jackson, 1997 nCipher Corporation Ltd,
1995 Steven Brenner.
<BR>
<A HREF="http://www.benham.net/debbugs/">Dostupan pod GPL-om.</A>
</ADDRESS>
#use wml::debian::template title="Debianov sustav praenja bugova" BARETITLE=true NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.41"
#use wml::debian::translation-check translation="1.42"
<p>Debian ima sustav praenja bugova (eng. bug tracking system, BTS) u kojem
pohranjujemo detalje bugova koje su prijavili korisnici i razvijatelji.
......@@ -74,4 +74,4 @@ obliku:
izvjetaja nisu dostupni zbog internih problema s programom koji ih je
generirao. Ispriavamo se na neugodnosti.
#include "footer.inc"
#include "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Debian BTS - pseudo-paketi" NOHEADER="true" NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.9"
#use wml::debian::translation-check translation="1.10"
<H1>Pseudo-paketi u Debian sustavu praenja bugova</H1>
......@@ -28,4 +28,4 @@ foreach $a (sort keys %pseudos) {
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Måder at tilgå Debians fejlrapporteringssystem på" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.15"
#use wml::debian::translation-check translation="1.16"
# the explicit links to http://bugs.debian.org/ without anchors are
# included because of the text version, do not remove them
......@@ -42,4 +42,4 @@ kun dem efter nummer 40000, cirka.</p>
<hr>
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Debian BTS - fejlrapportering" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.25"
#use wml::debian::translation-check translation="1.26"
<h1>Hvordan man rapporterer fejl i Debian</h1>
......@@ -269,4 +269,4 @@ Description: Advanced front-end for dpkg
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
<hr>
<address>
Debians BTS-administratorer &lt;<email "owner@bugs.debian.org">&gt;
<p>Debians fejlrapporteringssystem<br>
Copyright &copy; 1999 Darren O. Benham, 1994-97 Ian Jackson,
1997 nCipher Corporation Ltd, 1995 Steven Brenner.
</address>
#use wml::debian::template title="Debians fejlrapporteringssystem" BARETITLE=true NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.41"
#use wml::debian::translation-check translation="1.42"
<P>Debian har et fejlrapporteringssystem (BTS) som holder styr p oplysninger
om fejl rapporteret af brugere og udviklere. Hver fejl fr et nummer og gemmes
......@@ -72,4 +72,4 @@ adresser, henholdsvis</p>
fejlrapporter er ikke lngere tilgngelige p grund af interne problemer med
det program som genererer dem. Vi beklager besvret dette kan medfre.</p>
#include "footer.inc"
#include "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Debian BTS - pseudopakker" NOHEADER="true" NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.9"
#use wml::debian::translation-check translation="1.10"
<H1>Debians fejlrapporteringssystems pseudopakker</H1>
......@@ -28,4 +28,4 @@ foreach $a (sort keys %pseudos) {
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
<HR>
<ADDRESS>
Darren Benham / <A HREF="mailto:owner@bugs.debian.org">owner@bugs.debian.org</A>.
<P>Debian Bug Traceer System
<BR>
Copyright &copy; 1999 Darren O. Benham,
1994-97 Ian Jackson, 1997 nCipher Corporation Ltd,
1995 Steven Brenner.
<BR>
<A HREF="http://www.benham.net/debbugs/">Beschikbaar met GPL.</A>
</ADDRESS>
......@@ -128,4 +128,4 @@ website te bezoeken:
<li><tt>http://bugs.debian.org/maintainer@email.address</tt>
</ul>
#include "footer.inc"
#include "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
......@@ -40,4 +40,4 @@ after #40000, approximately.
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
......@@ -316,4 +316,4 @@ header.</P>
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
......@@ -278,4 +278,4 @@ Description: Advanced front-end for dpkg
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
......@@ -72,4 +72,4 @@ forms, respectively:
reports aren't available due to internal problems with the program that
generated them. We apologize for the inconvenience.
#include "footer.inc"
#include "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
......@@ -27,4 +27,4 @@ foreach $a (sort keys %pseudos) {
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
......@@ -185,4 +185,4 @@ who reported the bug knows why it is being closed.
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
......@@ -66,4 +66,4 @@ you, the person doing the reopen.</P>
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
......@@ -173,4 +173,4 @@ HTML version is available via the bug system main contents page
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Debian BTS - kytttavat" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.15"
#use wml::debian::translation-check translation="1.16"
# the explicit links to http://bugs.debian.org/ without anchors are
# included because of the text version, do not remove them
......@@ -42,4 +42,4 @@ arkistossa, ainoastaan noin numerosta #40000 l
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Debian BTS - vioista ilmoittaminen" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.25"
#use wml::debian::translation-check translation="1.26"
<h1>Kuinka ilmoitat viasta Debianissa</h1>
......@@ -292,4 +292,4 @@ Description: Advanced front-end for dpkg
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
<hr>
<address>
Darren Benham / <a href="mailto:owner@bugs.debian.org">owner@bugs.debian.org</a>.
<p>Debianin vianseurantajrjestelm
<br>
Tekijnoikeudet &copy; 1999 Darren O. Benham,
1994-97 Ian Jackson, 1997 nCipher Corporation Ltd,
1995 Steven Brenner.
<br>
<a href="http://www.benham.net/debbugs/">Saatavilla GPL-lisensoituna.</a>
</address>
#use wml::debian::template title="Debianin vianseurantajrjestelm" BARETITLE=true NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.41"
#use wml::debian::translation-check translation="1.42"
<p>Debianilla on vikojen seurantaan jrjestelm (bug tracking system,
BTS), joka
......@@ -75,4 +75,4 @@ vikailmoitushakemistot eiv
ohjelmien sisisten ongelmien vuoksi. Pahoittelemme aiheutuvaa
haittaa.
#include "footer.inc"
#include "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Debian BTS - pseudo-paketit" NOHEADER="true" NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.9"
#use wml::debian::translation-check translation="1.10"
<h1>Debianin vianseurantajrjestelmn pseudopaketit</h1>
......@@ -28,4 +28,4 @@ foreach $a (sort keys %pseudos) {
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Debian BTS - postipalvelimen pikaopas" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.15"
#use wml::debian::translation-check translation="1.16"
<h1>Postipalvelimen pikaopas</h1>
......@@ -67,4 +67,4 @@ ilmoituksen.</p>
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Debian BTS - hakupalvelin" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.13"
#use wml::debian::translation-check translation="1.14"
<h1><a name="introduction">Opastus vikajrjestelmn hakupalvelimeen</a></h1>
......@@ -170,4 +170,4 @@ href="server-control">www-sivulla</a>, tiedostossa
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Gestion des bogues Debian - moyens d'accès" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.15" translation_maintainer="Christian Couder"
#use wml::debian::translation-check translation="1.16" translation_maintainer="Christian Couder"
# the explicit links to http://bugs.debian.org/ without anchors are
# included because of the text version, do not remove them
......@@ -46,7 +46,7 @@ plus anciens, seulement ceux ayant un num
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
......@@ -312,7 +312,7 @@ message
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Gestion des bogues Debian - signaler les bogues" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.25" maintainer="Christian Couder"
#use wml::debian::translation-check translation="1.26" maintainer="Christian Couder"
<h1>Comment signaler un bogue dans Debian</h1>
......@@ -337,5 +337,5 @@ Description: Advanced front-end for dpkg
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
<HR>
<ADDRESS>
Darren Benham
/
<A href="mailto:owner@bugs.debian.org">owner@bugs.debian.org</A>.
12 Septembre 1999.
<P>
Systme de gestion des bogues Debian<BR>
Copyright &copy; 1999 Darren O. Benham,
1994-7 Ian Jackson, 1997 nCipher Corporation Ltd,
1995 Steven Brenner.<BR>
<A href="http://www.benham.net/debbugs/">Disponible sous GPL.</A>
</ADDRESS>
#use wml::debian::template title="Système de gestion des bogues Debian" BARETITLE=true NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.41" maintainer="Christian Couder"
#use wml::debian::translation-check translation="1.42" maintainer="Christian Couder"
<P>Debian a un système de gestion des bogues (<i>bug tracking
......@@ -81,6 +81,6 @@ disponible pr
internes avec le programme qui les génère. Nous nous excusons de la
gène occasionnée.
#include "footer.inc"
#include "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Gestion des bogues Debian - pseudo-paquets" NOHEADER="true" NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.9" translation_maintainer="Christian Couder"
#use wml::debian::translation-check translation="1.10" translation_maintainer="Christian Couder"
<H1>Pseudo-paquets du système de gestion des bogues Debian</H1>
......@@ -30,5 +30,5 @@ foreach $a (sort keys %pseudos) {
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Gestion des bogues Debian - serveur de contrôle" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.19" translation_maintainer="Christian Couder"
#use wml::debian::translation-check translation="1.20" translation_maintainer="Christian Couder"
<H1>Introduction au serveur de messages de contrôle et de manipulation des
......@@ -215,5 +215,5 @@ l'utilisateur qui a signal
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Gestion des bogues Debian - carte de référence des serveurs de messagerie" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.15" translation_maintainer="Christian Couder"
#use wml::debian::translation-check translation="1.16" translation_maintainer="Christian Couder"
<h1>Carte de référence des serveurs de message</h1>
......@@ -83,6 +83,6 @@ r
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Gestion des bogues Debian - serveur de requêtes" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.13" translation_maintainer="Christian Couder"
#use wml::debian::translation-check translation="1.14" translation_maintainer="Christian Couder"
<h1><A name="introduction">
......@@ -187,5 +187,5 @@ gestion des bogues <code>http://www.debian.org/Bugs/</code>.</P>
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Debian BTS - Zugriffsmethoden" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.15"
#use wml::debian::translation-check translation="1.16"
# $Id$
# the explicit links to http://bugs.debian.org/ without anchors are
......@@ -44,4 +44,4 @@ beinhaltet, nur ab ungef
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Debian BTS - Entwicklerinformationen" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.31"
#use wml::debian::translation-check translation="1.32"
# $Id$
<h1>Informationen für Entwickler, die das Fehlerverwaltungssystem betreffen</h1>
......@@ -367,4 +367,4 @@ schicken.</P>
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Debian BTS - Fehler berichten" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.25"
#use wml::debian::translation-check translation="1.26"
# $Id$
<H1>Wie werden Fehler in Debian berichtet?</H1>
......@@ -304,4 +304,4 @@ Description: Advanced front-end for dpkg
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
# translation-check version="1.3"
<HR>
<ADDRESS>
Darren Benham / <A href="mailto:owner@bugs.debian.org">owner@bugs.debian.org</A>.
12 Sep 1999.
<P>
Debian-Fehlerdatenbank
<BR>
Copyright &copy; 1999 Darren O. Benham,
1994-97 Ian Jackson, 1997 nCipher Corporation Ltd,
1995 Steven Brenner.
<BR>
<A href="http://www.benham.net/debbugs/">Erh&auml;ltlich unter der GPL.</A>
</ADDRESS>
#use wml::debian::template title="Debian Fehlerdatenbank" BARETITLE=true NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.41"
#use wml::debian::translation-check translation="1.42"
# Translator : Thimo Neubauer <thimo@debian.org>
# $Id$
......@@ -81,4 +81,4 @@ angegeben werden, n&auml;mlich mit:</p>
sind verloren gegangen. Das Programm, von dem sie generiert wurden, hatte einen
Fehler. Wir bitten wegen eventueller Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.</p>
#include "footer.inc"
#include "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Debian BTS - Pseudo-Pakete" NOHEADER="true" NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.9"
#use wml::debian::translation-check translation="1.10"
# Translator: Noel Kthe, noel@koethe.net, 2001-07-18
<H1>Debian-Fehlerdatenbank Pseudo-Pakete</H1>
......@@ -29,4 +29,4 @@ foreach $a (sort keys %pseudos) {
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Debian BTS - control server" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.19"
#use wml::debian::translation-check translation="1.20"
# $Id$
<h1>Einführung in den Mail-Server für die Kontrolle und Manipulation</h1>
......@@ -214,4 +214,4 @@ er geschlossen wurde.</p></dd>
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Debian BTS - Mail-Server Referenzkarte" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.15"
#use wml::debian::translation-check translation="1.16"
# $Id$
<h1>Mail-Servers' Referenzkarte</h1>
......@@ -72,4 +72,4 @@ die den Fehler erneut
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Debian BTS - Abfrage-Server" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.13"
#use wml::debian::translation-check translation="1.14"
# Translator: Gerfried Fuchs <alfie@debian.org> 2001-09-14
# $Id$
......@@ -178,4 +178,4 @@ HTML-Version ist
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
......@@ -295,4 +295,4 @@ Description: Advanced front-end for dpkg
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::translation-check translation="1.3"
<HR>
<ADDRESS>
Darren Benham / <A HREF="mailto:owner@bugs.debian.org">owner@bugs.debian.org</A>.
<P>Debian Hibakvet rendszer
<BR>
Copyright &copy; 1999 Darren O. Benham,
1994-97 Ian Jackson, 1997 nCipher Corporation Ltd,
1995 Steven Brenner.
<BR>
<A HREF="http://www.benham.net/debbugs/">Elrhet GPL licenccel</A>
</ADDRESS>
......@@ -128,4 +128,4 @@ ezek nem tartalmazz
<li><tt>http://bugs.debian.org/from:submitter@email.address</tt>
</ul>
#include "footer.inc"
#include "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Debian BTS - metodi di accesso" NOHEADER=yes NOCPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.15"
#use wml::debian::translation-check translation="1.16"
# the explicit links to http://bugs.debian.org/ without anchors are
# included because of the text version, do not remove them
......@@ -42,4 +42,4 @@ semplicemente selezionando l'opzione "anomalie archiviate".
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Debian BTS - informazioni per lo sviluppatore" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.31"
#use wml::debian::translation-check translation="1.32"
<h1>Informazioni sul sistema per la gestione delle anomalie a uso degli sviluppatori</h1>
......@@ -328,4 +328,4 @@ messaggio va indirizzato a <CODE>quiet</CODE> o
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Debian BTS - segnalare anomalie" NOHEADER=yes NOCPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.25"
#use wml::debian::translation-check translation="1.26"
<h1>Come segnalare una anomalia in Debian</h1>
......@@ -283,4 +283,4 @@ Description: Advanced front-end for dpkg
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
<HR>
<ADDRESS>
Darren Benham
/
<A href="mailto:owner@bugs.debian.org">owner@bugs.debian.org</A>.
12 Sep 1999.
<P>
Debian bug tracking system<BR>
Copyright &copy; 1999 Darren O. Benham,
1994-7 Ian Jackson, 1997 nCipher Corporation Ltd,
1995 Steven Brenner.<BR>
<A href="http://www.benham.net/debbugs/">Available under the GPL.</A>
</ADDRESS>
#use wml::debian::template title="Sistema Debian del tracciamento della anomalie" NOHEADER=yes BARETITLE=true NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.41"
#use wml::debian::translation-check translation="1.42"
<p>Debian ha un sistema di gestione delle anomalie (BTS) in cui archiviamo
i dettagli delle anomalie riportate da utenti e sviluppatori. Ad ogni anomalia assegnato
......@@ -70,4 +70,4 @@ forme, rispettivamente:
non lo sono pi a causa di problemi inerenti al programma che li ha generati.
Ci scusiamo per l'inconvenienza.
#include "footer.inc"
#include "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Debian BTS - pseudo-pacchetti" NOHEADER="true" NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.9"
#use wml::debian::translation-check translation="1.10"
<H1>Pseudo-pacchetti del Sistema Debian di Tracciamento dei Bug</H1>
......@@ -28,4 +28,4 @@ foreach $a (sort keys %pseudos) {
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Debian BTS - server di controllo" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.19"
#use wml::debian::translation-check translation="1.20"
<h1>Introduzione al server di posta di controllo e gestione bug</h1>
......@@ -202,4 +202,4 @@ chiuso.
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Debian BTS - Scheda di riferimento del mail server" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.15"
#use wml::debian::translation-check translation="1.16"
<h1>Scheda di Riferimento dei server di posta</h1>
......@@ -68,4 +68,4 @@ di origine lascia l'origine come il mittente originale;
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
#use wml::debian::template title="Debian BTS - request server" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.13"
#use wml::debian::translation-check translation="1.14"
<h1><A name="introduction">Introduzione al server di richiesta per il sistema di gestione bug</A></h1>
......@@ -193,4 +193,4 @@ principale del sistema di gestione bug
#use "otherpages.inc"
#use "footer.inc"