Commit 869f35f0 authored by Paul Wise's avatar Paul Wise

Switch from http to https for links to anonscm.debian.org

CVS version numbers

bulgarian/international/index.wml: 1.16 -> 1.17 
bulgarian/ports/amd64/index.wml: 1.11 -> 1.12 
catalan/international/index.wml: 1.21 -> 1.22 
chinese/international/index.wml: 1.5 -> 1.6 
chinese/ports/amd64/index.wml: 1.1 -> 1.2 
croatian/devel/website/using_cvs.wml: 1.16 -> 1.17 
croatian/devel/website/using_wml.wml: 1.14 -> 1.15 
croatian/international/index.wml: 1.22 -> 1.23 
danish/News/2015/20150424.wml: 1.2 -> 1.3 
danish/News/weekly/2013/21/index.wml: 1.8 -> 1.9 
danish/News/weekly/2014/14/index.wml: 1.2 -> 1.3 
danish/devel/website/using_cvs.wml: 1.25 -> 1.26 
danish/devel/website/using_wml.wml: 1.9 -> 1.10 
danish/international/index.wml: 1.26 -> 1.27 
danish/international/Swedish/bidragslamnare.wml: 1.28 -> 1.29 
danish/ports/amd64/index.wml: 1.46 -> 1.47 
dutch/international/index.wml: 1.22 -> 1.23 
english/News/2015/20150424.wml: 1.1 -> 1.2 
english/News/weekly/2013/21/index.wml: 1.9 -> 1.10 
english/News/weekly/2014/14/index.wml: 1.3 -> 1.4 
english/blends/hamradio/dev.wml: 1.1 -> 1.2 
english/blends/hamradio/News/2014/20141202.wml: 1.1 -> 1.2 
english/devel/join/nm-amhowto.wml: 1.40 -> 1.41 
english/devel/website/using_cvs.wml: 1.30 -> 1.31 
english/devel/website/using_wml.wml: 1.12 -> 1.13 
english/devel/website/stats/anoncvs-cors: 1.1 -> 1.2 
english/devel/website/stats/diffstat.js: 1.3 -> 1.4 
english/doc/manuals.defs: 1.71 -> 1.72 
english/doc/todo.wml: 1.25 -> 1.26 
english/doc/user-manuals.defs: 1.24 -> 1.25 
english/international/index.wml: 1.51 -> 1.52 
english/international/Polish/index.wml: 1.41 -> 1.42 
english/international/Swedish/bidragslamnare.wml: 1.46 -> 1.47 
english/ports/amd64/index.wml: 1.47 -> 1.48 
english/women/profiles/template.wml: 1.5 -> 1.6 
finnish/doc/todo.wml: 1.20 -> 1.21 
finnish/international/index.wml: 1.26 -> 1.27 
finnish/ports/amd64/index.wml: 1.46 -> 1.47 
french/News/2015/20150424.wml: 1.4 -> 1.5 
french/News/weekly/2013/21/index.wml: 1.10 -> 1.11 
french/News/weekly/2014/14/index.wml: 1.4 -> 1.5 
french/blends/hamradio/dev.wml: 1.1 -> 1.2 
french/blends/hamradio/News/2014/20141202.wml: 1.2 -> 1.3 
french/devel/join/nm-amhowto.wml: 1.19 -> 1.20 
french/devel/website/using_cvs.wml: 1.34 -> 1.35 
french/devel/website/using_wml.wml: 1.14 -> 1.15 
french/doc/todo.wml: 1.33 -> 1.34 
french/international/index.wml: 1.34 -> 1.35 
french/international/Polish/index.wml: 1.36 -> 1.37 
french/international/Swedish/bidragslamnare.wml: 1.26 -> 1.27 
french/international/french/desc.wml: 1.8 -> 1.9 
french/po/templates.fr.po: 1.85 -> 1.86 
french/ports/amd64/index.wml: 1.37 -> 1.38 
french/women/profiles/template.wml: 1.4 -> 1.5 
german/News/2015/20150424.wml: 1.1 -> 1.2 
german/devel/join/nm-amhowto.wml: 1.15 -> 1.16 
german/devel/website/using_cvs.wml: 1.32 -> 1.33 
german/devel/website/using_wml.wml: 1.9 -> 1.10 
german/doc/todo.wml: 1.28 -> 1.29 
german/international/index.wml: 1.36 -> 1.37 
german/ports/amd64/index.wml: 1.49 -> 1.50 
greek/international/index.wml: 1.17 -> 1.18 
hungarian/international/index.wml: 1.24 -> 1.25 
indonesian/doc/cvs.wml: 1.9 -> 1.10 
indonesian/doc/user-manuals.wml: 1.4 -> 1.5 
indonesian/international/index.wml: 1.1 -> 1.2 
italian/News/weekly/2013/21/index.wml: 1.8 -> 1.9 
italian/News/weekly/2014/14/index.wml: 1.2 -> 1.3 
italian/devel/join/nm-amhowto.wml: 1.22 -> 1.23 
italian/devel/website/desc.wml: 1.35 -> 1.36 
italian/devel/website/using_cvs.wml: 1.32 -> 1.33 
italian/devel/website/using_wml.wml: 1.12 -> 1.13 
italian/doc/cvs.wml: 1.27 -> 1.28 
italian/doc/todo.wml: 1.21 -> 1.22 
italian/doc/user-manuals.wml: 1.71 -> 1.72 
italian/international/index.wml: 1.27 -> 1.28 
italian/international/Swedish/bidragslamnare.wml: 1.17 -> 1.18 
italian/ports/amd64/index.wml: 1.43 -> 1.44 
japanese/devel/join/nm-amhowto.wml: 1.4 -> 1.5 
japanese/devel/website/using_cvs.wml: 1.23 -> 1.24 
japanese/devel/website/using_wml.wml: 1.12 -> 1.13 
japanese/international/Spanish.wml: 1.19 -> 1.20 
japanese/international/index.wml: 1.28 -> 1.29 
japanese/international/Polish/index.wml: 1.18 -> 1.19 
japanese/international/Swedish/bidragslamnare.wml: 1.2 -> 1.3 
japanese/ports/amd64/index.wml: 1.35 -> 1.36 
korean/devel/website/using_cvs.wml: 1.1 -> 1.2 
korean/devel/website/using_wml.wml: 1.1 -> 1.2 
korean/international/index.wml: 1.28 -> 1.29 
polish/devel/website/using_cvs.wml: 1.13 -> 1.14 
polish/devel/website/using_wml.wml: 1.4 -> 1.5 
polish/international/index.wml: 1.28 -> 1.29 
polish/international/Polish/index.wml: 1.46 -> 1.47 
polish/ports/amd64/index.wml: 1.26 -> 1.27 
portuguese/devel/website/using_cvs.wml: 1.14 -> 1.15 
portuguese/devel/website/using_wml.wml: 1.4 -> 1.5 
portuguese/doc/cvs.wml: 1.21 -> 1.22 
portuguese/doc/user-manuals.wml: 1.78 -> 1.79 
portuguese/international/index.wml: 1.23 -> 1.24 
portuguese/ports/amd64/index.wml: 1.3 -> 1.4 
romanian/blends/hamradio/dev.wml: 1.1 -> 1.2 
romanian/international/index.wml: 1.41 -> 1.42 
russian/News/2015/20150424.wml: 1.2 -> 1.3 
russian/blends/hamradio/dev.wml: 1.1 -> 1.2 
russian/blends/hamradio/News/2014/20141202.wml: 1.1 -> 1.2 
russian/devel/join/nm-amhowto.wml: 1.5 -> 1.6 
russian/devel/website/using_cvs.wml: 1.9 -> 1.10 
russian/devel/website/using_wml.wml: 1.6 -> 1.7 
russian/doc/todo.wml: 1.18 -> 1.19 
russian/international/index.wml: 1.23 -> 1.24 
russian/ports/amd64/index.wml: 1.35 -> 1.36 
russian/women/profiles/template.wml: 1.6 -> 1.7 
slovak/international/index.wml: 1.8 -> 1.9 
slovak/ports/amd64/index.wml: 1.12 -> 1.13 
spanish/News/2015/20150424.wml: 1.4 -> 1.5 
spanish/devel/join/nm-amhowto.wml: 1.16 -> 1.17 
spanish/devel/website/using_cvs.wml: 1.20 -> 1.21 
spanish/devel/website/using_wml.wml: 1.12 -> 1.13 
spanish/international/Spanish.wml: 1.98 -> 1.99 
spanish/international/index.wml: 1.27 -> 1.28 
spanish/ports/amd64/index.wml: 1.32 -> 1.33 
swedish/News/2015/20150424.wml: 1.1 -> 1.2 
swedish/devel/join/nm-amhowto.wml: 1.5 -> 1.6 
swedish/devel/website/using_cvs.wml: 1.28 -> 1.29 
swedish/devel/website/using_wml.wml: 1.14 -> 1.15 
swedish/international/index.wml: 1.31 -> 1.32 
swedish/international/Swedish/bidragslamnare.wml: 1.36 -> 1.37 
swedish/ports/amd64/index.wml: 1.9 -> 1.10 
swedish/women/profiles/template.wml: 1.4 -> 1.5 
ukrainian/devel/website/using_cvs.wml: 1.11 -> 1.12 
ukrainian/devel/website/using_wml.wml: 1.3 -> 1.4 
ukrainian/international/index.wml: 1.11 -> 1.12 
ukrainian/ports/amd64/index.wml: 1.15 -> 1.16
parent 2cdc1b76
...@@ -30,7 +30,7 @@ ...@@ -30,7 +30,7 @@
<dl> <dl>
<dt><strong>Инсталационна система</strong></dt> <dt><strong>Инсталационна система</strong></dt>
<dd>Моля прочетете <a <dd>Моля прочетете <a
href="http://anonscm.debian.org/viewvc/d-i/trunk/manual/doc/translations.txt?view=markup">\ href="https://anonscm.debian.org/viewvc/d-i/trunk/manual/doc/translations.txt?view=markup">\
информацията за преводачи</a> в <a информацията за преводачи</a> в <a
href="$(DEVEL)/debian-installer/svn">хранилището на инсталатора</a>. href="$(DEVEL)/debian-installer/svn">хранилището на инсталатора</a>.
Информация, свързана с инсталацията на Дебиан можете да получите и от Информация, свързана с инсталацията на Дебиан можете да получите и от
......
...@@ -73,7 +73,7 @@ href="https://lists.debian.org/debian-amd64/">debian-amd64</a>.</p> ...@@ -73,7 +73,7 @@ href="https://lists.debian.org/debian-amd64/">debian-amd64</a>.</p>
<ul> <ul>
#<li><a href="https://alioth.debian.org/docman/view.php/30192/21/debian-amd64-howto.html">Често задавани въпроси и кратко ръководство от debian-amd64</a></li> #<li><a href="https://alioth.debian.org/docman/view.php/30192/21/debian-amd64-howto.html">Често задавани въпроси и кратко ръководство от debian-amd64</a></li>
<li><a href="http://anonscm.debian.org/viewvc/debian-amd64/">хранилище CVS</a></li> <li><a href="https://anonscm.debian.org/viewvc/debian-amd64/">хранилище CVS</a></li>
<li><a href="https://alioth.debian.org/projects/debian-amd64/">проект debian-amd64 на Alioth</a></li> <li><a href="https://alioth.debian.org/projects/debian-amd64/">проект debian-amd64 на Alioth</a></li>
......
...@@ -33,7 +33,7 @@ Per suportar una llengua completament, haureu de treballar les següents àrees: ...@@ -33,7 +33,7 @@ Per suportar una llengua completament, haureu de treballar les següents àrees:
<dl> <dl>
<dt><strong>Sistema d'instal·lació</strong></dt> <dt><strong>Sistema d'instal·lació</strong></dt>
<dd>Si us plau vegeu l' <dd>Si us plau vegeu l'
<a href="http://anonscm.debian.org/viewvc/d-i/trunk/manual/doc/translations.txt?view=markup">\ <a href="https://anonscm.debian.org/viewvc/d-i/trunk/manual/doc/translations.txt?view=markup">\
informació per traductors</a> en <a href="$(DEVEL)/debian-installer/svn">\ informació per traductors</a> en <a href="$(DEVEL)/debian-installer/svn">\
l'arbre Subversion de debian-installer</a>. El treball rel·lacionat amb l'arbre Subversion de debian-installer</a>. El treball rel·lacionat amb
l'instal·lació de Debian es discuteix en la llista de correu l'instal·lació de Debian es discuteix en la llista de correu
......
...@@ -33,7 +33,7 @@ ...@@ -33,7 +33,7 @@
<dd>请参阅 <dd>请参阅
<a href="$(DEVEL)/debian-installer/svn">debian-installer Subversion <a href="$(DEVEL)/debian-installer/svn">debian-installer Subversion
树中</a>\ 树中</a>\
<a href="http://anonscm.debian.org/viewvc/d-i/trunk/manual/doc/translations.txt?view=markup">\ <a href="https://anonscm.debian.org/viewvc/d-i/trunk/manual/doc/translations.txt?view=markup">\
对翻译者的信息</a>。有关 Debian 安装程序的工作\ 对翻译者的信息</a>。有关 Debian 安装程序的工作\
在 <a href="https://lists.debian.org/debian-boot/">\ 在 <a href="https://lists.debian.org/debian-boot/">\
<tt>debian-boot</tt></a> 邮件列表中讨论。 <tt>debian-boot</tt></a> 邮件列表中讨论。
......
#use wml::debian::template title="AMD64 移植" #use wml::debian::template title="AMD64 移植"
#use wml::debian::translation-check translation="1.47" #use wml::debian::translation-check translation="1.48"
#use wml::debian::toc #use wml::debian::toc
...@@ -68,7 +68,7 @@ href="https://lists.debian.org/debian-amd64/">debian-amd64</a> ...@@ -68,7 +68,7 @@ href="https://lists.debian.org/debian-amd64/">debian-amd64</a>
<ul> <ul>
#<li><a href="https://alioth.debian.org/docman/view.php/30192/21/debian-amd64-howto.html">debian-amd64 howto 及 FAQ</a></li> #<li><a href="https://alioth.debian.org/docman/view.php/30192/21/debian-amd64-howto.html">debian-amd64 howto 及 FAQ</a></li>
<li><a href='http://anonscm.debian.org/viewvc/debian-amd64/'>CVS 仓库</a></li> <li><a href='https://anonscm.debian.org/viewvc/debian-amd64/'>CVS 仓库</a></li>
<li><a href="https://alioth.debian.org/projects/debian-amd64/">debian-amd64 Alioth 项目</a></li> <li><a href="https://alioth.debian.org/projects/debian-amd64/">debian-amd64 Alioth 项目</a></li>
......
...@@ -9,7 +9,7 @@ je promijenjeni materijal spreman, poslati promjene u glavni ...@@ -9,7 +9,7 @@ je promijenjeni materijal spreman, poslati promjene u glavni
<i>repository</i>.</p> <i>repository</i>.</p>
<p>Za samo čitanje CVS podataka je moguće koristiti <p>Za samo čitanje CVS podataka je moguće koristiti
<a href="http://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/">web sučelje</a>. <a href="https://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/">web sučelje</a>.
Postoje i brojni grafički CVS klijent programi, kao što je KDE-ova Postoje i brojni grafički CVS klijent programi, kao što je KDE-ova
<a href="https://packages.debian.org/cervisia">cervisia</a>. <a href="https://packages.debian.org/cervisia">cervisia</a>.
Ovaj dokument opisuje radni proces korištenjem komandno-linijskog programa Ovaj dokument opisuje radni proces korištenjem komandno-linijskog programa
......
#use wml::debian::template title="Korištenje WML-a" #use wml::debian::template title="Korištenje WML-a"
#use wml::debian::translation-check translation="1.12" #use wml::debian::translation-check translation="1.13"
<p>WML znači <i>web site meta language</i>, tj. općeniti jezik za web <p>WML znači <i>web site meta language</i>, tj. općeniti jezik za web
stranice. To znači da WML uzima ulazne .wml datoteke, procesira što god je u stranice. To znači da WML uzima ulazne .wml datoteke, procesira što god je u
...@@ -10,7 +10,7 @@ god želite da ispiše, npr. .html ili .php.</p> ...@@ -10,7 +10,7 @@ god želite da ispiše, npr. .html ili .php.</p>
sveobuhvatna, ali dok ne uspijete shvatiti kako sve radi (a to je prilično sveobuhvatna, ali dok ne uspijete shvatiti kako sve radi (a to je prilično
moćno), najlakše je učiti iz primjera. Vjerojatno će vam biti korisne moćno), najlakše je učiti iz primjera. Vjerojatno će vam biti korisne
datoteke predložaka koje se koriste u Debian stranicama. One se mogu naći u datoteke predložaka koje se koriste u Debian stranicama. One se mogu naći u
<code><a href="http://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/english/template/debian/">\ <code><a href="https://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/english/template/debian/">\
webwml/english/template/debian/</a></code>.</p> webwml/english/template/debian/</a></code>.</p>
<p>Ovo podrazumijeva da već imate WML instaliran na vašem stroju. <p>Ovo podrazumijeva da već imate WML instaliran na vašem stroju.
......
...@@ -31,7 +31,7 @@ podršku potrebno je poraditi na sljedećim područjima Debiana: ...@@ -31,7 +31,7 @@ podršku potrebno je poraditi na sljedećim područjima Debiana:
<dl> <dl>
<dt><strong>Instalacijski sustav</strong></dt> <dt><strong>Instalacijski sustav</strong></dt>
<dd>Molimo pogledajte <dd>Molimo pogledajte
<a href="http://anonscm.debian.org/viewvc/d-i/trunk/manual/doc/translations.txt?view=markup">\ <a href="https://anonscm.debian.org/viewvc/d-i/trunk/manual/doc/translations.txt?view=markup">\
informacije za prevoditelje</a> u informacije za prevoditelje</a> u
<a href="$(DEVEL)/debian-installer/svn">debian-installer Subversion <a href="$(DEVEL)/debian-installer/svn">debian-installer Subversion
stablu</a>. stablu</a>.
......
...@@ -3,7 +3,7 @@ ...@@ -3,7 +3,7 @@
<define-tag pagetitle>Deltag i LTS-projektet og hjælp med udforme Wheezys og Jessies LTS</define-tag> <define-tag pagetitle>Deltag i LTS-projektet og hjælp med udforme Wheezys og Jessies LTS</define-tag>
<define-tag release_date>2015-04-24</define-tag> <define-tag release_date>2015-04-24</define-tag>
#use wml::debian::news #use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" #use wml::debian::translation-check translation="1.2"
<p>Næsten et år efter fødslen af <a href="https://wiki.debian.org/LTS">Debian <p>Næsten et år efter fødslen af <a href="https://wiki.debian.org/LTS">Debian
Long Term Support-projektet (LTS)</a>, kan Squeeze LTS betragtes som en succes. Long Term Support-projektet (LTS)</a>, kan Squeeze LTS betragtes som en succes.
...@@ -19,7 +19,7 @@ Debian 8 <q>Jessie</q> vil drage nytte af Long Term Support ...@@ -19,7 +19,7 @@ Debian 8 <q>Jessie</q> vil drage nytte af Long Term Support
<p>Dog var det nødvendigt at have nogle begrænsninger vedrørende Squeeze LTS. <p>Dog var det nødvendigt at have nogle begrænsninger vedrørende Squeeze LTS.
For eksempel er kun x86-pc'er (amd64 og i386) understøttet, og en For eksempel er kun x86-pc'er (amd64 og i386) understøttet, og en
<a href="http://anonscm.debian.org/cgit/collab-maint/debian-security-support.git/plain/security-support-ended.deb6">\ <a href="https://anonscm.debian.org/cgit/collab-maint/debian-security-support.git/plain/security-support-ended.deb6">\
række poplære pakker</a> er ikke understøttet. Eksempelvis kan man ikke afvikle række poplære pakker</a> er ikke understøttet. Eksempelvis kan man ikke afvikle
en Xen dom0 eller KVM-vært med Squeeze, og der er ikke understøttelse af en Xen dom0 eller KVM-vært med Squeeze, og der er ikke understøttelse af
grafiske browsere. De nuværende holdressourcer rækker kun til at dække den grafiske browsere. De nuværende holdressourcer rækker kun til at dække den
......
#use wml::debian::projectnews::header PUBDATE="2013-12-02" SUMMARY="Bits fra Release-holdet, nyt medlem af Technical Committee, Alioth er tilbage, rapporter fra mini-DebConf'er i november, bits fra Debian Med-holdet" #use wml::debian::projectnews::header PUBDATE="2013-12-02" SUMMARY="Bits fra Release-holdet, nyt medlem af Technical Committee, Alioth er tilbage, rapporter fra mini-DebConf'er i november, bits fra Debian Med-holdet"
#use wml::debian::translation-check translation="1.9" #use wml::debian::translation-check translation="1.10"
# $Id$ # $Id$
# $Rev: 5315 $ # $Rev: 5315 $
...@@ -101,7 +101,7 @@ nogle bits</a> fra <a href="https://wiki.debian.org/DebianMed">Debian ...@@ -101,7 +101,7 @@ nogle bits</a> fra <a href="https://wiki.debian.org/DebianMed">Debian
Med-holdet</a>. Ud over at nævne foredrag, som han holdt på konferencer og Med-holdet</a>. Ud over at nævne foredrag, som han holdt på konferencer og
dækkende en række emner relateret til Debian og open source-software inden for dækkende en række emner relateret til Debian og open source-software inden for
det medicinske område, gjorde Andreas opmærksom på et det medicinske område, gjorde Andreas opmærksom på et
<a href="http://anonscm.debian.org/viewvc/debian-med/trunk/community/interview/interview_r.nair-a.tille.log?view=markup">\ <a href="https://anonscm.debian.org/viewvc/debian-med/trunk/community/interview/interview_r.nair-a.tille.log?view=markup">\
interview via Jabber med Rajeev Nair</a>, der står for et interview via Jabber med Rajeev Nair</a>, der står for et
<a href="http://www.healthcafe.in">sundhedsmagasin</a>. Der var debat med fokus <a href="http://www.healthcafe.in">sundhedsmagasin</a>. Der var debat med fokus
på Debians bidrag og open source-software inden for sundhedsområdet, og om på Debians bidrag og open source-software inden for sundhedsområdet, og om
......
#use wml::debian::projectnews::header PUBDATE="2014-10-27" SUMMARY="Debian &amp; Stuff-podcast, Debian går tilbage til GNOME som standardskrivebord, bidrag til Debian på andre måder, Ada-initiativet og Outreach Program For Women, hvem er 15?!, rapporter om Squeezes langtidssupport, generel beslutning: initsystemsammenkobling, bits fra Debian Multimedia-vedligeholderne, Debian Quiz-spil, hjælp ønskes!, Debian DebUtsav 14" #use wml::debian::projectnews::header PUBDATE="2014-10-27" SUMMARY="Debian &amp; Stuff-podcast, Debian går tilbage til GNOME som standardskrivebord, bidrag til Debian på andre måder, Ada-initiativet og Outreach Program For Women, hvem er 15?!, rapporter om Squeezes langtidssupport, generel beslutning: initsystemsammenkobling, bits fra Debian Multimedia-vedligeholderne, Debian Quiz-spil, hjælp ønskes!, Debian DebUtsav 14"
#use wml::debian::translation-check translation="1.3" #use wml::debian::translation-check translation="1.4"
# $Id$ # $Id$
# $Rev: 5730 $ # $Rev: 5730 $
...@@ -22,7 +22,7 @@ samt en mængde emner diskuteret af Sam og Asheesh.</p> ...@@ -22,7 +22,7 @@ samt en mængde emner diskuteret af Sam og Asheesh.</p>
<toc-add-entry name="GnomeDesktop">Debian skifter tilbage til GNOME som standardskrivebord</toc-add-entry> <toc-add-entry name="GnomeDesktop">Debian skifter tilbage til GNOME som standardskrivebord</toc-add-entry>
<p>Joey Hess <p>Joey Hess
<a href="http://anonscm.debian.org/cgit/tasksel/tasksel.git/commit/?id=dce99f5f8d84e4c885e6beb4cc1bb5bb1d9ee6d7">\ <a href="https://anonscm.debian.org/cgit/tasksel/tasksel.git/commit/?id=dce99f5f8d84e4c885e6beb4cc1bb5bb1d9ee6d7">\
delte</a> hvorfor Debian formentlig skifter tilbage til GNOME som delte</a> hvorfor Debian formentlig skifter tilbage til GNOME som
standardskrivebordsmiljø, baseret på foreløbige standardskrivebordsmiljø, baseret på foreløbige
<a href="https://wiki.debian.org/DebianDesktop/Requalification/Jessie">\ <a href="https://wiki.debian.org/DebianDesktop/Requalification/Jessie">\
...@@ -88,7 +88,7 @@ Linux-distributioner.</p> ...@@ -88,7 +88,7 @@ Linux-distributioner.</p>
rapporterede</a> om 11 timers betalt supportarbejde på Debian LTS. 23 commits rapporterede</a> om 11 timers betalt supportarbejde på Debian LTS. 23 commits
blev foretaget til securitytrackeren, bestående af patchreviews, uplinks samt blev foretaget til securitytrackeren, bestående af patchreviews, uplinks samt
ændringer til ændringer til
<a href="http://anonscm.debian.org/viewvc/secure-testing/data/dla-needed.txt?view=co">\ <a href="https://anonscm.debian.org/viewvc/secure-testing/data/dla-needed.txt?view=co">\
listen over pakker, der kræver LTS-opdateringer</a>. Det kræver et større listen over pakker, der kræver LTS-opdateringer</a>. Det kræver et større
arbejde, end blot at gennemgå eller fejlsøge. Han beskrev noget af det, der arbejde, end blot at gennemgå eller fejlsøge. Han beskrev noget af det, der
skal til for at sikre kvaliteten og være på forkant med sårbarheder.</p> skal til for at sikre kvaliteten og være på forkant med sårbarheder.</p>
...@@ -162,7 +162,7 @@ Alioth</a> eller i IRC-kanalen #debian-multimedia¨på OFTC.</p> ...@@ -162,7 +162,7 @@ Alioth</a> eller i IRC-kanalen #debian-multimedia¨på OFTC.</p>
Quiz-spillet</a>, som er baseret på det oprindelige TCP/IP-drukspil med 23 nye Quiz-spillet</a>, som er baseret på det oprindelige TCP/IP-drukspil med 23 nye
spørgsmål. Han håber at et par andre ville hjælpe med at skubbe processen spørgsmål. Han håber at et par andre ville hjælpe med at skubbe processen
videre. Læserne kan se quizzens videre. Læserne kan se quizzens
<a href="http://anonscm.debian.org/cgit/collab-maint/debian-quiz.git/">aktuelle <a href="https://anonscm.debian.org/cgit/collab-maint/debian-quiz.git/">aktuelle
tilstand</a>, med indsendte svar på collab-maint.</p> tilstand</a>, med indsendte svar på collab-maint.</p>
......
#use wml::debian::template title="Brug af CVS" #use wml::debian::template title="Brug af CVS"
#use wml::debian::translation-check translation="1.30" #use wml::debian::translation-check translation="1.31"
<p>CVS er et program, som hjælper med at holde styr på mange mennesker, der på <p>CVS er et program, som hjælper med at holde styr på mange mennesker, der på
samme tid arbejder på det samme materiale. Alle brugere opretter en lokal kopi samme tid arbejder på det samme materiale. Alle brugere opretter en lokal kopi
...@@ -9,7 +9,7 @@ lokale kopi, og når redigeringen er færdig, commit'e (indsende) ændringerne t ...@@ -9,7 +9,7 @@ lokale kopi, og når redigeringen er færdig, commit'e (indsende) ændringerne t
hovedarkivet.</p> hovedarkivet.</p>
<p>Hvad angår læseadgang, er det muligt at anvende <p>Hvad angår læseadgang, er det muligt at anvende
<a href="http://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/">webgrænsefladen</a>. Der <a href="https://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/">webgrænsefladen</a>. Der
er også mange grafiske CVS-klienter, så som KDE's er også mange grafiske CVS-klienter, så som KDE's
<a href="https://packages.debian.org/cervisia">cervisia</a>. Dette dokument <a href="https://packages.debian.org/cervisia">cervisia</a>. Dette dokument
beskriver arbejdsgangen med kommandolinjeprogrammet <code>cvs</code>, andre beskriver arbejdsgangen med kommandolinjeprogrammet <code>cvs</code>, andre
......
#use wml::debian::template title="Brug af WML" #use wml::debian::template title="Brug af WML"
#use wml::debian::translation-check translation="1.12" #use wml::debian::translation-check translation="1.13"
<p>WML betyder "web site meta language". Dette betyder, at WML anvender <p>WML betyder "web site meta language". Dette betyder, at WML anvender
.wml-filer som inddata, behandler hvad de indeholder (det kan være alt fra .wml-filer som inddata, behandler hvad de indeholder (det kan være alt fra
...@@ -11,7 +11,7 @@ fuldstændig, men indtil man begynder at forstå hvordan det fungerer (og det er ...@@ -11,7 +11,7 @@ fuldstændig, men indtil man begynder at forstå hvordan det fungerer (og det er
ganske kraftfuldt), er det nemmest at lære af eksempler. Det kan måske være ganske kraftfuldt), er det nemmest at lære af eksempler. Det kan måske være
lærerigt at kigge på de skabelonfiler som anvendes til Debians websted. De lærerigt at kigge på de skabelonfiler som anvendes til Debians websted. De
findes i findes i
<code><a href="http://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/english/template/debian/">\ <code><a href="https://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/english/template/debian/">\
webwml/english/template/debian/</a></code>.</p> webwml/english/template/debian/</a></code>.</p>
<p>Det forudsætter at du har installeret WML på din maskine. WML er tilgængelig <p>Det forudsætter at du har installeret WML på din maskine. WML er tilgængelig
......
...@@ -42,7 +42,7 @@ I mellemtiden bør du gennemlæse <a href="$(HOME)/devel/website/translating">\ ...@@ -42,7 +42,7 @@ I mellemtiden bør du gennemlæse <a href="$(HOME)/devel/website/translating">\
referenceoplysningerne om oversættelse</a>, specielt vigtigt er referenceoplysningerne om oversættelse</a>, specielt vigtigt er
<a href="$(HOME)/devel/website/uptodate">hvordan man holder oversættelserne <a href="$(HOME)/devel/website/uptodate">hvordan man holder oversættelserne
ajour</a>. Du bør desuden gennemlæse ajour</a>. Du bør desuden gennemlæse
<a href="http://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/swedish/om_svenska/HOWTO_svenska?view=co">\ <a href="https://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/swedish/om_svenska/HOWTO_svenska?view=co">\
retningslinierne for den svenske oversættelse</a> (havner i mappen retningslinierne for den svenske oversættelse</a> (havner i mappen
<code>webwml/swedish/om_svenska</code> når du henter siderne fra CVS), samt <code>webwml/swedish/om_svenska</code> når du henter siderne fra CVS), samt
gøre dig bekendt med <a href="ordlista">ordlisten</a>.</p> gøre dig bekendt med <a href="ordlista">ordlisten</a>.</p>
......
#use wml::debian::template title="Debian internationalt" #use wml::debian::template title="Debian internationalt"
#use wml::debian::translation-check translation="1.51" #use wml::debian::translation-check translation="1.52"
<p>I internettets fri software-fællesskab kommunikerer vi mest på engelsk. <p>I internettets fri software-fællesskab kommunikerer vi mest på engelsk.
Meget af vores arbejde foregår på engelsk, men det er vores håb, at al Debians Meget af vores arbejde foregår på engelsk, men det er vores håb, at al Debians
...@@ -36,7 +36,7 @@ følgende områder i Debian:</p> ...@@ -36,7 +36,7 @@ følgende områder i Debian:</p>
<dl> <dl>
<dt><strong>Installeringssystem</strong></dt> <dt><strong>Installeringssystem</strong></dt>
<dd>Se <a href="http://anonscm.debian.org/viewvc/d-i/trunk/manual/doc/translations.txt?view=markup">\ <dd>Se <a href="https://anonscm.debian.org/viewvc/d-i/trunk/manual/doc/translations.txt?view=markup">\
oplysninger for oversættere</a> i <a href="$(DEVEL)/debian-installer/svn">\ oplysninger for oversættere</a> i <a href="$(DEVEL)/debian-installer/svn">\
debian-installers Subversion-træ</a>. Arbejde relateret til installering af debian-installers Subversion-træ</a>. Arbejde relateret til installering af
Debian diskuteres på postlisten <a href="https://lists.debian.org/debian-boot/">\ Debian diskuteres på postlisten <a href="https://lists.debian.org/debian-boot/">\
......
#use wml::debian::template title="AMD64-tilpasning" #use wml::debian::template title="AMD64-tilpasning"
#use wml::debian::translation-check translation="1.47" #use wml::debian::translation-check translation="1.48"
#use wml::debian::toc #use wml::debian::toc
...@@ -71,7 +71,7 @@ tredjeparts binære amd64-filer med indbyggede, delte biblioteker.</p> ...@@ -71,7 +71,7 @@ tredjeparts binære amd64-filer med indbyggede, delte biblioteker.</p>
<ul> <ul>
# <li><a href="https://alioth.debian.org/docman/view.php/30192/21/debian-amd64-howto.html">Debian-amd64- howto og -FAQ</a></li> # <li><a href="https://alioth.debian.org/docman/view.php/30192/21/debian-amd64-howto.html">Debian-amd64- howto og -FAQ</a></li>
<li><a href='http://anonscm.debian.org/viewvc/debian-amd64/'>CVS-arkiv</a></li> <li><a href='https://anonscm.debian.org/viewvc/debian-amd64/'>CVS-arkiv</a></li>
<li><a href="https://alioth.debian.org/projects/debian-amd64/">\ <li><a href="https://alioth.debian.org/projects/debian-amd64/">\
Alioth-projektet debian-amd64</a></li> Alioth-projektet debian-amd64</a></li>
<li><a href="https://wiki.debian.org/DebianAMD64">\ <li><a href="https://wiki.debian.org/DebianAMD64">\
......
...@@ -41,7 +41,7 @@ Debian aandacht nodig: ...@@ -41,7 +41,7 @@ Debian aandacht nodig:
<dl> <dl>
<dt><strong>Installatiesysteem</strong></dt> <dt><strong>Installatiesysteem</strong></dt>
<dd>Bekijk a.u.b. de <dd>Bekijk a.u.b. de
<a href="http://anonscm.debian.org/viewvc/d-i/trunk/manual/doc/translations.txt?view=markup"> <a href="https://anonscm.debian.org/viewvc/d-i/trunk/manual/doc/translations.txt?view=markup">
informatie voor vertalers</a> in de informatie voor vertalers</a> in de
<a href="$(DEVEL)/debian-installer/svn"> <a href="$(DEVEL)/debian-installer/svn">
Subversion-boom van debian-installer</a>. Het werk aan de installatieprocedure Subversion-boom van debian-installer</a>. Het werk aan de installatieprocedure
......
...@@ -49,7 +49,7 @@ Given this experience, we are confident that Debian 7 "Wheezy" and Debian 8 ...@@ -49,7 +49,7 @@ Given this experience, we are confident that Debian 7 "Wheezy" and Debian 8
<p> <p>
However, some restrictions in coverage had to be made for Squeeze LTS. For However, some restrictions in coverage had to be made for Squeeze LTS. For
example, only x86 PCs (amd64 and i386) are supported, and a example, only x86 PCs (amd64 and i386) are supported, and a
<a href="http://anonscm.debian.org/cgit/collab-maint/debian-security-support.git/plain/security-support-ended.deb6"> <a href="https://anonscm.debian.org/cgit/collab-maint/debian-security-support.git/plain/security-support-ended.deb6">
number of popular packages</a> are unsupported. For example, you cannot run a number of popular packages</a> are unsupported. For example, you cannot run a
Xen dom0 or a KVM host with Squeeze, and there isn't support for graphical Xen dom0 or a KVM host with Squeeze, and there isn't support for graphical
browsers. The current team resources are only enough to keep up with the browsers. The current team resources are only enough to keep up with the
......
...@@ -126,7 +126,7 @@ After mentioning talks he gave at conferences covering a variety of ...@@ -126,7 +126,7 @@ After mentioning talks he gave at conferences covering a variety of
topics to do with Debian topics to do with Debian
and open source software in the medical field, Andreas points out and open source software in the medical field, Andreas points out
an <a an <a
href="http://anonscm.debian.org/viewvc/debian-med/trunk/community/interview/interview_r.nair-a.tille.log?view=markup">interview href="https://anonscm.debian.org/viewvc/debian-med/trunk/community/interview/interview_r.nair-a.tille.log?view=markup">interview
via Jabber with Rajeev Nair</a>, the head of a via Jabber with Rajeev Nair</a>, the head of a
<a href="http://www.healthcafe.in">health care journal</a>. Discussion <a href="http://www.healthcafe.in">health care journal</a>. Discussion
centred on the contributions of Debian and open source software to the centred on the contributions of Debian and open source software to the
......
...@@ -28,7 +28,7 @@ of Debian and a lot of stuff discussed between Sam and Asheesh. ...@@ -28,7 +28,7 @@ of Debian and a lot of stuff discussed between Sam and Asheesh.
<toc-add-entry name="GnomeDesktop">Debian switching back to GNOME as the default desktop</toc-add-entry> <toc-add-entry name="GnomeDesktop">Debian switching back to GNOME as the default desktop</toc-add-entry>
<p> <p>
Joey Hess <a href="http://anonscm.debian.org/cgit/tasksel/tasksel.git/commit/?id=dce99f5f8d84e4c885e6beb4cc1bb5bb1d9ee6d7">shared</a> Joey Hess <a href="https://anonscm.debian.org/cgit/tasksel/tasksel.git/commit/?id=dce99f5f8d84e4c885e6beb4cc1bb5bb1d9ee6d7">shared</a>
why Debian is likely switching back to GNOME as the default why Debian is likely switching back to GNOME as the default
desktop environment, based on preliminary <a href="https://wiki.debian.org/DebianDesktop/Requalification/Jessie">results</a> which show GNOME desktop environment, based on preliminary <a href="https://wiki.debian.org/DebianDesktop/Requalification/Jessie">results</a> which show GNOME
coming out ahead in the requalification. This change is also supported by accessibility coming out ahead in the requalification. This change is also supported by accessibility
...@@ -87,7 +87,7 @@ client on all Linux distributions. ...@@ -87,7 +87,7 @@ client on all Linux distributions.
Raphaël Hertzog <a href="http://raphaelhertzog.com/2014/09/30/my-debian-lts-report-for-september/">reported</a> Raphaël Hertzog <a href="http://raphaelhertzog.com/2014/09/30/my-debian-lts-report-for-september/">reported</a>
on 11 hours of paid support work on Debian LTS. 23 on 11 hours of paid support work on Debian LTS. 23
commits were made to the security tracker consisting of patch reviews, uplinks, commits were made to the security tracker consisting of patch reviews, uplinks,
and changes to <a href="http://anonscm.debian.org/viewvc/secure-testing/data/dla-needed.txt?view=co">the and changes to <a href="https://anonscm.debian.org/viewvc/secure-testing/data/dla-needed.txt?view=co">the
list of packages that require LTS updates</a>. list of packages that require LTS updates</a>.
A fair amount of research goes into the effort A fair amount of research goes into the effort
beyond just reviewing or triage. He detailed some of the efforts taken to ensure beyond just reviewing or triage. He detailed some of the efforts taken to ensure
...@@ -161,7 +161,7 @@ or on the OFTC #debian-multimedia IRC channel. ...@@ -161,7 +161,7 @@ or on the OFTC #debian-multimedia IRC channel.
<p> <p>
Lucas Nussbaum revisited the <a href="https://lists.debian.org/debian-project/2014/10/msg00002.html">Debian Quiz Game</a> based on the original TCP/IP Lucas Nussbaum revisited the <a href="https://lists.debian.org/debian-project/2014/10/msg00002.html">Debian Quiz Game</a> based on the original TCP/IP
drinking game with 23 newly added questions. He asks for a few adopters to drinking game with 23 newly added questions. He asks for a few adopters to
assist with pushing the process forward. Readers can check the <a href="http://anonscm.debian.org/cgit/collab-maint/debian-quiz.git/">current state</a> of the quiz with assist with pushing the process forward. Readers can check the <a href="https://anonscm.debian.org/cgit/collab-maint/debian-quiz.git/">current state</a> of the quiz with
its posted answers on collab-maint. its posted answers on collab-maint.
</p> </p>
......
...@@ -100,7 +100,7 @@ project. ...@@ -100,7 +100,7 @@ project.
[3a]: <a rel="nofollow" href="http://blends.debian.org/hamradio/tasks/index">http://blends.debian.org/hamradio/tasks/index</a> [3a]: <a rel="nofollow" href="http://blends.debian.org/hamradio/tasks/index">http://blends.debian.org/hamradio/tasks/index</a>
[3b]: <a rel="nofollow" href="http://blends.debian.org/hamradio/bugs_udd/">http://blends.debian.org/hamradio/bugs_udd/</a> [3b]: <a rel="nofollow" href="http://blends.debian.org/hamradio/bugs_udd/">http://blends.debian.org/hamradio/bugs_udd/</a>
[3c]: <a rel="nofollow" href="http://blends.debian.org/hamradio/thermometer/">http://blends.debian.org/hamradio/thermometer/</a> [3c]: <a rel="nofollow" href="http://blends.debian.org/hamradio/thermometer/">http://blends.debian.org/hamradio/thermometer/</a>
[3d]: <a rel="nofollow" href="http://anonscm.debian.org/cgit/blends/projects/hamradio.git">http://anonscm.debian.org/cgit/blends/projects/hamradio.git</a> [3d]: <a rel="nofollow" href="https://anonscm.debian.org/cgit/blends/projects/hamradio.git">https://anonscm.debian.org/cgit/blends/projects/hamradio.git</a>
4. Release goals for &quot;strech&quot; 4. Release goals for &quot;strech&quot;
============================= =============================
......
...@@ -36,11 +36,11 @@ installed to build the source.</i></p> ...@@ -36,11 +36,11 @@ installed to build the source.</i></p>
<h2>Live DVD Source Code</h2> <h2>Live DVD Source Code</h2>
<ul> <ul>
<li><a href="http://anonscm.debian.org/cgit/blends/blends-images.git">Web-based git browser</a></li> <li><a href="https://anonscm.debian.org/cgit/blends/blends-images.git">Web-based git browser</a></li>
<li><a href="http://anonscm.debian.org/git/blends/blends-images.git/">Anonymouse git clone</a></li> <li><a href="https://anonscm.debian.org/git/blends/blends-images.git/">Anonymouse git clone</a></li>
</ul> </ul>
<pre>git clone http://anonscm.debian.org/git/blends/blends-images.git/ <pre>git clone https://anonscm.debian.org/git/blends/blends-images.git/
cd blends-images/images/hamradio-amd64 cd blends-images/images/hamradio-amd64
lb config lb config
sudo lb build</pre> sudo lb build</pre>
......
...@@ -69,7 +69,7 @@ list of all Applicants and change your AM profile.</p> ...@@ -69,7 +69,7 @@ list of all Applicants and change your AM profile.</p>
about the requirements of the checks, nothing of that will be repeated about the requirements of the checks, nothing of that will be repeated
here. If you're unsure how to manage an applicant, use the excellent here. If you're unsure how to manage an applicant, use the excellent
templates provided by Joerg Jaspert's <a templates provided by Joerg Jaspert's <a
href="http://anonscm.debian.org/cgit/collab-maint/nm-templates.git">nm-templates</a> href="https://anonscm.debian.org/cgit/collab-maint/nm-templates.git">nm-templates</a>
project. Questions should be asked on debian-newmaint@l.d.o or sent project. Questions should be asked on debian-newmaint@l.d.o or sent
to the Front Desk.</p> to the Front Desk.</p>
......
...@@ -10,7 +10,7 @@ use CGI::Carp 'fatalsToBrowser'; ...@@ -10,7 +10,7 @@ use CGI::Carp 'fatalsToBrowser';
use LWP::UserAgent; use LWP::UserAgent;
my $q = CGI->new; my $q = CGI->new;
my $url = 'http://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/' . $q->path_info .'?'. $ENV{'QUERY_STRING'}; my $url = 'https://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/' . $q->path_info .'?'. $ENV{'QUERY_STRING'};
my $req = HTTP::Request->new(GET => $url); my $req = HTTP::Request->new(GET => $url);
my $res = LWP::UserAgent->new->request($req); my $res = LWP::UserAgent->new->request($req);
......
...@@ -114,7 +114,7 @@ function diffstat_pretty(diff_or_error) { ...@@ -114,7 +114,7 @@ function diffstat_pretty(diff_or_error) {
// element: the element which is populated with the diffstat information // element: the element which is populated with the diffstat information
function setDiffstat(path, r1, r2, element) { function setDiffstat(path, r1, r2, element) {
// does not send CORS: // does not send CORS:
// var base = "http://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/"; // var base = "https://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/";
var base = "http://webwml.alioth.debian.org/cgi-bin/anoncvs-cors/"; var base = "http://webwml.alioth.debian.org/cgi-bin/anoncvs-cors/";
var lang = "english"; var lang = "english";
var url = base + lang + "/" + path + "?r1=" + r1 + "&r2=" + r2 + "&view=patch"; var url = base + lang + "/" + path + "?r1=" + r1 + "&r2=" + r2 + "&view=patch";
......
...@@ -8,7 +8,7 @@ wish and when the modified material is ready, commit the changes ...@@ -8,7 +8,7 @@ wish and when the modified material is ready, commit the changes
back to the main repository.</p> back to the main repository.</p>
<p>For a read only access it's possible <p>For a read only access it's possible
to use the <a href="http://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/">web to use the <a href="https://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/">web
frontend</a>. There exist also many graphical CVS clients such as frontend</a>. There exist also many graphical CVS clients such as
KDE's <a href="https://packages.debian.org/cervisia">cervisia</a>. KDE's <a href="https://packages.debian.org/cervisia">cervisia</a>.
This document describes the workflow with the command line program This document describes the workflow with the command line program
......
...@@ -9,7 +9,7 @@ HTML to Perl code!), and outputs whatever you want it to output, for example ...@@ -9,7 +9,7 @@ HTML to Perl code!), and outputs whatever you want it to output, for example
complete, but until you begin to understand how it works (and it is quite complete, but until you begin to understand how it works (and it is quite
powerful) it is easiest to learn from examples. You may find template files powerful) it is easiest to learn from examples. You may find template files
used for the Debian site useful. They can be found in used for the Debian site useful. They can be found in
<code><a href="http://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/english/template/debian/">\ <code><a href="https://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/english/template/debian/">\
webwml/english/template/debian/</a></code>.</p> webwml/english/template/debian/</a></code>.</p>
<p>This assumes that you have WML installed on your machine. <p>This assumes that you have WML installed on your machine.
......
...@@ -149,7 +149,7 @@ ...@@ -149,7 +149,7 @@
</when> </when>
# DDP Subversion repo access (used) # DDP Subversion repo access (used)
<when <match <get-var vcstype /> "ddp" action=report />> <when <match <get-var vcstype /> "ddp" action=report />>
<set-var vcsweb="http://anonscm.debian.org/viewvc/ddp/manuals/trunk/<get-var cvsname />/" /> <set-var vcsweb="https://anonscm.debian.org/viewvc/ddp/manuals/trunk/<get-var cvsname />/" />
<set-var vcsrepo="svn://svn.debian.org/svn/ddp/manuals/trunk/<get-var cvsname /> <get-var cvsname />" /> <set-var vcsrepo="svn://svn.debian.org/svn/ddp/manuals/trunk/<get-var cvsname /> <get-var cvsname />" />
<p><gettext domain="doc">The latest <get-var srctype /> source is available through the <a href="https://www.debian.org/doc/cvs">Subversion</a> repository.</gettext></p> <p><gettext domain="doc">The latest <get-var srctype /> source is available through the <a href="https://www.debian.org/doc/cvs">Subversion</a> repository.</gettext></p>
<ul> <ul>
......
...@@ -19,7 +19,7 @@ ...@@ -19,7 +19,7 @@
<em>automate</em> a method to create the proper index. <em>automate</em> a method to create the proper index.
Relevant information is <a href="$(HOME)/doc/manuals/ddp-policy/ch-manuals#s3.6">here</A> Relevant information is <a href="$(HOME)/doc/manuals/ddp-policy/ch-manuals#s3.6">here</A>
and subversion holds some and subversion holds some
<a href="http://anonscm.debian.org/viewvc/ddp/utils/scripts/">scripts</a> <a href="https://anonscm.debian.org/viewvc/ddp/utils/scripts/">scripts</a>
that need to be polished and added to a cron job. that need to be polished and added to a cron job.
</ul> </ul>
......
...@@ -48,7 +48,7 @@ ...@@ -48,7 +48,7 @@
naming="none" naming="none"
srctype="XML" srctype="XML"
vcstype="svn" vcstype="svn"
vcsweb="http://anonscm.debian.org/viewvc/d-i/trunk/manual/" vcsweb="https://anonscm.debian.org/viewvc/d-i/trunk/manual/"
vcsrepo="svn://anonscm.debian.org/svn/d-i/trunk/manual" vcsrepo="svn://anonscm.debian.org/svn/d-i/trunk/manual"
/> />
</define-tag> </define-tag>
...@@ -136,7 +136,7 @@ ...@@ -136,7 +136,7 @@
# Pending confirmation with java-common maintainers if we use # Pending confirmation with java-common maintainers if we use
# DDP SVN or java-common's SVN available at: # DDP SVN or java-common's SVN available at:
# http://anonscm.debian.org/viewvc/pkg-java/trunk/java-common/debian-java-faq/ # https://anonscm.debian.org/viewvc/pkg-java/trunk/java-common/debian-java-faq/
<define-tag inddpsvn-debian-java-faq> <define-tag inddpsvn-debian-java-faq>
<inddpcvs name="debian-java-faq" <inddpcvs name="debian-java-faq"
langs="en it fr" langs="en it fr"
......
...@@ -180,7 +180,7 @@ ...@@ -180,7 +180,7 @@
<li>Translation format: gettext (PO files)</li> <li>Translation format: gettext (PO files)</li>
<li>Making changes: directly in SVN/debian-l10n-polish@</li> <li>Making changes: directly in SVN/debian-l10n-polish@</li>
<li>Statistics: <a href="https://d-i.debian.org/l10n-stats/">https://d-i.debian.org/l10n-stats/</a></li> <li>Statistics: <a href="https://d-i.debian.org/l10n-stats/">https://d-i.debian.org/l10n-stats/</a></li>
<li>Repository: <a href="http://anonscm.debian.org/viewvc/d-i/trunk/packages/po/">http://anonscm.debian.org/viewvc/d-i/trunk/packages/po/</a></li> <li>Repository: <a href="https://anonscm.debian.org/viewvc/d-i/trunk/packages/po/">https://anonscm.debian.org/viewvc/d-i/trunk/packages/po/</a></li>
<li>Documentation: <a href="https://d-i.alioth.debian.org/doc/i18n/">https://d-i.alioth.debian.org/doc/i18n/</a></li> <li>Documentation: <a href="https://d-i.alioth.debian.org/doc/i18n/">https://d-i.alioth.debian.org/doc/i18n/</a></li>
</ul> </ul>
...@@ -200,7 +200,7 @@ ...@@ -200,7 +200,7 @@
<li>Translation format: WML</li> <li>Translation format: WML</li>
<li>Making changes: directly in SVN/debian-l10n-polish@</li> <li>Making changes: directly in SVN/debian-l10n-polish@</li>
<li>Statistics: <a href="https://www.debian.org/devel/website/stats/">https://www.debian.org/devel/website/stats/</a></li> <li>Statistics: <a href="https://www.debian.org/devel/website/stats/">https://www.debian.org/devel/website/stats/</a></li>
<li>Repository: <a href="http://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/polish/">http://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/polish/</a></li> <li>Repository: <a href="https://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/polish/">https://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/polish/</a></li>
<li>Documentation: <a href="https://www.debian.org/devel/website/translating">https://www.debian.org/devel/website/translating</a></li> <li>Documentation: <a href="https://www.debian.org/devel/website/translating">https://www.debian.org/devel/website/translating</a></li>
</ul> </ul>
<p> <p>
...@@ -301,7 +301,7 @@ ...@@ -301,7 +301,7 @@
<li>Scope: Debian</li> <li>Scope: Debian</li>
<li>Translation format: gettext (PO files) / docbook</li> <li>Translation format: gettext (PO files) / docbook</li>
<li>Making changes: directly in SVN/bug reports</li> <li>Making changes: directly in SVN/bug reports</li>
<li>Repository: <a href="http://anonscm.debian.org/viewvc/ddp/manuals/trunk/">http://anonscm.debian.org/viewvc/ddp/manuals/trunk/</a></li> <li>Repository: <a href="https://anonscm.debian.org/viewvc/ddp/manuals/trunk/">https://anonscm.debian.org/viewvc/ddp/manuals/trunk/</a></li>
<li>Documentation: <a href="https://www.debian.org/doc/ddp">https://www.debian.org/doc/ddp</a></li> <li>Documentation: <a href="https://www.debian.org/doc/ddp">https://www.debian.org/doc/ddp</a></li>
</ul> </ul>
<p> <p>
...@@ -352,7 +352,7 @@ ...@@ -352,7 +352,7 @@
<li>Scope: Debian</li> <li>Scope: Debian</li>
<li>Translation format: WML</li> <li>Translation format: WML</li>
<li>Making changes: directly in SVN/debian-publicity@</li> <li>Making changes: directly in SVN/debian-publicity@</li>
<li>Repository: <a href="http://anonscm.debian.org/viewvc/publicity/">http://anonscm.debian.org/viewvc/publicity/</a></li> <li>Repository: <a href="https://anonscm.debian.org/viewvc/publicity/">https://anonscm.debian.org/viewvc/publicity/</a></li>
</ul> </ul>
<p> <p>
News is not translated into Polish and probably rightly so, because News is not translated into Polish and probably rightly so, because
......
...@@ -54,7 +54,7 @@ information</a>, especially important is ...@@ -54,7 +54,7 @@ information</a>, especially important is
<a href="$(HOME)/devel/website/uptodate">how to keep the translations <a href="$(HOME)/devel/website/uptodate">how to keep the translations
up-to-date</a>: up-to-date</a>:
You should also read through the You should also read through the
<a href="http://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/swedish/om_svenska/HOWTO_svenska?view=co"> <a href="https://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/swedish/om_svenska/HOWTO_svenska?view=co">
policy for the Swedish translation</a> policy for the Swedish translation</a>
(ends up in <code>webwml/swedish/om_svenska</code> when you check out the (ends up in <code>webwml/swedish/om_svenska</code> when you check out the
pages from the CVS) and familiarize yourself with the pages from the CVS) and familiarize yourself with the
......
...@@ -31,7 +31,7 @@ worked on: ...@@ -31,7 +31,7 @@ worked on:
<dl> <dl>
<dt><strong>Installation system</strong></dt> <dt><strong>Installation system</strong></dt>
<dd>Please see the <dd>Please see the
<a href="http://anonscm.debian.org/viewvc/d-i/trunk/manual/doc/translations.txt?view=markup">\ <a href="https://anonscm.debian.org/viewvc/d-i/trunk/manual/doc/translations.txt?view=markup">\
information for translators</a> in the information for translators</a> in the
<a href="$(DEVEL)/debian-installer/svn">debian-installer Subversion <a href="$(DEVEL)/debian-installer/svn">debian-installer Subversion
tree</a>. Work relating to the installation of Debian tree</a>. Work relating to the installation of Debian
......
...@@ -67,7 +67,7 @@ All Debian members can port packages using the Debian ...@@ -67,7 +67,7 @@ All Debian members can port packages using the Debian
<ul> <ul>
#<li><a href="https://alioth.debian.org/docman/view.php/30192/21/debian-amd64-howto.html">The debian-amd64 howto and FAQ</a></li> #<li><a href="https://alioth.debian.org/docman/view.php/30192/21/debian-amd64-howto.html">The debian-amd64 howto and FAQ</a></li>
<li><a href='http://anonscm.debian.org/viewvc/debian-amd64/'>CVS Repository</a></li> <li><a href='https://anonscm.debian.org/viewvc/debian-amd64/'>CVS Repository</a></li>