Commit 9c22b17d authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translations

CVS version numbers

danish/security/2018/dsa-4116.wml: INITIAL -> 1.1 
danish/security/2018/dsa-4117.wml: INITIAL -> 1.1 
danish/security/2018/dsa-4118.wml: INITIAL -> 1.1
parent b66cbc89
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Krzysztof Sieluzycki opdagede at notifikationsprogrammet vedrørende enheder,
der kan fjernes, i KDE Plasma workspace, udførte utilstrækkelig
fornuftighedskontrol på FAT-/VFAT-volumenavne, hvilket kunne medføre udførelse
af vilkårlige shell-kommandoer, hvis en enhed, der kan fjernes, men har et
misdannet disknavn, blev mount'et.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 4:5.8.6-2.1+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine plasma-workspace-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende plasma-workspace,
se dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/plasma-workspace">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/plasma-workspace</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4116.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Denne opdatering retter ikke en sårbarhed i GCC selv, men i stedet leveres
understøttelse af opbygning af retpoline-aktiverede Linux-kerneopdateringer.</p>
<p>I den gamle stabile distribution (jessie), er dette problem rettet
i version 4.9.2-10+deb8u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine gcc-4.9-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende gcc-4.9,
se dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/gcc-4.9">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/gcc-4.9</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4117.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Jonas Klempel rapporterede at tomcat-native, et bibliotek der giver Tomcat
adgang til Apache Portable Runtime-bibliotekets (APR) implementering af
netværksforbindelse (socket) og generator af tilfældige tal, ikke på korrekt vis
håndterede felter, der er længere end 127 bytes, når AIA-Extension-feltet i et
klientcertifikat blev fortolket. Hvis OCSP-kontroller anvendes, kunne det
medføre accept af klientcertifikater, der skulle have været afvist.</p>
<p>I den gamle stabile distribution (jessie), er dette problem rettet
i version 1.1.32~repack-2+deb8u1.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 1.2.12-2+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine tomcat-native-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende tomcat-native,
se dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/tomcat-native">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/tomcat-native</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4118.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment