Commit b9a107f6 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translations

parent e8d4f8d0
#use wml::debian::translation-check translation="18b0e95ce3f963024e05673dd08a175501b9abec" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Garming Sam rapporterede om en læsning udenfor grænserne i funktionen
ldb_wildcard_compare() i ldb, en LDAP-lignende indlejret database, medførende
lammelsesangreb.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 2:1.1.27-1+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine ldb-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende ldb, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/ldb">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/ldb</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4397.data"
#use wml::debian::translation-check translation="28b63ba606aa3ea650902b16b950b08313e6f582" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Akskillige sikkerhedsproblemer blev fundet i PHP, et vidt ubredt, generelt
anvendeligt open source-skriptsprog: Adskillige hukommelsestilgange udenfor
grænserne blev fundet i udvidelserne xmlrpc, mbstring og phar extensions, og i
funktionen dns_get_record().</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 7.0.33-0+deb9u2.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine php7.0-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende php7.0, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/php7.0">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/php7.0</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4398.data"
#use wml::debian::translation-check translation="3020e6c7287b76cd08f5f343bd8e868db6876ce6" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Joey Hess opdagede at plugin'en aggregate i wikicompileren Ikiwiki, var
sårbar over for en forespørgselsforfalskning på serversiden, medførende
informationsafsløring eller lammelsesangreb.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 3.20170111.1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine ikiwiki-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende ikiwiki, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/ikiwiki">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/ikiwiki</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4399.data"
#use wml::debian::translation-check translation="a2447d2459414988bc2225736bc5921ce8943d7c" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Juraj Somorovsky, Robert Merget og Nimrod Aviram opdagede et <q>padding
oracle</q>-angreb i OpenSSL.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 1.0.2r-1~deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine openssl1.0-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende openssl1.0, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/openssl1.0">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/openssl1.0</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4400.data"
#use wml::debian::translation-check translation="b90a1d4e2e3f5e47021829135fc91939c84c896e" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flere sårbarheder blev opdaget i Wordpress, et webbloggingsværktøj. De
gjorde det muligt for fjernangribere at udføre forskellige angreb i forbindelse
med udførelse af skripter på tværs af websteder (XSS) og PHP-indspøjtning,
sletning af filer, lækage af potentielt følsomme data, oprettelse af indlæg med
uautoriserede typer eller forårsagelse af lammelsesangreb gennem
applikationsnedbrud.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 4.7.5+dfsg-2+deb9u5.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine wordpress-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende wordpress, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/wordpress">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/wordpress</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4401.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment