Commit 9bafe3b7 authored by Borys Yanovych's avatar Borys Yanovych

page reincarnation [by Borys Yanovych]

CVS version numbers

ukrainian/Bugs/Access.wml: 1.2 -> 1.3
parent 27315f51
#use wml::debian::template title="Система відслідковування помилок Debian — методи доступу" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.20" maintainer="Borys Yanovych"
# the explicit links to http://bugs.debian.org/ without anchors are
# included because of the text version, do not remove them
<h1>Методи доступу до журналів системи відслідковування помилок</h1>
<h2>Доступ до активних повідомлень про помилки</h2>
<p>Кожне отримане або відіслане системою обробки помилок повідомлення
фіксується. Доступ до цього повідомлення можна отримати декількома
способами.</p>
<p>Основний метод доступу&nbsp;— це використання веб-сторінок. Ознайомтесь
з формами на <a href="./">головній сторінці системи відслідковування
помилок</a> за адресою <code>http://bugs.debian.org/</code></p>
<p>Працює <a href="server-request">поштовий сервер</a>, який може за запитом
відіслати повідомлення про помилки у вигляді звичайного тексту. Щоб
скористатись цією можливість надішліть листа з єдиним словом <code>help</code>
в тілі повідомлення за адресою <code>request@bugs.debian.org</code>
(поле <code>Тема</code> (<code>Subject</code>) цього листа ігнорується),
або ознайомтесь з інструкціями <a href="server-request">у Всесвітній
Мережі</a> чи в файлі <code>bug-log-mailserver.txt</code>.</p>
<h2>Доступ до архівів повідомлень про помилки</h2>
<p>Всі закриті повідомлення про помилки архівуються через 28 днів
після надходження та збереження останнього повідомлення на цю
тему. Це означає, що втрачається можливість доступу отримати доступ
або будь-що змінити в них за допомогою роботів <code>control</code> та
<code>service</code>. Однак, повідомлення залишаються доступними
для перегляду.</p>
<p>Архіви повідомлень про помилки ви можете знайти за допомогою
<a href="./">WWW-форм</a> на <code>http://bugs.debian.org/</code>,
просто вибравши параметр <q>заархівовані помилки</q>.
<p>Зверніть увагу, що в архівах не збереглися старі закриті повідомлення
про помилки, в них можна знайти лише ті звіти, номера яких
перевищують #40000 (приблизно).</p>
<h2>Доступ до сирих даних про помилки</h2>
<p>Якщо вам потрібні сирі дані, що використовуються системою відслідковування
помилок, їх можна віддзеркалити через rsync з bugs-mirror.debian.org. Відповідні
модулі мають назви bts-spool-db (для черги активних помилок), bts-spool-archive
(для досить давно закритих та перенесених до архіву помилок) та
bts-spool-index (для файлів індексів помилок).</p>
<p>На час написання цього тексту черга активних помилок мала розмір
близько 2.5&nbsp;Гб, а заархівованих&nbsp;— 10&nbsp;Гб. Якщо вам потрібні
лише певні фрагменти даних, для тестових цілей, будь ласка, скористайтесь
можливістю завантажити лише частину активної черги, не завантажуйте її
цілковито.</p>
<p>Не слід покладати особливих надій на файли *.status в чергах, оскільки
вони є застарілими, використовуються лише для забезпечення сумісності та
через деякий час будуть видалені. Натомість, використовуйте файли
*.summary.</p>
<hr />
#use "otherpages.inc"
#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment