Commit ac9b213b authored by Josip Rodin's avatar Josip Rodin

initial commit of the Slovene translation, using corrected tarball from zocky (Zoran Obradovic)

CVS version numbers

english/devel/website/tc.data: 1.46 -> 1.47 
english/po/langs.pot: 1.3 -> 1.4 
english/template/debian/language_names.wml: 1.210 -> 1.211 
english/template/debian/languages.wml: 1.118 -> 1.119 
slovene/Make.lang: INITIAL -> 1.1 
slovene/Makefile: INITIAL -> 1.1 
slovene/contact.wml: INITIAL -> 1.1 
slovene/donations.wml: INITIAL -> 1.1 
slovene/index.wml: INITIAL -> 1.1 
slovene/license.wml: INITIAL -> 1.1 
slovene/search.wml: INITIAL -> 1.1 
slovene/sitemap.wml: INITIAL -> 1.1 
slovene/social_contract.wml: INITIAL -> 1.1 
slovene/support.wml: INITIAL -> 1.1 
slovene/Pics/Makefile: INITIAL -> 1.1 
slovene/Pics/about.sl.gif: INITIAL -> 1.1 
slovene/Pics/devel.sl.gif: INITIAL -> 1.1 
slovene/Pics/getting.sl.gif: INITIAL -> 1.1 
slovene/Pics/news.sl.gif: INITIAL -> 1.1 
slovene/Pics/pics.conf: INITIAL -> 1.1 
slovene/Pics/search.sl.gif: INITIAL -> 1.1 
slovene/Pics/sitemap.sl.gif: INITIAL -> 1.1 
slovene/Pics/support.sl.gif: INITIAL -> 1.1 
slovene/intro/Makefile: INITIAL -> 1.1 
slovene/intro/about.wml: INITIAL -> 1.1 
slovene/intro/free.wml: INITIAL -> 1.1 
slovene/intro/why_debian.wml: INITIAL -> 1.1 
slovene/po/Makefile: INITIAL -> 1.1 
slovene/po/bugs.sl.po: INITIAL -> 1.1 
slovene/po/countries.sl.po: INITIAL -> 1.1 
slovene/po/date.sl.po: INITIAL -> 1.1 
slovene/po/doc.sl.po: INITIAL -> 1.1 
slovene/po/l10n.sl.po: INITIAL -> 1.1 
slovene/po/langs.sl.po: INITIAL -> 1.1 
slovene/po/organization.sl.po: INITIAL -> 1.1 
slovene/po/others.sl.po: INITIAL -> 1.1 
slovene/po/ports.sl.po: INITIAL -> 1.1 
slovene/po/search.sl.po: INITIAL -> 1.1 
slovene/po/templates.sl.po: INITIAL -> 1.1 
slovene/po/vendors.sl.po: INITIAL -> 1.1
parent e1a6a7f7
......@@ -102,6 +102,9 @@ my %translators = (
swedish => {
'Peter Karlsson' => 'peterk@debian.org',
},
slovene => {
'Zoran Obradovi' => 'zocky@huda.ljudmila.org',
},
turkish => {
'Murat Demirten' => 'murat@debian.org',
'Ozlem Atas' => 'ozlem@debian-tr.org',
......
......@@ -115,140 +115,144 @@ msgstr ""
msgid "Lithuanian"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:36
msgid "Slovene"
msgstr ""
#. for now, the following are only needed if you intend to translate intl/l10n
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:37
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:38
msgid "Afrikaans"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:38
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:39
msgid "Albanian"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:39
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:40
msgid "Amharic"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:40
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:41
msgid "Azerbaijani"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:41
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:42
msgid "Basque"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:42
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:43
msgid "Belarusian"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:43
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:44
msgid "Bosnian"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:44
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:45
msgid "Breton"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:45
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:46
msgid "Bulgarian"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:46
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:47
msgid "Estonian"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:47
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:48
msgid "Faeroese"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:48
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:49
msgid "Gaelic (Scots)"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:49
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:50
msgid "Gallegan"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:50
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:51
msgid "Hebrew"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:51
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:52
msgid "Hindi"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:52
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:53
msgid "Icelandic"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:53
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:54
msgid "Irish"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:54
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:55
msgid "Kurdish"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:55
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:56
msgid "Latvian"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:56
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:57
msgid "Macedonian"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:57
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:58
msgid "Malay"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:58
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:59
msgid "Maltese"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:59
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:60
msgid "Maori"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:61
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:62
msgid "Norwegian Bokmål"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:63
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:64
msgid "Norwegian Nynorsk"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:64
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:65
msgid "Occitan (post 1500)"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:65
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:66
msgid "Serbian"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:66
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:67
msgid "Slovenian"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:67
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:68
msgid "Tamil"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:68
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:69
msgid "Thai"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:69
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:70
msgid "Ukrainian"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:70
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:71
msgid "Vietnamese"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:71
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:72
msgid "Welsh"
msgstr ""
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:72
#: ../../english/template/debian/language_names.wml:73
msgid "Xhosa"
msgstr ""
......@@ -33,6 +33,7 @@ my %ctrans = (
catalan => q+<gettext domain="langs">Catalan</gettext>+,
indonesian => q+<gettext domain="langs">Indonesian</gettext>+,
lithuanian => q+<gettext domain="langs">Lithuanian</gettext>+,
slovene => q+<gettext domain="langs">Slovene</gettext>+,
# for now, the following are only needed if you intend to translate intl/l10n
afrikaans => q+<gettext domain="langs">Afrikaans</gettext>+,
albanian => q+<gettext domain="langs">Albanian</gettext>+,
......
......@@ -38,6 +38,7 @@ my %langs = ( english => "en",
romanian => "ro",
russian => "ru",
swedish => "sv",
slovene => "sl",
turkish => "tr",
chinese => "zh",
);
......@@ -70,6 +71,7 @@ my %selflang = (
russian => '&#1056;&#1091;&#1089;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081;',
spanish => 'espa&ntilde;ol',
swedish => 'svenska',
slovene => 'sloven&#353;&#269;ina',
turkish => 'T&uuml;rk&ccedil;e'
);
......
# The two-letter code for the language
LANGUAGE := sl
include $(WMLBASE)/../Makefile.common
# If you need to modify something that is already defined in
# ../Makefile.common you can put it below
include $(subst webwml/slovene,webwml/english,$(CURDIR))/Makefile
include $(subst webwml/slovene,webwml/english,$(CURDIR))/Makefile
# Button text for your language
ABOUT_TEXT := "O Debianu"
DEVEL_TEXT := "Razvoj"
GETTING_TEXT := "Kako do Debiana"
NEWS_TEXT := "Novice"
SEARCH_TEXT := "Iskanje"
SITEMAP_TEXT := "Zemljevid"
SUPPORT_TEXT := "Podpora"
# Font settings. The defaults are:
#
# ANTIALIAS := 1
FONTFACE := "Helvetica"
FONTSIZE := 12
# FONTTYPE := bold
# FONTREGISTRY := "*"
# FONTENCODING := "*"
FONTREGISTRY := iso8859
FONTENCODING := 2
#use wml::debian::template title="Kako se obrnete na nas" NOCOMMENTS="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.30"
<p>Debian je velika organizacija, zato obstaja veliko načinov, da se obrnete na nas.
Ta stran je povzetek pogosto zaželenih stikov, ki pa nikakor ni
izčrpen. Več kontaktnih naslovov najdete na drugih straneh.</p>
<p>Angleščina je najpogostejši sporazumevalni jezik med razvijalci Debiana, zato
vas prosimo, da vsa začetna sporočila razvijalcem pošljete v
<strong>angleščini</strong>. Če to ni možno, poskusite na
<a href="MailingLists/subscribe#int">poštnem seznamu za vaš jezik</a>.</p>
<hrline>
<ul>
<li><a href="#generalinfo">Splošne informacije</a>
<li><a href="#installuse">Namestitev in uporaba Debiana</a>
<li><a href="#press">Javnost / Tisk</a>
<li><a href="#helping">Pomoč Debianu</a>
<li><a href="#packageproblems">Prijava težav z Debianovimi paketi</a>
<li><a href="#development">Razvoj Debiana</a>
<li><a href="#infrastructure">Težave z infrastrukturo Debiana</a>
</ul>
<hrline>
<H2><a name="generalinfo">Splošne informacije</a></H2>
<p>Večina podatkov o Debianu je zbrana na našem spletnem mestu
<a href="$(HOME)">http://www.debian.org/</a>, zato vas prosimo, da ga
prebrskate in <a href="$(SEARCH)">preiščete</a>, preden se obrnete na nas.
<p>V <a href="doc/FAQ/">pogostih vprašanjih</a> boste našli odgovore na veliko vprašanj.
Ta dokument je na voljo tudi v obliki navadnega besedila, PostScriptu in zapakiranih HTML datotekah na
<a href="ftp://ftp.debian.org/debian/doc/FAQ/">našem FTP mestu</a>.
<p>Splošna vprašanja o projektu Debian lahko pošljete na poštni seznam
<em>debian-project</em> na naslovu
<a href="mailto:debian-project@lists.debian.org">debian-project@lists.debian.org</a>.
Prosimo, da na ta seznam ne pošiljate vprašanj o uporabi Linuxa.
Za takšna vprašanja glejte spodaj.
<H2><a name="installuse">Namestitev in uporaba Debiana</a></H2>
<p>Če ste prepričani, da odgovora na vaše vprašanje ni v dokumentaciji na namestitvenem nosilcu
zapisa ali na naši spletni strani, se lahko obrnete na zelo aktiven poštni
seznam<em>debian-user</em>, kjer bodo uporabniki in razvijalci Debiana poskušali
odgovoriti na vaše vprašanje.
Vsa vprašanja o
<UL>
<LI>namestitvi
<LI>konfiguraciji
<LI>podprti strojni opremi
<LI>administraciji računalnika
<LI>uporabi Debiana
</UL>
lahko pošljete na ta seznam.
Preprosto se <a href="MailingLists/subscribe#debian-user">prijavite na seznam
<em>debian-user</em></a> in pošljite vprašanja na
<a href="mailto:debian-user@lists.debian.org">debian-user@lists.debian.org</a>.
<p>Ob tem obstajajo tudi uporabniški poštni seznami v različnih jezikih.
Glej <a href="MailingLists/subscribe#int">prijavljanje na mednarodne poštne sezname</a>.
<p>Če mislite, da ste našli napako v našem namestitvenem sistemu, pošljite podatke o njej na
<a href="mailto:debian-boot@lists.debian.org">debian-boot@lists.debian.org</a>
ali <a href="Bugs/Reporting">podajte poročilo o napaki</a> za psevdopaket<a
href="http://bugs.debian.org/boot-floppies">boot-floppies</a>.
<H2><a name="press">Javnost / Tisk</a></H2>
<p>Če potrebujete podatke za članek ali želite objaviti novico na naši strani z novicami,
se obrnite na naš <a href="mailto:press@debian.org">oddelek za stike z javnostjo</a>.
<H2><a name="helping">Pomoč Debianu</a></H2>
<p>Če bi radi ponudili pomoč Debianu, prosimo najprej poglejte
<a href="devel/join/">kaj lahko storite za nas</a>.
<p>Če želite postaviti zrcalo Debianovega spletnega mesta, glejte strani o
<a href="mirror/">zrcaljenju Debiana</a>. Novo zrcalo prijavite s
<a href="mirror/submit">tem obrazcem</a>. Težave z obstoječimi zrcali
lahko prijavite na <a href="mailto:mirrors@debian.org">mirrors@debian.org</a>.
<p>Če želite prodajati CDje z Debianom, glejte<a href="CD/vendors/info">\
navodila za prodajalce CDjev</a>. Če želite biti objavljeni v seznamu prodajalcev CDjev,
<a href="CD/vendors/adding">sledite navodilom</a>.
<H2><a name="packageproblems">Prijavljanje težav z Debianovimi paketi</a></H2>
<p>Če želite prijaviti napako v katerem od Debianovih paketov, lahko uporabite naš
sledilnik napak, kjer lahko preprosto prijavite svojo težavo. Prosimo preberite
<a href="Bugs/Reporting">navodila za prijavljanje napak</a>.
<p>Če se želite le obrniti na vzdrževalca posameznega Debianovega paketa,
lahko uporabite posebne poštne psevdonime, pripravljene za vsak paket.
Vsaka pošta, poslana na naslov &lt;<var>ime_paketa</var>&gt;@packages.debian.org bo
posredovana odgovornemu vzdrževalcu paketa.
<p>Če želite razvijalce diskretno opozoriti na varnostno težavo v Debianu,
pošljite sporočilo na <a href="mailto:security@debian.org">security@debian.org</a>.
<H2><a name="development">Razvoj debiana</a></H2>
<p>Če se vaše vprašanje nanaša na razvoj Debiana, vam je na voljo več
<a href="MailingLists/subscribe#devel">razvojnih poštnih seznamov</a>, preko
katerih se lahko obrnete na razvijalce.
<p>Splošni razvojni poštni seznam je <em>debian-devel</em>: nanj se lahko
<a href="MailingLists/subscribe#debian-devel">prijavite</a> in nato pošljete sporočilo na
<a href="mailto:debian-devel@lists.debian.org">debian-devel@lists.debian.org</a>.
<H2><a name="infrastructure">Problemi z infrastrukturo Debiana</a></H2>
<p>Če imate težave z Debianovimi storitvami, lahko ponavadi
<a href="Bugs/Reporting">prijavite napako</a> v ustreznem
<a href="Bugs/pseudo-packages">psevdopaketu</a>.
<p>Lahko pa se tudi pošljete elektronsko pošto:
<dl>
<dt>urednikome spletnih strani</dt>
<dd><a href="mailto:debian-www@lists.debian.org">debian-www@lists.debian.org</a></dd>
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/website/tc.data"
<ifneq "$(CUR_LANG)" "English" "
<dt>prevajalcem spletnih strani</dt>
<dd><: &list_translators($CUR_LANG); :></dd>
">
<dt>administratorjem razvijalske podatkovne zbirke</dt>
<dd><a href="mailto:admin@db.debian.org">admin@db.debian.org</a></dd>
<dt>vzdrževalcem arhivov poštnih seznamov</dt>
<dd><a href="mailto:listarchives@debian.org">listarchives@debian.org</a></dd>
<dt>skrbnikpm poštnih seznamov</dt>
<dd><a href="mailto:listmaster@lists.debian.org">listmaster@lists.debian.org</a></dd>
<dt>skrbnikom sledilnika napak</dt>
<dd><a href="mailto:owner@bugs.debian.org">owner@bugs.debian.org</a></dd>
</dl>
<p>Imamo tudi popoln seznam raznih <a href="intro/organization">
položajev in poštnih naslovov</a>, preko katerih se lahko obrnete na razne dele organizacije.
#use wml::debian::template title="Prispevki za Software in the Public Interest"
#use wml::debian::translation-check translation="1.54"
<UL>
<LI><A href="#money_donations">Denarni prispevki</A>
<LI><A href="#equipment_donations">Prispevki v opremi in storitvah</A>
</UL>
<H2><A name="money_donations">Denarni prispevki</A></H2>
<P>Debian je ime projekta, Debian GNU/Linux pa ime distribucije Linuxa, ki jo
izdelujemo. Za sprejemanje denarnih prispevkov smo odprli neprofitno podjetje
<a href="http://www.spi-inc.org/">Software in the Public Interest</a>.
<P>Debian izdelujejo prostovoljci po vsem svetu, vendar so z njim stroški, ki jih
je dolgo časa iz lastnega žepa plačevala peščica razvijalcev. Ti stroški so med drugim
registracija domene debian.org, pečenje CDjev za preizkušanje novih izdaj,
nepovrnjeni stroški potovanj in nočitev med sodelovanjem na konferencah, itd.
<P>Najpogosteje prispevajo hvaležni uporabniki.
Vsi prispevki so dobrodošli, vendar predvsem upamo, da bodo podjetja,
ki služijo denar z Debianom (izdelovalci CDjev, podporna podjetja ali podjetja,
ki uporabljajo Debian za vsakodnevno delo), prispevala delež svojega dobička
in tako pripomogla, da bo Debian GNU/Linux čim boljši.
<p>Če želite Debianu nameniti denarni prispevek glejte stran
<a href="http://www.spi-inc.org/donations">Prispevek za SPI</a>.
Poskrbite, da bo kot namen vplačila naveden Debian, saj je SPI neprofitna
organizacija, ki lahko izdaja račune za davčne olajšave.
<H2><A name="equipment_donations">Prispevki v opremi in storitvah</A></H2>
<P>Zaradi majhnega proračuna si Debian ne more vedno privoščiti nakupa in
vzdrževanja svojih računalnikov in omrežnih povezav. Zato se za povezavo Debiana
s svetom zanašamo na prispevke v opremi in storitvah podjetij in univerz.
<P>Če vaše podjetje ima računalnike ali opremo (trde diske, SCSI
kontrolerje, omrežne kartice, itd.), ki jih ne uporablja, prosimo, razmislite o prispevku za
Debian. Za podrobnosti se obrnite na našega
<a href="mailto:hardware-donations@debian.org">delegata za prispevke v strojni opremi</a>.
<hrline>
<p>Sledijo seznami organizacij, ki so prispevali opremo ali storitve za Debian:</p>
<ul>
<li><a href="misc/equipment_donations">donatorji opreme</a></li>
<li><a href="mirror/official_sponsors">uradni pokrovitelji zrcal</a></li>
<li><a href="partners/">razvojni in storitveni partnerji</a></li>
</ul>
#use wml::debian::mainpage title="Univerzalni operacijski sistem"
#use wml::debian::recent_list
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#use wml::debian::translation-check translation="1.68"
<H2>Kaj je Debian?</H2>
<P><A href="http://www.debian.org/">Debian</A> je
<A href="intro/free">prost</A> operacijski sistem za vaš računalnik.
Operacijski sistem je nabor osnovnih programov in pripomočkov, ki
omogočajo, da računalnik deluje.
Debian uporablja <A HREF="http://www.kernel.org/">Linuxovo</A>
jedro (osnovo operacijskega sistema), večina osnovnih orodij operacijskega sistema
pa prihaja iz <A HREF="http://www.gnu.org/">projekta GNU</A>; odtod ime
GNU/Linux.
<p>Debian GNU/Linux ponuja več kot samo operacijski sistem. Z njim dobite
<packages_in_stable> <A HREF="distrib/packages">paketov</A>
že prevedene programske opreme, pripravljene v prijazni obliki za preprosto
namestitev na vašem računalniku.
<P><A href="intro/about">Več...</A>
<HR>
<H2>Kako začeti</H2>
<p><a href="releases/stable/">Najnovejša stabilna izdaja Debiana</a> je
<current_release>. Zadnja sprememba v tej različici je bila narejena
<current_release_date>. Več o <a href="releases/">različicah Debiana</a>...</p>
<p>Če želite začeti uporabljati Debian, lahko zlahka
<a href="distrib/">dobite izvod</a> in nato sledite
<a href="releases/stable/installmanual">navodilom za namestitev</a>.</p>
<p>Za pomoč pri namestitvi in uporabi Debiana se obrnite na strani z
<a href="doc/">dokumentacijo</a> oz. <a href="support">podporo</a>.</p>
<p>Uporabnikom, ki govorijo neangleške jezike, so na voljo
<a href="international/">mednarodne</a> različice.</p>
<p>Uporabniki sistemov, ki ne delujejo s procesorji Intel x86, naj pogledajo
rubriko <a href="ports/">prenos na druge arhitekture</a>.</p>
<HR>
<H2>Novice</H2>
<P><:= get_recent_list('News/$(CUR_YEAR)', '6', '$(ENGLISHDIR)', '', '\d+\w*' ) :>
<P>Za starejše novice glejte stran <A href="$(HOME)/News/">Novice</A>.
Če želite novice o Debianu prejemati po elektronski pošti, se prijavite na
<A href="MailingLists/debian-announce">poštni seznam debian-announce</A>.
<A href="$(HOME)/News/weekly/">Debianov tednik</A> je poglobljen povzetek dogodkov
v svetu Debiana.
<HR>
<H2>Varnostna opozorila</H2>
<P><:= get_recent_list ('security/$(CUR_YEAR)', '10', '$(ENGLISHDIR)', '', '(2000\d+\w+|dsa-\d+)' ) :>
<P>Za starejša opozorila glej stran <A href="$(HOME)/security/">
Varnost</A>.
Če želite varnostna opozorila prejemati po elektronski pošti, se prijavite na
<a href="MailingLists/subscribe#debian-security-announce">poštni seznam debian-security-announce</a>.
include $(subst webwml/slovene,webwml/english,$(CURDIR))/Makefile
This diff is collapsed.
#use wml::debian::template title="What Does Free Mean?" NOHEADER="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.13"
<H1>What Does Free Mean? <tt>or</tt> What do you mean by Free Software?</H1>
<P><strong>Note:</strong> In February 1998 a group moved to replace the term
"<a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">Free Software</a>"
with "<a href="http://www.opensource.org/docs/definition.html">Open Source
Software</a>". As will become clear in the
discussion below, they both refer to essentially the same thing.
<P>Many people new to free software find themselves confused because
the word "free" in the term "free software" is not used the way they expect.
To them free means "at no cost".
An English dictionary lists almost twenty different meanings for "free".
Only one of them is "at no cost". The rest refer to liberty
and lack of constraint. When we speak of <em>Free Software</em>,
we mean freedom, not price.
<P>Software that is free only in the sense that you don't need to pay
to use it is hardly free at all. You may be forbidden to pass it on,
and you are almost certainly prevented from improving it. Software
licensed at no cost is usually a weapon in a marketing campaign to
promote a related product or to drive a smaller competitor out of
business. There is no guarantee that it will stay free.
<P>Truly free software is always free. Software that is placed in the
public domain can be snapped up and put into non-free programs. Any
improvements then made are lost to society.
To stay free, software must be copyrighted and licensed.
<P>To the uninitiated, either a piece of software is free or it isn't. Real life
is much more complicated than that. To understand what kinds of things people
are implying when they call software free we must take a little detour into
the world of software licenses.
<P>Copyrights are a method of protecting the rights of the creator of
certain types of works.
In most countries, software you write is automatically copyrighted.
A license is the authors way of allowing use of his creation (software in this case),
by others, in ways that are acceptable to him.
It is up to the author to include a license which declares in what ways the software may be used.
For a proper discussion of copyright see
<A HREF="http://lcweb.loc.gov/copyright/">http://lcweb.loc.gov/copyright/</A>.
<P>Of course, different circumstances call for different licenses.
Software companies are looking to protect their assets so they only release compiled code
(which isn't human readable) and put many restrictions on the use of the software.
Authors of free software on the other hand are generally looking for some combination of the following:
<UL>
<LI>Not allowing use of their code in proprietary software. Since they are releasing
their code for all to use, they don't want to see others steal it.
In this case, use of the code is seen as a trust: you may use it, as
long as you play by the same rules.
<LI>Protecting identity of authorship of the code. People take great pride in their work
and do not want someone else to come along and remove their name from it or claim that
they wrote it.
<LI>Distribution of source code. One of the problems with most commercial code is that you
can't fix bugs or customize it since the source code is not available. Also, the company
may decide to stop supporting the hardware you use. Many free licenses
force the distribution of the source code. This protects the user by allowing them to
customize the software for their needs. This also has other
ramifications which will be discussed later.
<LI>Forcing any work that includes part of their work (such works are called <em>derived
works</em> in copyright discussions) to use the same license.
</UL>
<P>Many people write their own license. This is frowned upon as writing a
license that does what you want involves subtle issues. Too often the wording used is
either ambiguous or people create conditions that conflict with each other.
Writing a license that would hold up in court is even harder.
Luckily, there are a number of licenses already written that probably
do what you want.
<P>Three of the most widely found licenses are:
<UL>
<LI>The <A HREF="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GNU General Public
License (GPL)</A>. Some good background information on software licenses
and a copy of the license can be found at
<A HREF="http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.html">the GNU web site</A>.
This is the most common free license in use in the world.
<LI><A HREF="http://language.perl.com/misc/Artistic.html">Artistic License</A>.
<LI><A HREF="../misc/bsd.license">BSD style license</A>.
</UL>
<!--
Clearly, no single license will fit everyone's needs. To help people select
the license that is most appropriate for them, you might like to look at
our <A HREF="license_disc">comparison of common Free Software licenses</A>.
-->
<P>Some of the features these licenses have in common.
<UL>
<LI>You can install the software on as many machines as you want.
<LI>Any number of people may use the software at one time.
<LI>You can make as many copies of the software as you want and give them
to whomever you want (free or open redistribution).
<LI>There are no restrictions on modifying the software (except for keeping certain
notices intact).
<LI>There is no restriction on distributing, or even selling, the software.
</UL>
<P>This last point, which allows the software to be sold for money seems to go
against the whole idea of free software. It is actually one of its strengths.
Since the license allows free redistribution, once one person gets a copy
they can distribute it themselves. They can even try to sell it.
In practice, it costs essentially no money to make electronic
copies of software. Supply and demand will keep the cost down. If it
is convenient for a large piece of software or an aggregate of software
to be distributed by some media, such as CD, the vendor is free to charge
what they like. If the profit margin is too high, however, new vendors will
enter the market and competition will drive the price down.
As a result, you can buy a full 3 CD distribution of Debian for as little
as $6US.
<P>While free software is not totally free of constraints (only putting something
in the public domain does that) it gives the user the flexibility
to do what they need in order to get work done. At the same time, it protects
the rights of the author. Now that's freedom.
<P>Debian GNU/Linux is a strong supporter of free software. Since many different
licenses are used on software, a set of guidelines, the
<A HREF="../social_contract#guidelines">Debian Free Software Guidelines (DFSG)</A>
were developed to come up with a reasonable definition of what
constitutes free software. Only software that complies with the DFSG is allowed
in the main distribution of Debian.
#use wml::debian::template title="Razlogi za izbiro debiana"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#use wml::debian::translation-check translation="1.45"
<P>Zahvaljujemo se, da razmiljate o uporabi Debian GNU/Linuxa na vaem raunalniku.
e niste posvsem prepriani, zakaj bi uporabili Debian, premislite o naslednjem:
<DL>
<DT><B>Vzdrujejo ga uporabniki.</B></DT>
<DD>e je kaj treba popraviti ali izboljati, to kar storimo.</DD>
<DT><B>Podpora brez primere</B></DT>
<DD>Na sporoila, poslana na <A HREF="../MailingLists/">potne sezname</A>, pogosto
e v 15 minutah (ali prej) odogovorijo ljudje, ki Debian razvijajo, in to zastonj.
Primerjajte to z obiajno telefonsko podporo: ure na telefonu (ki jih plaujete) in na
koncu se pogovarjate z nekom, ki programa ne pozna dovolj, da bi sploh razumel vae vpraanje.
</DD>
<DT><B>Ne boste sami</B></DT>
<DD>Debian uporablja irok razpon organizacij,
velikih in majhnih, in tisoi posameznikov. Seznam znanih organizacij, ki na kratko
pojasnjujejo kako in zakaj uporabljajo Debian, lahko najdete na strani
<a href="../users/">Kdo uporablja Debian?</a>.</DD>
<DT><B>Najbolji paketni sistem na svetu.</B></DT>
<DD>Vam je dovolj nepotrebnih datotek zaostalih iz starih razliic
programske opreme, ki delajo gneo v vapem sistemu. Ali nameanja programske
opreme, ki sesuje va sistem zaradi neusklajenosti med programi?
Dpkg, Debianov preizkueni paketni sistem, za to poskrbi namesto vas.</DD>
<DT><B>Preprosta namestitev</B></DT>
<DD>e mislite, da je Linux teko namestiti, pomeni, da zadnje ase niste preizkusili
Debiana. Namestitev neprestano izboljujemo. Debian lahko namestite neposredno
s CD-jev, iz DOS-a, z disket ali celo preko mree.</DD>
<DT><B>Neverjetna koliina programske opreme</B></DT>
<DD>Z Debianom dobite <A HREF="../distrib/packages"><packages_in_stable> razlinih
kosov programske opreme</A>. Vsak kos je <A HREF="free">prost</A>. e imate
komercialno programsko opremo, ki delujejo na Linuxu, jo lahko e vedno uporabite
- e ve, morda je na voljo poseben namestitveni program za Debian, ki bo komercialno
programsko opremo samodejno namestil in nastavil.</DD>
<DT><B>Dobro integrirani paketi</B></DT>
<DD>Debian v integraciji paketov presega vse druge distribucije.
Vso programsko opremo pakira organizirana skupina ljudi, zato lahko vse
pakete najdete na istem mestu, ob tem pa ste lahko prepriani, da smo e
poskrbeli za vse kompleksne teave s soodvisnostjo programske opreme.
eprav menimo, da oblika zapisa deb ima nekatere prednosti pred obliko rpm,
pa je integracija med paketi tisto, kar naredi sistem Debian robustneji.
<DT><B>Izvorna koda</B></DT>
<DD>e ste razvijalec programske opreme, boste cenili, da so v osnovnem sistemu
na voljo stotine razvojnih orodij in jezikov, in e milijoni vrstic izvorne kode.
Vsa programska oprema v glavni distribuciji ustreza zahtevam
<A HREF="../social_contract#guidelines">Debianovih priporoil za prosto programje
(DFSG)</A>. To pomeni, da lahko to kodo prosto prouujete ali jo vgradite v nove
proste programe. Na voljo je tudi veliko orodij in kode, primerne za uporabo
v projektih zaprtega tipa.</DD>
<DT><B>Preprosto nadgrajevanje</B></DT>
<DD>Zaradi naega paketnega sistema je nadgrajevanje Debiana v nove razliice
res preprosto. Enostavno vtipkajte <tt>apt-get update ; apt-get dist-upgrade</tt> in
nadgradite Debian v nekaj minutah s CD-ja ali pa usmerite apt na enega od ve kot 150 Debianovih
<A HREF="$(HOME)/mirror/list">zrcal</A> in nadgradite Debian preko interneta.</DD>
<DT><B>Sledilnik napak</B></DT>
<DD>Debianov <A HREF="http://bugs.debian.org/">sledilnik napak</A>
je javno dostopen. Dejstva, da programska oprema ne deluje vedno tako,
kot uporabniki hoejo, ne skrivamo. Uporabnike prosimo, da poiljajo
poroila o napakah, in jih obvestimo, ko napako odpravimo. Ta sistem omogoa
Debianu, da probleme reuje hitro in poteno.</DD>
</DL>
<P>e e niste uporabnik Linuxa, boste uivali tudi naslednje prednosti:
<DL>
<DT><B>Stabilnost</B></DT>
<DD>tevilni raunalniki delujejo ve kot celo leto brez ponovnega zagona.
Tudi takrat jih ponovno zaenejo zaradi izkljuitve napajanja ali nadgrajevanja
strojne opreme. Primerjajte to z drugimi sistemi, ki se sesujejo vekrat na dan.</DD>
<DT><B>Hiter in varen s spominom</B></DT>
<DD>Drugi operacijski sistemi so hitri na enem ali dveh podrojih, ker pa je
zasnovan na GNU/Linuxu, je Debian lahek in hiter. Programi za Windows vasih
teejo <b>hitreje</b> na GNU/Linuxu z emulatorjem kot v domaem okolju.</DD>
<DT><B>Gonilnike za veino strojne opreme napiejo uporabniki Linuxa in ne proizvajalci.</B></DT>
<DD>To lahko asovno zamakne podporo za novo strojno opremo oz. jo vasih onemogoi,
vendar omogoa podporo strojne opreme e dolgo potem, ko jo proizvajalec neha izdelovati
oz. neha poslovati. Izkunje kaejo, da so odprti gonilniki ponavadi veliko bolji od zaprtih.</DD>