Commit 85be4e4f authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translations

parent 3eee903b
#use wml::debian::translation-check translation="e788b6e7eef134beb2441d7494a518b0c6ba254c" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>To fejl i forbindelse med fornuftighedskontrol af inddata, blev fundet i de
binære filer faxrunq og faxq hørende til mgetty, en smartmodemerstatning for
getty. En angriber kunne udnytte fejlene til at indsætte kommandoer gennem
shell-metategn i jobs id'er, og få dem udført me rettighederne hørende til
brugeren, der anvender faxrunq/faxq.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 1.1.36-3+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine mgetty-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende mgetty, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/mgetty">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/mgetty</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4291.data"
#use wml::debian::translation-check translation="a92089c3560c9f553b935d6d316a918e590eaf76" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Henning Westerholt opdagede en fejl i forbindelse med behandlingen af
Via-headeren i kamailio, en meget hurtig, dynamisk og konfigurérbar SIP-server.
En uautentificeret angriber kunne drage nytte af fejlen til at iværksætte et
lammelsesangreb gennem en særligt fabrikeret SIP-meddelelse, med en ugyldig
Via-header.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 4.4.4-2+deb9u3.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine kamailio-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende kamailio, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/kamailio">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/kamailio</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4292.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment