Commit 8b25dd7d authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translations

parent f1e4cfca
#use wml::debian::translation-check translation="b5dc65b9360fc57fe2e4d405c439dd707a7548cb" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Adskillige sikkerhedsproblemer er fundet i mailklienten Thunderbird, hvilke
kunne medføre til udførelse af vilkårlig kode, lammelsesangreb eller
forfalskning af S/MIME-signaturer.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 1:60.5.1-1~deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine thunderbird-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende thunderbird, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/thunderbird">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/thunderbird</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4392.data"
#use wml::debian::translation-check translation="34ae0f19a9de75249743ece524cf203642ea021a" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Chris Coulson opdagede en fejl i systemd, førende til lammelsesangreb. En
upriviligeret bruger kunne drage nytte af problemet til at få PID1 til at gå
ned, ved at sende særligt fremstillede D-Bus-meddelelser på systembus'en.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 232-25+deb9u9.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine systemd-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende systemd, se
dens sikkerhedssporingssidede på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/systemd">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/systemd</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4393.data"
#use wml::debian::translation-check translation="16d42027e2ab1580144089adefdf6985b8421c4a" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Adskillige sikkerhedsproblemer er fundet i rdesktop RDP-klienten, hvilke
kunne medføre lammelsesangreb, informationsafsløring og udførelse af vilkårlig
kode.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 1.8.4-1~deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine rdesktop-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende rdesktop, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/rdesktop">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/rdesktop</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4394.data"
#use wml::debian::translation-check translation="13c74272ff7923316d1023584e21f19c0a5f1e92" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flere sårbarheder er opdaget i webbrowseren chromium.</p>
<ul>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-17481">CVE-2018-17481</a>
<p>Et problem med anvendelse efter frigivelse blev opdaget i biblioteket
pdfium.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5754">CVE-2019-5754</a>
<p>Klzgrad opdagede en fejl i implementeringen af QUIC-networking.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5755">CVE-2019-5755</a>
<p>Jay Bosamiya opdagede en implementeringsfejl i JavaScript-biblioteket
v8.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5756">CVE-2019-5756</a>
<p>Et problem med anvendelse efter frigivelse blev opdaget i biblioteket
pdfium.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5757">CVE-2019-5757</a>
<p>Alexandru Pitis opdagede en typeforvirringsfejl i implementeringen af
billedformatet SVG.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5758">CVE-2019-5758</a>
<p>Zhe Jin opdagede et problem med anvendelse efter frigivelse i
blink/webkit.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5759">CVE-2019-5759</a>
<p>Almog Benin opdagede et problem med anvendelse efter frigivelse, når der
blev håndteret HTML-sider indeholdelse select-elementer.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5760">CVE-2019-5760</a>
<p>Zhe Jin opdagede et problem med anvendelse efter frigivelse i
implementeringen af WebRTC.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5762">CVE-2019-5762</a>
<p>Et problem med anvendelse efter frigivelse blev opdaget i biblioteket
pdfium.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5763">CVE-2019-5763</a>
<p>Guang Gon opdagede en inddatavalideringsfejl i JavaScript-biblioteket
v8.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5764">CVE-2019-5764</a>
<p>Eyal Itkin opdagede et problem med anvendelse efter frigivelse i
implementeringen af WebRTC.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5765">CVE-2019-5765</a>
<p>Sergey Toshin opdagede en fejl i forbindelse med håndhævelse af policy.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5766">CVE-2019-5766</a>
<p>David Erceg opdagede en fejl i forbindelse med håndhævelse af policy.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5767">CVE-2019-5767</a>
<p>Haoran Lu, Yifan Zhang, Luyi Xing og Xiaojing Liao rapporterede om en
fejl i WebAPKs brugergrænseflade.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5768">CVE-2019-5768</a>
<p>Rob Wu opdagede en fejl i forbindelse med håndhævelse af policy i developer tools.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5769">CVE-2019-5769</a>
<p>Guy Eshel opdagede en inddatavalideringsfejl i blink/webkit.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5770">CVE-2019-5770</a>
<p>hemidallt opdagede et bufferoverløbsproblem i implementeringen af
WebGL.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5772">CVE-2019-5772</a>
<p>Zhen Zhou opdagede et problem med anvendelse efter frigivelse i biblioteket
pdfium.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5773">CVE-2019-5773</a>
<p>Yongke Wong opdagede en inddatavalideringsfejl i implementeringen af
IndexDB.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5774">CVE-2019-5774</a>
<p>Junghwan Kang og Juno Im opdagede en inddatavalideringsfejl i
implementeringen af SafeBrowsing.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5775">CVE-2019-5775</a>
<p>evil1m0 opdagede en fejl i forbindelse med håndhævelse af policy.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5776">CVE-2019-5776</a>
<p>Lnyas Zhang opdagede en fejl i forbindelse med håndhævelse af policy.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5777">CVE-2019-5777</a>
<p>Khalil Zhani opdagede en fejl i forbindelse med håndhævelse af policy.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5778">CVE-2019-5778</a>
<p>David Erceg opdagede en fejl i forbindelse med håndhævelse af policy i
implementeringen af Extensions.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5779">CVE-2019-5779</a>
<p>David Erceg opdagede en fejl i forbindelse med håndhævelse af policy i
implementerrngen af ServiceWorker.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5780">CVE-2019-5780</a>
<p>Andreas Hegenberg opdagede en fejl i forbindelse med håndhævelse af policy.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5781">CVE-2019-5781</a>
<p>evil1m0 opdagede en fejl i forbindelse med håndhævelse af policy.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5782">CVE-2019-5782</a>
<p>Qixun Zhao opdagede en implementeringsfejl i JavaScript-biblioteket
v8.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5783">CVE-2019-5783</a>
<p>Shintaro Kobori opdagede en inddatavalideringsfejl i developer
tools.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5784">CVE-2019-5784</a>
<p>Lucas Pinheiro opdagede en implementeringsfejl i JavaScript-biblioteket
v8.</p></li>
</ul>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 72.0.3626.96-1~deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine chromium-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende chromium, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/chromium">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/chromium</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4395.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment