Commit a9e011ee authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translations

parent f2c48e08
#use wml::debian::translation-check translation="0f190f575d9a6e82bee320fe416647841a7f264e" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Shopify Application Security Team opdagede at ruby-sanitize, en
hvidlistebaseret HTML-renser, var ramt af en HTML-indsprøjtningssårbarhed. Et
særligt fabrikeret HTML-fragment kunne medføre at ikke-hvidlistede attributter
blev anvendt i et hvidlistet HTML-elmenent.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 2.1.0-2+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine ruby-sanitize-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende ruby-sanitize, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/ruby-sanitize">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/ruby-sanitize</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4358.data"
#use wml::debian::translation-check translation="ee21dc37fb23ea84beba56e6392fce89bd93382a" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Adskillige sårbarheder er opdaget i Wireshark, et program til analysering af
netværksprotokoller, hvilke kunne medføre lammelsesangreb eller udførelse af
vilkårlig kode.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 2.6.5-1~deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine wireshark-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende wireshark, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/wireshark">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/wireshark</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4359.data"
#use wml::debian::translation-check translation="ae0b39f48f599ac19f9d6570b72ac88c85bd90a1" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Adskillige sårbarheder blev fundet i libarchive, et arkiverings- og
komprimeringsbibliotek som understøtter mange formater: Behandling af
misdannede RAR-arkiver kunne medføre lammelsesangreb eller udførelse af
vilkårlig kode, og misdannede WARC-, LHarc-, ISO-, Xar- eller CAB-arkiver kunne
medføre lammelsesangreb.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 3.2.2-2+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine libarchive-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende libarchive, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/libarchive">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/libarchive</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4360.data"
#use wml::debian::translation-check translation="e422097318c2b9061a3de717e10cd1c63589dbdf" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flere sårbarheder blev opdaget i libextractor, et bibliotek til udtrækning af
vilkårlige metadata fra filer, hvilke kunne føre til lammelsesangreb eller
hukommelsesafsløring, hvis en misdannet OLE-fil blev behandlet.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 1:1.3-4+deb9u3.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine libextractor-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende libextractor, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/libextractor">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/libextractor</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4361.data"
include $(subst webwml/danish,webwml/english,$(CURDIR))/Makefile
#use wml::debian::translation-check translation="1571086ce3bff86e411a2f13c6517856f4182646" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Adskillige sikkerhedsproblemer er fundet i Thunderbird, hvilke kunne føre til
udførelse af vilkårlig kode eller lammelsesangreb.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 1:60.4.0-1~deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine thunderbird-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende thunderbird, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/thunderbird">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/thunderbird</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4362.data"
<define-tag pagetitle>Sikkerhedsbulletiner fra 2019</define-tag>
#use wml::debian::template title="<pagetitle>" GEN_TIME="yes"
#use wml::debian::recent_list_security
#use wml::debian::translation-check translation="8635bbbedf6cf68c100d16e30d03160b02a7aad7"
<:= get_directory_security_list ('.', '$(ENGLISHDIR)/security/2019' ) :>
<p>Du kan modtage de seneste sikkerhedsbulletiner fra Debian ved at abonnere
på vores postliste
<a href="https://lists.debian.org/debian-security-announce/">\
<strong>debian-security-announce</strong></a>.
Du kan også
<a href="https://lists.debian.org/debian-security-announce/debian-security-announce-2019/">\
kigge i listens arkiv</a>.</p>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment