Commit 715e4846 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translations

parent 47e98bef
#use wml::debian::translation-check translation="d8e782567180846114733fb0dd6d88692ace0673" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flere sårbarheder blev opdaget i HTTP/2-koden i Apache Traffic Server, en
reverse- og forwardproxyserver, hvilke kunne medføre lammelsesangreb.</p>
<p>Rettelserne er for omfattende til at kunne tilbageføres til versionen i den
gamle stabile distribution (stretch). I stedet anbefales det at opgradere til
Debian stable (buster).</p>
<p>I den stabile distribution (buster), er disse problemer rettet i
version 8.0.2+ds-1+deb10u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine trafficserver-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende trafficserver, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/trafficserver">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/trafficserver</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4520.data"
#use wml::debian::translation-check translation="47e98befc5737223dae4aac04b97842526b5c5da" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Tre sikkerhedssårbarheder blev opdaget i Dockers containerruntime: Usikker
indlæsning af NSS-biblioteker i <q>docker cp</q>, kunne medføre udførelse af
vilkårlig kode med root-rettigheder, følsomme data kunne logges i debugtilstand
og der var en kommandoindsprøjtningssårbarhed i kommandoen <q>docker
build</q>.</p>
<p>I den stabile distribution (buster), er disse problemer rettet i
version 18.09.1+dfsg1-7.1+deb10u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine docker.io-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende docker.io, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/docker.io">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/docker.io</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4521.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment