Commit 7ffd23da authored by Eugeniy Meshcheryakov's avatar Eugeniy Meshcheryakov

new Ukrainian translation by Borys Yanovych

CVS version numbers

ukrainian/Bugs/Makefile: INITIAL -> 1.1 
ukrainian/Bugs/index.wml: INITIAL -> 1.1
parent 2a749f27
include $(subst webwml/ukrainian,webwml/english,$(CURDIR))/Makefile
#use wml::debian::template title="Система відслідковування помилок Debian" BARETITLE=true NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.57" maintainer="Borys Yanovych"
<p>
Debian має систему відслідковування помилок (BTS&nbsp;&mdash; Bug Tracking System),
в якій ми реєструємо деталі повідомлень користувачів та розробників
щодо помічених помилок.</P>
<h2>Документація по системі відслідковування помилок</h2>
<ul>
<li><a href="Reporting">Як повідомити про помилку в Debian</a>
<li><a href="Access">Способи доступу до журналів повідомлень про помилки</a>
<li><a href="server-request">Запити повідомлень про помилки по електронній пошті</a>
</ul>
<ul>
<li><a href="Developer">Інформація розробнику щодо використання системи</a>
<li><a href="server-control">Інформація розробнику щодо керування повідомленнями
про помилки за допомогою електронної пошти</a>
<li><a href="server-refcard">Довідник по поштовим серверам</a>
</ul>
<h2>Перегляд повідомлень про помилки через WWW</h2>
<p>Пошук помилки за <strong>номером</strong>:
<br>
<form method="get" action="http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi">
<input type="text" size="9" name="bug" value="">
<input type="submit" value="Пошук">
<protect>
<label><input type="checkbox" name="mbox" value="yes"> в форматі mbox</label>
</protect>
</form>
<form method="get" action="http://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgreport.cgi">
<p>Пошук помилок за:
<label><input type="radio" name="which" value="pkg" checked><strong>пакунком</strong></label>
<label><input type="radio" name="which" value="src"><strong>пакунком&nbsp;з&nbsp;вихідним&nbsp;кодом</strong></label>
<label><input type="radio" name="which" value="maint"><strong>електронною&nbsp;поштою&nbsp;супроводжуючого</strong></label>
<label><input type="radio" name="which" value="submitter"><strong>електронною&nbsp;поштою&nbsp;відправника&nbsp;повідомлення</strong></label>
<label><input type="radio" name="which" value="severity"><strong>рівнем важливості</strong></label>
<label><input type="radio" name="which" value="tag"><strong>міткою</strong></label>
<br>
<label>Що знайти:<input type="text" name="data" value="" size="50"></label>
<input type="submit" value="Пошук">
<br>
<p>Додаткові налаштування (які ви можете залишити без змін, будуть працювати
значення за замовчуванням):
#include "$(ENGLISHDIR)/Bugs/pkgreport-opts.inc"
</form>
<p>Наведені запити також можна виконати, відвідавши наступні URL-адреси:
<ul>
<li><tt>http://bugs.debian.org/<var>номер_помилки</var></tt>
<li><tt>http://bugs.debian.org/mbox:<var>номер_помилки</var></tt>
<li><tt>http://bugs.debian.org/<var>пакунок</var></tt>
<li><tt>http://bugs.debian.org/src:<var>пакунок_з_відкритим_кодом</var></tt>
<li><tt>http://bugs.debian.org/<var>адреса@супроводжуючого_пакунка</var></tt>
<li><tt>http://bugs.debian.org/from:<var>адреса@відправника_повідомлення_про_помилку</var></tt>
<li><tt>http://bugs.debian.org/severity:<var>рівень_важливості</var></tt>
<li><tt>http://bugs.debian.org/tag:<var>мітка</var></tt>
</ul>
<h2>Додаткова інформація</h2>
<p>Поточний список <a href="http://bugs.debian.org/release-critical/">
критичних помилок випуску</a>.</p>
<p>Поточний список <a href="pseudo-packages">псевдо-пакунків</a>,
котрі розпізнаються системою відслідковування помилок Debian.</p>
<p>Є доступними наступні індекси повідомлень про помилки:
<ul>
<li>Пакунки з
<a href="http://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=pkg">активними</a>
та
<a href="http://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=pkg&amp;archive=yes">заархівованими</a>
повідомленнями про помилки.
<li>Пакунки з відкритим кодом з
<a href="http://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=src">активними</a>
та
<a href="http://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=src&amp;archive=yes">заархівованими</a>
повідомленнями про помилки.
<li>Супроводжуючі пакунків з
<a href="http://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=maint">активними</a>
та
<a href="http://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=maint&amp;archive=yes">заархівованими</a>
повідомленнями про помилки.
<li>Відправники
<a href="http://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=submitter">активних</a>
та
<a href="http://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=submitter&amp;archive=yes">заархівованих</a>
повідомлень про помилки.
</ul>
<p><strong>Примітка:</strong> деякі із доступних раніше індексів повідомлень
про помилки нині є недоступними через внутрішні проблеми програми, яка їх
генерувала. Просимо вибачення за незручності.
#include "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment