Changed the character set to utf-8

CVS version numbers

esperanto/.wmlrc: 1.6 -> 1.7 
esperanto/index.wml: 1.65 -> 1.66
parent b8acae57
-D CUR_LANG=Esperanto
-D CUR_ISO_LANG=eo
-D CUR_LOCALE=eo_EO
-D CHARSET=iso-8859-3
-D CHARSET=utf-8
-D HOME~.
-D INTRO~intro
-D DEVEL~devel
......
......@@ -9,26 +9,26 @@
<A href="intro/free">libera</A> mastruma sistemo
(OS) por komputilo. Mastruma sistemo estas la aro de bazaj programoj kaj
programaj iloj kiuj funkciigas la komputilon. Debiano uzas la
<A HREF="http://www.kernel.org/">Linuksa</A> kerno (la centra parto de mastruma sistemo), sed la plejparto de iaj bazaj
<A HREF="http://www.kernel.org/">Linuksa</A> kerno (la centra parto de mastruma sistemo), sed la plejparto de ĝiaj bazaj
iloj venas el la <A HREF="http://www.gnu.org/">GNU projekto</A>; tial la nomo estas GNU/Linux.
<p>Debiana GNU/Linux estas pli ol simpla mastruma sistemo: i enhavas pli ol
<p>Debiana GNU/Linux estas pli ol simpla mastruma sistemo: ĝi enhavas pli ol
<packages_in_stable> <A HREF="distrib/packages">pakoj</A>,
tio estas, jam kompilita programaro en tia pakado ke i tute simple povas esti instalita en via maino.
tio estas, jam kompilita programaro en tia pakado ke ĝi tute simple povas esti instalita en via maŝino.
<P><A href="intro/about">Pli da informo ...</A>
<HR>
<H2>Unuaj paoj</H2>
<H2>Unuaj paŝoj</H2>
<P>La <a href="releases/stable/">plej nova stabila eldono de Debiano</a> estas <current_release>. i estis last modifita <current_release_date>. Plia informo pri <a href="releases/">haveblaj eldonoj de Debiano</a>.</p>
<P>La <a href="releases/stable/">plej nova stabila eldono de Debiano</a> estas <current_release>. Ĝi estis last modifita <current_release_date>. Plia informo pri <a href="releases/">haveblaj eldonoj de Debiano</a>.</p>
<p>Se vi atus eki uzi Debianon, vi tute facile povas
<p>Se vi ŝatus eki uzi Debianon, vi tute facile povas
<a href="distrib/">havi kopion</a>, kaj poste sekvi la
<a href="releases/stable/installmanual">instrukcioj</a>
por in instali.
por ĝin instali.
<P>Por esti helpita je la uzo a la starigo de Debiano, vidu la paojn:
<P>Por esti helpita je la uzo aŭ la starigo de Debiano, vidu la paĝojn:
<A href="doc/">dokumentaro</A>
kaj
<A href="support"> helpo</A>.
......@@ -39,13 +39,13 @@ kaj
<a href="ports/">portadan</a> sekcion.</p>
<HR>
<H2>Novaoj</H2>
<H2>Novaĵoj</H2>
<P><:= get_recent_list('News/$(CUR_YEAR)', '6', '$(ENGLISHDIR)', '', '\d+\w*' ) :>
<P>Por legi antaajn novaojn vidu la <A href="$(HOME)/News/">Novapaon</A>.
Se vi volas ricevi retpotajn mesaojn kiam aperas novaoj pri Debiano aliu al la
<A href="MailingLists/debian-announce"><I>debian-announce</I> retpota dissendlisto</A>.
<A href="$(HOME)/News/weekly/">iusemajnaj Debianaj Novaoj</A>
estas detala raporto pri la okazaoj en la Debiana mondo.
<P>Por legi antaŭajn novaĵojn vidu la <A href="$(HOME)/News/">Novaĵpaĝon</A>.
Se vi volas ricevi retpoŝtajn mesaĝojn kiam aperas novaĵoj pri Debiano aliĝu al la
<A href="MailingLists/debian-announce"><I>debian-announce</I> retpoŝta dissendlisto</A>.
<A href="$(HOME)/News/weekly/">Ĉiusemajnaj Debianaj Novaĵoj</A>
estas detala raporto pri la okazaĵoj en la Debiana mondo.
<HR>
<H2>Sekurecaj Atentigoj</H2>
......@@ -54,6 +54,6 @@ estas detala raporto pri la okaza
<P>Por legi malnovajn anoncojn pri sekurecaj atentigoj vidu la
<A href="$(HOME)/security/">
Paon pri Sekureco</A>.
Se vi volas ricevi retpotajn mesaojn pri sekurecaj atentigoj tuj kiam ili estas anoncitaj, aliu al la
<A href="MailingLists/subscribe#debian-security-announce"><I>debian-security-announce</I> retpota dissendlisto</A>.
Paĝon pri Sekureco</A>.
Se vi volas ricevi retpoŝtajn mesaĝojn pri sekurecaj atentigoj tuj kiam ili estas anoncitaj, aliĝu al la
<A href="MailingLists/subscribe#debian-security-announce"><I>debian-security-announce</I> retpoŝta dissendlisto</A>.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment